„Kapitał od inwestorów umożliwi zwiększenie tempa rozwoju”

Zarząd DataWalk

W przypadku oczekiwanego sfinalizowania nowej emisji akcji, DataWalk może pozyskać do 65 mln zł. Spółka zakończyła negocjacje z inwestorami i przystąpiła do procesu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji do 421.000 akcji serii O w trybie oferty publicznej przeprowadzanej w ramach wyjątku od konieczności sporządzania prospektu. Cena emisyjna została ustalona na 154,80 zł za jedną akcję.

Po blisko 6-cio krotnym zwiększeniu skali przychodów raportowanych m.in. w danych szacunkowych za pierwsze półrocze, na początku września Spółka opublikowała kolejne optymistyczne dane – zakontraktowane projekty DataWalk osiągnęły poziomy, które w zakresie samego tylko 2020 roku mogą przełożyć się na prawie 16 mln zł przychodu zaplanowanego do rozpoznania. Od tego czasu pojawili się kolejni klienci, a skala długoterminowych kontraktów rośnie.

Czołowa polska spółka technologiczna z sektora enterprise IT trafiła już ze swoim produktem do czterech kluczowych ministerstw centralnego rządu USA: Departamentów Obrony, Sprawiedliwości, Pracy oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Od 2019 roku realizujemy trzyletni plan inwestycyjny, który zakłada ok. 60 mln zł budżetu na realizację III etapu rozwoju Spółki – mówi Sergiusz Borysławski, Członek Zarządu DataWalk. – Bardzo trudną sytuację rynku kapitałowego w 2019 roku wykorzystaliśmy na tyle, na ile się dało, pozyskując w dwóch krokach łącznie 25 mln zł, co pozwalało nam na ograniczone tempo inwestycji. Mimo tego, dzięki ciężkiej pracy całego naszego zespołu, udało nam się zaprezentować efekty wyprzedzające oczekiwania inwestorów, jak i nasze plany, co zostało docenione przez rynek kapitałowy.

DataWalk planuje inwestować wszystkie dostępne środki finansowe pochodzące ze sprzedaży i od inwestorów w wykorzystanie tzw. momentum, co w praktyce oznacza zwiększenie zatrudnienia w najbliższych miesiącach m.in. w obszarach sił sprzedażowych i wdrożeniowych w celu maksymalizacji dynamiki wzrostu udziału w rynku.

Znaczący zastrzyk kapitału jest oznaką zaufania inwestorów i stanowi tzw. zamknięcie rundy B w nomenklaturze spółek high-tech – mówi Sergiusz Borysławski, Członek Zarządu DataWalk. – Będziemy w stanie zdynamizować procesy handlowe oraz wrócić na ścieżkę inwestycyjną, która w naszej ocenie prezentuje aktualnie optymalną trajektorię budowania biznesu DataWalk oraz wartości dla naszych akcjonariuszy. Wielkość rynku nie jest naszym ograniczeniem, dopiero rozpoczynamy skalowanie procesów sprzedaży bezpośredniej, równolegle przygotowując się do realizacji etapu IV strategii, czyli skalowania poprzez sieci
partnerskie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments