Przedsiębiorcy są motorem zmian. Z misją stworzenia zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy, Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz pięć jego Wspólnot Wiedzy i Innowacji podejmują razem przedsięwzięcie wspierania innowacyjnych rozwiązań i zespołów umożliwiających transformację New European Bauhaus.

Inicjatywa nosi nazwę EIT Community Booster i jest koordynowana przez EIT Digital. Obejmuje EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Manufacturing oraz EIT Urban Mobility, które wspólnie szukają najbardziej innowacyjnych start-upów i scale-upów, napędzających zrównoważone zmiany dla miast, przemysłu, klimatu, żywności, dobrego samopoczucia i ogólnej jakości życia. A to wszystko po to, aby wspierać rozwój ich biznesu i pomóc im stać się międzynarodowymi graczami.

Dwadzieścia wybranych firm dołączy do inicjatywy i otrzyma wsparcie na rozwój biznesu o wartości 50 000 euro, które będzie udzielane w formie grantów i usług, które mają pomóc firmom przyspieszyć rozwój ich biznesu i wprowadzić go na wyższy poziom.

Uruchomiony przez Komisję Europejską New European Bauhaus przekształca Europejski Zielony Ład w namacalne, pozytywne doświadczenie, w którym wszyscy Europejczycy mogą uczestniczyć i wspólnie się rozwijać. Mając to na uwadze, EIT Community Booster ma na celu identyfikację i wspieranie start-upów i scale-upów integrujących trzy podstawowe wymiary Nowego Europejskiego Bauhausu:

1. zrównoważony rozwój, od celów klimatycznych po cyrkulację, zero zanieczyszczeń i bioróżnorodność

2. estetyka, jakość doświadczenia i styl, poza funkcjonalnością

3. integracja, od waloryzacji różnorodności po zapewnienie dostępności i przystępność

Podejście inicjatywy jest wielopoziomowe, od globalnego do lokalnego, partycypacyjne i transdyscyplinarne.

Gioia Ghezzi, Przewodniczący Rady Zarządzającej EIT: Wspólnota EIT wnosi swój wkład we wszystkie aspekty Nowego Europejskiego Bauhausu i posiada ekosystem umożliwiający znajdowanie obiecujących pomysłów i start-upów z całej Europy. Nie możemy się doczekać, aż odkryjemy i rozwiniemy kreatywne i innowacyjne rozwiązania, które pomogą na nowo wyobrazić sobie zrównoważony styl życia i sprawią, że przestrzeń życiowa będzie piękniejsza i bardziej przystępna cenowo!

Wykorzystując rozległą sieć i know-how najbardziej znanego europejskiego ekosystemu innowacji, EIT Community, nowa inicjatywa łączy najlepsze programy rozwoju biznesu oferowane przez EIT Digital, EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Manufacturing i EIT Urban Mobility.

Od pierwszego coachingu biznesowego po zaawansowany dostęp do finansowania i wsparcia w zakresie internacjonalizacji, każdy z poniższych pięciu programów oferuje kompleksowy pakiet usług, które pomagają przedsiębiorstwom o różnym stopniu dojrzałości w zwiększeniu rozwoju ich działalności, pozyskiwaniu funduszy i zwiększaniu skali międzynarodowej. W zależności od obszaru zainteresowań i wiedzy przedsiębiorcy są proszeni o zgłoszenie się do jednego lub więcej programów w ramach EIT Community Booster i ich dedykowanej ścieżki dla Nowego Europejskiego Bauhausu:

• EIT Digital Accelerator: dla przedsiębiorstw scale-up wykorzystujących siłę transformacji cyfrowej do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów w różnych branżach, miastach i społecznościach, integrujących cyrkulację i estetykę w celu wspierania ekologicznej, bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości.

• The Clean Cities ClimAccelerator: dla startupów rozwijających innowacyjne projekty dla branży energii odnawialnej, mobilności, terenów zielonych i modernizacji, przyczyniających się do bardziej zrównoważonych, zdrowych i czystych miast, a tym samym poprawiających jakość życia i doświadczenia mieszkańców.

• EIT Food Accelerator Network: dla startupów rolno-spożywczych, które mają duży wpływ na dowolną część rolnictwa lub łańcucha dostaw żywności, a tym samym angażują się w budowanie zdrowszego, bardziej zaufanego i zrównoważonego systemu żywnościowego dla lokalnych i globalnych społeczności.

• EIT Manufacturing Accelerator: dla startupów umożliwiających zieloną i zrównoważoną społecznie produkcję, wspierających długoterminowy cykl życia i zintegrowane myślenie w ekosystemie przemysłowym.

• Akcelerator mobilności miejskiej EIT: dla startupów opracowujących zrównoważone alternatywy dla trudnych warunków, takich jak przestrzenie miejskie, bioróżnorodność, zwiększanie sfery publicznej i dostępności w celu poprawy dobrostanu obywateli i/lub zapewnienia powszechnej mobilności dla wszystkich jako kluczowego czynnika umożliwiającego włączenie społeczne.
Jak złożyć wniosek?

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 grudnia, 23:59 CET. Więcej informacji na temat każdego programu, kryteriów wyboru i nagród można znaleźć na stronie internetowej inicjatywy.

O Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii (EIT)

EIT wzmacnia zdolność Europy do innowacji poprzez dostarczanie rozwiązań dla palących wyzwań globalnych oraz pielęgnowanie przedsiębiorczych talentów w celu tworzenia zrównoważonego wzrostu i miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników w Europie. EIT jest organem UE i integralną częścią Horyzontu Europa, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Instytut wspiera dynamiczne paneuropejskie partnerstwa, Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT, wśród wiodących firm, laboratoriów badawczych i uniwersytetów. Wraz ze swoimi wiodącymi partnerami, Wspólnota EIT oferuje szeroki zakres działań w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie: kursy edukacji w zakresie przedsiębiorczości, usługi tworzenia i akceleracji przedsiębiorstw oraz projekty badawcze napędzane innowacjami.

O społeczności EIT Nowy europejski Bauhaus

Inicjatywa EIT Community New European Bauhaus wspiera zrównoważone przedsięwzięcia, zwiększając edukację i zaangażowanie obywateli, aby skalować misję Nowego Europejskiego Bauhausu, łącząc innowacyjność, kreatywność i design w celu poprawy jakości życia obywateli. Ta inicjatywa Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) jest prowadzona przez EIT Climate-KIC i obejmuje EIT Digital, EIT Food, EIT Manufacturing i EIT Urban Mobility, aby połączyć naukę, technologię, sztukę i kulturę w walce ze zmianami klimatu.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments