Grupa Ailleron, notowana na głównym rynku GPW, w 2022 roku wypracowała ponad 413 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 91% r/r) i 68 mln zł EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych – one-off) wobec 35,8 mln zł w 2021 roku. Zysk z działalności operacyjnej (bez one-off) wyniósł prawie 55,4 mln zł, co daje wzrost o 102% r/r. Grupa wypracowała zysk netto (bez one-off) na poziomie 46 mln zł w porównaniu do 17 mln zł w 2021 roku (wzrost o 170% r/r), a zysk netto jednostki dominującej wzrósł do 17,7 mln PLN (wzrost o 137% r/r).

Sam IV kwartał był dla Grupy rekordowy, z przychodami na poziomie 123 mln zł oraz wynikami bez zdarzeń jednorazowych – prawie 26 mln zł EBITDA, 17,5 mln zł zysku netto i 8,6 mln zysku netto jednostki dominującej. Na wypracowany wynik finansowy w znacznej mierze miał wpływ dynamiczny rozwój Grupy Software Mind.

Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron SA.

Strategicznym celem Grupy Ailleron jest rozwój dwóch niezależnych, rentownych i szybko rosnących międzynarodowo biznesów. Pierwszy obszar, realizowany pod marką Ailleron, to usługi i rozwiązania IT dla instytucji i firm z branży finansowej. Drugi obszar to budowa globalnego software house’u z polskimi korzeniami pod marką Software Mind, w projekcie realizowanym wspólnie z funduszem Enterprise Investors. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa rozwoju i osiągniętych wyników Software Mind i liczymy na dalszy rozwój organiczny i poprzez akwizycje. Jeśli chodzi o Ailleron, cały zespół menedżerski intensywnie pracuje nad zwiększeniem rentowności tej działalności w 2023 roku oraz nad wzrostem skali biznesu w ramach wdrażania Nowej Strategii Rozwoju Ailleron SA na lata 2023-26. – mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron SA.

Czwarty kwartał był kolejnym rekordowym kwartałem pod względem osiąganych wyników. Przełożyło się to również na uzyskanie rekordowych wyników w całym 2022 roku na każdym poziomie. W szczególności podkreślić należy 17,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej (wzrost r/r o 137%). Warto zwrócić uwagę na wyniki osiągnięte przez samą Grupę Software Mind, która w 2022 roku zwiększyła przychody do poziomu 344 mln zł (+124% r/r) oraz osiągnęła 59,7 mln zł (bez one-off) zysku operacyjnego (EBIT). Rozpoczęliśmy także wdrożenie Nowej Strategii Ailleron SA, gdzie kładziemy nacisk na poprawę rentowności i zdolności do generowania gotówki. Z końcem roku została wydzielona i sprzedana deficytowa działalność HotelTech, znacząco ograniczyliśmy budżety na rozwój własnych produktów na rzecz rozwoju usług, trwają prace nad ograniczaniem wzrostu kosztów oraz podpisaliśmy umowę z Bankiem ING na wdrożenie LiveBanku w modelu Cloud. – mówi Tomasz Król, CFO, Członek Zarządu Ailleron SA.

Grupa Ailleron regularnie zwiększa strukturę przychodów i dywersyfikuje strumień przychodów o nowe rynki. W 2022 roku 76% przychodów spółki pochodziło z eksportu usług za granicą. Krajowi partnerzy odpowiadali za jedną czwartą przychodów. Dominującą częścią Grupy, zarówno pod względem skali działalności, jak i wyników, jest Grupa Software Mind, obejmująca dedykowane, kompleksowe rozwiązania informatyczne dla takich branż, jak e-commerce, online sports betting, telekomunikacja i life science.

Software Mind, po przeprowadzonych akwizycjach w Europie i Ameryce Południowej, to coraz mocniejszy gracz na rynku usług tworzenia oprogramowania w Europie Zachodniej i USA, zatrudniający ok. 1200 wysokiej klasy specjalistów IT. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych w 2022 roku wyników i mimo obserwowanego spowolnienia dynamiki rynku na początku obecnego roku pozostajemy optymistycznie nastawieni co do dalszego rozwoju naszego biznesu. W kolejnych miesiącach nie wykluczamy przejęć na kolejnych rynkach, co wiąże się z urealnieniem wycen potencjalnych firm do przejęcia. – wyjaśnia Grzegorz Młynarczyk, Prezes Software Mind.

Po sprzedaży HotelTechu działalność Ailleron SA będzie skupiona na segmencie FinTech. W FinTechu poziom zrealizowanych przychodów w 2022 roku wyniósł prawie 64 mln zł (wzrost r/r o 13,5%).

Nasza nowa strategia dla segmentu FinTech zakłada koncentrację na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania, wspieranych gotowymi platformami i komponentami Ailleron dla branży finansowej. Dysponujemy ponad 300 wysokiej klasy specjalistami i kadrą menedżerską doświadczoną w budowaniu i wdrażaniu systemów IT w dużych bankach i instytucjach finansowych. W ramach wdrażania nowej Strategii chcemy znacząco zwiększyć efektywność wykorzystania naszych specjalistów poprzez sukcesywne przesuwanie zasobów do projektów rozliczanych w modelu time&material. Chcemy znacząco przyspieszyć wzrost przychodów w segmencie FinTech i aktywnie pracujemy nad pozyskaniem nowych klientów na nasze usługi i produkty. W ostatnich miesiącach podpisaliśmy m.in. umowę na wdrożenie platformy LiveBank w chmurze dla ING Banku Śląskiego oraz umowę na rozwój oprogramowania dla VeloBanku. Liczymy, że efekty naszych działań znacząco i trwale poprawią wyniki w ciągu kilku najbliższych kwartałów. – mówi Marcin Dąbrowski, Wiceprezes Zarządu, COO, Ailleron SA.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments