Badania kliniczne zapewniają pacjentom dostęp do innowacyjnych leków i terapii. Pratia to platforma łącząca lekarzy, pacjentów oraz sponsorów badań klinicznych skupiająca ponad 90 ośrodków w 6 krajach europejskich. Jest ona również bezpośrednio połączona z lokalnymi systemami opieki zdrowotnej. Platforma poszerza zakres swoich działań, wykorzystując nowe technologie i rozwijając sieć ośrodków badawczych. Zasięg obszarów terapeutycznych spółki Pratia wynosi 85% i wciąż rośnie. Obecnie dołączyły do nich okulistyka i psychiatria.

W badaniach klinicznych coraz ważniejszą rolę odgrywa nowa technologia. Telemedycyna oraz cyfrowe przetwarzanie danych medycznych stają się trendami, które towarzyszą modelowi decentralizacji badań klinicznych. To podejście do prowadzenia projektów niesie ze sobą korzyści dla pacjentów wynikające z możliwości ograniczenia liczby osobistych wizyt w ośrodkach badawczych, jak również zwiększa dostępność badań klinicznych dla osób zamieszkałych z dala od dużych aglomeracji. Pratia, sieć ośrodków badawczych, z liczbą ponad 90 ośrodków badań klinicznych i ponad 1500 przeprowadzonych badań klinicznych, bierze czynny udział w rozwoju decentralizacji.

Łukasz Bęczkowski, Chief Operating Officer Pratia

Z konsekwencją rozwijamy naszą sieć, inwestując w rozmaite profile ośrodków badawczych. Obecnie dysponujemy szerokim polem możliwości — od wsparcia badań faz wczesnych (first in human), poprzez ośrodki badawcze tworzone we współpracy ze szpitalami (embedded hospital clinical research site), aż po własne specjalistyczne ośrodki, w tym 5 dedykowanych badaniom klinicznym w onkologii. Przyjęty model pracy sprawia, że elastycznie dostosowujemy się do potrzeb sponsora badania klinicznego oraz pacjentów. Połączenie w ramach jednej platformy różnych typów ośrodków, doświadczonych lekarzy, pacjentów i technologii, to przede wszystkim wygoda i wyższa efektywność w prowadzeniu projektów, a także — przyszłość badań klinicznych. Takie podejście wyróżnia naszą firmę na rynku badań klinicznych. — mówi Łukasz Bęczkowski, Chief Operating Officer Pratia.

Obecnie pokrywamy już ponad 85% obszarów terapeutycznych, systematycznie zwiększając dostęp do innowacyjnych terapii milionom pacjentów w Europie. Możemy pochwalić się współpracą z ponad 1000 doświadczonych badaczy. Większość naszych specjalistów, poza aktywnością badawczą, na co dzień leczy pacjentów w ramach systemu opieki zdrowotnej. Daje to pacjentom doskonałą możliwość dostępu do badań klinicznych jako opcji terapeutycznej oraz zwiększa ich bezpieczeństwo ze względu na utrwaloną relację z jednym i tym samym lekarzem prowadzącym w danej jednostce chorobowej, oraz w badaniu klinicznym. W dużym stopniu koncentrujemy się na onkologii, w ramach której zarówno w Polsce, jak i globalnie, prowadzonych jest najwięcej badań klinicznych. Nasi koordynatorzy i wspierająca ich technologia odciążają lekarzy, by mogli skupić się na pacjencie. Kompleksowość naszej platformy wzmocniona bardzo wysokimi kompetencjami naszych badaczy oraz innowacyjne podejście zapewnia nam wiodącą pozycje w Europie — dodaje Bęczkowski.

Pratia prowadzi obecnie 300 aktywnych badań klinicznych we wszystkich europejskich ośrodkach w Polsce, Bułgarii, Hiszpanii, Niemczech, Czechach i na Ukrainie.

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe dostarczane przez spółkę Pratia wykorzystywane są w obszarze badań klinicznych, związanych m.in. z onkologią, hematoonkologią, dermatologią, gastroenterologią, reumatologią, alergologią, immunologią, ortopedią, kardiologią, pulmonologią, neurologią i diabetologią. Platforma odpowiada na wyzwania związane z prowadzeniem badań klinicznych w zdecentralizowanym modelu.

We współpracy z przychodnią Zabobrze, Pratia otworzyła na początku 2022 roku ośrodek badań klinicznych w Jeleniej Górze, znacząco wzmacniając kompetencje w dziedzinach psychiatrii, okulistyki i pediatrii. Spółka dostrzega również duży potencjał w zakresie neurologii, pulmonologii, alergologii, dermatologii, reumatologii, kardiologii oraz interny, szczególnie z zakresu chorób metabolicznych, takich jak: cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze, pediatrii oraz badaniach szczepionkowych.

Dzięki współpracy z Pratią nasza nowoczesna przychodnia będzie mogła zaoferować pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii na dużo większą skalę niż dotychczas. Mamy doskonałe zaplecze w postaci ponad 20 poradni specjalistycznych oraz bogatego zaplecza diagnostycznego. — mówi prezes CM Zabobrze — dr Magdalena Wychota.

Widzimy olbrzymi potencjał synergii kompetencji Pratia oraz CM Zabobrze. W Pratia skupiamy się na budowaniu więzi między doświadczonymi specjalistami medycyny z pacjentami, dając im szansę na poprawę jakości życia. Zróżnicowany model sieci ośrodków badawczych pozwala oferować naszym pacjentom oraz partnerom szeroki zakres obszarów terapeutycznych i realny wkład w rozwój nowoczesnej medycyny. Podjęcie współpracy z CM Zabobrze doskonale wpisuje się w strategię naszego rozwoju. – dodaje Maciej Jurkun, Country Head Poland, Pratia VP.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments