M. Kanownik z Cyfrowej Polski o Toolbox 5G

Michał Kanownik, prezes stowarzyszenia Cyfrowa Polska, o Toolbox 5G jako fundamencie budowy systemu bezpieczeństwa sieci 5G w krajach Unii Europejskiej.

Sieć 5G z uwagi na wysoką wrażliwość na zagrożenia i jej przyszłe duże znaczenie dla całej unijnej gospodarki, powinna być odpowiednio zabezpieczona. Każdy podmiot, który będzie z niej korzystał musi mieć poczucie bezpieczeństwa swoich danych.

Dlatego właśnie Toolbox 5G to fundament budowy systemu bezpieczeństwa sieci 5G w krajach Unii Europejskiej. Narzędzia i rozwiązania, które się w nim znalazły są rekomendowane przez Komisję Europejską do wprowadzenia w krajach członkowskich. Mogą one znacznie zmniejszyć ryzyka i zapewnić bezpieczeństwo sieci 5G.

Toolbox jasno zaznacza te zagrożenia, które mogą wystąpić przy budowie sieci piątej generacji – wskazuje na dostawców wysokiego ryzyka i potrzebę oszacowania takiego ryzyka przez każde z krajów członkowskich UE.

Stąd wyraźne zalecenia wzmocnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa względem operatorów i dostawców. Każde z państw członkowskich powinno taką ocenę ryzyka dokonać i na jej bazie dokonywać kolejnych czynności regulacyjnych w zakresie odpowiedniego bezpieczeństwa sieci 5G.

Toolbox gwarantuje również, że każdy operator sieci 5G będzie posiadał odpowiednią strategię dywersyfikacji dostawców sprzętu do budowy sieci. Nie chodzi tu o tylko o wyeliminowanie uzależnienia od jednego dostawcy, ale także o zapewnienie równowagi dostawców w poszczególnych krajach.

Sama Komisja Europejska podejmuje działania, które służą utrzymaniu zróżnicowanego łańcucha dostaw tak, aby uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy w kontekście całej Unii Europejskiej.

W tym kontekście cieszy to, że Komisja Europejska dostrzega konieczność budowy i inwestowania w niezależność technologiczną UE w zakresie budowy sieci piątej generacji, w tym wspierania europejskich dostawców. Unia zachęca do tego, aby sieć w większym stopniu powstawała w oparciu o siły i środki rodzimych podmiotów.

Mam nadzieję, że większość krajów Unii podzieli taki pogląd jako również szansy dla krajowych rynków nowych technologii. Toolbox też jest dowodem na to, że instytucje unijne i państwa członkowskie, które także przy tym dokumencie pracowały, rozumieją ideę bezpieczeństwa sieci piątej generacji, ponieważ działania w tym zakresie skoordynowane na poziomie unijnym będą z pewnością skuteczniejsze.

O tym w jaki sposób państwa wdrożą te zalecenia dowiemy się za 2 – 3 miesiące. Proces ten intensywnie przebiega obecnie w każdym z krajów.