Grupa Kapitałowa Mennica Polska SA podsumowała 2022 rok. Największy udział w przychodach miał tradycyjnie segment menniczy. Istotna poprawa wyników została odnotowana również w segmencie płatności elektronicznych. Zaraportowany wynik ze sprzedaży oraz spadek jej rentowności w ramach Grupy wynikał wyłącznie z wysokiej bazy porównawczej za 2021 rok, co było związane ze sprzedażą ostateczną mieszkań w projektach deweloperskich „Mennica Residence I i II” i „Bulwary Praskie”.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska SA zaraportowała blisko 1,3 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2022 r. (1 282 427 mln zł vs 1 309 211 mln zł w 2021 r.). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 51,8 mln zł (88,4 mln zł w 2021 r.). Wynik EBITDA, uwzględniający udział w zyskach/stratach inwestycji wycenianych metodą praw własności to 66,9 mln zł (116,3 mln zł w 2021 r.).

Kształtowanie się wskaźników finansowych w okresie sprawozdawczym, w stosunku do roku poprzedniego, wskazuje na wzrosty wyników wypracowane w segmencie menniczym oraz w segmencie płatności elektronicznych. Zmniejszony wynik na sprzedaży i jej rentowność wynikają wyłącznie z zakończenia w poprzednim roku zasadniczej fazy przekazywania mieszkań w projektach deweloperskich „Mennica Residence I i II” i „Bulwary Praskie”, która charakteryzowała się wysoką marżowością. Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w 2022 roku będziemy mogli wykazać w rachunku wyników w kolejnych okresach, tj. w 2023 roku. Płynność finansowa spółki w 2022 roku, jak również poziom jej zadłużenia, utrzymywały się na stabilnym poziomie – wyjaśnia Katarzyna Budnicka, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej.

Produkty mennicze

Przychody w podstawowym segmencie działalności Mennicy Polskiej były w analizowanym okresie wyższe o 82,5 mln zł (1060,2 mln zł w 2022 r. vs 977,7 mln zł rok wcześniej). Wynik segmentu wyniósł 57 mln zł (56,2 mln zł w 2021 r.), a EBITDA 62,7 mln zł (61,3 mln zł w 2021 r.).

Wzrost przychodów i wyników w segmencie w 2022 roku potwierdza umiejętność dostosowania się spółki do bieżącej sytuacji rynkowej i zwiększonego popytu na złoto. W analizowanym okresie do klientów Mennicy Polskiej trafiło ponad 3 tony kruszcu.

Przewagi konkurencyjne w tym obszarze naszej działalności pozwala nam wzmacniać systematyczna rozbudowa kanałów dystrybucji. W okresie sprawozdawczym otworzyliśmy aż sześć nowych biur sprzedaży oraz jeden sklep firmowy. Równolegle prowadziliśmy prace nad uruchomieniem najnowocześniejszej w Europie menniczej platformy sprzedażowej online. – wyjaśnia Katarzyna Budnicka.

Nowe biura sprzedaży złota inwestycyjnego zostały uruchomione w Lublinie, Katowicach, Białystoku, Szczecinie, Rzeszowie i Gdańsku. Sklep firmowy został otwarty we Wrocławiu. Mocną pozycję rynkową Mennicy Polskiej potwierdza przyznany jej, już po raz kolejny, tytuł Firmy Inwestycji Alternatywnych.

Z dumą możemy podsumować, że w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się złotych produktów inwestycyjnych, aż sześć to sztaby z logo Mennicy Polskiej. To dowód ogromnego zaufania do marki, biorąc pod uwagę, że w naszej ofercie są dostępne sztaby i monety bulionowe wielu renomowanych, światowych producentów. W pierwszej połowie 2022 roku uruchomiliśmy nową linię odlewniczą, dzięki której cały proces produkcji sztab ze znakami Mennicy Polskiej pozostaje pod naszą kontrolą. Warto również wspomnieć, że w okresie sprawozdawczym pozyskaliśmy kilka znaczących zamówień w grupie produktów inwestycyjnych za granicą – mówi Katarzyna Budnicka.

W obszarze monet obiegowych oraz kolekcjonerskich Mennica Polska kontynuowała stabilną współpracę z Narodowym Bankiem Polskim, jak również realizowała zamówienia dla znaczących partnerów na rynkach zagranicznych.

W 2022 roku otrzymaliśmy z NBP zbiorcze zamówienie na produkcję i dostawy monet powszechnego obiegu w 2023 roku na łączną kwotę ponad 138 milionów złotych. To potwierdzenie zaufania, które budujemy na fundamentach najwyższej jakości i niezawodności. W ramach działalności na rynkach zagranicznych możemy pochwalić się wygranymi przetargami na produkcję i dostawę monet obiegowych do banków z Gwatemali, Dominikany, Kolumbii, jak również zamówieniem z Departamentu Skarbca Tajlandii. Realizacja kontraktów miała miejsce częściowo pod koniec 2022 roku, a finalizacja zaplanowana jest na drugą połowę 2023 roku. Dla Banku Gruzji wyprodukowaliśmy natomiast złote i srebrne monety kolekcjonerskie. – mówi Siemowit Kalukiewicz, Członek Zarządu ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki w Mennicy Polskiej.

Zaawansowanie technologiczne Mennicy Polskiej i najwyższą jakość produktów potwierdza pozycja rynkowa, ale także nagrody branżowe. W 2022 roku spółka zwyciężyła w konkursie The Best of Industry 4.0 w kategorii „Zakład produkcyjny”.

Płatności elektroniczne

W analizowanym okresie przychody segmentu Płatności elektroniczne były wyższe o ponad 19 proc. w stosunku do zaraportowanych rok wcześniej (178 mln zł w 2021 r. vs 212,1 mln zł w 2022 r.). Wynik segmentu wzrósł z poziomu -11,3 mln zł w 2021 r. do 4,1 mln zł w 2022 r. Zdecydowanie poprawił się wynik EBITDA segmentu (14,3 mln zł w 2022 r. vs 3,3 mln zł rok wcześniej).

Na wyższy poziom przychodów oraz wyników wpłynęło zwiększenie ruchu pasażerskiego w komunikacji miejskiej oraz sukcesywnie realizowane przez nas działania ukierunkowane na optymalizację kosztów. Wyższy wynik to również efekt wydłużenia umów w ramach kluczowych projektów, bez konieczności ponoszenia dodatkowych inwestycji. Nominalna wartość obrotów brutto realizowanych przez systemy Mennicy wzrosła rok do roku o ponad 133 mln zł – wyjaśnia Katarzyna Budnicka.

W okresie sprawozdawczym Mennica Polska konsekwentnie rozwijała udogodnienia dla pasażerów środków transportu publicznego, m.in. przez wprowadzenie opcji regulacji należności za przejazd BLIKIEM zbliżeniowym. We wrześniu 2022 roku spółka dostarczyła i zainstalowała mobilne automaty biletowe w 553 pojazdach transportu publicznego w Łodzi. W ramach umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Mennica Polska jest również odpowiedzialna za utrzymanie systemu sprzedaży (automaty, system centralny) w sprawności przez okres 48 miesięcy od uruchomienia.

W analizowanym okresie spółka rozpoczęła również wdrażanie autorskiego rozwiązania Open Payment System (OPS) w Wielkopolsce, którego realizacja zaplanowana jest w I kwartale br. W Poznaniu oraz okolicznych gminach mobilne kasowniki zostaną zainstalowane w 740 pojazdach komunikacji miejskiej. Warto jednocześnie podkreślić, że w 2022 roku OPS został po raz czwarty uznany za najlepszy system poboru opłat w komunikacji miejskiej w ramach Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2022.

Realizując ideę smart city Mennica Polska dba o maksymalne bezpieczeństwo transakcji, realizowanych w jej automatach stacjonarnych oraz mobilnych. W 2022 roku spółka po raz kolejny pomyślnie przeszła audyt certyfikacyjny PCI Data Security Standard, a także otrzymała certyfikat Visa Ready w kategorii Transit Back Office MTT.

​Działalność deweloperska

W okresie sprawozdawczym przychody segmentu wyniosły 10,2 mln zł (153,6 mln zł w 2021 r.). Wynik segmentu ukształtował się na poziomie -13,6 mln zł (45,3 mln zł w 2021 r.). Wynik EBIDTA to -10,8 mln zł (48 mln zł w 2021 r.).

Spadek przychodów, względem analogicznego okresu rok wcześniej, wynikał z wysokiej bazy porównawczej. W 2021 roku realizowana była sprzedaż ostateczna mieszkań w ramach projektów „Mennica Residence I i II ” oraz „Bulwary Praskie”, podczas gdy w okresie sprawozdawczym trwała faza budowy. Sprzedaż lokali mieszkalnych za 2022 rok zostanie odnotowana w przychodach dopiero po podpisaniu aktów notarialnych w kolejnych okresach.

Na koniec 2022 roku w czterech budynkach w realizowanych w II, III i IV etapie inwestycji Bulwary Praskie mieliśmy podpisanych 258 umów deweloperskich. To blisko 80 proc. wszystkich mieszkań w budynkach będących w realizacji w tej fazie projektu. – wyjaśnia Katarzyna Budnicka.

W 2022 roku Mennica Polska otrzymała decyzję o pozwoleniu na budowę 747 mieszkań w kwartałach N, O, P w projekcie „Bulwary Praskie”. Po rozpatrzeniu odwołań, złożonych przez dwie organizacje ekologiczne, Wojewoda utrzymał decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w mocy. W okresie sprawozdawczym Mennica Polska kontynuowała budowę 184 lokali w budynkach R2-R3 oraz S2-S3, jak również ostatniego budynku w kwartale oznaczonego symbolem R1, składającego się ze 142 lokali mieszkalnych i 7 usługowych. W budynku S1 (142 mieszkania oraz 7 lokali usługowych), zostały sprzedane już wszystkie lokale mieszkalne.

Pod koniec okresu sprawozdawczego Mennica Polska złożyła ofertę zakupu 50 proc. udziałów w inwestycji „Mennica Legacy Tower”, przy wycenie budynku na kwotę 401 mln euro.

Oprócz oczywistego uzasadnienia transakcji, jakim była chęć nabycia i samodzielnego zarządzania jednym z najnowocześniejszych budynków biurowych w Warszawie, jej podstawowym założeniem było uchronienie spółki będącej właścicielem budynku przed niewypłacalnością. Jednocześnie naszym warunkiem było zabezpieczenie środków z transakcji na spłatę obligatariuszy Golub GetHouse – właściciela połowy udziałów w projekcie, który posiłkował się funduszami od inwestorów detalicznych. W okresie obowiązywania oferty sprzedający nie spełnił jednak jej warunków, co skutkowało jej wygaśnięciem. – wyjaśnia Katarzyna Budnicka.

Mennica Polska poinformowała o wygaśnięciu oferty 21 marca br. raportem bieżącym.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments