GPW myśli o chmurze, ale nie o handlu na minusie

GPW w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) rozważa natomiast udostępnianie w chmurze nowej platformy transakcyjnej lub obecnie budowanego systemu TCA Tool zainteresowanym podmiotom. Jednocześnie nie widzi potrzeby stworzenia możliwości handlu na ujemnych wartościach.

Migracja do chmury rozwiązań informatycznych obecnie wykorzystywanych na GPW jest mało prawdopodobna. GPW rozważa natomiast udostępnianie w ten sposób aktualnie budowanej nowej platformy transakcyjnej podmiotom które będą tym zainteresowane. Jeden z tworzonych obecnie systemów zawierający zestaw narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych, TCA Tool, będzie oferowany w chmurze” – powiedział ISBtech rzecznik Paweł Lasiuk.

Transaction Cost Analysis (TCA) to zestaw innowacyjnych narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych. Tego typu informacje będą źródłem wiedzy dla inwestorów i brokerów i pozwolą na przeprowadzenie analiz od danych zagregowanych do mikrostruktury rynku.

GPW nie przewiduje tworzenia możliwości handlu na ujemnych wartościach.

Instrumenty notowane na GPW, których cena jest zależna od kontraktów terminowych, np. na ropę naftową czy inne surowce, to instrumenty rynku kasowego (certyfikaty strukturyzowane). Ich cena nie może spaść poniżej zera, inwestor nie partycypuje też w ew. stracie poniżej zera. Nie ma zatem konieczności  tworzenia możliwości handlu na ujemnych wartościach. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, minimalna wartość instrumentu finansowego to 0,01 zł” – powiedział ISBtech Paweł Lasiuk.

Wcześniej na amerykańskim rynku notowania kontraktów futures na ropę WTI z dostawą w maju br. spadały nawet do minus 37,6 USD.