Prezes Mennicy Polskiej o wyzwaniach w obliczu pandemii

Grzegorz Zambrzycki, prezes Mennica Polska

Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Mennicy Polskiej, w komentarzu dla ISBtech o aktualnej sytuacji spółki i cyfryzacji biznesu.

Siłą Mennicy Polskiej jest niezaprzeczalnie skuteczna dywersyfikacja biznesu, który opiera się na aktywności w trzech segmentach, tj. produkty mennicze, płatności elektroniczne i działalność deweloperska. Dzięki temu znaczące spadki, np. w obszarze karty miejskiej z uwagi na ograniczoną mobilność pasażerów, staramy się – przynajmniej częściowo – zrekompensować wzrostem przychodów np. w segmencie produktów inwestycyjnych.

Spółka wdrożyła również działania optymalizujące koszty funkcjonowania działu karty miejskiej w czasie ograniczeń, aby zminimalizować straty. Jeśli jednak sytuacja w transporcie publicznym nie wróci do stanu sprzed pandemii, to będzie trzeba zaadoptować model operacyjny do nowej rzeczywistości na stałe, a nie jako rozwiązanie tymczasowe.

W ostatnich latach bardzo duży nacisk położyliśmy na rozwój działalności deweloperskiej, upatrując w niej perspektyw wzrostu naszych przychodów w dłuższym horyzoncie czasowym. W mijających miesiącach, w tym właśnie obszarze mieliśmy jednak do czynienia z zasadniczym spowolnieniem w zakresie wydawania, niezbędnych do realizacji prowadzonych przez nas inwestycji, stosownych dokumentów z różnych urzędów.

W mojej ocenie, jeżeli po stronie decydentów nie będzie gotowości na to, aby jak najszybciej wrócić do co najmniej normalnego – a w stanie idealnym przyśpieszonego – trybu pracy, to biznes będzie dotkliwie odczuwał tego konsekwencje.

Nie tylko nasz. Należy bowiem zwrócić uwagę, że podmioty komercyjnie zmuszone były do reorganizacji w trybie natychmiastowym. W tym samym czasie praca w urzędach praktycznie zamarła, blokując tym samym możliwości sprawnego funkcjonowania wielu przedsiębiorcom.

Pandemia w kontekście długofalowych wyzwań

Biznes, który rozwija się w oparciu o ambitne cele, jest w mojej ocenie bardzo mocno ograniczany przez tryb funkcjonowania administracji publicznej i samorządowej. Ostatnie miesiące w sposób dobitny pokazały, że brak nadzwyczajnych procedur wspierających m.in. procedowanie bez zakłóceń pozwoleń i wydawanie dokumentów może być ogromną barierą.

Życzyłbym sobie i innym przedsiębiorcom, abyśmy funkcjonowali z właściwymi organami na podobnych zasadach, co rozumiem, jako pełne zaangażowanie poparte umiejętnością elastycznego działania w dynamicznie zmieniających się realiach.

W kontekście zapewniania sprawności operacyjnej w okresie pandemii dla wielu firm wyzwaniem okazała się konieczność realizacji bieżących zadań w trybie tzw. home office.

Separacja społeczna wymusiła pracę w takiej opcji w niespotykanym dotąd wymiarze. W wielu organizacjach obnażyło to słabości, które albo wcześniej nie zostały odpowiednio zoaopiekowane albo w ogóle pozostawały niezidentyfikowane.

W Mennicy Polskiej potrzebowaliśmy niewiele czasu na przeorganizowanie sposobu pracy w celu sprawnej realizacji naszych celów. Od dawna działamy bowiem w tzw. chmurze. Dzięki temu dziś możemy powiedzieć, że wyszliśmy z tej próby obronną ręką. Z naszych obserwacji wynika jednak jasno, że są stanowiska, na których praca zdalna może mieć miejsce bez uszczerbku dla jakości.

W przypadku innych może jednak niepotrzebnie wydłużać procesy i ograniczać efektywność. W tym kontekście środowisko biznesowe stoi przed potrzebą niezwłocznej weryfikacji dotychczasowych standardów funkcjonowania, przy jednoczesnej szybkiej adaptacji do bardzo dynamicznie zmieniających się okoliczności.

W praktyce oznacza to dążenie do jak najlepszego zagospodarowania zasobów kadrowych tak, aby jak najbardziej minimalizować ryzyka na poziomie operacyjnym i jak najlepiej wykorzystywać nadarzające się szanse. W przypadku Mennicy Polskiej mam świadomość, że całego naszego biznesu nie da się prowadzić cyfrowo.

W wybranych obszarach niezmiernie istotny jest bowiem relacyjnych charakter, przede
wszystkim w kontekście przełożenia naszego zaangażowania w budowanie i konsekwentnie
wzmacnianie relacji na monetyzację w celu dalszego rozwoju działalności. Dziś w Internecie można sprzedać i kupić wszystko, ale potrzeba bliskiego kontaktu z klientem, popartego ekspertyzą, za którą m.in. jest ceniona Mennica Polska, jest dla nas wartością nie do przecenienia.

Mennica Polska a rynki światowe

Mennica Polska jest wyeksponowana na potencjalną recesję, która dotyczy rynków światowych. Głównie dotyczy to surowców do celów produkcji monetarnej, gdzie korzystamy z materiałów (krążków), do których wytwarzania potrzebna jest stal czy inne metale, które pozostają w światowym łańcuchu dostaw. Nasze ostatnie doświadczenia pokazały jednak, że nawet jeśli mieliśmy do czynienia z chwilowymi wahaniami w realizacji dostaw do nas, to bardzo szybko wróciło to do normy.