Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu  19 – 23 lutego br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, który m.in. umożliwić wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Ustawa ma wejść w życie po 7 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.    Źródło: ISBnews

Reklama cyfrowa: Raport Salesforce poświęcony rynkowi reklamy cyfrowej wskazuje silną koncentrację firm na personalizowaniu przekazu reklamowego, konieczność wykorzystywania wielu źródeł danych o konsumentach oraz potrzebę skuteczniejszych wskaźników pomiaru sukcesu.   Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Andrzej Niziołek, starszy menedżer regionalny Veeam Software wskazuje, że hakerzy zazwyczaj atakują te osoby, które będą najbardziej zdesperowane, aby odzyskać dostęp do swoich danych, a zatem będą również skłonne płacić okup. Pod tym względem Saturn nie różni się od innych form ransomware. Jednakże w przypadku tego konkretnego zagrożenia nowością jest fakt, że jego twórcy oferują oprogramowanie szyfrujące za darmo poprzez program partnerski Ransomware-as- a-Service (RaaS). Jest to niezwykle niepokojące, ponieważ daje szansę każdemu, kto ma stosunkowo podstawowe umiejętności informatyczne, na łatwe rozprzestrzenianie wirusa szyfrującego dokumenty użytkowników. Najlepszą formą uniknięcia ataku za pomocą ransomware Saturn, podobnie jak w przypadku innych tego typu wirusów, jest zachowanie reguły 3-2- 1. Zakłada ona, że trzy różne kopie danych krytycznych są przechowywane na dwóch różnych nośnikach, z czego jedna w zupełnie innej lokalizacji. Nowoczesnym dodatkiem do tej reguły jest jednakże dodanie jeszcze jednej kopii, będąc offline. Media zapisane offline są bardziej odporne na wirusy i inne zagrożenia płynące z sieci, sugeruje przedstawiciel Veeam.  Źródło: spółka

Cyberbepieczeństwo: McAfee podaje, że przestępstwa cybernetyczne kosztują firmy prawie 600 ld USD, czyli 0,8% globalnego PKB. Nowy raport McAfee i CSIS ujawnia, że kradzież własności intelektualnej odpowiada przynajmniej za 25% kosztów przestępczości cybernetycznejoraz zagraża bezpieczeństwu narodowemu, gdy w grę wchodzą technologie militarne. Ransomware (oprogramowanie żądające okupu za odblokowanie komputera) jest najszybciej rozwijającym się narzędziem cyberprzestępczym: istnieje ponad 6 000 kryminalnych platform internetowych, a forma ransomware jako usługi zyskuje na popularności. Cyberprzestępstwo jako usługa staje się coraz bardziej zaawansowane: doskonale prosperują rynki oferujące szeroki wachlarz narzędzi i usług, np. zestawy narzędziowe, indywidualnie dostosowane złośliwe programy i wypożyczalnie botnetów. Anonimowość zapewniana przez kryptowaluty znacznie utrudnia identyfikację przestępców. Zwiększona standaryzacja danych dotyczących zagrożeń i udoskonalona koordynacja wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa mogą podnieść poziom ochrony, szczególnie w tak kluczowych sektorach jak finanse.    Źródło: spółka

Rynek IT: Według szacunków firmy IT Kontrakt na polskim rynku brakuje już ok. 80 tys. pracowników z branży IT. Powstającą lukę może zmniejszyć rekrutacja talentów z Europy Wschodniej, Azji i Ameryki Południowej oraz rozpowszechnienie pracy zdalnej. Rynek pracy IT w Polsce jest wciąż atrakcyjny dla specjalistów z zagranicy, ale rozwijające się centra outsourcingu usług teleinformatycznych m.in. na Bałkanach, stanowią dla niego realną konkurencję. „W tym roku planujemy wzrost przychodów o 30 proc. oraz zwiększenie zatrudnienia o ok. 15% do 1550 osób. Obecnie 10 proc. wszystkich pracowników stanowią obcokrajowcy. Są to przede wszystkim specjaliści z Ukrainy, a w ostatnich latach również z Białorusi i Kazachstanu. Widzimy też rosnące zainteresowanie kandydatów z takich krajów jak Hiszpania, Meksyk czy Brazylia. Charakteryzują się oni dużą mobilnością oraz gotowością do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Dodatkowo bardzo często specjalizują się w niszowych i pożądanych technologiach, które nie są wystarczająco rozwinięte na polskim rynku IT” – mówi Tomasz Pyrak, wiceprezes IT Kontrakt.  Źródło: spółka

Cloud Computing: Jak wynika z raportu RightScale 2017 State of the Cloud Report, obecnie 89% przedsiębiorstw korzysta z chmury publicznej, a 72% z prywatnej. 67% wykorzystuje zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie, wdrażając właśnie model hybrydowy. „Dane pokazują, że wdrożenie tego typu rozwiązań przynosi wymierne rezultaty. Jak podaje firma Rackspace, połączenie dedykowanych rozwiązań z elementami chmury publicznej pozwala na zredukowanie wydatków nawet o 17%. Nic dziwnego, że inwestycje w rozwiązania hybrydowe znajdują się na szczycie listy priorytetów. 47% ankietowanych szefów IT zamierza zwiększyć nakłady finansowe przeznaczone na tę technologię – komentuje Tomasz Dziedzic, Chief Technology Officer, Linux Polska.     Źródło: spółka

M-commerce: Opracowany przez Criteo raport „Travel Insights” potwierdza rosnący wpływ zakupów mobilnych na branżę turystyczną. Biura podróży, wykorzystujące aplikacje mobilne odnotowały, że w badanym okresie 60% ich rezerwacji zostało dokonanych na urządzeniach mobilnych – w porównywalnym okresie w 2016 roku wskaźnik ten wynosił 41%. Z kolei biura podróży, prowadzące swoją działalność w internecie, zaobserwowały, że niemal połowa (45%) ich wszystkich rezerwacji została zrobiona przy użyciu smartfona lub tabletu. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

STS: Zakłada, że w tym znacznie przekroczy 2 mld zł obrotu, wobec 1,6 mld zł w roku poprzednim, poinformował ISBnews prezes Mateusz Juroszek. STS uzyskał właśnie kolejne – sześcioletnie – zezwolenie ministra finansów na urządzanie oraz prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć internet.   Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Miał 6,42 mld zł skonsolidowanych przychodów całkowitych (spadek o 1,1% r/r) i 1,78 mld zł skorygowanej EBITDA (spadek o 15,1% r/r) w 2017 r., podał operator.

„Po kilku latach spadków, w 2017 roku całkowite przychody T-Mobile w zasadzie ustabilizowały się, co podkreślają dobre wyniki operacyjne. Na efektywność działalności operacyjnej mierzoną EBITDA miały silny wpływ utracone przychody z usług i wyższe koszty związane z wprowadzeniem regulacji Roam Like At Home, zwiększeniem zatrudnienia odzwierciadlającym rozbudowę sieci sprzedaży,a także wyższe nakłady marketingowe w porównaniu do przeszłości. W przyszłości spodziewamy się stabilizacji marży EBITDA, ponieważ zniknie wpływ większości zdarzeń jednorazowych” – powiedział członek zarządu ds. finansowych Juraj Andras, cytowany w komunikacie.  Źródło: ISBnews

Orange Polska: Prognozuje stabilny skorygowany zysk EBITDA w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem (ok. 3 mld zł), podał operator. Orange Polska odnotowało 198 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1898 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Orange Polska przewiduje nakłady inwestycyjne w przedziale 2,0-2,2 mld zł w 2018 r., poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. Orange Polska nie będzie rekomendował wypłacania dywidendy w 2018 roku, podał operator.  Źródło: ISBnews

Orange Polska: Dostrzega dobrą perspektywę na bieżący rok, poinformował członek zarządu ds. finansowych operatora Maciej Nowohoński.  Orange Polska spodziewa się nasilonej konkurencji w segmencie konwergentym w 2019 roku, poinformował prezes Jean Francois Fallacher. Orange Polska chce zwiększyć zasięg swojej sieci światłowodowej (FTTH) o kolejny 1 mln gospodarstw domowych w tym roku, poinformował prezes Jean Francois Fallacher.    Źródło: ISBnews

Orage Polska: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zarekomendował ponowne skierowanie sprawy kary nałożonej na Orange Polska do pierwszej instancji Sądu Unii Europejskiej, podano w komunikacie.    Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE): Spodziewa się wzrostu biznesu i akwizycji w bieżącym roku. Tegoroczny portfel zamówień na poziomie przychodów wynosi 95,1 mln euro (wobec 79,1 mln euro rok wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 14% i wynosi 71,6 mln euro, według stanu na 12 lutego, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński.  Źródło: ISBnews

Sygnity: Miało 9,4 mln zł skonsolidowanej EBITDA przy 96,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego 2017/2018 (zakończonym 31 grudnia 2017 r.), podała spółka, powołując się na zaktualizowane, wstępne dane.  Źródło: ISBnews

Sare: Miało ok. 45,95 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2017 r., wobec 41,34 mln zł rok wcześniej i ok. 2,83 mln zł zysku netto wobec 3,98 mln zł w 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Asseco SEE odnotowało 54,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 51,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises Plc: Szacunkowe skonsolidowane przychody w styczniu 2018 r. wyniosły ok. 160 mln USD i były o ok. 73% wyższe niż rok wcześniej, podała spółka.    Źródło: ISBnews

Honor: E-marka koncernu Huawei, będzie zarządzać realizacją swojej strategii rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich z Warszawy, poinformował regionalny szef marki Kim Jin.   Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Rada nadzorcza powołała Artura Wizę do pełnienia funkcji wiceprezesa na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji ze skutkiem od dnia 1 marca 2018 r., poinformowała spółka.    Źródło: ISBnews

Helios: Spółka zależna Agory, podpisała umowę na otwarcie kolejnego multipleksu w Pile, podała firma.  Otwarcie obiektu przewidziane jest na wiosnę 2019 r.    Źródło: ISBnews

ABC Data: Rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 marca 2018 r. Arkadiusza Lew-Kiedrowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa spółki na okres obecnej kadencji, poinformowała spółka.  Źródło: ISBnews

Cube.ITG w restrukturyzacji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził plan restrukturyzacyjny złożony przez zarządcę Data Techno Park (DTP), spółki zależnej, podał Cube.ITG. Źródło: ISBnews

Zalando Lounge: Klub zakupowy platformy modowej Zalando – zbuduje centrum logistyczne o powierzchni 130 tys. m2 w Olsztynku, podała spółka.     Źródło: ISBnews

Trusted Shops: Zamknięcie sklepów w niedziele może dać impuls do rozwoju internetowych sklepów spożywczych oraz zmienić zakupowe przyzwyczajenia Polaków – być może będziemy chętniej kupować artykuly codziennego użytku online – komentuje Marcin Jędrzejak, ekspert ds. prawa w firmie oferującej gwarancję zwrotu pieniędzy klientom sklepów internetowych.    Źródło: spółka

Movie Games: Zapowiada największą produkcję w portfolio – The Beast Inside. Gra ma być połączeniem thrillera i horroru.     Źródło: spółka

Groupon: Powołał Mirosława Forystka na stanowisko Vice President of Global Customer Operations Technology and Robotic Automation. „Cieszę się, mogąc powitać Mirosława Forystka w Groupon. Część operacyjna naszego biznesu dynamicznie się rozwija, koncentrując się na dostarczaniu klientom i partnerom najlepszych w swojej klasie usług. Doświadczenie Mirosława doskonale wzmacnia zespół Groupon w zakresie technologii, robotyki i inteligentnych systemów, będących kluczowymi w zapewnieniu doświadczenia zakupowego, skoncentrowanego na łatwości obsługi” – powiedziała Anita Samojednik, SVP, Global Operations w Groupon. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A 

Grupa Morele: Należąca do portfolio spółek funduszy MCI Capital, zakończyła przejęcie drugiego pod względem wielkości internetowego sklepu sportowego w Polsce Sklep-Presto.pl, podała spółka.Źródło: ISBnews

Sare: W ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki przedmiotem transakcji giełdowej było 1 499 720 akcji, podał Millennium Dom Maklerski, występujący w wezwaniu jako podmiot pośredniczący.     Źródło: ISBnews

IMS: Zarząd rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,2 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r., podała spółka.     Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Tax Care: Uruchomił pierwszą platformę do bezpłatnego zarządzania dokumentami księgowymi „Chmura Faktur”, która docelowo ma ułatwić rozwój firmom w Polsce, poinformował prezes Adam Głos.   Źródło: ISBnews

MIT Enterprise Forum Poland: W programie akcelerację w ramach pilotażu Scale UP przeszło 46 startupów. Ogółem w dwóch edycjach akceleracji wpłynęło 607 aplikacji, przeprowadzono 123 wywiady, 46 zostało przyjętych, podał akcelerator programu. W wyniku dwóch rund programu akceleracyjnego 89,5% startupów pozyskało inwestora bezpośrednio po akceleracji.    Źródło: ISBnews

Qubic Games: Premierę gry „Grid Mania” na konsolę Nintendo Switch ustalono na 2 marca br. w Ameryce Północnej, Europie i Australii, podała spółka.   Źródło: ISBnews

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG): Rozpoczęło testy drona skonstruowanego przez  startup BZB UAS, z którym PGNiG nawiązało współpracę w ramach akceleratora MIT Enterprise Forum Poland, poinformowała spółka. Mały autonomiczny samolot z głowicą optoelektroniczną ma posłużyć do tworzenia modeli przestrzennych terenu przeznaczonego do badań i późniejszych wierceń, dodano.      Źródło: ISBnews

7Levels: Gra „Castle of Heart”, za którą stoi krakowskie studio, zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch 23 marca.  Źródło: ISBnews

Billon: We współpracy z Microsoftem rozpoczął pracę nad możliwością wykorzystania technologii blockchain w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNiG). Zakres współpracy może objąć zarówno stworzenie platformy obsługi klienta indywidualnego, platformy do handlu gazem i energią, jak również płatności w systemach elektromobilności, podał Billon.   Źródło: ISBnews

Cisco: Wprowadziło Cisco Encrypted Traffic Analytics – technologię, która umożliwia wykrywanie szkodliwych kodów w zaszyfrowanej transmisji bez konieczności odszyfrowywania pakietów i analizy treści. To unikalne rozwiązanie pozwala administratorom ds. bezpieczeństwa zapewnić wysoki poziom ochrony bez naruszania prywatności przesyłanych w sieci informacji, a przy okazji istotnie zmniejszyć koszty utrzymania systemów bezpieczeństwa.      Źródło: spółka

TenderHut: AutomatedCheckin to innowacyjne rozwiązanie stworzone przez polską firmę, które pomaga podróżującym w odprawie lotniczej. Wirtualny asystent dopyta o preferencje związane z lotem i dokona wirtualnej odprawy – to wszystko przy pomocy komunikatora Skype.    Źródło: spółka

LG: Podczas targów MWC 2018, firma LG Electronics zaprezentuje nowe wersje popularnych smartfonów K8 i K10, które wzbogacono o jeszcze szerszą gamę rozwiązań znanych z flagowych urządzeń klasy Premium. Oba modele wejdą do sprzedaży w kluczowych regionach, takich jak Azja, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód czy Europa. Polska premiera planowana jest na drugi kwartał 2018 roku.       Źródło: spółka

Worldline: Europejska firma z branży usług płatniczych i transakcyjnych wdraża technologie VMware do wirtualizacji sieci i zarządzania chmurą obliczeniową. Celem wdrożenia jest przyspieszenie wprowadzenia nowych usług na rynek, zwiększenie ekspansji międzynarodowej oraz zachowanie zgodności z regulacjami.    Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech.pl)