Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 27-31 maja.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

AI: 89% użytkowników GenAI w Polsce chce dalej inwestować w tę technologię, wynika z badania wykonanego na zlecenie SAS.

Technologie: Polska znalazła się na 7. miejscu wśród gospodarek z UE, USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii o najwyższej rocznej zdolności produkcyjnej wytworzonej dzięki wsparciu tej technologii, wynika z raportu EY i Liberty Global. Według analizy, sztuczna inteligencja pozwoli osiągnąć w Polsce wartość produkcyjną odpowiadającą pracy 4,9 mln osób.

Sprzęt IT w pracy: Największą wagę przywiązujemy do wydajności urządzenia (66% badanych); drugie miejsce zajął duży ekran (63% badanych), a 48% badanych zwraca uwagę przede wszystkim na jakość urządzeń peryferyjnych (np. myszki, klawiatury), wynika z danych No Fluff Jobs. Im młodsi pracownicy, tym częściej korzystają z przenośnych komputerów – 63% w pokoleniu Z i 60% wśród millenialsów; prawie 60% badanych uważa, że aktualny komputer im wystarcza; blisko ¼ chciałaby już go wymienić, ale satysfakcjonowałaby ich zmiana na używany.

Robotyzacja: Między 2015 a 2022 rokiem średni roczny wzrost liczby funkcjonujących robotów wynosił 17%. Na koniec 2022 roku ich liczba osiągnęła na całym świecie ponad 3,9 mln. W samym 2022 roku przybyło 0,55 mln robotów przemysłowych o wartości blisko 16 mld USD. wynika z danych Santander Bank Polska. „Głównym źródłem wzrostu rynku robotów w latach 2020-2022 był popyt ze strony przemysłu elektronicznego, który obejmuje już ponad 30% wszystkich nowych instalacji każdego roku” – skomentował dyrektor Biura Klientów Strategicznych w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej Santander Bank Polska Bartosz Ziółek.

Krypto: W latach 2024-2030 zostaną odblokowane tokeny firm działających na rynku Web3 i blockchain o wartości ok. 155 mld USD. Bez zwiększonego popytu po stronie kupujących, te odblokowania mogą wywrzeć znaczną presję spadkową na ceny tokenów, co w konsekwencji może doprowadzi do spadku wartości wielu firm. W szczególności dot. to nowych projektów, które zadebiutowały na rynku w ostatnim czasie, wynika z raportu Binance Research.

Praca i IT: W perspektywie 10-15 lat prawie 40% uczestników badania widzi się jako freelancer lub przedsiębiorca. W tej grupie dwóch na trzech respondentów ma już konkretny pomysł na swój własny biznes. Jeśli chodzi o formę przyszłej pracy, zdecydowanie wygrywa praca zdalna (ponad 54%). W badaniu zadano również pytanie o czynniki sprzyjające sukcesowi w pracy na własny rachunek. Najwięcej osób wskazało aspekty ekonomiczne – kapitał początkowy i zasoby finansowe, ale niewiele mniej wskazań otrzymały dobra znajomość rynku i branży, dyscyplina i wytrwałość, a także dobry pomysł na biznes oraz zaangażowanie i poświęcenie, wynika z raportu fundacji THINK! „Aspiracje zawodowe młodych ludzi”. Raport powstał na podstawie badania ilościowego przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 1246 osób w wieku 18-30 lat. Opracowanie Fundacji THINK! zostało stworzone partnerstwie merytorycznym z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

AI: Wśród największych korzyści płynących z wykorzystania AI firmy w Polsce wskazują na usprawnienie procesów biznesowych (81%), szybszy rozwój innowacji (88%), a także wzrost przychodów (94%). Siedem na dziesięć (74%) przedsiębiorstw uważa, że AI zrewolucjonizuje ich branżę. Żeby odblokować potencjał sztucznej inteligencji i zoptymalizować wydatki wiele firm stawia na usługi chmurowe. Ekspert Red Hat wskazuje jednak, że do rozwoju bardziej złożonych projektów AI lepszym rozwiązaniem jest inwestycja we własną infrastrukturę IT.

Logistyka: 62% firm z branży łańcucha dostaw przewiduje niedobory personelu w ciągu najbliższego 1-1,5 roku, wynika z danych KPMG. Firmom może pomóc sztuczna inteligencja, która pozwoli zareagować na lukę kompetencyjną i zachować podobny poziom produktywności. Jak podkreślają eksperci z firmy C.H. Robinson, wykonywanie codziennych czynności związanych z logistyką staje się czasochłonne i skomplikowane; Generatywna AI może pomóc zautomatyzować m.in. gromadzenie dokumentów potwierdzających dostawę (proof of delivery, POD) dla spedytorów, a pracownicy zyskają więcej czasu na czynności, które trudniej jest zautomatyzować.

AI: 93% przedsiębiorstw w Polsce testuje rozwiązania AI w ograniczonym zakresie, lecz do tej pory tylko 3% zdecydowało się na jej pełne wdrożenie, wynika z badania Intrum. Dodatkowym wyzwaniem jest też znalezienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. To sprawia, że z jednej strony przedsiębiorstwa próbują działać, jednak wciąż robią to w bardzo ograniczonym zakresie, co w ostatecznym rozrachunku może nie przynieść zamierzonego efektu.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Brand24: Odnotował 1,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creotech Instruments: Odnotował 3,33 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2024 r. wobec 2,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Answear.com: Rada nadzorcza powołała Krzysztofa Bajołka na prezesa zarządu, Jacka Dziadusia na wiceprezesa zarządu ds. finansowych, Magdalenę Dąbrowską na wiceprezesa zarządu oraz Bogusława Kwiatkowskiego na członka zarządu, podała spółka. Wyżej wskazani członkowie zarządu zostali powołani na trzyletnią kadencję.

Play: Odnotował 1 013 mln zł skonsolidowanej EBITDAaL w I kw. 2024 r. (wobec 1 037 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej), przy 2 499 mln zł całkowitych przychodów (wobec 2 377 mln zł rok wcześniej), podała spółka. Liczba aktywnych klientów mobilnych na koniec marca br. wzrosła do 13 172 tys. z 12 832 tys. rok wcześniej.

MCI: Odnotowało 15,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 10,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

TenderHut: Odnotował 0,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 6,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Vigo Photonics: Spodziewa się poprawy przychodów i rentowności już od II kw. br. i dwucyfrowego wzrostu biznesu w całym 2024 r., poinformował członek zarządu Łukasz Piekarski.

Allegro: W Grupie emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 spadły o 5% r/r w 2023 r., a udział zrównoważonych opakowań we własnych operacjach kształtował się na poziomie 49%, podała spółka.

Action: Odnotował 15,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 9,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

ATM Grupa: Odnotowała 6,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 5,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Fabrity Holding: Odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 1,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Vigo Photonics: Odnotowało 0,86 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2024 r. wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowana strata netto wyniosła za 3 miesiące br. 0,84 mln zł.

Grupa Polsat Plus: Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu (IDR) na poziomie BB, podała agencja. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Asseco Poland: Ma ambicje w zakresie dalszego podnoszenia poziomu rentowności operacyjnej, poinformowała CFO grupy Karolina Rzońca-Bajorek.

Karolina Rzońca Bajorek, wiceprezes i CFO Asseco Poland

Asseco Poland: Ma wciąż „wszystkie opcje na stole” łącznie z umorzeniem lub rozwiązaniem hybrydowym, jeśli chodzi o posiadany pakiet akcji własnych, poinformowała CFO grupy Karolina Rzońca-Bajorek.

Wasko: Wiceprezes Paweł Kuch oraz członek zarządu Łukasz Mietła złożyli rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem na 31 maja 2024 r., podała spółka. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

IMS: Odnotowało 2,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Cloud Technologies: Odnotowało 2,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Answear.com: Odnotował 4,29 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2024 r. wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asseco Poland: Skonsolidowany portfel zamówień na 2024 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 11 150 mln zł (wobec 11 159 mln zł rok wcześniej), podała spółka. W kursach stałych wynosi także 11 150 mln zł (wzrost o 7% r/r).

Asseco Poland: Odnotowało 125,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 107,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Sescom: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w kwietniu 2024 r. wyniosły 23,3 mln zł i były większe o ok. 52,4% r/r oraz niższe o ok. 9,3% względem marca br., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Komputronik: Odnotował wstępnie 19,3 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w roku obrotowym 2023/2024 (1 kwietnia 2023 – 31 marca 2024), podała spółka, prezentując wstępne dane. Jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 1 578,56 mln zł.

Comarch: Wartość portfela zamówień jest o ok. 2% wyższa niż rok temu, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Grupa liczy na sprzedaż krakowskiego biurowca w tym roku.

QNA Technology: Zakłada uzyskanie pełnej wydajności linii pilotażowej do syntezy niebieskich kropek kwantowych do końca 2024 r., poinformował prezes Artur Podhorodecki. Również jeszcze w tym roku spółka chce przejść na rynek główny GPW z NewConnect.

Ailleron: Odnotował 7,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw. 2024 r. wobec 8,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,56 mln zł wobec 2,82 mln zł rok wcześniej.

Spyrosoft: Odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Software Mind: Firma Grupy Ailleron chce osiągnąć do 95% przychodów z rynków zagranicznych, poinformował wiceprezes Ailleron i prezes Software Mind Grzegorz Młynarczyk. Jeszcze w tym roku chce zakończyć jeszcze jedną akwizycję.

Grupa Kino Polska: Jest zadowolona z wyników oglądalności w maju, a w tym roku inwestuje w zmiany programowe i kontent kanałów, ale też usługi i kanały cyfrowe, poinformowali przedstawiciele spółki.

CGI: François Boulanger zostanie prezesem i dyrektorem generalnym od 1 października 2024 r. Dotychczasowy prezes George D. Schindler przechodzi na emeryturę i pozostaje członkiem zarządu. Założona w 1976 roku firma CGI jest jedną z największych na świecie niezależnych firm konsultingowych w zakresie technologii informatycznych (IT) i zarządzania.

Uber: Kontynuuje współpracę z Lotniskiem Chopina, poinformowała ISBtech Iwona Kruk, rzeczniczka Uber Polska. „Uber kontynuuje współpracę z Lotniskiem Chopina. Rozpoczęła się ona w lipcu 2022 roku i od początku cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowników. Już ponad 2 mln pasażerów ze 123 krajów skorzystało z usług Uber Airport oraz Uber Airport Van” – powiedziała Kruk, cytowana w oświadczeniu przesłanym ISBtech. „Oprócz uruchomienia specjalnych dwóch produktów dla Lotniska Chopina, w ubiegłym roku uruchomiliśmy funkcję PIN, dzięki której pasażerowie nie muszą czekać na przyjazd taksówki, lecz mogą wsiąść do pierwszego auta w kolejce. Tym sposobem Warszawa stała się pierwszym lotniskiem w Europie i czwartym na świecie, gdzie pasażerowie mogą korzystać z takiego rozwiązania” – dodała rzeczniczka Uber. Wcześniej Bolt podał, że zostaje od czerwca oficjalnym partnerem lotniska na warszawskim Okęciu.

Creotech Instruments: Został partnerem technicznym ESA BIC Poland. Oferta obejmuje analizę projektu i konsultacje z inżynierami. Creotech pomoże startupom samodzielnie zdefiniować, przedefiniować i sformułować wymagania misji kosmicznych realizowanych w ramach obecnych, jak i przyszłych projektów; przeprowadzenie fazy projektowej 0/A (początkowej) – przygotowanie odpowiednich wymagań związanych z wymiarami, masą i zapotrzebowaniem energetycznym ładunku użytecznego; komercjalizacja rozwiązań – zespół Creotech wesprze startupy w dostosowaniu ich oferty do oczekiwań i wymagań rynku sektora kosmicznego.

Legia Warszawa: Będzie współpracować z międzynarodową firmą SkillCorner, działającą w obszarze trackingu i analizy wideo przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Infinix: W I kwartale 2024 r. osiągnął najwyższy r/r wzrost udziału w globalnym rynku wśród wszystkich głównych marek smartfonów – o 150,6%. W ponad 20 krajach całego świata firma znalazła się w top 5 marek smartfonów pod względem sprzedaży. Sukces marki wpłynął pozytywnie na wynik grupy Transsion Holdings, do której Infinix należy, gdyż jej udział w globalnym rynku smartfonów estymuje się obecnie na poziomie 10%. Za wynik ten odpowiada m.in. wzrost na rynkach rozwijających się dla Infinix, jak region Europy Centralno-Wschodniej, obejmujący Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie, gdzie smartfony Infinix dostępne są w sprzedaży od roku 2022.

Realme: Marka smartfonów zanotowała znaczący wzrost na europejskim rynku smartfonów, zajmując czwarte miejsce wśród producentów telefonów oferujących swoje urządzenia w Europie. Według najnowszych danych Counterpoint Research w I kwartale 2024 br. marka osiągnęła imponujący wzrost r/r wynoszący 59%, co stanowi kolejne istotne osiągnięcie w jej rynkowej. W I kwartale 2024 roku realme osiągnęło 47% wzrostu w liczbie dostarczonych telefonów, co pozwoliło mu zająć piąte miejsce na polskim rynku. W tym okresie marka wprowadziła wiele nowych modeli o konkurencyjnej wydajności, a nowo wydane serie realme C67 i realme 12 Pro odniosły duży sukces w Polsce.

Stor9: Firma rozwijająca się w obszarach produkcji contentu oraz influencer marketingu osiągnęła wzrost przychodów i zysku netto w 2023 roku. Przychody Stor9 wyniosły 23,9 mln zł, co wzrost o 73% r/r. Zysk netto w tym okresie zwiększył się o 233% osiągając poziom 457 tys. zł. „Warto zaznaczyć, że w tym okresie zainwestowaliśmy prawie 2 mln zł w rozwój i optymalizację naszych produktów i usług. Pomimo wysokich nakładów inwestycyjnych, wypracowaliśmy niespełna pół miliona zysku netto – o ponad 230% więcej niż w 2022 roku. Podejrzewam, że w ubiegłym roku byliśmy liderem wzrostu w branży, a nasze wyniki ugruntowują naszą silną pozycję na rynku” – skomentowała Anna Zielińska, CEO Stor9, której głównym udziałowcem jest piłkarz Rober Lewandowski.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Agora: Podjęła decyzję o wykonaniu opcji nabycia od SFS Ventures pozostałych 490 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet, stanowiących 49% kapitału zakładowego i 49% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet (opcja call 2), podała spółka. Spółka, zgodnie z postanowieniami umowy, skierowała do SFS Ventures zawiadomienie o żądaniu wykonania opcji call 2.

DataWalk: Pozyskał 27,5 mln zł (ok. 7 mln USD) w ramach przeprowadzonej prywatnej subskrypcji 500 tys. akcji, podała spółka. Pozyskane w drodze emisji środki zostaną przeznaczone na rozwój obszarów go-to-market.

Orle Pióro: Wydawca portalu DoRzeczy.pl i tygodnika „Do Rzeczy – Pawła Lisickiego” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy” – będące częścią notowanej na GPW grupy medialnej PMPG Polskie Media, planuje debiut na NewConnect, podała spółka. Jeszcze w tym roku ma zostać przeprowadzona oferta publiczna akcji.

Sygnity: Zarząd rekomenduje przeznaczenie 45 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 46,14 mln zł, na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy, zaliczek na poczet dywidendy bądź cele inwestycyjne, podała spółka. Zarząd proponuje pozostałą kwotę 1,14 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.

Brand24: Prowly.com ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 944 616 akcji Brand24, stanowiących 42,42% głosów na walnym zgromadzeniu, podał podmiot pośredniczący – Santander Biuro Maklerskie. Cena w wezwaniu wynosi 45,5 zł za sztukę. Po wezwaniu wzywający ma zamiar przeprowadzić delisting spółki, podano także.

cyber_Folks: Zwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o skupie akcji własnych o wartości 6,8 mln zł, podała spółka. Proponowany skup akcji związany jest z realizacją istniejącego programu ESOP i może objąć nie więcej niż 42 500 akcji po cenie nie wyższej niż 160 zł.

cyber_Folks: Zwyczajne walne zgromadzenie zdecydowali o przeznaczeniu 21,25 mln zł na wypłatę dywidendy (z czego na jedną akcję przypadnie 1,5 zł), a 6,78 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 14 168 468. Dzień dywidendy ustalono na 24 czerwca 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2024 roku.

Gamivo: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia w liczbie do 373 tys. za maksymalną kwotę 9,31 mln zł, w terminie do 21 maja 2027 r., podano w uchwałach. Cena akcji wyniesie 10-100 zł za sztukę, zaś ich nabycie nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, podano także.

Goldman Sachs Alternatives: Część Goldman Sachs Asset Management) w ramach funduszu West Street Loan Partners V pozyskał ponad 20 mld USD, które będą inwestowane w globalne przedsięwzięcia private equity.

Sygnis: Realizuje strategię dla technologii i planuje kolejne działania mające na celu rozwój urządzeń z flagowej linii DIW (Direct Ink Writing) oraz zwiększenie ich sprzedaży. Aby zintensyfikować i przyśpieszyć rozwój produktów własnych oraz zwiększyć skalę ich produkcji zarząd Sygnis chce pozyskać dodatkowe środki finansowe, w tym m.in. w drodze finansowania udziałowego w kwocie 6 mln zł, co zaproponował w porządku obrad walnego zwołanego na 20 czerwca.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Allegro: Z dostępnej od 2022 r. usługi Magazyn Allegro skorzystało do tej pory przeszło 1000 przedsiębiorców, którzy wysłali do kupujących ponad 3,5 mln produktów, podało Allegro. 94% kupujących poleciłoby zakupy z Magazynu Allegro innym. Magazyn Allegro pozwala kupującym łączyć w jedną przesyłkę zamówienia od różnych sprzedających korzystających z usługi One Fulfillment by Allegro.

Grupa InPost: Ma 7 tys. urządzeń Paczkomat w Wielkiej Brytanii oraz ponad 1600 punktów odbioru i nadania (PUDO), podała spółka. Łącznie InPost ma 37 703 maszyn Paczkomat w całej Europie.

COIG: Oferta spółki zależnej Wasko, o wartości 131,55 mln zł netto, tj. 161,81 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Polskiej Grupy Górniczej (PGG) na wsparcie serwisowe aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego SZYK2 oraz Hurtowni Danych, podało Wasko. Kontrakt dotyczy realizacji zamówienia publicznego pn. „Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego klasy ERP, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, udostępnionego w modelu SaaS (Software as a Service) oraz wsparcia serwisowego systemu Kadrowo-Płacowego – dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.A.”.

Proacta: Zapowiedziała uruchomienie autorskiej platformy „Dbam o siebie”, której premiera zaplanowana jest na połowę bieżącego roku, podała spółka. W związku z planami rozwoju platformy akcjonariusze spółki zadecydowali o podwyższeniu kapitału poprzez emisję do 4 049 139 akcji serii N o wartości 0,5 zł za akcję w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Pozyskane środki w wysokości do 2,02 mln zł częściowo zostaną przeznaczone na realizację wieloetapowej kampanii promocyjnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.

Comarch: Podpisał kontrakt z Open Eir na przekształcenie usług terenowych w celu poprawy obsługi klienta poprzez wdrożenie Comarch Field Service Management, podała spółka. Open Eir jest największym irlandzkim dostawcą hurtowych usług szerokopasmowych. Comarch liczy, że kontrakt będzie początkiem partnerstwa strategicznego.

TV2: Największa węgierska grupa telewizyjna złożyła wniosek na ogólnopolską naziemną częstotliwość cyfrową na MUX 8 w rozpoczętym 14 marca postępowaniu, podano w komunikacie na podstawie informacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Nest Bank: Jako pierwszy w polskim sektorze bankowym i finansowym wykorzystuje rozwiązanie Amazon Connect – usługę Contact Center dostępną w Amazon Web Services (AWS). Dzięki nowemu rozwiązaniu klienci mogą skorzystać z nowych metod autoryzacji jak np. weryfikacja PUSHem jeszcze przed połączeniem z konsultantem, a także – w ramach self- service – automatycznie blokować i odblokowywać kanały bankowości. Rozwiązanie pozwala jednostkom biznesowym na samodzielne konfigurowanie drzewa IVR (również w wersji text-to-speech).

Kino Polska TV: Od 3 czerwca kanał Kino Polska dedykowany wyłącznie polskim filmom i serialom będzie można oglądać w nowej odsłonie. Stacja zyska nową identyfikację wizualną i muzyczną, a na antenie zagości wyjątkowy cykl filmowy „Kino pokoleń”, który zabierze widzów w podróż filmową od lat 80. do współczesności.

OVHcloud: Otworzyło pierwszą strefę „Local Zone” chmury publicznej w Pradze. Dzięki innowacyjnej technologii edge computing, Grupa może teraz wdrożyć infrastrukturę chmurową w ciągu kilku tygodni, aby obsługiwać nowe międzynarodowe lokalizacje.

Carrefour, Payback: Sieć sklepów Carrefour dołączyła do Payback – od 27 maja jej klienci mogą zbierać punkty Payback za zakupy zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i na carrefour.pl, a następnie wymieniać je na nagrody rzeczowe w Sklepie z nagrodami Payback lub wykorzystywać do obniżania rachunków przy kasie.

Sales Intelligence, Biedronka: Sales Intelligence nawiązało strategiczną współpracę z Jerónimo Martins Polska, właścicielem sieci Biedronka, w celu promocji nowej platformy e-commerce zakupy.biedronka.pl. Platforma ta umożliwia zamawianie produktów spożywczych przez internet z dostawą bezpośrednio do domu. Usługa obecnie działa na terenie Warszawy.

Advantech: Według najnowszego rankingu organizacji IMD (International Institute for Management Development) Smart City Index 2024 Warszawa uplasowała się na 38. lokacie , awansując tym samym o 6 oczek względem zeszłorocznej klasyfikacji. Warszawiacy pozytywnie ocenili swoje miasto głównie za usprawnienia w transporcie publicznym i elektronicznym dostępie do usług medycznych.

Signify Poland: Podpisał umowę o współpracy z Akademią Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Wspólnymi celami, które przyświecają współpracy Signify z ANS są: podniesienie poziomu wiedzy technicznej pracowników firmy Signify oraz studentów i kadry Uczelni, zapewnienie najwyższej jakości edukacji, efektywny transfer wiedzy pomiędzy środowiskiem akademickim a sektorem przemysłu 4.0, wspieranie rozwoju północnej Wielkopolski, dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz stymulowanie innowacyjności w regionie.

Innoship: Część Grupy Alsendo i dostawca rozwiązań SaaS do zarządzania dostawami nawiązał strategiczną współpracę z Dr Max Group, siecią aptek w Europie Środkowej. Kooperacja podmiotów przynosi znaczącą optymalizację na polu logistyki i obsługi klienta w Polsce oraz Czechach, Rumunii na Słowacji i we Włoszech.

Saber: Pod koniec maja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyroki dotyczące 20 skarg złożonych przez spółkę na rozstrzygnięcia podjęte przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, podała spółka. „W efekcie złamania prawa przez CPPC Saber został bezprawnie pozbawiona możliwości uzyskania dofinansowania z naboru FERC na łączną kwotę ponad 437 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Google: Legendy Dolnego Śląska, najnowsza wystawa na platformie Google Arts & Culture, jest dostępna na całym świecie. To pierwszy tego typu projekt dotyczący polskiego regionu, powstawał we współpracy z 21 dolnośląskimi instytucjami kultury oraz organizacją UNESCO. Projekt Legendy Dolnego Śląska to wirtualna podróż, podczas której możemy odnaleźć najpiękniejsze skarby tego województwa. Dzięki Street View internauci wybiorą się na wirtualny spacer po ponad 70 miejscach.

Samsung: Wprowadził Galaxy AI do Galaxy Watch, łącząc zaawansowaną sztuczną inteligencję wbudowaną w urządzenie z rozszerzoną aplikacją Samsung Health.

EZVIZ: Producent inteligentnych rozwiązań do domu nawiązuje współpracę z siecią sklepów Biedronka i przedstawia tam swojego flagowego robota sprzatającego EZVIZ RE4 Plus.

Cisco: Eksperci z Cisco Talos opracowali nową funkcję w Cisco Secure Email, która umożliwia wykrywanie prób podszywania się pod popularne firmy w wiadomościach e-mail. Ten rodzaj zagrożenia wykorzystuje rozpoznawalność logo w celu wyłudzenia poufnych informacji. Przestępcy, przygotowując przynęty na potrzebę tych ataków, najczęściej korzystają z darmowych usług e-mail, kodowania base64 oraz nieuwagi potencjalnych ofiar.

Polski Światłowód Otwarty: Hurtowy operator zakończył wdrażanie modelu Bitstream Access (BSA) na swojej sieci HFC. Tym samym operatorzy detaliczni współpracujący z PŚO będą mogli łączyć się z siecią HFC w taki sam sposób oraz za pomocą tych samych urządzeń, jak z siecią FTTH.

Play: Wprowadził nową ofertę usług domowych. Klienci, którzy wybiorą superszybki światłowód oraz telewizję Play w specjalnym pakiecie, otrzymają w prezencie bogaty zestaw kanałów sportowych, w tym Canal+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Operator oferuje też rabat w wysokości 700 zł na 55-calowy telewizor LG.

Ekipa Holding: Spółka zależna Laniakea Pictures planuje rozpoczęcie zdjęć do filmu w lipcu, a premierę na rok 2025. Koszty produkcji i marketingu szacowane są na ok. 17 mln zł brutto, przy czym poniesione zostaną w części przez dystrybutora, a także zewnętrznych inwestorów, w przypadku ich pozyskania. Film został objęty wnioskami o dofinansowanie z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, w ramach tzw. „zachęt”.

Amazon Web Services (AWS): Spółka należąca do Amazon.com i SAP SE ogłosiły rozszerzoną, strategiczną współpracę w celu przekształcenia nowoczesnego planowania zasobów przedsiębiorstwa w chmurze (ERP) i wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu nowych możliwości oraz zwiększeniu wydajności dzięki możliwościom generatywnej sztucznej inteligencji (AI). Wspólnym założeniem AWS i SAP jest ułatwianie klientom wdrażania rozwiązania RISE with SAP w środowisku AWS.

Envirly: Spółka technologiczna oferująca innowacyjną platformę do zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz Crowe w Polsce, dostarczający profesjonalne usługi dla biznesu, nawiązały strategiczne partnerstwo. Dzięki połączeniu wiedzy eksperckiej z nowoczesną technologią, klienci mogą liczyć na wszechstronne wsparcie w zakresie ESG. Współpraca ta umożliwia firmom korzystanie z zaawansowanych usług doradczych oferowanych przez Crowe, wspartych technologią Envirly, która automatyzuje obliczanie śladu węglowego oraz generowanie raportów niefinansowych.

Logitech: Wprowadził na rynek nowe produkty Logi dla Mac, zaprojektowane z myślą o zwiększeniu komfortu i możliwości wyboru dla użytkowników sprzętów Apple.

Huawei: Studenci Politechniki Poznańskiej zwyciężyli w konkursie Global Final Practice Competition Huawei ICT 2023 – 2024. Zostali wybrani spośród 160 tys. studentów z całego świata. Jury oceniało zarówno umiejętności praktyczne, jak i zmysł innowacyjny.

Huawei CBG Polska: Wprowadził na rynek Huawei MateBook D 14 2024 – odświeżoną wersję jednego z najbardziej popularnych laptopów Huawei na polskim rynku. Odświeżoną wersję wyposażono w nowszy procesor – Intel Core i5 13. generacji (13420H) oraz szybszą pamięć RAM.

Getac: Wprowadza na rynek nowy model laptopa S510 – pierwszy na świecie wytrzymały model z obsługą AI. Laptop spełnia także standardy wojskowe MIL-STD-810H i IP53, co gwarantuje jego wytrzymałość na upadki i wibracje. Nowy S510 oferuje również różnorodne opcje konfiguracji, w tym pamięć DDR5 do 64 GB i pamięć masową SSD PCIe NVMe do 2 TB, a jego obudowa została częściowo wykonana z materiałów z recyklingu.

Polsat Box: Wprowadził do oferty nowy, oparty o platformę Android TV dekoder polsat soundbox 4K. Wbudowane 4 głośniki, wykorzystujące technologię Dolby Atmos, zapewniają czysty i głęboki dźwięk immersyjny, zoptymalizowany przez renomowaną firmę Bang & Olufsen. Urządzenie jest przystosowane do odbioru kanałów telewizyjnych zarówno przez satelitę, jak i internet, także w jakości 4K.

Politechnika Śląska: Otworzyła na Wydziale Elektrycznym w Gliwicach nowoczesne laboratorium automatyki przemysłowej. Wyposażone w najnowszą aparaturę ułatwi inżynierom zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Partnerem pracowni jest Eaton. Firma ufundowała m.in. osiem stanowisk roboczych, które pomogą przyszłym automatykom w: programowaniu sterowników PLC, tworzeniu wizualizacji dla paneli operatorskich, czy nauce przemysłowych protokołów komunikacyjnych.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments