Wizja Huawei: połączona, inteligentna i innowacyjna przyszłość

Catherine Chen, wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes zarządu Huawei, podczas szczytu Better World Summit 2020

Podczas szczytu Better World Summit 2020, Catherine Chen, wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes zarządu Huawei podkreśliła, iż organy regulacyjne rynku telekomunikacyjnego wielu krajów i przedstawiciele różnych branż muszą współpracować w celu stawienia czoła wyzwaniom, które są rezultatem pandemii COVID-19. Efektem wspólnych działań ma być przyszłość sprzyjająca inkluzji i zrównoważonemu rozwojowi oraz ożywienie gospodarcze.

W okresie ostatnich 30 lat technologie informacyjne dynamicznie się rozwinęły, ułatwiając ludziom zarówno pracę, jak i życie codzienne. Pandemia COVID-19 pokazała jednak, że infrastruktura cyfrowa nie nadąża za tempem rozwoju technologii. Według przedstawicieli Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego – Sektora Radiokomunikacji (ITU-R), ponad połowa ludności świata nadal nie ma dostępu do internetu ani do innych technologii cyfrowych. Podczas gdy gospodarki wielu krajów spowalniają, władze rządowe wyrażają coraz większy niepokój dotyczący strategii wychodzenia z kryzysu.

Naszą wizją jest bardziej połączona, inteligentna i innowacyjna przyszłość. Ponad wszystko musimy zapewnić, że będzie to lepsza przyszłość, sprzyjająca inkluzji i zrównoważonemu rozwojowi” – powiedziała Catherine Chen, wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes zarządu Huawei

Podczas gdy coraz więcej krajów i regionów skutecznie wdraża środki kontroli zakażeń w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19, działalność gospodarcza w niektórych krajach zaczęła wracać na dawne tory. Wiele rządów uruchomiło różnorodne plany stymulowania gospodarki, a technologia ICT niezmiennie jest w tych planach jednym z filarów.

W Chinach, w ramach planu nowej infrastruktury, przeznaczono ponad 140 miliardów dolarów na inwestycje w technologię 5G w ciągu następnych pięciu lat. Oczekuje się, że gospodarka cyfrowa Chin urośnie o ponad 2 biliony dolarów i będzie siłą napędową dla odbudowy gospodarki kraju. Unia Europejska ogłosiła wdrożenie pakietu o wartości 1,1 biliona euro na wsparcie walki z kryzysem.

Aby na nowo ożywić światowe gospodarki, niezbędne jest systemowe projektowanie oraz oddolna kreatywność i aktywność. Wsparcie polityk rządowych w połączeniu z aktywną transformacją cyfrową w całej branży przyniesie wynikające z implementacji technologii cyfrowych korzyści dla wszystkich sektorów gospodarki, napędzi ich wydajność i przywróci wzrost gospodarczy”

Odnosząc się do najnowszego raportu Banku Światowego dotyczącego rosnącej luki pomiędzy dynamicznie rozwijającą się globalną gospodarką cyfrową, a brakiem umiejętności cyfrowych, Catherine Chen powiedziała: „Huawei kontynuuje realizację swojego flagowego programu dla studentów, Seeds for the Future. Został on zapoczątkowany w 2008 r. i jest ukierunkowany na rozwój lokalnych talentów w dziedzinie technologii ICT. Do chwili obecnej z programu skorzystało ponad 30000 studentów z ponad 400 uczelni wyższych w 108 krajach i regionach.

Z powodu pandemii program będzie realizowany zdalnie, co zapewni dostęp do niego jeszcze większej liczbie wybitnych studentów. Podczas gdy coraz więcej sektorów wprowadza technologie cyfrowe, staną się one siłą napędową realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 wyznaczonych przez ONZ, w szczególności tych związanych ze zmianami klimatycznymi.”

Program Seeds for the Future od 2014 roku z sukcesem realizowany jest także w Polsce. Znalazł się również w tegorocznym zestawieniu Dobrych Praktyk przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas konferencji, eksperci z organizacji międzynarodowych, w tym ITU, GSMA i ECTA, opowiedzieli się między innymi za tworzeniem ujednoliconych globalnie standardów ICT, promowaniem gospodarki cyfrowej, przyspieszeniem integracji cyfrowej.