„W 2019 powstanie nowy paradygmat Hybrid Edge Computing”

Powstanie nowego paradygmatu Edge computing zapowiada Mike Hansen, sales development lead, telco, Red Hat.

Informacje pochodzące z Internetu rzeczy oraz inne dane zbierane za pośrednictwem sieci bezprzewodowych są aktualnie najczęściej przekazywane do prywatnej lub publicznej chmury. Tam są przetwarzane za pomocą analityki, sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego. Sieć 5G pozwoli na przesyłanie ogromnych ilości danych do rozproszonych sieci bezprzewodowych, co sprawi, że dalsze przekazywanie tych danych do scentralizowanej chmury obliczeniowej będzie niepraktyczne. Dane będą zarządzane i przetwarzane lokalnie, na brzegu sieci CSP (ang. Communicating Sequential Processes)” – wskazuje Hansen.

Ocenia, że trend ten stworzy dostawcom usług bezprzewodowych szansę (i konieczność ekonomiczną) monetyzacji sieci 5G poprzez oferowanie usług z zakresu zarządzania i przetwarzania danych, takich jak analiza, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.

W 2019 roku będziemy świadkami utworzenia globalnego konsorcjum dostawców usług bezprzewodowych. Konsorcjum to będzie współpracować w celu rozwinięcia wspólnej platformy i metodyki uruchamiania „inteligentnych” aplikacji, zawierających w sobie analitykę danych, zdolności SI i uczenia maszynowego, na brzegu sieci tychże dostawców usług.

Obecnie mówimy o chmurach hybrydowych, łączących prywatną i publiczną infrastrukturę za pośrednictwem sieci WAN, którą często utrzymuje dostawca usług telekomunikacyjnych.  W 2019 roku powstanie również nowy paradygmat, znany jako Hybrid Edge Computing. Architektura Hybrid Edge Computing będzie stanowiła trzeci typ chmury w hybrydowym modelu rozwiązań obliczeniowych: będzie to infrastruktura zlokalizowana na brzegu sieci dostawcy usług telekomunikacyjnych. Model ten będzie niezbędny do wspierania „inteligentnych” aplikacji korzystających z danych zbieranych w ramach sieci 5G” – zapowiada przedstawiciel Red Hat.