Accenture: Poziom cyfryzacji polskich banków jest wyższy od średniej w Europie

Polskie banki pod względem zaawansowania cyfryzacji wypadają korzystnie na tle europejskiego sektora bankowego, wynika z Digital Performance Index przygotowany przez Accenture.

„Poziom cyfryzacji wynosi dla polskich banków 2,82 pkt przy średniej w Europie równej 2,46. Cyfryzacja działalności przekłada się na wzrost liczby klientów banków oraz niższe koszty działania instytucji. Większe banki radzą sobie lepiej i są bardziej innowacyjne, ale również ich mniejsi konkurenci wprowadzają produkty i usługi innowacyjne na skalę polską i europejską. Strategiczne postrzeganie cyfryzacji i cyfryzacja wewnętrznych procesów w polskich bankach są jednak mniej zaawansowane niż w krajach Europy Zachodniej” – czytamy w komunikacie.

Badanie Digital Performance Index, analizujące dojrzałość cyfrową największych instytucji w Europie i na świecie, zostało po raz pierwszy przeprowadzone przez Accenture również w Polsce. Zrealizowano je na czterech płaszczyznach: planowanie inicjatyw cyfrowych (Plan), tworzenie produktów cyfrowych (Make), sprzedaż produktów i usług w sposób cyfrowy (Sell) oraz zarządzanie procesami wewnętrznymi (Manage), podano w informacji.

„Wyniki badania 17 banków działających na terenie Polski zostały porównane z wynikami największych europejskich banków i instytucji finansowych. Z porównania wynika, że polskie banki są bardziej aktywne i skore do innowacji cyfrowych niż ich europejscy konkurenci, szczególnie w obszarze sprzedaży, a także w obsłudze i angażowaniu klientów przy wykorzystaniu kanałów cyfrowych. Badanie pokazuje również, że inwestowanie w obszary cyfrowe przyczynia się do wzrostu liczby klientów i przekłada na lepsze wyniki finansowe” – czytamy dalej.

W trzech z czterech kluczowych kategorii – Sprzedaż (Sell), Tworzenie (Make), Zarządzanie (Manage) – polskie banki wypadły lepiej niż średnia europejska. Jedynie w obszarze Planowania (Plan) średnia ocena dla podmiotów działających w Polsce była niższa niż w Europie. Potwierdza to, że jeszcze nie wszystkie polskie banki w pełni dostrzegają, jak istotną rolę odgrywa holistyczna strategia cyfrowa, chociaż największe i najbardziej zaawansowane banki wdrażają ją już od kilku lat, podkreślono w komunikacie.

Rozdrobniony i konkurencyjny rynek bankowy w Polsce powoduje, że innowacje polskich banków nastawione są na dotarcie do klienta, wprowadzanie nowych cyfrowych produktów i usług, przeprojektowywanie procesów sprzedaży i obsługi oraz, co za tym idzie, modernizację i rozwój systemów transakcyjnych. Przekłada się to na wysokie noty banków polskich w kategoriach Sprzedaż (Sell) oraz Tworzenie (Make). Dzięki tego rodzaju inicjatywom banki – liderzy cyfrowości – mogą poszczycić się wzrostem liczby nowych klientów oraz rachunków bieżących, podczas gdy w przypadku banków niedoceniających cyfrowych kanałów, dynamika pozyskiwania nowych klientów i rachunków jest mniejsza, podkreślono również.

„Słabszą stroną cyfryzacji polskich banków są rozwiązania wewnętrzne, szczególnie te w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i ich wydajnością oraz mierzenia efektywności wykonywanych zadań. Do tej kategorii zalicza się, przykładowo, wykorzystanie platform elektronicznych do kształcenia oraz rozwoju pracowników czy też wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań analitycznych w optymalizowaniu zadań oraz całych procesów. W tym przypadku systemy polskich banków są często zlepkiem różnych rozwiązań wdrażanych osobno, a następnie dostosowywanych do zmieniających się wymagań” – wskazano również.

Inne rozwiązania na rynku polskim, które wyróżniają polskie banki to system płatności Blik, wprowadzony przez PKO BP i stosowany także przez inne banki, pozwalający na wypłaty z bankomatów i płatności za pomocą telefonu komórkowego, również przez internet – bez użycia karty bankowej. Silną stroną systemu jest duża niezależność od parametrów technicznych telefonu i NFC. Polski sektor bankowy nastawiony jest na innowacje – coraz powszechniejsze staje się stosowanie rozwiązań biometrycznych (np. logowanie za pomocą odcisku palca czy głosu), wymieniono także.