Firma Hewlett Packard Enterprise (HPE) wprowadza nową generację HPE Modular Smart Array (MSA) – HPE MSA Gen 6 – dedykowaną dla MŚP i ulepszoną tak, aby pomóc firmom skoncentrować się na rozwoju swojej działalności, dzięki rozwiązaniu hybrydowej pamięci masowej klasy podstawowej, która zapewnia wydajność i automatyzację, nie wymagając przy tym dużych inwestycji. 

Chociaż żyjemy dziś w gospodarce cyfrowej, wydatki na technologię są ograniczone w większości małych i średnich firm. Dzięki zaktualizowanemu, podstawowemu rozwiązaniu do przechowywania danych HPE MSA, które jest sukcesywnie poszerzane o nowe usługi i nowoczesną architekturę, małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość oszczędności.

HPE MSA zapewnia bezpieczeństwo i łatwy dostęp do ważnych danych pracownikom firmy, niezależnie od tego, gdzie pracują. Nowe usługi i zmodernizowana architektura pozwalają organizacjom, szczególnie firmom, które oferują różne rodzaje usług na żądanie – streaming czy edukację online – łatwiejsze zarządzanie rozproszonymi aplikacjami i obciążeniami. 

 „Macierze HPE Modular Smart Array (MSA) to doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich firm, które szukają atrakcyjnej cenowo pamięci masowych, spełniającej wysokie wymagania odnośnie wydajności i bezpieczeństwa danych, jednocześnie niewymagającej dużych nakładów pracy przy eksploatacji. W HPE MSA Gen 6 – ogłoszonej 8 września 2020 r. – wszystko to jest zapewnione dzięki ulepszonej funkcjonalności automatycznego „tieringu”, które pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów macierzy, jak też zapewnienie wysokiej wydajności, kiedy jest ona wymagana. Ponadto unikatowa usługa HPE MSA Health Check ułatwia zarządzanie wychwytując zawczasu pojawiające się błędy. Wyższe bezpieczeństwo danych zapewnia nowa funkcjonalność MSA Data Protection Plus (MSA DP+)” – podkreśla Piotr Drąg, HPE Storage Category Manager for Poland.

Ulepszenia w architekturze HPE MSA Gen 6

Aktualizacje HPE MSA zapewniają korzyści pomagające zaspokoić potrzeby MŚP, w tym automatyczny tiering danych w celu szybszego dostępu do nich, usprawnione narzędzie MSA Health Check, które eliminuje typowe przyczyny przestojów. Nowe funkcjonalności obejmują: 

  • Automatyczny tiering danych, który zapewnia wydajność obciążeń z lepszą efektywnością i mniejszymi opóźnieniami. Ta funkcjonalność zwiększa dostarczaną wydajność od 2 do 4 razy w porównaniu z konfiguracją tylko z samymi dyskami twardymi (HDD). Automatyczny tiering pozwala również macierzy reagować na zmieniające się obciążenia przy użyciu niewielkiej liczby dysków SSD. Ta funkcjonalność przenosi w czasie rzeczywistym ”gorące” dane na najszybsze nośniki  w oparciu o wymagania dot. obciążenia, umożliwiając firmom efektywnie maksymalizować wydajność dysków SSD i pojemność dysków twardych.
  • Nowy poziom ochrony danych w macierzy zapewniony jest dzięki nowemu poziomowi zabezpieczenia MSA Data Protection Plus (MSA DP +). Ta funkcjonalność ochrony obejmuje wszystkie dyski i eliminuje bezczynne zapasowe dyski twarde (HDD) tak, aby całościowo poprawić ich wydajność i efektywność systemu. W przypadku awarii dysku MSA DP+ przyspiesza czas odbudowy nawet o 25x2, skutecznie skracając czas, w którym macierz znajdowała się w stanie obniżonej wydajności lub podatnym na ataki.
  • Ulepszone narzędzie MSA Health Check eliminuje typowe przyczyny przestojów. Według danych, 76 proc. zgłoszeń do centrum pomocy technicznej HPE MSA będzie wyeliminowane w przypadku klientów, którzy aktywnie korzystają z funkcji MSA Health Check. Rozwiązanie to jest dostępne jako usługa z chmury HPE, co zmniejsza koszty administracji lokalnej, pozwala wyszukać dane z czujników pod kątem znanych problemów i zastosować najlepsze praktyki, oddziałując pozytywnie na doświadczenia użytkownika i maksymalizując dostępność.

HPE nie ustaje w wysiłkach ulepszania linii produktowej MSA wypuszczając na rynek już szóste pokolenie, niezmiennie kładąc nacisk na równowagę między wydajnością a przystępną ceną, jednocześnie upraszczając zarządzanie, co przekłada się na większe zadowolenie z użytkowania tych macierzy” – mówi Chris Powers, VP i GM w Big Data and Collaborative Platform Development, HPE.

HPE MSA pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom zapewniać wydajność i automatyzację, których potrzebują dla utrzymania ciągłości biznesu. Jesteśmy dumni, że możemy zapewnić naszym klientom niezawodne i szybkie rozwiązanie w przystępnej cenie, aby ich firmy mogły efektywnie obsługiwać klientów – dodaje. 

HPE ma bogatą ofertę rozwiązań dla MŚP, w tym niedawno ogłoszoną miesięczną usługę subskrypcji bezpiecznych i łatwych w użyciu rozwiązań informatycznych za pośrednictwem partnerów dystrybucyjnych HPE oraz HPE MicroServer. Usługa ta zapewnia rozwiązania stanowiące komplet bazowych technologii dla niewielkiego biura.