„Apator nie boi się wyzwań technologicznych”

Mirosław Klepacki, prezes giełdowego Apatora, w komentarzu dla ISBtech o tym jak spółka pozycjonuje się wobec trendów 5G/AI/IoT.

Grupa Apator nie boi się nowych wyzwań technologicznych i wdraża rozwiązania z obszaru Internetu Rzeczy. Na rynku dystrybucji mediów użytkowych od kilku lat zauważalny jest wyraźny zwrot w kierunku IoT, który dotyczy w zasadzie wszystkich segmentów tego rynku: energii elektrycznej, wody i gazu.

Z naszych obserwacji wynika, że pandemia COVID-19 może przyspieszyć zmiany technologiczne, zwłaszcza w zakresie automatyzacji i zdalnego zarządzania pracą urządzeń i ludzi.

Widzimy zainteresowanie naszymi inteligentnymi urządzeniami pomiarowymi, które nie wymagają manualnych odczytów dokonywanych przez inkasenta. Dotychczas w Polsce w większej skali Apator wdrażał zdalnie odczytywane liczniki energii elektrycznej i wody.

Obecnie Spółka dostarcza m.in. liczniki smart na potrzeby OZE/ mikroźródeł oraz duże partie liczników ze zdalnym odczytem przeznaczone do rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z Ustawą o Rynku Mocy.

Firma zrealizowała dotychczas kilka projektów (w Polsce i na Litwie), w ramach których przetestowała i zaimplementowała inteligentne systemy i mierniki wykorzystujące najnowsze technologie komunikacyjne (w tym NB IoT).

Spółka Apator Powogaz dostarcza natomiast wysokiej klasy wodomierze i ciepłomierze z systemem zdalnego odczytu wskazań.

Od maja b.r. rozpoczęto z kolei dostawy inteligentnych gazomierzy na rynek krajowy w ramach umowy zawartej przez Apator Metrix z Polską Spółką Gazownictwa. Tym samym w Polsce zadebiutuje nowy licznik iSMART przeznaczony na rozwijający się rynek inteligentnych sieci gazowniczych.

Gazomierz wyposażony jest nie tylko w funkcję zdalnego odczytu, ale także zawór kulowy odcinający – w razie konieczności – przepływ gazu, funkcje przedpłatowe oraz zabezpieczenia przed ingerencjami.

W dobie ograniczania bezpośrednich kontaktów między ludźmi, doskonale sprawdza się też wyposażenie sieci elektroenergetycznej w zdalnie sterowane łączniki, jak również zautomatyzowanie procesów obsługi awarii oraz zastosowanie systemu automatycznej reakcji na zaburzenia w sieci, które wdraża na rynek spółka Apator Elkomtech.

Sieć elektroenergetyczna musi być sprawna, a awarie szybko i skutecznie eliminowane. Precyzyjnej diagnostyce sieci i ograniczeniu pracy służb serwisowych do niezbędnego minimum służy np. rozłącznik z funkcją monitoringu stanu wkładek bezpiecznikowych, który informuje służby o zaniku napięcia i przepaleniu wkładki.

Apator analizuje także możliwość wykorzystania w urządzeniach pomiarowych technologii 5G. Gdy infrastruktura zostanie rozbudowana, Spółka będzie podejmowała prace w celu przetestowania tego typu urządzeń u klienta.

Zespoły R&D wspólnie z partnerami technologicznymi Apatora prowadzą też prace nad wprowadzeniem sztucznej inteligencji (AI) w innowacyjnych urządzeniach dla mikroźródeł.

Apator tworzy międzynarodową grupę kapitałową producentów oraz dystrybutorów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców nowoczesnych rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej.

Grupa działa w trzech segmentach biznesowych: Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz dostarczając na rynek rozwiązania w zakresie opomiarowania wszystkich mediów użytkowych (liczniki energii elektrycznej, wodomierze, ciepłomierze, gazomierze), jak również zaawansowane technologicznie rozwiązania dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

W 2019 roku Grupa Apator wygenerowała 877,6 mln zł przychodów, z czego niemal połowa sprzedaży pochodzi z eksportu, zaś rozwiązania i produkty Apatora dystrybuowane są do ponad 70 krajów świata. Dominującymi rynkami zagranicznymi są Wielka Brytania, Niderlandy, Niemcy, Belgia, Czechy, Rosja, Ukraina, Francja, Litwa i Bułgaria.

Akcje Apator SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodząc w skład indeksu sWIG80.