QNA tworzy IP Cloud i rozważa dodatkowe finansowanie

QNA Technology to start-up nanotechnologiczny rozwijający technologię produkcji półprzewodnikowych kropek i tuszów kwantowych. O aktualnych działaniach spółki, planach na przyszłość i stanie rynku w rozmowie z ISBtech Artur Podhorodecki, CEO QNA Technology, której udziałowcem jest giełdowy Tech Invest Group.

Na początku sierpnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników QNA Technology Sp. z o.o., które podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.

Jakie patenty są w chwili obecnej własnością spółki?

Unikalną przewagą QNA jest technologia syntezy kropek w metodzie przepływowej. I zgodnie z naszą strategią w obszarze własności intelektualnej skupiamy się na ochronie tego właśnie know-how.

Rozpoczynamy tym samym budowanie tzw. IP cloud wokół technologii syntez kropek, związanego m.in. z modyfikacjami powierzchni kropek czy wykonywaniem formulacji tuszu zawierającego kropki. Posiadamy już dwa polskie patenty w obszarze syntezy i modyfikacji nanomateriałów oraz przygotowujemy dwa kolejne zgłoszenia – tym razem międzynarodowe.

Z czego wynikała decyzja o zwiększeniu kapitału zakładowego?

Spółka jest mocno osadzona w B+R w obszarach związanych z diodami LED, wyświetlaczami, fotowoltaiką czy drukowaną optoelektroniką. To bardzo dynamiczne branże, w których postęp dzieje się szybko, a budżety są ogromne.

Aby utrzymać obecne tempo rozwoju potrzebowaliśmy przyspieszenia prac nad naszym flagowym materiałem – QNA Deep Blue Dot oraz środków na rozpoczęcie nowego, wielomilionowego projektu NCBiR Szybka Ścieżka, z którym rozwiniemy nasze tusze kwantowe, bardzo pożądane na rynku. Właśnie pod te projekty pozyskaliśmy nowych inwestorów i kapitał.

Jakie są dalsze plany inwestycyjne dla QNA Technology?

Obecnie poszukujemy finansowania na kontynuację naszych projektów czyli na dalszy rozwój fluorescencyjnych tuszy kwantowych do drukowanej optoelektroniki oraz na dalsze prace nad niebieskimi kropkami kwantowymi, w tym ich walidację przez partnerów branżowych. To będzie dla QNA ważna runda finansowania – dzięki niej przejdziemy z poziomu MVP do sprzedaży pilotażowej.

Jakie są prognozy spółki dla rynku nanomateriałów zwłaszcza dla rynku polskiego, czy szerzej, rynku Europy Środkowo-Wschodniej?

Przyglądamy się uważnie globalnemu rynkowi nanomateriałów, gdzie wskaźnik wzrostu (CAGR) w latach 2020-2027 sięgnie – według średniej z różnych prognoz – 13 proc. Nawet najbardziej ostrożne prognozy mówią też, że w latach 2018 do 2030 popyt na globalnym rynku kropek kwantowych wzrośnie aż trzykrotnie.

Już teraz zapotrzebowanie firm na ten materiał znacznie przewyższa moce produkcyjne dostawców. Kropki kwantowe dobrej jakości są pożądane na szybko rozwijających się rynkach, takich jak oświetlenie LED, fotowoltaika, medycyna czy biotechnologia i tam też właśnie nawiązujemy kontakty z partnerami.

Są to rynki, które rosną w tempie 24-30% rocznie i łaknące dobrych, stabilnych nanomateriałów, globalne firmy gotowe są kupować je po wysokich cenach, gwarantujących duże marże. I QNA, wraz z rozwojem technologii będzie ten ich “nanogłód” zaspokajać.