Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 12 – 16 października br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja/5G: Według nowych badań przeprowadzonych przez Nokię i Nokia Bell Labs, przemysł wykorzystujący 5G ma potencjał na wypracowanie do 2030 roku 8 trylionów USD na rzecz światowej gospodarki. Badanie 5G Business Readiness Report, poświęcone adaptacji sieci nowej generacji wśród przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki na całym świecie daje szeroki pogląd na to jak wyglądają perspektywy pełnego wdrożenia 5G.Źródło: ISBtech

HR: Ponad 4/5 (83%) pracowników biurowych w Polsce chce mieć możliwość wyboru miejsca, z którego wykonywane będą obowiązki. Chcą również samodzielnie zarządzać czasem pracy, nawet gdy biura będą otwarte, wynika z badania „Workforce of the Future” koncernu Cisco. Jednocześnie 68% uczestników badania chce zachować autonomię, której doświadczyli w czasie lockdownu wynikającego z pandemii.   Źródło: ISBnews

Digitalizacja: Polskie organizacje są coraz mocniej zdigitalizowane, a 81% priorytetyzuje cyfrową transformację, wynika z badania „Digital Transformation Index 2020” Dell Technologies. Źródło: ISBnews

Digitalizacja: Gospodarka cyfrowa w Polsce wzrosła o 18,4% w okresie od stycznia do maja 2020 roku, czyli 2,5-krotnie szybciej niż średni wzrost w latach 2017-2019, wynika z najnowszego raportu McKinsey & Company pt. „Digital Challengers in the next normal. Central and Eastern Europe on a path to digitally-led growth”. Źródło: ISBnews

Legislacja: Rząd planuje przyjęcie programu otwierania danych publicznych na lata 2021-2027, poszerzając dostęp o dane dotyczące kierunków rozwoju nowych technologii, wpływających na gospodarkę i społeczeństwo, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.  Źródło: ISBnews

E-bankowość: Decyzję o zmianie rachunku bankowego z systemem Ognivo podjęło 6 716 osób w III kw. br., podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Najwięcej wniosków w III kw. – ponad 2 tys. – wpłynęło we wrześniu. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja/5G: W przy pracach nad projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. zwrócić większą uwagę na prace na poziomie UE, zmierzające w kierunku przyjęcia wspólnego stanowiska dotyczącego oceny bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania 5G, podał Lewiatan. Źródło: ISBnews

Piotr Dubno, Motivizer

Telekomunikacja/5G: Ze względu na kompleksowość wyzwań i znaczenie kwestii kosztów, czasu budowy i niezawodności sieci 5G – w tym także szeroko rozumianego bezpieczeństwa cybernetycznego, operatorzy telekomunikacyjni powinni mieć jak najszerszy głos w dyskusji o wyborze możliwych scenariuszy działania, ocenił w rozmowie z ISBtech Piotr Dubno, CFO Motivizer. Jeżeli nie chcemy ryzykować utraty konkurencyjności przez polskie firmy powinny one mieć możliwość używania technologii 5G, „istotnie nie później i istotnie nie drożej niż firmy z innych krajów uprzemysłowionych”.  Źródło: ISBtech

AI: Polska zajmuje 24. miejsce w zestawieniu nasycenia praktykami AI w Unii Europejskiej (udział specjalistów wśród ogółu pracujących) i biorąc pod uwagę kraje Europy Środkowo-Wschodniej jest w środku zestawienia, wynika z raportu Fundacji Digital Poland, Accenture i Microsoft pt. „Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AI”. Najwięcej specjalistów AI w Polsce pracuje w Warszawie (30%), na drugim miejscu jest Kraków (17%), a na trzecim Wrocław (13%).Źródło: ISBnews

Cyberobrona: Pod względem dobrych cyberpraktyk związanych z aktualizacjami i kontrolą dostępu polskie firmy notują wyniki powyżej światowej średniej – wynika z badania firmy Sophos. Średnio co trzecie przedsiębiorstwo wgrywa aktualizacje w ciągu jednego dnia od ich udostępnienia. Co piąty biznes nie pozwala zewnętrznym dostawcom na łączenie się z firmową siecią.  Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: Sieć 5G też od Samsunga. Orange, T-Mobile i Play nawiązały rozmowy z koreańskim koncernem w sprawie budowy sieci nadajników. To gra o niższe ceny i szybkość wykonania, wskazuje Rzeczpospolita. Źródło: media

Cyberobrona: Hakerzy atakują instytucje finansowe, koncerny motoryzacyjne, infrastrukturę strategiczną dla wybranych państw. Teraz okazją stały się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych – twierdzą badacze z Check Point Research, którzy wykryli znaczny wzrost liczby rejestrowanych złośliwych domen o tematyce wyborów. Motywacją hakerów są zarówno pobudki polityczne, jak i finansowe. Szacuje się, że w tegorocznych wyborach prezydenckich nawet 37% amerykańskich obywateli odda głos zdalnie, co będzie wzrostem o ponad 13 p.p. w porównaniu do głosowania z 2016 roku. Podobnie jak w przypadku każdego znaczącego wydarzenia, hakerzy pieczołowicie przygotowywali się, aby wykorzystać zbliżające się wybory do własnych celów. W ostatnich latach odbyło się wiele dyskusji na temat zabezpieczenia wyborów prezydenckich z 2016 roku, jednak bieżący krajobraz cybernetyczny i zagrożenia radykalnie się zmieniły. Zdaniem specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa cztery lata temu większość ataków wykorzystywała luki w infrastrukturze głosowania w celu prób zmiany wyników. Obecnie cyberataki mają być wykorzystywane głównie w celu zmniejszenia zaufania publicznego i poddania w wątpliwość dokładności wyników wyborów. Badacze Check Point Research przeprowadzili analizę domen internetowych związanych z amerykańskimi wyborami w okresie od czerwca do października 2020 r. W porównaniu z innymi domenami zarejestrowanymi w tym okresie, domeny o tematyce elekcyjnej były o ponad połowę częściej (56%) klasyfikowane jako złośliwe. Zdaniem ekspertów Check Point we wrześniu aż 16% wszystkich rejestrowanych domen dotyczących wyborów zostało uznanych za złośliwe. Źródło: spółka

Raport: Jak wynika z badania SAS, okres lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19 znacząco wpłynął na nawyki konsumentów i ich relacje z firmami, z których usług korzystają. Ponad 60% respondentów przyznało, że zapłaciłoby więcej za zakup lub możliwość korzystania z produktów i usług przedsiębiorstw, które zapewniają im wysoką jakość obsługi podczas pandemii. Badanie Experience 2030: Has covid-19 created a new kind of customer?, przeprowadzone przez firmę SAS, wykazało, że: 34% konsumentów w regionie EMEA jest gotowych skorzystać z usług konkurencji już po pierwszym złym doświadczeniu z daną firmą; 55% wszystkich badanych zrezygnuje z oferty dostawcy po 2 – 5 złych doświadczeniach, ponad 61% zadeklarowało, że zapłaciłoby więcej za wyższy poziom obsługi w czasie pandemii, w tym 54% polskich respondentów, znaczenie regularnej komunikacji z klientem wzrosło obecnie aż o 50% w porównaniu z okresem sprzed pandemii.  Źródło: spółka

E-commerce: Badanie przeprowadzone dla Elavon, globalnego lidera w obszarze płatności, wskazuje na rosnące zainteresowanie transakcjami internetowymi wśród osób w wieku 55-60 lat oraz wzrost wykorzystania elektronicznych form płatności, w tym kart płatniczych i metod zbliżeniowych, we wszystkich badanych grupach. 32% badanych w wieku 55-60 lat przyznało, że w czasie izolacji społecznej zwiększyli swoje wydatki w Internecie w porównaniu do okresu sprzed wprowadzenia „lockdown”. Dane pokazują również, że wydatki w sieci wzrosły we wszystkich grupach wiekowych, na co zasadniczy wpływ miała wzmożona aktywność internautów korzystających z e-sklepów ze swoich domów.Źródło: spółka

Cyberobrona: Analiza F5 Labs Security Incident Response Team (SIRT) wskazuje na znaczące wzrosty i zmienne wzorce cyberataków podczas pandemii. Największy wzrost odnotowano w obszarze DDoS i ataków na login i hasło. Najwięcej ataków skupiło się na dwóch obszarach: rozproszonej odmowy usługi (DDoS) i ataków na dane dostępowe (login/hasło). Większość z tych ostatnich stanowiły brute force attack (systematyczna technika łamania haseł i kluczy kryptograficznych) i credential stuffing (wyciągania i upychania danych uwierzytelniających). W raportowanym okresie, ataki DDoS stanowiły 45%, a ataki na loginy-hasła 43% zgłoszonych do F5 SIRT incydentów. Pozostałe 12% było związanych z infekcjami złośliwym oprogramowaniem, atakami internetowymi lub atakami, które nie zostały sklasyfikowane. Ataki DDoS stają się też coraz bardziej zróżnicowane. Jeszcze w 2019 roku 17% wszystkich ataków DDoS zgłoszonych do SIRT rozpoznano jako DNS Amplification – fałszujących adres zwrotny w zapytaniu, co wyczerpuje przepustowość sieci. W 2020 r. ich liczba wzrosła prawie dwukrotnie do 31%. Coraz więcej jest również DNS Query Flood – złośliwych zapytań, które mają na celu spowodować wyczerpanie zasobów serwera DNS. W badanym przez F5 Labs okresie 12% ataków DDoS wykorzystywało tę metodę.  Szczególnie dotkliwie cyberataki odczuwa handel. Aż 67% wszystkich ataków na sprzedawców detalicznych raportowanych w 2020 r. przez SIRT stanowiły ataki na hasła i stanowi to 27% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Źródło: spółka

E-commerce: Według danych Tpay średnia wartość e-koszyka w kategorii zakupów artykułów spożywczych wzrosła ze 105 PLN w pierwszym kwartale br. do 226 PLN w czasie lockdownu i 239 PLN w okresie wakacyjnym. Restrykcje związane z pandemią na stałe zmieniły nawyki zakupowe Polaków – konsekwentnie wzrasta ilość wykonanych transakcji przelewem +8 proc. oraz BLIKIEM +43 proc. „Branża spożywcza w czasie pandemii odnotowała znaczący wzrost liczby transakcji online, aż o +128 proc. Wartość obrotu również wzrosła o +276 proc. Ta tendencja utrzymuje się również po okresie lockdownu, osiągając 125 proc. wzrost liczby transakcji oraz 284 proc. wzrost wartości transakcji w porównaniu z okresem z początku roku. Widzimy, że zmiany zachowań konsumenckich – zapoczątkowane utrzymaniem bezpiecznego dystansu społecznego, przekształciły się w wygodne, codzienne rozwiązania zakupowe, komentuje Paweł Działak, Prezes Tpay – integratora płatności online. Źródło: spółka

Cyfryzacja: Jak wynika z najnowszego corocznego badania Global Interconnection Index (GXI) publikowanego przez firmę Equinix, pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na plany przedsiębiorstw dotyczące infrastruktury cyfrowej w perspektywie najbliższych trzech lat. Według czwartej edycji raportu (Vol. 4) dostawcy usług cyfrowych w branżach takich jak telekomunikacja, usługi informatyczne i chmurowe, tworzenie treści i media cyfrowe, jak również dostawcy technologii przewidują pięciokrotne zwiększenie przepustowości prywatnych łączy internetowych do 2023 r. w wyniku większego zapotrzebowania ze strony przedsiębiorstw chcących zniwelować różnice na brzegu sieci. Przewiduje się, że przedsiębiorstwa wspierające pracę zdalną, takie jak firmy telekomunikacyjne czy dostawcy usług informatycznych i chmurowych, będą odpowiadać za 54% wzrostu łącznej przepustowości połączeń bezpośrednich w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA), wyprzedzając inne branże w tym regionie. W Europie za wzrost przepustowości połączeń bezpośrednich będą w największej mierze odpowiadać metropolie, takie jak Frankfurt, Amsterdam, Paryż i Londyn, a udział całego regionu w prognozowanej zainstalowanej przepustowości globalnej wyniesie 23% (3782 Tb/s).  Źródło: spółka

E-commerce: W 2017 roku co czwarty kierowca kupował opony przez internet – wynika z danych Moto Data. Przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, kupując opony. Choć większość polskich kierowców (57% w 2017 roku) decyduje się na zakup bezpośredni w warsztatach, autoryzowanych serwisach i sklepach, to rośnie odsetek tych, którzy opon szukają przez internet. Cenimy bezpośredni kontakt ze sprzedawcą i porady ekspertów – mimo przywiązania do zakupów stacjonarnych, warto w obecnych, niepewnych czasach rozważyć zakupy online. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że sprzedając używane opony samochodowe, można je wysłać kurierem. „Cena, jaką zapłacimy za wysłanie opon kurierem, będzie zależała od wybranego operatora logistycznego. Należy w tym miejscu dodać, że nie wszystkie firmy kurierskie chcą przewozić opony. Niejednokrotnie zdarza się też, że za wysyłkę opon samochodowych musimy zapłacić jak za paczkę gabarytową lub niestandardową, czyli więcej. Dlatego warto – przed zapakowaniem i wysłaniem paczki – zapoznać się z ofertą brokera kurierskiego, np. na stronie Sendit.pl – komentuje Krzysztof Czarny, Szef Biura Współpracy z Klientem w Sendit. Źródło: ISBtech

HR: Mimo pół roku nowej normalności pracownicy i kandydaci wciąż są pozytywnie nastawieni do pracy zdalnej. Aż 87% respondentów cytowanych w najnowszym raporcie Pracuj.pl chce kontynuować pracę w tym modelu po opanowaniu pandemii. To tylko o 2 punkty procentowe mniej niż w kwietniu. Pracownicy i kandydaci wciąż są otwarci także na rekrutację zdalną, coraz bardziej popularną w obliczu zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej. Źródło: spółka

E-commerce: Polacy przyzwyczaili się już do zakupów online. Udział internetowych konsumentów stale rośnie, jednak ich popularność zależy jeszcze od kategorii produktów. Pandemia i lockdown przyśpieszyła ten trend. Komputery i akcesoria komputerowe są domeną sieci, ponieważ ponad dwie trzecie ankietowanych kupuje te produkty właśnie w internecie – wynika z badania Wonga Polska. Najczęściej ze względu na wygodę, korzystniejszą ofertę i możliwość przeczytania opinii innych użytkowników. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Łukasz Habaj, CEO eSky

eSky: Jak najbardziej może rozważać debiut na GPW jako opcję rozwoju, powiedział ISBtech CEO eSky Łukasz Habaj. Zaznaczył, że debiut Allegro jest w tym aspekcie czymś bardzo pozytywnym. Grupa eSky rozpoczęła w październiku działalność w czterech nowych krajach Afryki: Maroku, Egipcie, Kenii i Nigerii, podała spółka.  Źródło: ISBtech

Zortrax: Szacuje obecnie swoje udziały w światowym rynku desktopowych drukarek 3D na ok. 3%, a jego cel pozostaje niezmienny – spółka chce być liderem światowego rynku specjalistycznych drukarek 3D, poinformował ISBtech wiceprezes Mariusz Babula. Spółka dąży do „możliwie szybkiej” finalizacji transakcji połączenia z notowanym na NewConnect Corelens i zapowiada, że wkrótce będzie mogła zaprezentować osiągnięcia w bardzo perspektywicznych branżach i liczy tu na „ogromne zaskoczenie dla rynku”. Źródło: ISBtech

Huawei:  Politechnika Poznańska współpracuje technologicznie z Huawei i byłaby zainteresowana, aby ta współpraca rozwinęła się na obszar naukowo-badawczy, m.in. w obszarze sztucznej inteligencji, środowisk chmurowych czy nowych technologii sieciowych, poinformował ISBtech dr hab. inż., profesor na wydziale Informatyki i telekomunikacji Piotr Zwierzykowski.  Źródło: ISBnews

EPIX Internet Exchange, Beyond.pl: Rozpoczęły współpracę. EPIX uruchomił trzecią lokalizację węzła wymiany ruchu internetowego w Polsce na terenie poznańskiego kampusu Data Center Beyond.pl, dając punkt styku dla operatorów usług dostępu do internetu oraz dostawców innych usług internetowych, podano w komunikacie. Źródło: ISBtech

Oppo: Producent urządzeń mobilnych nawiązał strategiczną współpracę z jednym z wiodących operatorów usług telekomunikacyjnych w Europie – Deutsche Telekom, który w Polsce działa pod marką T-Mobile, podało Oppo. W wyniku podjętej inicjatywy smartfony 5G z najnowszej serii Reno4 będzie można znaleźć w ofercie Deutsche Telekom w Niemczech, Holandii i Polsce jeszcze w październiku.  Źródło: ISBnews

Orange, Oppo: Ogłaszają europejskie partnerstwo w zakresie wspólnych innowacji w celu pionierskiej personalizacji urządzeń dystrybuowanych na wolnym rynku i przewodzenia rozwojowi eSIM, podało Oppo. Źródło: ISBtech

Microsoft: Związek Pracodawców Usług IT (SoDA – Software Development Association Poland) i Microsoft ogłosiły nawiązanie partnerskiej współpracy. 107 zrzeszonych w SoDA polskich firm IT, zatrudniających łącznie ok. 12 tysięcy pracowników, otrzyma ze strony amerykańskiego koncernu pomoc w postaci projektów edukacyjnych dla inżynierów oraz wsparcia technicznego i biznesowego w wykorzystaniu rozwiązań chmurowych firmy Microsoft, podano w komunikacie.  

DCU – Digital Crimes Unit – zespół do walki z cyberzagrożeniami Microsoft podjął skuteczne działania mające na celu zakłócenie działania botnetu o nazwie Trickbot –  jednej z groźniejszych sieci botnetów na świecie, dystrybuującej oprogramowanie typu ransomware, czyli wirusy żądające okupu od zainfekowanych kont. Od 2016 roku udało mu się zarazić już ponad milion komputerów. Udało się to osiągnąć m.in. dzięki nakazowi sądowemu oraz szeregowi działań przeprowadzonych we współpracy z dostawcami usług telekomunikacyjnych na całym świecie. Eksperci odcięli kluczową infrastrukturę, dzięki czemu osoby obsługujące Trickbota nie będą już mogły inicjować nowych infekcji ani uruchamiać oprogramowania do wyłudzania okupów, które zostało już wpuszczone do zainfekowanych systemów komputerowych. W trakcie śledztwa zostało przeanalizowanych ok 61 tysięcy próbek złośliwego oprogramowania.  Źródło: ISBnews, spółka

LiveChat Software: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy w okresie lipiec – wrzesień 2020 (II kwartał roku finansowego 2020/2021) wyniosły 11 393 945 USD i były o 39% wyższe od osiągniętych w II kw. roku finansowego 2019/2020, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.  Źródło: spółka

Digitree Group: Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu działań, mających na celu opracowanie nowej strategii rozwoju grupy, którą chce ukończyć najpóźniej do końca stycznia 2021 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Brand24: Miał 3 210 aktywnych klientów na koniec III kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 119 klientów kw/kw, podała spółka.  Źródło: ISBnews

Amazon: Stworzył 2 tys. nowych miejsc pracy w Polsce w 2020 roku, zwiększając łączną liczbę stałych pracowników do 18 tys., podała firma. To stanowiska dla osób o różnorodnym wykształceniu i doświadczeniu – od poziomu początkowego w dziale operacyjnym, po inżynierów, menedżerów i ekspertów ds. rozwiązań chmurowych. Amazon rozpoczął również rekrutację na ponad 10 tys. stanowisk sezonowych w centrach logistycznych na okres przedświąteczny.  Źródło: ISBnews

Nexera: Zakończyła pracę nad wdrożeniem API. Wielofunkcyjna platforma została stworzona zgodnie z rekomendacjami regulatorów z branży telekomunikacyjnej oraz dostosowana do specyfiki rynku lokalnego. Mechanizm standaryzuje procedury, usprawnia komunikację oraz efektywność współpracy między operatorami.  Źródło: ISBtech

Uber Eats: W odpowiedzi na potrzeby klientów nawiązał współprace obejmujące dostawy artykułów spożywczych z sieciami stacji paliw BP oraz Shell. Od tamtego czasu oferta została wzbogacona przez asortyment produktów dostępnych w sieci sklepów Żabka. Od czerwca 2020 liczba obsługiwanych punktów wzrosła dwukrotnie a kurierzy dostarczyli ponad 11 000 produktów – a to wszystko w dostawie w ciągu średnio 32 minut od złożenia zamówienia. Uber Eats przyjrzał się także zagregowanym danym z okresu pandemii i przeanalizował zakupy, jakie robią użytkownicy aplikacji. Pięć najczęściej zamawianych produktów w Polsce to hot-dog, kajzerka, Coca Cola bez cukru, czipsy cebulowe, oraz woda niegazowana! W trakcie wakacji Polacy zamówili ponad 1500 hot dogów, 2500 napojów gazowanych oraz ponad 80 kilogramów czipsów. Aby je dostarczyć, kurierzy korzystający z aplikacji Uber Eats przemierzyli drogę z Warszawy do Paryża i z powrotem aż czterokrotnie. Źródło: ISBtech

NFON AG: Jedyny ogólnoeuropejski dostawca usług PBX w chmurze, wzmacnia swoje działania sprzedażowe w Polsce. NFON skupi się na dystrybucji swojego głównego produktu: Cloudya – pierwszy w Polsce tak kompleksowy system telefonii w chmurze – oraz rozwiązań premium (takich jak np. Ncontactcenter i Nvoice dla platformy Microsoft Teams).  Źródło: ISBtech

Asbis: Trzeci kwartał udany, a perspektywy wyników finansowych w całym roku wyglądają dobrze, spółka nie spodziewa się spadku rentowności (w II kwartale marża brutto na sprzedaży wyniosła 5,8%), trwają rozmowy z Apple na temat dystrybucji w kolejnych krajach – dyrektor ds. ryzyka i relacji inwestorskich.  Źródło: Trigon

Comp: Aktualizacja strategii zakłada wynik EBITDA 85 mln zł w 2020 i 120 mln zł w 2021.  Zaktualizowane szacunki wyniku EBITDA na 2020 rok ze 130 mln zł do 85 mln zł.  Źródło: spółka, Trigon

Sitaniec Technology, HPE: Łączą siły by przyspieszyć cyfrową transformację przemysłu. Partnerstwo Sitaniec Technology, firmy specjalizującej się w branży automatyki przemysłowej, z Hewlett Packard Enterprise jest nowym kierunkiem biznesowym, który reprezentuje segment dostaw i integracji linii produkcyjnych z technologią operacyjną (Operational Technology – OT).  Jednym z wyzwań na drodze do dynamicznemu rozwoju Przemysłu 4.0 był brak współpracy technologii informatycznej (IT) z operacyjną. Historycznie, są to różne i niezależne kierunki technologiczne, a specjaliści z obszarów IT i OT nie przywykli jeszcze do współpracy. Dlatego HPE, jako dostawca rozwiązań technologicznych w obszarze IT, wprowadziło HPE OTLINK – rozwiązanie, które ma na celu połączyć te dwa obszary technologiczne. To podejście daje możliwość synchronizacji procesów IT oraz OT, a około dwudziestoletnie doświadczenie Sitaniec Technology przyczyni się do stworzenia portfolio nowej klasy rozwiązań dla przemysłu. Jednym z motywów nawiązania współpracy jest również wspólną wizja przyszłości usług technologicznych, które muszą tworzyć wartość dodaną poprzez daleko idącą personalizację produktów – mówi Tomasz Szewczyk, prezes Sitaniec Technology.  Źródło: ISBtech

Nokia: Wraz z Google Cloud ogłosiły pięcioletnią strategiczną współpracę, w ramach której Nokia dokona migracji swojej infrastruktury informatycznej do Google Cloud. Dzięki tej współpracy Nokia dokona szybkiego przeniesienia operacji z własnych centrów danych do chmury, przy równoczesnym utrzymaniu ciągłości działania i zmniejszeniu kosztów wynajmu nieruchomości, zużycia energii czy kosztów zakupu hardware. Nokia będzie teraz korzystać z takich produktów Google Cloud jak pamięci masowe i obliczeniowe, analiza danych BigQuery oraz usług oferujących rozwiązania sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Rozwiązania Google Cloud w zakresie infrastruktury jako usługi (IaaS) pomogą Nokii szybciej osiągnąć takie cele jak optymalizacja kosztów, większa wydajność i niezawodność operacyjna.  Źródło: ISBtech

SPOKO.app: W październiku kolejnych 30 krajów dołącza do oferty polskiego fintechu oferującego przelewy pieniężne dla emigrantów, który działa w łącznie 75 krajach. Ze SPOKO.app korzysta już 160 tys. użytkowników na całym świecie, a firma prowadzi rozmowy w sprawie kolejnej rundy finansowania. „Naszą misją jest oferowanie łatwych w obsłudze przekazów gotówki, przede wszystkim z miejsc zamieszkiwanych przez rzesze imigrantów do ich rodzinnych krajów. Dlatego bardzo ważne było dla nas dotarcie z naszą ofertą do krajów południowoamerykańskich, afrykańskich i azjatyckich” – tłumaczy Evgeny Chamtonau, prezes SPOKO.app. Choć aplikację rozwija głównie z Warszawy, sam również jest imigrantem z Białorusi.  Źródło: spółka

Shoper: Wystarczyły trzy lata, by liczba zakupów w sklepach Shoper opłacanych kartą, BLIK-iem i innymi szybkimi płatnościami online wzrosła niemal dwukrotnie. Systemy płatnicze dekadę temu traktowane były jako ciekawostka, w 2017 roku odpowiadały za 38 proc. transakcji, a rok temu już za połowę. Obecnie tą metodą płacimy za 62 proc. zamówień w sieci. Podobnie jest za granicą. Według raportu WorldPay Global Payments Report 2020 pod koniec ubiegłego roku w Ameryce Północnej udział płatności za pomocą kart płatniczych i różnego rodzaju wirtualnych portfeli przekroczył już 90 proc.”Na całym świecie w handlu internetowym widać tendencję do usuwania barier w trakcie robienia zakupów. Szybkie płatności online znoszą dwie uciążliwości na raz. Po pierwsze ograniczają wypełnienie formularzy do minimum, skracając czas robienia zakupów. A ponieważ sprzedawca ma pieniądze w ciągu kilku sekund od zakupu na rachunku – może od razu przystąpić do realizacji zamówienia, co skraca czas oczekiwania na paczkę – mówi Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper. Źródło: spółka

Zortrax: Oczekuje, że efektem współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) będzie możliwość druku części z wbudowanymi obwodami elektrycznymi, a nawet prostej elektroniki. W efekcie drukarka przemysłowa 3D Zortrax Endureal znalazłaby swoje zastosowanie nie tylko w kosmonautyce, ale także m.in. lotnictwie czy motoryzacji. „Przy wsparciu ESA pracujemy nad technologią umożliwiającą wytwarzanie niezwykle wytrzymałych, kompozytowych komponentów z dwóch mieszanek polimeru dzięki przemysłowej drukarce 3D Zortrax Endureal. Po niemal roku prac badawczo-rozwojowych wydrukowaliśmy pierwsze kompozytowe modele złożone ze standardowego materiału oraz ze stworzonej przez ESA eksperymentalnej mieszanki przewodzącej prąd elektryczny. Technologia, nad którą pracujemy, otwiera drogę do druku inteligentnych części wraz z układami elektrycznymi, które zachowują przy tym wszystkie parametry mechaniczne i termiczne polimerów. Nasza drukarka stanie się jeszcze lepszym narzędziem dla inżynierów i projektantów pracujących przy zaawansowanych technologiach nie tylko w kosmonautyce, a także lotnictwie czy motoryzacji – komentuje Mariusz Babula, wiceprezes Zortrax. Źródło: ISBtech

Millennium: Aplikacja zakupowa goodie została pobrana już 2 mln razy. Z kolei użytkownicy programu goodie cashback tylko w tym roku (do końca września) dokonali za pośrednictwem goodie już blisko 1,7 mln transakcji, a na ich konta w goodie wróciło ponad 5,8 mln zł cashbacku. „Cashback to świetny sposób na łatwe oszczędzanie podczas zakupów online. Użytkownicy goodie aktywnie korzystają z tej usługi. Liczba transakcji i wartość zakupów dokonanych za pośrednictwem goodie cashback były w 2020 r. do końca września blisko pięciokrotnie wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Bardzo nas to cieszy, podobnie jak osiągnięcie doskonałego wyniku dwóch milionów pobrań naszej aplikacji – mówi Wojciech Grudzień, prezes Millennium Goodie. Źródło: spółka

CHEP: Firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu obsługi łańcucha dostaw, ogłasza nominację Luca Rossiego na stanowisko Vice-President, European Key Accounts. Luca Rossi zastąpi Candice Herndon, która pełniła tę funkcję od 2018 r. i niedawno odeszła z firmy. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Legimi: Rozpoczyna dziś zapisy na obligacje serii AA i AB i planuje zakończyć je 29 października, podała spółka. Źródło: ISBnews

Las Vegan’s: Właściciel marki wegańskiej czekolady – planuje w listopadzie emisję crowdfundingową na kwotę 1 mln zł na platformie Crowdway, podano w komunikacie.  Źródło: ISBnews

Allegro: W wyniku przeprowadzonej przez Grupę transakcji refinansowania, stan zadłużenia wobec kredytobiorców spadł o 651,7 mln zł do 5 500 mln zł, podała spółka.

W związku z korektą nadzwyczajną portfeli indeksów Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, po sesji 14 października br. Allegro zastąpi mBank w indeksie WIG20, podało GPW Benchmark.

Akcje spółki Allegro.eu zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 51,16% i wyniósł 65 zł. W transakcjach pakietowych przeprowadzonych w poniedziałek, właściciela zmieniły 193 349 302 akcje Allegro. Obrót wyniósł ok. 8,3 mld zł. Zarząd GPW zdecydował o wprowadzeniu do obrotu giełdowego kontraktów terminowych na akcje Allegro. Na sesji giełdowej 20 października wprowadzone zostaną trzy serie kontraktów terminowych. Serie będą wygasać kolejno: 18 grudnia 2020 roku, 19 marca 2021 roku i 18 czerwca 2021 roku. Liczba akcji przypadających na jeden kontrakt wynosić będzie 100. Allegro wejdzie 19 października do indeksów FTSE: All-World Index, Developed Index, Global Large Cap Index i Developed ex Multinational Index.Źródło: ISBnews, BDM

Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie przez fundusz H&F z Kajmanów, podał Urząd. Transakcja nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa, porządku ani zdrowia publicznego. To pierwsza decyzja UOKiK z zakresu kontroli inwestycji, czyli nowych uprawnień Urzędu do ochrony spółek o strategicznym znaczeniu.  Źródło: ISBnews

ATM: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wycofaniu akcji z obrotu na głównym rynku od 19 października, podała giełda.  Źródło: ISBtech

Cyfrowy Polsat: S&P Global Ratings podtrzymał rating na poziomie BB+ oraz jego pozytywną perspektywę, podała agencja.  Źródło: ISBnews

DataWalk: Wyemitował 421 tys. akcji zwykłych serii O bez prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej 154,8 zł za sztukę, podała spółka. Łączna wartość objętych akcji wyniosła 65 170 800 zł.  Źródło: ISBnews

Consumer Intelligence: Polski startup pozyskał fundusz KnowledgeHub Starter, który inwestuje w spółkę łączną kwotę do 3 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBtech

Oponeo.pl: Wraz z Metalkas złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd.  Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Allegro: Uruchomiło specjalny pakiet Smart! Student obejmujący darmowe dostawy i zwroty oraz szereg innych korzyści, podała spółka.   Źródło: ISBnews

Microsoft: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeniósł oprogramowanie wspomagające obsługę programów Mój Prąd, Czyste Powietrze, oraz zarządzanie SAP do chmury Microsoft Azure, podał koncern. Źródło: ISBnews

Wasko: Oferta konsorcjum firm w składzie: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz COIG S.A. – spółka zależna od Wasko, (uczestnik konsorcjum), została wybrana przez Skarb Państwa – ministra finansów z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejsza w postępowaniu na wykonanie zamówienia: „Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym”, podało Wasko.  Źródło: ISBnews

Asseco Data Systems: Oferuje blisko 40 usług chmurowych na platformie ZUCH (System Zapewniania Usług Chmurowych), który umożliwia jednostkom administracji publicznej wybór sprawdzonych zewnętrznych dostawców IT. Usługi spełniły rygorystyczny proces weryfikacji Ministerstwa Cyfryzacji (MC), podała spółka.  Źródło: ISBnews

Comarch: Wprowadził do oferty Comarch ESEF – dedykowaną aplikację do spełnienia wymogów Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ang. European Single Electronic Format, ESEF), podała spółka. Źródło: ISBnews

Huawei: Oficjalnie wprowadził do sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej IdeaHub – rozwiązanie do budowy środowiska pracy przyszłości z wbudowanymi mechanizmami bazującymi na sztucznej inteligencji, podał koncern.  Źródło: ISBnews

Grupa CCC: Rozszerzyła współpracę z SAP i wprowadziła zaawansowaną technologię porządkującą i przyspieszającą procesy finansowe w kolejnych spółkach oraz krajach, podała spółka. To element realizacji strategii GO.22, której celem jest zwiększenie sprawności organizacji poprzez transformację cyfrową.  Źródło: ISBnews

mLeasing: Uruchomił sprzedaż samochodów online za pośrednictwem portalu internetowego mAuto.pl, podała spółka. Przedsiębiorcy mają dostęp do szerokiej oferty nowych i używanych pojazdów, z opcjami finansowania leasingiem lub wynajmu długoterminowego.  Źródło: ISBnews

MedApp: Wprowadza na rynek rozwiązanie, które będzie rozszerzeniem dotychczasowej aplikacji CarnaLife System i będzie oferowane jako Wirtualna Przychodnia, podała spółka. Usługa Wirtualnej Przychodni jest już dostępna dla podmiotów medycznych. Spółka prowadzi rozmowy z pierwszymi przychodniami zainteresowanymi wdrożeniem usługi.  Źródło: ISBnews

Memnon: Należąca do grupy Sony firma, poinformowała o uruchomieniu DARS.MEDIA: nowej platformy, która ułatwi użytkownikom profesjonalnym wyszukiwanie i uzyskiwanie materiałów filmowych. DARS.MEDIA stanowi nowe rozwiązanie do licencjonowania treści, umożliwia dokładne przeszukiwanie materiałów archiwalnych, a także pomaga posiadaczom praw w sprzedaży i promowaniu własnych materiałów — dzięki czemu mogą oferować licencje na swoje treści użytkownikom profesjonalnym z całego świata, nie ponosząc kosztów eksploatacyjnych.  Źródło: ISBtech

Avaya: Integruje wydajne technologie sztucznej inteligencji firmy NVIDIA ze swoją aplikacją Avaya Spaces, aby zapewnić użytkownikom lepszą jakość obrazu i dźwięku oraz wyższa efektywność komunikacji i pracy zespołowej online.    Źródło: spółka

Poly: Na targach Zoomtopia 2020 zaprezentowano nową linię produktów – Poly Sync, inteligentnych zestawów głośnomówiących. Urządzenia wykorzystują opatentowaną technologię do śledzenia położenia rozmówcy i eliminacji hałasu z otoczenia. Źródło: spółka

Flowmon Networks: Globalny dostawca rozwiązań do monitorowania ruchu sieciowego, ogłosił wprowadzenie produktu do wykrywania anomalii w ruchu sieciowym – Flowmon ADS 11. Najnowsza wersja oferuje lepszy interfejs użytkownika, znacząco poprawia wydajność, ułatwione wykrywanie zdarzeń i pełne raportowanie we wszystkich środowiskach, aby pomóc działom cyberbezpieczeństwa usprawnić codzienną żmudną pracę i utrzymać wysoki poziom kontroli. Źródło: spółka

WasteMaster: Na rynku odpadów w Polsce działa obecnie minimum 100 tys. przedsiębiorstw – firm wytwarzających odpady, a także wiele wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Łączną wielkość obrotu wszelkiego rodzaju odpadami niekomunalnymi w Polsce szacuje się na ok. 130 milionów ton rocznie. Mimo imponującej wielkości rynku, nawiązywanie relacji handlowych pomiędzy jego uczestnikami – w tym dokonywanie transakcji związanych z zagospodarowaniem odpadów – jest utrudnione i niskoefektywne. To m.in. pochodna braku wykorzystania nowoczesnych technologii oraz niedostatecznej przejrzystości, którymi charakteryzują się inne sektory gospodarki. Twórcy aplikacji WasteMaster chcą zrewolucjonizować rynek gospodarowania odpadami w Polsce, integrując wszystkich jego uczestników i umożliwiając im nieodpłatny dostęp do ogólnopolskiej bazy kontrahentów oraz ofert aktualizowanych w czasie rzeczywistym. Szybko, transparentnie i z naciskiem na bezpieczeństwo (ratingi kredytowe). Za aplikacją stoi start-up założony przez trzech doświadczonych menedżerów, którzy połączyli wiedzę i doświadczenie zdobyte na rynkach: odpadów, technologii i automatyzacji oraz sprzedaży nowoczesnych usług.  Źródło: ISBtech

Jabra: Zapowiedziała przygotowany wraz z HP pakiet najwyższej jakości rozwiązań audiowizualnych do sal konferencyjnych w „nowej normalności”. Pakiet ten zawiera Jabra PanaCast , czyli pierwsze na świecie, inteligentne rozwiązanie wideo typu plug and play o horyzontalnym kącie widzenia w 180° i w rozdzielczości 4K oraz HP Elite Slice — zintegrowane rozwiązanie telekonferencyjne, które łączy w sobie funkcje sterowania jednym dotknięciem aplikacjami Microsoft Teams Rooms i Zoom Rooms z możliwościami wydajnego komputera.  Źródło: ISBtech

OPPO: Wprowadza do sprzedaży smartfon OPPO Reno4 Z 5G – urządzenie w pełni obsługujące 5G w obu trybach, oferujące ponadto ultrawysoką częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz i mocną konfigurację sprzętową. Nowy przedstawiciel rodziny Reno4 stanowi kolejną, świetną propozycję OPPO dla osób, które chcą wkroczyć w erę błyskawicznego transferu sieci piątej generacji. OPPO Reno4 Z 5G został wyceniony na 1799 zł. Będzie on dostępny od dziś, 15 października 2020 w dwóch wariantach kolorystycznych: stalowym niebieskim i białym. W pierwszej kolejności urządzenie trafi do oferty MediaMarkt, Euro RTV AGD i Media Expert, jak również do portfolio operatorów – T-Mobile i Play. W kolejnych tygodniach pojawią się także w cennikach sieci Plus i Orange. Źródło: ISBtech

Huawei: FreeBuds Pro, pierwsze bezprzewodowe słuchawki z inteligentną dynamiczną redukcją szumów, są już dostępne w sprzedaży w rekomendowanej cenie detalicznej 849 zł. Do 30 października, podczas sprzedaży premierowej, można je kupić wraz z inteligentną opaską sportową Huawei Band 4 Pro. Ruszyła też kampania promujący nowy produkt w portfolio marki.  Źródło: spółka

TCL: Rusza druga ogólnopolska promocja konsumencka marki. Wystarczy podczas jednego z dziesięciu weekendów promocyjnych kupić wybrany produkt TCL, by wziąć udział w promocji #piątekzTCL i odebrać atrakcyjne nagrody.  Akcja rozpoczyna się 16 października 2020. Źródło: spółka

Castorama Polska: Zdecydowała się na kolejny krok w kierunku budowania pozytywnych doświadczeń  klientów. Firma wprowadziła możliwość przeszukiwania produktów za pomocą obrazu. To idealne rozwiązanie dla osób, które mają w swoim telefonie dziesiątki zdjęć czy screenów inspiracyjnych aranżacji  lub produktów, które im się spodobały, ale nie wiedzą, gdzie ich szukać.  Źródło: ISBtech

Grupa Apator: Rozwija narzędzia cyfrowe dla sektora energetycznego. Apator Rector wdrożyła kolejną aplikację dla Energa Operator, która usprawnia pracę ekip technicznych pracujących w terenie.  Źródło: spółka

Avaya: Integruje wydajne technologie sztucznej inteligencji firmy NVIDIA ze swoją aplikacją Avaya Spaces, aby zapewnić użytkownikom lepszą jakość obrazu i dźwięku oraz wyższa efektywność komunikacji i pracy zespołowej online. Źródło: ISBtech

Realme: smartfon 7 Pro już w sprzedaży. W cenie 1299 zł użytkownik dostaje tu zarówno ekran Super AMOLED z zaszytym w nim czytnikiem linii papilarnych, jak i rewolucyjne ładowanie Super Dart 65 W, które pozwala uzupełnić baterię w zaledwie 34 minuty. realme 7 Pro objęty jest również 3-letnim okresem gwarancyjnym. Źródło: spółka

Brother: Wprowadza do swojego portfolio linię etykiet Pro, która sprawi, że znakowanie będzie trwałe, elastyczne i ekonomiczne. Seria dedykowana jest elektrykom, inżynierom infrastruktury sieciowej i osobom pracującym w branży przemysłowej. Etykiety z serii Pro powstały z wytrzymałych i trwałych materiałów oraz profesjonalnych klejów, co zapewnia niezawodne rozwiązanie do etykietowania nawet w najbardziej wymagających środowiskach. Asortyment linii Pro Tape obejmuje siedem typów taśm w różnych szerokościach i kombinacjach kolorystycznych. Źródło: spółka

POLOmarket: Jako pierwsza w Polsce sieć spożywcza udostępnia swoim Klientom prosty oraz szybki sposób opłacania zakupów online we własnej aplikacji. Klienci mogą korzystać ze wszystkich możliwych form płatności tj. karty płatniczej, szybkiego przelewu czy też blika. Pełna usługa Click&Collect obejmie wszystkie sklepy i cały asortyment sieci. Dzięki płatności online sieć w najbliższym czasie planuje wdrożenie usługi dostawy zakupów bezpośrednio do domów Klientów we współpracy z wiodącym na rynku partnerem specjalizującym się w tego typu usłudze. Dodatkowo Klienci robiący zakupy w aplikacji będą mieli możliwość ich odbioru w wyznaczonym miejscu na parkingu wybranego sklepu, bez wychodzenia z samochodu. Usługa POLOdrive wkrótce pojawi się w wybranych sklepach sieci na terenie całej Polski. Źródło: ISBtech

OVHcloud: Coroczne wydarzenie OVHcloud #EcosystemExperience odbędzie się już 2 listopada. Poprowadzi ją Michel Paulin, CEO OVHcloud. W tym roku konferencja koncentrować się będzie wokół 3 obszarów: suwerenności danych, współpracy ekosystemów, wizji ewolucji chmury. Źródło: spółka

T-Mobile: Trzy odświeżone warianty starterów dopasowane do różnych potrzeb klientów, płynna i zaawansowana technologicznie obsługa, a przede wszystkim konkurencyjna oferta – tak w skrócie prezentuje się nowa oferta „T-Mobile na kartę”. Osoby stawiające na elastyczność i mobilność z pewnością docenią ofertę „Bez limitu L”, w której za 30 zł otrzymają 30 GB (15 GB z oferty i 15 GB po doładowaniu konta), usługę Supernet Video DVD oraz rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu. Źródło: ISBtech

Lumichem: Powłoka z nanocząsteczkami dwutlenku tytanu, TitanSolid, niszcząca drobnoustroje pod wpływem światła, usuwa także ludzkiego koronawirusa – potwierdziły testy przeprowadzone przez niezależne laboratorium z Wielkiej Brytanii. To opatentowane rozwiązanie, opracowane we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego i wytwarzane przez polską firmę Lumichem, ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie ważne jest ograniczenie ryzyka zakażenia, zwłaszcza w służbie zdrowia, transporcie publicznym, szkołach czy w innych obiektach użyteczności publicznej. Antywirusowa powłoka TitanSolid została już wykorzystana m.in. w pociągach Kolei Śląskich, Warszawskim Sądzie Administracyjnym, a także CN Kopernik. Źródło: spółka

Epson: Poszerza ofertę projektorów laserowych o sześć nowych modeli, oferujących jeszcze szersze możliwości w zakresie wizualizacji i aranżacji przestrzeni w sklepach, hotelach, muzeach i innych obiektach turystycznych. Najnowsze projektory laserowe Epson stanowią połączenie mocy i jakości projekcji 3LCD oraz przyjaznego, intuicyjnego oprogramowania, ułatwiając firmom tworzenie bardziej kreatywnych ekspozycji i budowanie lepszych relacji z klientami i gośćmi. Źródło: spółka

Samsung: Przedstawił Galaxy A42 5G – „najbardziej przystępny cenowo smartfon 5G”. Urządzenie wyposażono w wielofunkcyjny poczwórny aparat, wytrzymałą baterię z możliwością szybkiego ładowania i wyświetlacz Infinity-U. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments