W dzisiejszym cyfrowym świecie przechowywanie i przetwarzanie dużych ilości danych – do wielorakich celów – w przedsiębiorstwach stanowi kluczowy aspekt operacyjny każdego podmiotu. W miarę realizacji programów transformacji cyfrowej w poszczególnych firmach obszary takie jak generowanie, gromadzenie, przekazywanie, przetwarzanie, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi przeszły ogromne zmiany. Jednakże, choć nowe technologie zdają się zaspokajać te potrzeby, zespoły informatyków muszą ograniczać koszty i osiągać więcej z wykorzystaniem dotychczasowych zasobów, a nowe nośniki danych muszą być zarówno opłacalne, jak i łatwe w obsłudze.

Z uwagi na realizowane procesy transformacji cyfrowej: generowanie, przesyłanie, przechowywanie, przetwarzanie i zarządzanie danymi jest krytycznym aspektem działalności każdej organizacji. Od big data, przez usługi mobilne i cloud computing, aż do robotyki, druku 3D i Internetu rzeczy – nowe technologie wymagają pamięci masowej, która zapewnia szybkość, elastyczność, skalowalność i wydajność infrastruktury IT. Niemniej zespoły IT stoją w obliczu presji ograniczania kosztów przy jednoczesnym zwiększaniu możliwości istniejących zasobów. Wymaga to więc, aby nośniki pamięci masowej były nie tylko efektywne kosztowo, ale i charakteryzowały się prostotą w obsłudze.

Organizacje potrzebują architektury SDS

Wg danych IDC skumulowany roczny wskaźnik wzrostu ilości danych ma wynieść 23%, co przełoży się na wygenerowanie ok. 175 zettabajtów (ZB) danych do 2025 roku. W obliczu tego wyzwania przedsiębiorstwa potrzebują nowoczesnej infrastruktury cyfrowej opracowanej z myślą o przyszłości – pamięci masowej definiowanej programowo (software-defined storage, SDS). To rodzaj architektury, która wykorzystuje warstwę oprogramowania do lepszego organizowania i zarządzania pamięcią masową. Dzięki oddzieleniu software’u od sprzętu organizacje mogą wyjść poza schematyczność zamkniętych platform.

Takie podejście pozwala na większą elastyczność i skalowalność, a także na łatwiejszą integrację z innymi technologiami – chmurą obliczeniową czy big data. Ponadto rozwiązania SDS ułatwiają wdrażanie strategii dotyczących zarządzania i ochrony danych, takich jak replikacja danych i tworzenie kopii zapasowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skuteczniej chronić swoje dane przed ich utratą.

Za architekturą SDS przemawia przykład Uniwersytetu w Pizie. Uczelnia całkowicie przebudowała swoją infrastrukturę IT. Wdrażając zaawansowane rozwiązania pamięci masowej 5-krotnie przyspieszono przetwarzanie danych – w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych wydziałów, pracowników naukowych i studentów. Ponadto zapewniono nieprzerwany dostęp do podstawowych usług oraz wyeliminowano nieplanowane przestoje – poprzez poprawę wydajności działania systemu, w tym też bezpieczeństwa i ochrony danych. – stwierdza Dariusz Klar, Storage Specialist w Dell Technologies Polska.

Zgodnie z danymi IDC architektura SDS pomoże organizacjom lepiej wykorzystywać infrastrukturę do przechowywania danych. Ponadto wg szacunków do 2025 roku aż 70% zasobów pamięci masowej przedsiębiorstw będzie definiowana programowo, w porównaniu z ok. 20% w 2020 roku.

Dobrym przykładem zmiany, jaką stanowi wprowadzenie architektury SDS do infrastruktury IT, jest rozwiązanie zastosowane na Uniwersytecie w Pizie. Uczelnia ta podjęła się całkowitego przeprojektowania infrastruktury IT poprzez wdrożenie zaawansowanych rozwiązań z zakresu magazynowania danych, które pozwalają obecnie na pięciokrotnie szybsze przetwarzanie danych zgodnie z potrzebami wydziałów, kadry i studentów – bez przestojów i utraty danych, za to z gwarancją, że kluczowe usługi będą zawsze dostępne.

Niski koszt, wysoka wydajność

SDS umożliwia optymalne wykorzystanie istniejących zasobów bez konieczności zakupu kolejnych nośników pamięci. Przy czym rozbudowa pamięci SDS odbywa się szybko i łatwo, a użytkownicy sprawniej uzyskują do nich dostęp dzięki narzędziom do samoobsługi. Ostatecznie pamięć masowa definiowana programowo pozwala administratorom IT poświęcać więcej czasu na zarządzanie danymi, a nie sprzętem, na którym się one znajdują. Wśród zalet tej architektury można wymienić także:

• liniowa skalowalność – z każdym nowym węzłem, których mogą być nawet tysiące, wydajność skaluje się liniowo do dziesiątek milionów IOPS;

• wysoka odporność na awarię – w razie uszkodzenia jednego węzła SDS lub więcej, przebudowa trwa nie dłużej niż kilka minut, aplikacje nie tracą dostępu do swoich danych;

• zwiększenie kontroli i wydajności – organizacje mogą optymalizować infrastrukturę, aby skuteczniej spełniać szybko zmieniające się wymagania biznesowe;

• elastyczniejsze wykorzystanie zasobów – pamięć masowa definiowana programowo umożliwia zespołom IT zwiększenie elastyczności całej infrastruktury – platform chmurowych, mobilnych, społecznościowych i analitycznych;

• skalowanie w czasie rzeczywistym – optymalna pojemność w oparciu o bieżące wymagania biznesowe i dostarczanie warstwowej pamięci masowej na żądanie.

Powszechnym trendem w zakresie przechowywania danych jest przejście na rozwiązania oparte na chmurze, co w kontekście pamięci masowej oferuje większą skalowalność, niższe koszty i lepsze możliwości odzyskiwania danych po awarii. Dzięki SDS firmy mogą korzystać z elastyczności i skalowalności chmury, zachowując jednocześnie kontrolę nad swoimi danymi. Do tego dochodzi rosnąca ilość złożonych zbiorów danych – big data – zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych. Tradycyjne rozwiązania pamięci masowej są jednak tutaj coraz mniej skuteczne. SDS pozwala jednak firmom przechowywać i zarządzać tymi danymi w wydajniejszy i bardziej opłacalny sposób. – dodaje – Dariusz Klar.

Organizacje generują coraz więcej danych typu „big data” – zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych. W obliczu gromadzenia przez firmy i analizowania olbrzymich ilości danych standardowe rozwiązania przestają się sprawdzać. Jednakże architektura SDS umożliwia firmom przechowywanie nieustrukturyzowanych danych i zarządzenie nimi w bardziej wydajny i tańszy sposób.

Wg prognoz serwisu ReportLinker.com globalny rynek pamięci masowej definiowanej programowo osiągnie 96,18 mld USD do 2027 roku – w 2021 roku było to 28,99 mld USD. Oznacza to skumulowany roczny wzrost na poziomie 22,12%. Pokazuje to rosnącą sukcesywnie popularność SDS wśród organizacji każdej wielkości.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments