Selvita wykorzysta AI do odkrywania nowych leków

Edyta Jaworska, Selvita

Edyta Jaworska, członek zarządu Selvita S.A. dla serwisu ISBtech w temacie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie odkrywania leków.

Selvita ma plan jak wykorzystać rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji do odkrywania nowych leków. Technologia, nad którą pracuję spółka razem z firmą bioinformatyczną Ardigen, zostanie wykorzystana do badań nad nowymi lekami m.in. w chorobach neurozapalnych oraz zwłóknieniowych, ale również w innych obszarach terapeutycznych.

Plan polega na stworzeniu innowacyjnego rozwiązania łączącego technologię HCS (High Content Screening – badania przesiewowe o wysokiej wydajności) z wieloparametrową analizą danych za pomocą sztucznej inteligencji (AI).

W projekcie Selvita odpowiada za opracowanie zestawów testów komórkowych zdolnych do generowania obrazów do dalszej analizy za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Badania fenotypowe na komórkach będą przeprowadzane przy wykorzystaniu technologii high-content screening (HCS). Z kolei Ardigen opracowuje zaawansowaną platformę opartą o metody Computer Vision, która umożliwi szybkie i precyzyjne analizowanie obrazów otrzymanych z platformy HCS.

Unikalność technologii i jej znaczenie w procesie odkrywania nowych leków

Sama technologia HCS jest już powszechnie stosowana. Większość firm analizuje uzyskane obrazy za pomocą wbudowanego w sprzęt oprogramowania. Jednak wprowadzenie algorytmów sztucznej inteligencji do analizy obrazów pozwala na przyjrzenie się wielu parametrom jednocześnie.

Zaobserwowanie zmian w komórce powstałych na skutek podania związku chemicznego podnosi znacząco szanse na znalezienie takiej cząsteczki, która może mieć działania terapeutyczne i docelowo stać się nowym lekiem.

Dzięki połączeniu obu procesów w jedno rozwiązanie Selvita może stać się jednym z pionierów technologicznych w tym obszarze w branży CRO. Sztuczna inteligencja zaczyna być stosowana w odkrywaniu leków. W tym roku rozpoczęto pierwsze badania kliniczne na cząsteczką opracowaną w pełni za pomocą sztucznej inteligencji.

Tego typu technologie mogą znacząco przyspieszyć proces poszukiwania nowych leków i w konsekwencji umożliwić pacjentom szybszy dostęp do nowoczesnych terapii.

Korzyści dla Selvity

Dzięki nowej technologii zwiększa się przewaga konkurencyjna oferty Selvity. Firmy, które zlecają nam usługi wykorzystując to rozwiązanie, będą mogły wcześniej wprowadzać rozwijane związki do badań klinicznych. Dodatkowo, spółka stworzy dzięki tej usłudze niezależny strumień przychodów.

Technologia będzie również istotnym elementem projektów zintegrowanych (kompleksowe projekty wykorzystujące doświadczenie spółki w wielu obszarach) realizowanych przez Selvitę.

Finansowanie i harmonogram

Cała wartość projektu wynosi 8,4 mln zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie o wartości 4,8 mln zł. Prace nad projektem już trwają, a komercyjne wdrożenie technologie zaplanowane jest w ciągu trzech lat. Pierwsze pilotaże rozwiązania zaplanowane są na koniec przyszłego roku.