CloudFerro S.A., polski dostawca usług chmurowych oraz największa firma w polskim sektorze kosmicznym, jako jeden z 19 podmiotów w Europie uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na otrzymanie pomocy publicznej na innowacje w zakresie przetwarzania danych przestrzennych. Wsparcie w kwocie 22 mln EUR ma być przeznaczone na projekt GATEWAY, którego celem będzie wdrożenie usług chmurowych i usług przetwarzania brzegowego (Cloud and Edge).

Rozwiązanie pozwoli ośrodkom naukowym i podmiotom komercyjnym wykorzystywać dane satelitarne z obserwacji Ziemi wzbogacone danymi lotniczymi i przetwarzać je w sposób zrównoważony dzięki wykorzystaniu centrów danych zasilanych zieloną energią.

Na orbicie Ziemi znajduje się ponad 4500 sztucznych satelitów, które każdego dnia dostarczają użytkownikom ogromne zasoby danych, stając się motorem innowacji w wielu gałęziach przemysłu i nauki. Szacuje się, że ponad 40% europejskiego przemysłu jest utrzymywane dzięki danym uzyskanym z programów obserwacji Ziemi, a korzyści z nich mogą stać się znacznie wyraźniejsze dzięki połączeniu ich z pozostałymi danymi przestrzennymi, pozyskanymi np. dzięki obserwacjom lotniczym czy dronom. Aby połączyć te zasoby, niezbędne jest zastosowanie wielkich repozytoriów danych i ich możliwości przetwarzania w technologiach chmurowych.

Projekt GATEWAY umożliwi podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki korzystanie na szeroką skalę z informacji płynących z połączenia danych satelitarnych, lotniczych, in-situ oraz symulacji komputerowych, co będzie niezwykle wartościowe dla badań naukowych, R&D i komercjalizacji w sektorze IT, analiz środowiskowych oraz zarządzania lokalnego i regionalnego. mówi Stanisław Krzyżanowski, realizujący projekt w CloudFerro.

Propozycja spółki zakłada także wykorzystanie nowatorskiego, rozproszonego podejścia do operacji i dostarczania usług chmurowych. Decentralizacja ośrodków danych pozwoli na zwiększenie szybkości operacji dzięki wykorzystaniu większej ilości punktów dostępowych dla obliczeń. Takie rozwiązanie pozwoli na przeprowadzenie zaawansowanych badań technologicznych, prowadzących do opracowania i uruchomienia usług chmurowych nowej generacji – niezawodnych, bezpiecznych i, co niezwykle istotne, czystych ekologicznie.

Dzięki zastosowaniu przetwarzania brzegowego (w rozproszonych ośrodkach umiejscowionych w różnych lokalizacja w Polsce i Europie) będzie można analizować dane w miejscu, które jest zasilane zieloną energią, a co za tym idzie zmniejszyć ślad węglowy w duchu podejścia tzw. przetwarzania świadomego węglowo (z ang. carbon aware computing), które zakłada tworzenie oprogramowania i technologii komputerowych
w sposób ekologiczny i nieszkodzący planecie.

Całkowita wartość 3-letniego projektu wyniesie 28 mln euro. GATEWAY realizowany jest samodzielnie przez CloudFerro, w ramach europejskiego mechanizmu o nazwie IPCEI-CIS służącemu wsparciu projektów badawczo-rozwojowych, obejmujących infrastrukturę oraz usługi w chmurze nowej generacji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments