Plany Grupy WP, Cenega na GPW?, TCL zbada AI w Polsce… najważniejsze infa z TMT

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 3– 7 września br. Na zdjęciu Nikolay Baryshnikov – CEO 1C Entertainment, właściciela Cenegi, spółki która wybiera się na GPW.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Elektromobilność: Przedstawiciele rządów Litwy oraz Polski podpisali list intencyjny dotyczący wspierania rozwoju automatycznych samochodów. Celem listu jest promowanie technologii automatycznych samochodów (CAD) dla wspierania zrównoważonej mobilności, innowacji oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Źródło: ISBnews

AI: Zdaniem 90% przedstawicieli najwyższego kierownictwa firm i organizacji reprezentujących finanse, produkcję, handel oraz sektor ochrony zdrowia i publiczny sztuczna inteligencja (AI) będzie miała pozytywny wpływ na wzrost zysków, większą wydajność (86%) oraz innowacyjność działalności (84%), a także powstawanie nowych miejsc pracy (69%), wynika z badania przygotowanego przez Economist Intelligence Unit na zlecenie Microsoft. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

TCL: Chiński koncern, jeden z największych na świecie producentów telewizorów LCD, otworzył centrum badawczo-rozwojowe TCL Research Europe. Bedzie to największe poza Chinami centrum R&D należące do koncernu. Prace znajdzie tu ponad 100 specjalistów. We współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego będą pracować m.in. nad rozwojem Sztucznej Inteligencji (AI), podali przedstawiciele koncernu. Źródło: ISBnews

11bit studios: Podtrzymuje, że spodziewa się dobrego bieżącego roku, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Spółka chce m.in. rozwinąć sprzedaż na konsolach. 11bit studios zakłada „bardzo roboczo”, że gra pod roboczym tytułem „Projekt 8” będzie miała łączny budżet ok. 20 mln zł, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Prezes 11bit studios Grzegorz Miechowski zapowiedział, że – jako akcjonariusz spółki – będzie głosował przeciw ewentualnym planom wypłaty dywidendy. Uważa, że spółka nadal potrzebuje środków na zwiększenie skali działalności i kolejne projekty. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Odnotowała 18,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 12,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa WP liczy, że jeszcze w tym roku sfinalizuje kolejną akwizycję, poinformował prezes Jacek Świderski. Firma rozgląda sie za przejęciami w e-commerce, również z działalnością w regionie środkowoeuropejskim. Grupa WP spodziewa się, że segment e-commerce sięgnie docelowo ok. 75% całkowitych przychodów z 58% obecnie, poinformował prezes Jacek Świderski. Grupa WP liczy, że powinny w tym roku być miesiące pozytywnej rentowności EBITDA segmentu TV, poinformował prezes Jacek Świderski. Źródło: ISBnews

Comarch: Odnotował 10,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 8,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zamówień Comarchu jest „mocno wyżej” w ujęciu r/r, a ok. 20-proc. dynamika wzrostu przychodów z I półrocza może zostać utrzymana w całym roku, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Konrada Tarańskiego. Źródło: ISBnews

T-Bull: Powinien się „lada chwila” pojawić z grą „Top Speed” na pierwszym chińskim sklepie z grami, poinformował prezes Grzegorz Zwoliński. Źródło: ISBnews

Sare: Odnotowało 1,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło:ISBnews

Maxcom: Planuje ekspansję na rynki Ameryki Północnej, Południowej i Środkowej, uruchomił eksport do Afryki, podała spółka. Telefony Maxcom są już obecne w Maroku i Nigerii, trwające prace mają zaowocować wejściem do kolejnych krajów afrykańskich. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Podpisał z firmą Microsoft porozumienie o strategicznym partnerstwie, poinformował prezes banku Michał Krupiński. Może ono zaowocować m.in. nowymi produktami w ofercie Pekao. Źródło:ISBnews

LPP: Podtrzymuje, że celem spółki jest osiągnięcie do 2021 r. 20% przychodów z e-commerce, a w tym roku oczekuje, że powinna ona przekroczyć 9%, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Liczba krajów, w których działa e-commerce ma wzrosnąć z 17 w tym roku do 35 w 2019 r. Źródło: ISBnews

ML System: Odnotował 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ML System chce w II półroczu rozpocząć budowę nowego zakładu produkcyjnego w ramach projektu QDSC (innowacyjny moduł fotowoltaiczny Quantum Glass wykorzystujący ogniwa fotowoltaiczne oparte o powłokę kwantową), poinformował prezes Dawid Cycoń. Będzie także pracować nad wzrostem sprzedaży do odbiorców zagranicznych. Źródło: ISBnews

MCI: Odnotowało 3,77 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 36,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Action w restrukturyzacji: Opublikował zmodyfikowaną wersję propozycji układowych, które precyzują zabezpieczenia wierzytelności w postaci hipoteki i zastawu rejestrowego, podała spółka. Przewidują one również podział dodatkowej kwoty między wierzycieli w przypadku wygrania przez spółkę spraw podatkowych. Obecne propozycje powstały w oparciu o dodatkową serię rozmów z wierzycielami, które trwały od kwietnia br. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Miał 25 242 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 września 2018 r., co oznacza wzrost o 17,4% r/r, podała spółka. W lipcu liczba klientów wzrosła o 145 firm netto, dodano. Źródło: ISBnews

Larq: Odnotował 0,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 19,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

PlayWay: Zawarł umowę inwestycyjną z trzema osobami fizycznymi dotyczącą objęcia nowych udziałów w spółce President Studio (wspólnicy), podała spółka. Źródło: ISBnews

Polska Grupa Energetyczna (PGE), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR): Podpisały umowę w sprawie powołania funduszu corporate venture capital (CVC) SpeedUp Energy Innovation, który zainwestuje 100 mln zł w innowacyjne startupy. Źródło: ISBnews

WP Holding: Nabyła pozostałe 14% udziałów w spółce Domodi. Wartość transakcji wyniosła 33,4 mln zł. WP stała się jedynym właścicielem Domodi, podała spółka. Źródło: ISBnews

Qumak: Akcjonariusze zdecydowali o emisji łącznie 234,7 mln akcji serii M i N przede wszystkim w związku z połączeniem z Euvic, podała spółka w uchwałach. Źródło: ISBnews

1C Entertainment: Właściciel m.in. Cenegi złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną, podała spółka. 1C Entertainment chce wejść na GPW jeszcze w tym roku. Źródło: ISBnews

Private Equity Managers (PEManagers): Zarządzający funduszami z Grupy MCI, rozpoczął prace nad powstaniem nowego funduszu na zasadach „commitment”, którego wartość aktywów pod zarządzaniem może osiągnąć do 500 mln euro, podała spółka. Źródło: ISBnews

MagicVR: Fundusz Kvarko zainwestował 1 mln zł w spółkę, zajmującą się wirtualną rzeczywistością (technologia Virtual Reality). Środki pozwolą spółce na stworzenie unikalnego w skali światowej, profesjonalnego symulatora zachowań drogowych przeznaczonego do celów edukacyjnych i szkoleniowych, podał fundusz. Źródło: ISBnews

Wasko: Akcjonariusze zdecydują o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółce Coig-Software za cenę nie niższą niż 200 tys. zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zaplanowane na 26 września. Źródło: ISBnews

Sygnity: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Selena FM: Zakończyła wdrażanie nowoczesnego oprogramowania w 7 spółkach i w tym roku planuje także wdrożenia w pozostałych polskich podmiotach oraz w USA, a w kolejnych latach obejmie systemem następne kraje, podała spółka. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom Microsoftu znacząco skrócił się czas obsługi zamówień między firmowych. Źródło: ISBnews

ML System: Jako lider konsorcjum, którego partnerem jest ML System+ Sp. z o.o., podpisała umowę z Gminą Niwiska i reprezentowanymi przez nią gminami: Gminą Grębów, Gminą Jasienica Rosielna, Gminą Majdan Królewski, Gminą Markowa, Gminą Ostrów oraz Gminą Sędziszów Małopolski, dotyczącą dostawy i montażu 890 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych o łącznej wartość 14,25 mln zł brutto, podała spółka. Źródło: ISBnews

Millennium Goodie: Oczekuje, że liczba klientów, którzy pobrali aplikację platformy zakupowej goodie wzrośnie do ok. 1 mln osób do końca I kw. 2019 roku wobec ok. 550 tys. obecnie, poinformował prezes Millennium Goodie Wojciech Grudzień. Od poniedziałku klienci goodie będą mogli korzystać z cashbacku, a w planach jest zaoferowanie usług finansowych na platformie. Źródło: ISBnews

UF Games: Spółka zależna Ultimate Games, zawarła umowę licencyjną z PlayWay, na mocy której UF Games otrzymała licencje do wydania gry „Bad Dream: Coma” na konsoli Nintendo Switch, podał Ultimate Games. Planowany termin premiery gry „Bad Dream: Coma” na konsoli Nintendo Switch to IV kwartał 2018 r. Źródło: ISBnews

Wasko: Oferta na zaprojektowanie i budowę morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez Urząd Morski w Gdyni, poinformowała spółka. Źródło:ISBnews

PKO Bank Polski: Wprowadził usługę e-sklep, umożliwiającą założenie sklepu internetowego za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO oraz aplikację asystenta firmowego, zapewniającą pełną kontrolę finansów firmy przez całą dobę, podał bank. Źródło: ISBnews

(ISBnews)