Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 15-19 listopada br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo: Sejm przyjął ustawę zakładającą utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa jako państwowego funduszu celowego, z którego będą finansowane zadania podmiotów publicznych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Za powołaniem Funduszu głosowało 275 posłów, przeciw było 117, a wstrzymało się 45. Ma on być państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. Świadczenie teleinformatyczne ma być dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia. Ma przysługiwać osobom realizującym zadania z poziomu krajowego, w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz obsługującym pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa. Źródło: ISBnews

E-faktury: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, zakładającą możliwość dobrowolnego stosowania e-faktur od przyszłego roku i wprowadzenie takiego obowiązku od roku 2023, poinformowała Kancelaria Prezydenta. „Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego przepisy normujące zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF). Zgodnie z treścią uzasadnienia celem nowelizacji jest także dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług. Zmiany w tym zakresie obejmują modyfikację zasad wystawiania faktur korygujących, w tym zmniejszenie liczby elementów takiej faktury, a także faktur zaliczkowych oraz fakultatywnego stosowania duplikatów faktur” – podano. Źródło: ISBnews

Legislacja: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości dostosowującej przepisy w zakresie sprawozdawczości i rewizji finansowej do nowych możliwości technologicznych i m.in. wprowadzającej obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w jednym formacie elektronicznym, poinformowała Kancelaria Prezydenta. „Zgodnie z deklaracją projektodawcy nowelizacja, dążąc do zachowania jednolitości w obszarze sprawozdawczości i rewizji finansowej, stanowi odpowiedź na rozwiązania przewidziane w prawie europejskim, tj. w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania” – podano. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Prawie 3/4 badanych firm (73%) uważa, że jest zabezpieczona przed atakami hakerskimi, ale planuje się w tej kwestii doskonalić, a jedynie 6% oceniło, iż jest gotowe na każde zagrożenie, wynika z badania Ipsos wykonanego na zlecenie Volkswagen Banku. 16% firm odpowiedziało, że było celem ataku hakerskiego lub złośliwego oprogramowania w roku 2020. W większości firm liczba takich incydentów nie przekroczyła 10. Najczęściej były to ataki phishingowe (54%) oraz ataki hakerskie (15%). Z kolei 74% ankietowanych nie odczuło żadnych skutków, a co dziesiąta firma (10%) wskazała na przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej lub przebiegu procesów w firmie. Na utratę lub uszkodzenie przetwarzanych danych wskazało 3%. Pozostałe 13% wskazało na inne odpowiedzi.  Źródło: ISBnews

Biotechnologia: Nakłady wewnętrzne na działalność badawczo rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii w 2020 r. uległy zwiększeniu w skali roku o 11,6%, osiągając wartość 1 090,1 mln zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wielkość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosła 296,7 mln zł w ub. roku, co oznacza wzrost o 13,5% r/r. Źródło: ISBnews

Technologie 4.0: Niespełna co piąta firma (19%) zrealizowała inwestycje w technologie 4.0 w ciągu ostatnich trzech lat, wynika z badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorców przemysłowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). „W ciągu ostatnich trzech lat tylko niespełna co piąta firma (19%) zrealizowała inwestycje w technologie 4.0, wśród których najpopularniejsze były: oprogramowanie automatyzujące wymianę informacji, chmura obliczeniowa czy systemy RFID” – podano. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Osoby, które postrzegają swoją wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa jako większą uważają, że ryzyko ich zaatakowania przez hakerów jest mniejsze, wynika z najnowszego badania przeprowadzonego w Polsce, podał Surfshark. Polacy postrzegają swoje dane za mniej cenne niż dane celebrytów, urzędników państwowych czy dyrektorów. W efekcie wierzą, że istnieje mała prawdopodobieństwo, że padną ofiarą cyberataku, więc nie poświęcają zbyt dużo uwagi bezpieczeństwu i prywatności w internecie.  Źródło: spółka

Sztuczna inteligencja: Już 81% organizacji korzysta w różnym zakresie z cloud computing, wynika z danych przedstawionych w opracowaniu „Sztuczna inteligencja i chmura” przygotowanym przez IDC we współpracy z SAS. Biznes chętnie sięga po technologię cloud również w projektach z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Nie oznacza to jednak, że chmura jest dla każdego i każdej firmie pisany jest sukces. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Wartość zakupów online podczas listopadowego okresu wyprzedażowego ma osiągnąć rekordową kwotę 910 mld USD, wynika z analizy Check Point. Sytuację tę chcą wykorzystać hakerzy: w ciągu ostatnich sześciu tygodni wykrywano co tydzień średnio ponad 5300 złośliwych witryn sklepów internetowych. Był to wzrost aż o 178%, najwyższy w 2021 r., podaje firma. W listopadzie średnio 1 na 38 sieci korporacyjnych została dotknięta przez działania hakerskie, w porównaniu do 1 na 47 w październiku i 1 na 352 wcześniej w 2021 r., wskazuje Check Point. Źródło: spółka

Kadry IT: Już blisko 50% wszystkich ofert pracy w branży IT dotyczy zawodów nieprogramistycznych – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez szkołę IT Coders Lab oraz Pracuj.pl. Wyraźnie wskazuje to główny kierunek, w którym obecnie rozwija się rynek pracy w branży IT. Na równi z programistami poszukiwani są dziś specjaliści z dziedzin, które z programowaniem nie są bezpośrednio związane, np. specjaliści Data Science. Rynek pracy rozwija się i zmienia niezwykle dynamicznie, a IT przestało kojarzyć się już głównie z programowaniem. Zatrudnienie w branży wcale nie musi równać się obowiązkową znajomością języków Java lub JavaScript, czy umiejętnością tworzenia systemów informatycznych oraz administrowania nimi. Dziś, rozwój w branży IT jest możliwy także na takich stanowiskach jak np.: analityk biznesowy, project manager i tester, podano także. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Agora: Spółka rozpoczęła pracę nad planami strategicznymi, których aktualizację przedstawi w przyszłym roku. Według zarządu, coraz poważniejszymi ryzykami dla przyszłych wyników są m.in. presja inflacyjna i płacowa. „Jest to moment, w którym przystępujemy już do prac nad planami strategicznymi i myślę, że przyszły rok to będzie ten rok, w którym te plany zaktualizujemy” – powiedział prezes Bartosz Hojka. Źródło: ISBnews

Agora: Spółka oczekuje, że trend odbudowy przychodów z pierwszych trzech miesięcy tego roku będzie kontynuowany w IV kwartale dzięki widocznej poprawie w działalności kinowej oraz na rynku reklamy. Agora oczekuje powrotu frekwencji w kinach do okresu sprzed pandemii w I poł. 2022 r.  Źródło: ISBnews

Agora: Spółka szacuje, że rynek reklamy w Polsce wzrośnie o 13-16% w 2021 r. wobec wcześniejszej prognozy na poziomie 8-11% wzrostu r/r. Jedynym segmentem, w którym wartość wydatków na reklamę skurczy się w całym 2021 r., nadal będzie prasa tradycyjna. Źródło: ISBnews

Agora: Spółka odnotowała 1,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 7,06 mln zł straty rok wcześniej.  Zysk operacyjny wyniósł 11,14 mln zł w III kw. wobec 4,36 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 266,46 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 192,98 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Digitree Group: Spółka odnotowała 0,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,11 mln zł wobec 0,34 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,94 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 12,78 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Coffeedesk: Spółka zwiększyła przychody o 34% r/r po I-III kw. br. do 70,487 mln zł. Liczba aktywnych klientów w tym czasie wzrosła o 8% r/r. Źródło: ISBnews

Comarch: Przyszłoroczny portfel zamówień Comarchu notuje wzrost o 5-7% r/r, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Źródło: ISBnews

PSP: Polski Standard Płatności odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem we wszystkich kanałach – łącznie do 194 mln w III kw. 2021 r., to oznacza wzrost o 76% r/r. Na koniec trzeciego kwartału z BLIK-a aktywnie korzystało 8,6 mln użytkowników, czyli o 43% więcej niż rok wcześniej, poinformował PSP – operator BLIK-a.  Źródło: ISBnews

InPost: Spółka ogłosiła partnerstwo z eBay w Wielkiej Brytanii. Oznacza to dostęp do 2 500 Paczkomatów dla sprzedawców i klientów eBay. Dodatkowo 250 Paczkomatów InPost zostanie opatrzonych wspólną z eBay identyfikacją wizualną. Źródło: ISBnews

Kino Polska TV: Spółka odnotowała 10,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 6,07 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 12,8 mln zł wobec 7,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 63,54 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 53,4 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Comarch: Spółka odnotowała 30,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 32,46 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 58,92 mln zł wobec 46,11 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 385,9 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 353,68 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Atende: Spółka odnotowała 1,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 1,28 mln zł wobec 2,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,25 mln zł wobec 6,03 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,64 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 54,19 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Atende: Spółka liczy na dobry IV kw. 2021 r. i oczekuje, że w II kwartale 2022 r. dojdzie do zakończenia transakcji połączenia z firmą Sevenet, poinformował prezes Marcin Petrykowski. „Podpisaliśmy list intencyjny z Sevenet i na razie jesteśmy w trakcie analiz, jak tę transakcję zrealizować. Widzimy duży potencjał na komplementarność naszych działalności. Dążymy do stworzenie lidera na rynku integracji” – powiedział Petrykowski. Dodał, że łączne przychody po połączeniu szacowane są na poziomie 250 mln zł rocznie. „Dla Cisco w Polsce stajemy się wtedy 3 największym partnerem. Chcemy mieć kontrolę nad tym nowym podmiotem, choć niekoniecznie posiadać 100% udziałów. Jednocześnie chcielibyśmy dalej integrować rynek ten rynek” – dodał prezes. Źródło: ISBnews

InPost : Spółka spodziewa się, że w ostatnim kwartale bieżącego roku nadal będzie rosła znacząco szybciej niż rynek, poinformował prezes Rafał Brzoska.”To, co chcemy osiągnąć w najbliższym czasie, to kontynuować ten mocny wzrost i dostarczanie wyników znacznie lepszych niż rynek, jeżeli chodzi o wzrost” – powiedział Brzoska. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka ocenia, że tempo rozwoju rynku e-commerce w Polsce może wynieść między 15-18% w 2021 roku wobec wcześniej prognozowanego przedziału 15-20% wzrostu, poinformował prezes Rafał Brzoska. „Rynek zdecydowanie zwolnił. Teraz bym powiedział: 15-18%” – powiedział Brzoska pytany o spodziewany wzrost rynku za cały 2021 rok. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka miała 408,7 mln zł skorygowanej EBITDA w III kw. 2021 roku wobec 235,8 mln zł rok wcześniej  (wzrost o 73% r/r) oraz 1 274,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 111% r/r (35% wyłączając efekt akwizycji Mondial Relay). Marża skorygowanej EBITDA wyniosła 32,1%. Całkowita liczba Paczkomatów wyniosła 17 968 urządzeń, co daje wzrost o 62% r/r. Przychody w Polsce w III kw. br. wyniosły 801,7 mln zł wobec 600,7 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA 384,9 mln zł w porównaniu z 248,1 mln zł w III kw. 2020 r. Źródło: ISBnews

Woodpecker.co: Spółka zamierza stać się firmą posiadającą wiele produktów skierowanych do różnych firm działających na różnych rynkach, poinformował prezes Mateusz Tarczyński. „Chcemy być firmą wieloproduktową i ten proces trwa. Pracujemy nad tym, mamy już pomysły na aplikacje w różnych segmentach, a także pracujemy nad nowymi produktami. W ostatnim czasie zwiększyliśmy zatrudnienie, ale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest testowanie i R&D stąd potrzeba pozyskiwania nowych talentów na rynku” – powiedział Tarczyński. Źródło: ISBnews

Cloud Technologies: Spółka liczy na bardzo udany IV kw. 2021 r. pod względem wyników finansowych, poinformował prezes Piotr Prajsnar. W III kw. spółka zanotowała zysk netto na poziomie 4,4 mln zł (wzrost o ponad 500% r/r).  Źródło: ISBnews

Aion Bank: Bank od momentu debiutu w sierpniu pozyskał ponad 20 tys. klientów, którzy powierzyli 1 mld zł w depozytach. „Nasze wyniki pokazują, że Polacy nie tylko aktywnie poszukują sposobu do walki z rosnącą inflacją, ale również potwierdzają, że jesteśmy narodem otwartym na technologie i nowe rozwiązania w finansach. Oferta Aion Banku skutecznie uzupełnia tradycyjne produkty bankowe. Jednak to, co cieszy nas najbardziej, to zaufanie, jakim obdarzyli nas klienci. Korzystając z wysokiego oprocentowania, na rachunkach oszczędnościowych zdeponowali w sumie miliard złotych” – powiedział country head Poland w Aion Banku Karol Sadaj. Źródło: ISBnews

One More Level: Spółka odnotowała 1,18 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 1,43 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,24 mln zł wobec 1,43 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,75 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 0,76 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Legimi: Spółka odnotowała 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 0,83 mln zł wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,47 mln zł wobec 1,42 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,68 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 8,59 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Play: Skonsolidowane przychody Play zwiększyły się o 1,7% r/r do 1 833 mln zł w III kw. 2021 r. przy wzroście łącznej liczby klientów o 1,7% r/r do 15 655 tys. W III kw. br. przychody z usług mobilnych wzrosły o 7,7% r/r do 1 052 mln zł, z innych usług (zawiera przychody z tyt. interconnect, usług hurtowych, M2M oraz B2B takich jak działalność 3S) spadły o 12,8% r/r do 347 mln zł, a ze sprzedaży urządzeń – spadły o 0,2% r/r do 422 mln zł. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Spółka odnotowała 53,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 25,1 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 139,7 mln zł wobec 108,78 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA (wg MSSF 16) wyniósł 84,74 mln zł wobec 56,35 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA – odpowiednio: 73,75 mln zł wobec 57,21 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,1 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 153 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

DataWalk: Spółka szacuje, że odnotowała 4,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-III kw. 2021 r. wobec 6,14 mln zł straty rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Spółka podpisała umowę na dostawę 2 000 automatów paczkowych z konsorcjum P2A BOX i Pakpobox Ltd. Na rozwój własnej sieci zewnętrznych automatów paczkowych, które będą pozycjonowane w ecommerce pod marką Pocztex Automat, operator planuje przeznaczyć ok. 300 mln zł w ciągu kilku lat. Pierwsze kilkaset automatów paczkowych Poczty Polskiej zostanie udostępnionych klientom wiosną 2022 r., a do końca 2022 roku zostanie uruchomionych łącznie 2000 automatów. Źródło: ISBnews

Gremi Media: Spółka odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 24,36 mln zł w III kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 5,1% r/r. Skorygowana EBITDA wzrosła w tym okresie o 6,6% do 5,18 mln zł. W pierwszych 9 miesiącach 2021 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 2,7% i wyniosły 71,3 mln zł. Skorygowana EBITDA wzrosła o 4,1% r/r do 16,3 mln zł. Tym samym, po pierwszych 3 kwartałach tego roku rentowność EBITDA została podwyższona do 22,8% z 22,5% rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Vectra: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił zarzuty operatorowi telewizji kablowej Vectra, podał Urząd. Spółka wprowadziła jednostronnie klauzulę umożliwiającą podwyższenie opłaty za internet i telewizję, mimo że umowy nie zawierały odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej umożliwiającej takie działanie. Następnie – w oparciu o wprowadzoną do wykonywanych umów klauzulę – podwyższała opłaty za internet i telewizję.  Źródło: ISBnews

CashDirector: Polski fintech – platforma wspierająca małe i średnie firmy w automatyzacji i zarządzaniu procesami finansowymi – rozpoczął działalność w Stanach Zjednoczonych. Spółka zamierza pozyskać środki na ekspansję od inwestorów – rundę B, opiewającą na kilkadziesiąt milionów dolarów planuje przeprowadzić w 2022 roku, podała spółka. „Wdrożenie platformy do automatyzacji i cyfryzacji procesów finansowych, pozwoli amerykańskim bankom na zwiększenie liczby klientów oraz zaoferowanie nowych innowacyjnych usług. We współpracy z tymi instytucjami podbijemy rynek w USA” – powiedział szef amerykańskiego oddziału Jason Hubbord, cytowany w komunikacie. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Firma wykona mapy lotnicze całego stanu Lagos za pomocą dostarczanych wcześniej systemów bezzałogowych wyposażonych w oprogramowanie Asseco GCS (Ground Control Station). Projekt jest kontynuacją współpracy z Ministerstwem Nauki i Technologii nigeryjskiego stanu Lagos oraz Asseco Nigeria. Jest to pierwsze w Afryce mapowanie tak dużego obszaru, ponad 3500 km2, przy pomocy dronów. Źródło: Spółka

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”: Ogłosiło nabór na programistów IT, analityków biznesowych ds. projektów informatycznych, inżynierów-architektów IT oraz testerów ds. projektów informatycznych. Źródło: ISBtech

Creotech Instruments: Został zaproszony przez Uniwersytet w Bernie w Szwajcarii do uczestnictwa w misji przygotowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Rolą spółki będzie projekt i wykonanie komponentów do jednego z urządzeń badawczych sondy. W 2029 roku zostanie ona umieszczona na orbicie w celu badania składu i właściwości komet. Źródło: ISBtech

InteliWISE: Pracuje nad przygotowaniem produktów do konkurowania w Niemczech  i w tym celu zawarł umowę z PARP w ramach projektu „Internacjonalizacja szansą na rozwój InteliWISE”. Spółka podpisała ponadto umowę na dostarczenie Comarchowi platformy na system chatbota za ponad 1,32 mln zł brutto. Źródło: spółka

iTaxi: W bieżącym kwartale do floty iTaxi dołączają pojazdy elektryczne modeli: KIA EV6, Tesla 3, Audi e-Tron oraz wodorowe Toyoty Mirai. iTaxi zakłada, że do końca 2022 roku niskoemisyjne auta będą stanowić 50% floty firmy, natomiast do 2025 roku – aż 80%. Źródło: ISBtech

Żabka: Po październikowym starcie pilotażu na urządzeniach z systemem iOS Żabka Jush debiutuje na Androidzie. Za pośrednictwem aplikacji Jush konsumenci mogą robić ekspresowe zakupy online z dostawą do domu nawet w 15 minut. Twórcy rozwiązania z Lite e-commerce zapowiedzieli również rozszerzenie działalności o Saską Kępę, część Mokotowa i Wilanowa. Źródło: ISBtech

Platige Image: Do zespołu Platige Films, realizującego produkcję filmów pełnometrażowych oraz seriali, dołączyła Julia Gniadecka. Jako producentka będzie odpowiedzialna za rozwój kontentu międzynarodowego, wykorzystując tym samym wiedzę zdobytą przy największych produkcjach, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. W jej portfolio znajduje się m.in. współpraca z Netflixem, Searchlight Pictures czy Paramount Pictures. Źródło: spółka

HitDuck: Startup technologiczny, który powstał w Warszawie, realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa modelu behawioralnego konsumenta z wykorzystaniem narzędzi uczenia maszynowego w celu optymalizacji ścieżek konwersji w branży e-commerce”. Jego celem jest stworzenie oprogramowania, które pomoże prowadzić kampanie marketingowe znacznie efektywniej i wydajniej. Źródło: ISBtech

Fortinet: Spółka jest zadowolona z wyników za III kwartał, ponieważ po raz pierwszy w historii kwartalne obroty przekroczyły 1 mld USD.  „Dodatkowo, agencja analityczna Gartner ponownie uznała nasze rozwiązanie Secure SD-WAN za lidera w zestawieniu „2021 Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure”. Otrzymało ono najwyższe noty za zdolność do realizacji założonych działań” – powiedział założyciel, prezes i dyrektor generalny firmy Ken Xie.”„Możliwy do zagospodarowania rynek zabezpieczeń sieciowych szybko rozszerza się z centrum danych na zewnętrzną infrastrukturę: sieci lokalne i rozległe, środowiska pracy z dowolnego miejsca i rozwiązania chmurowe. Koncentrujemy się na wykorzystaniu naszej platformy bezpieczeństwa bazującej na układach ASIC, aby zapewnić długoterminowy wzrost Fortinet na poziomie wyższym niż średnia branżowa” – dodał Xie. Źródło: spółka

 

Universal Robots: Zanotował rekordowy przychód kwartalny w wysokości 78 mln USD (wzrost o 46% r/r). Kim Povlsen, prezes Universal Robots, uważa wyniki obecnego kwartału za silny sygnał zbliżającego się wzrostu: „Obserwujemy duży i zwiększający się popyt na nasze roboty w miarę jak w przemyśle rośnie świadomość tej technologii. Prawie w każdym miejscu, w jakim prowadzimy działalność widzimy, że przemysł napotyka ogromne wyzwania – takie jak niedobory pracowników i zakłócenia w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw – z którymi można sobie radzić stosując automatyzację współpracującą. Widzimy, że po pandemii firmy bardziej otwarcie podchodzą do kwestionowania dotychczasowych sposobów działania i szukania możliwości zwiększenia elastyczności i poprawy warunków pracy ludzi” – wskazał Povlsen. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Escola: Spółka przejęła nastawioną na sektor edukacji spółkę Deal IT, a jej dotychczasowi właściciele wejdą w struktury grupy. Jest to 4. akwizycja Escoli w ostatnich miesiącach; tym samym spółka zrealizowała cel rozwojowy, o którym komunikowała inwestorom w trakcie oferty publicznej akcji.

Packhelp: Spółka pozyskała 190 mln zł (40 mln euro) w ramach finansowania rundy B. W spółkę zainwestowały takie fundusze, jak Infravia Growth, przy udziale PortfoLion i dotychczasowego inwestora White Star Capital. Finansowanie zapewnił też Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). Łącznie polski startup pozyskał od inwestorów ponad 240 mln zł. Źródło: ISBnews

Grupa R22: Spółka pozostaje aktywna na rynku akwizycyjnym i prowadzi rozmowy z podmiotami z rożnych segmentów, poinformował prezes Jakub Dwernicki. „Obserwujemy pewne spółki zarówno w segmencie cyber_Folks, czy Vercomu i czy finalnie do tych akwizycji dojdzie – to zobaczymy. Prowadzimy takie rozmowy, ale finalnie będziemy o tym informować, jak takie akwizycje nastąpią” – powiedział Dwernicki. Źródło: ISBnews

Deep Detection: Hiszpański startup Deep Detection zamknął rundę inwestycyjną w kwocie 1 mln euro na skalowanie biznesu i wejście na rynek przemysłowy. Inwestorem wiodącym w tej rundzie jest Vigo Ventures. Źródło: ISBnews

Primavera Parfum: Spółka nabyła 51% udziałów w spółce Go2Ecommerce, specjalizującej się w budowaniu sklepów internetowych oraz skalowaniu sprzedaży. Dzięki temu grupa kapitałowa zyska nowe kompetencje w zakresie handlu internetowego oraz otworzy się na inne segmenty rynku. Wartość umowy nie została ujawniona.  Źródło: ISBnews

Zonifero: Spółka z grupy TenderHut- osiągnęła 94% celu maksimum, pozyskując w zakończonej ofercie publicznej 2 350 450 zł. W akcje startupu poprzez platformę crowdfundingową StockAmbit zainwestowało 101 inwestorów. Celem Zonifero jest pozycja w globalnym top 3 światowych rozwiązań technologicznych wspierających pracę biurową w ciągu 5 lat. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Fundusz zawarł z Plantalux oraz Agritech Hub ASI term sheet, w którym strony założyły dokonanie inwestycji przez JRH w Plantalux o wartości 5,4 mln zł, w drodze objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, które stanowić będą 15% udziałów w Plantalux. Podpisanie właściwej umowy inwestycyjnej określającej szczegółowe warunki inwestycji uzależnione jest od wyników badania due diligence Plantalux. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do nabycia maksymalnie 127 909 203 akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych w kwocie 2,93 mld zł, wynika z podjętych uchwał. Cena nabycia akcji nie może być wyższa niż 60 zł. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: W ramach ogłoszonego przez Cyfrowy Polsat, Reddev Investments Limited oraz Zygmunta Solorza   zaproszenia do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat, wstępnie złożono zapisy na 11 770 601 akcji, podał Cyfrowy Polsat. Źródło: ISBnews

JR Holding: Wartość kapitałów własnych Saule Technologies na dzień 30 września 2021 r. została wyceniona na 909 137 826 zł, podał JR Holding. Zarząd JRH wskazał, iż przeprowadzenie wyceny Saule jest kolejnym etapem do realizacji celów określonych w term-sheet, tj. doprowadzeniu do wprowadzenia Saule na rynek NewConnect, poprzez nabycie akcji Saule przez Columbus Elite Global (notowanej na rynku NewConnect) i stworzenie grupy kapitałowej w której Saule będzie jednostką zależną. Źródło: ISBnews

PGS Software: Akcjonariusze PGS Software zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z podjętych uchwał.  Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Fundusz ocenia, że wycofanie się Orphinic z połączenia z notowanym na NewConnect Advertigo nie rodzi zagrożenia dla realizacji kilkunastu innych prowadzonych obecnie procesów inwestycyjnych, poinformował wiceprezes JR Holding ASI Artur Jedynak. „Otrzymaliśmy wypowiedzenie porozumienia term-sheet dotyczącego połączenia Orphinic Scientific z Advertigo. Oznacza to zakończenie procesu inwestycyjnego wynikające z decyzji drugiej strony. Przekazano nam informację, że Orphinic rezygnuje na chwilę obecną z wejścia do notowań na NewConnect. Logiczną konsekwencją tej decyzji jest wycofanie się Orphinic z połączenia z Advertigo” – napisał Jedynak. Źródło: ISBnews

Zago Capital I: Fundusz inwestycyjny założony przez Piotra Zagożdżona i Nadahla Shocaira – zainwestuje 100 mln euro w biznesy e-commerce działające w segmencie zdrowia i urody. Do końca 2023 r. zarządzający funduszem chcą mieć w portfelu 30 spółek z regionu CEE, a wiodącym krajem ma być Polska. „Dostrzegamy obecnie panujące trendy. Obserwujemy dynamiczny wzrost sektora e-commerce oraz jeszcze szybszy segmentu zdrowie i uroda, który dziś wart jest około 8 mld zł, a do 2026 osiągnie 14 mld zł. Sam mam firmy działające w tym obszarze i widzę, jak obecne warunki rynkowe sprzyjają ich rozwojowi, dlatego zdecydowaliśmy wraz z Nadahlem założyć fundusz inwestycyjny” – powiedział główny inwestor i wiceprezes Zago Capital I Piotr Zagożdżon. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Fundusz liczy, że odbudowa sentymentu wokół rynku NewConnect przełoży się na wyższe notowania spółek portfelowych i walorów spółki, poinformował prezes January Ciszewski. Zaznaczył, że fundusz koncentruje się na jak największej dywersyfikacji portfela. Źródło: ISBnews

Pricely: Spółka technologiczna z branży rozwiązań IT dla rynku handlu detalicznego zamknęła rundę o wartości ok. 1 mln zł z nadsubskrybcją. Do grona udziałowców, zarówno jako inwestorzy kapitałowi jak i zespół operacyjny, dołączyli specjaliści w dziedzinie tworzenia i wdrażania rozwiązań wspierających efektywność detalicznych sieci handlowych, szczególnie w obszarze pricingu (kształtowania cen). Źródło: spółka

Publicon: Wraz z HyperCREW, Media Maker, Instytut IPC, Marketing przy Kawie i Applover współpracują w ramach grupy EVRY1. W planach mają stworzenie martechowej grupy, która znajdzie się w pierwszej piątce w Polsce. Źródło: spółka

Okredo: Litewski startup z branży fin-tech zamknął rundę inwestycyjną (seed funding) na kwotę 1 mln euro, dzięki czemu zrealizuje plany ekspansji w Polssce, Wielkiej Brytanii i na Łotwie . Okredo dostarcza otwarte dane o firmach i pomaga MŚP ocenić wiarygodność, siłę finansową oraz potencjał sprzedażowy partnerów biznesowych. Polska jest dla Okredo strategicznym rynkiem, z ogromnymi możliwościami dalszego rozwoju. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Google: Spółka planuje uruchomić w przyszłym roku program akceleracyjny dla startupów z segmentu EdTech z Polski i państw naszego regionu, poinformował szef Google for Startups w Europie Środkowej i dyrektor Campusu Google for Startups w Warszawie Michał Kramarz. Jak podkreślają eksperci, polski sektor EdTech jest obecny praktycznie na wszystkich kontynentach, choć pełne wykorzystanie jego potencjału blokuje kilka czynników –  m.in. brak inwestorów i odpowiednich regulacji. Źródło: ISBnews

Shoper: Firma dzięki partnerstwu z fintechem Inbank udostępniła ponad 25 tys. sklepów internetowych pracujących na tym oprogramowaniu aplikację ratalną. Dzięki niej, płatności za zakupy można rozłożyć na maksymalnie 48 miesięcy. Źródło: ISBnews

Klarna: Spółka we współpracy z H&M wprowadziła opcję płatności odroczonej „Zapłać za 30 dni” w sklepach stacjonarnych sieci. Rozwiązanie dostępne jest dla uczestników programu lojalnościowego Hello H&M Member, a zakupy w ten sposób dokonywane są z poziomu aplikacji H&M. Źródło: ISBnews

Capgemini: W trakcie zaplanowanej na pół roku rekrutacji zamierza zatrudnić łącznie nawet 600 osób, głównie w Katowicach i Krakowie, podała firma. Źródło: ISBnews

Allegro: Allegro Biznes uruchomiło opcje odroczone płatności przy przy wszystkich ofertach, których jest ponad 210 mln. Źródło: ISBnews

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Artinfo.pl podpiszą memorandum o partnerstwie. Na podstawie podpisanego porozumienia GPW wraz z ArtInfo rozpoczną pracę nad stworzeniem ram biznesowych umożliwiających tokenizację dzieł sztuki, a w szczególności obrazów. Głównym celem współpracy jest zwiększenie transparentności rynku sztuki oraz dostępności dzieł sztuki dla klientów detalicznych, a także zmniejszenie kosztów transakcyjnych poprzez zastosowanie technologii blockchain. Na podstawie porozumienia o współpracy, ma powstać opis funkcjonowania rynku stokenizowanych obrazów wraz z jego wszystkimi komponentami instytucjonalnymi. Źródło: ISBnews

PayPo: Firma uruchomi usługę płatności odroczonej za zakupy w 3 nieoprocentowanych ratach w grudniu br. Usługa będzie dostępna zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. Klient może kupić produkty teraz, a zapłacić za nie później – rozkładając płatność na 3 nieoprocentowane raty, z których pierwszą  z nich opłaci dopiero za 30 dni od zakupu. Na spłatę kolejnych rat ma kolejno 60 i 90 dni. Źródło: ISBnews

YouTube: Platforma  wniosła ok. 98 mln euro do polskiego PKB w 2020 r., szacuje Oxford Economics. „Z danych YouTube wynika, że odsetek polskich kanałów, których zarobki osiągają 5-cyfrowe kwoty lub większe wzrósł o ponad 35% r/r. W Polsce już ponad 2 tysiące kanałów ma ponad 100 tysięcy subskrypcji, co oznacza wzrost o ponad 20% r/r. Jeszcze dynamiczniej – bo o 30% – wzrosła liczba kanałów, które mają ponad 1 mln subskrypcji. Jest już ich w Polsce ponad 150” – podano. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka wprowadziła usługę Elektro Zwroty, czyli zwrot używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za pomocą Paczkomatów, bez dodatkowych warunków i opłat. W ten sposób można oddać laptopy, komputery, telefony, tablety, małe AGD, radia, sprzęt audio, wideo, sprzęt fotograficzny, elektronarzędzia, zabawki elektroniczne, a nawet drony czy sprzęt sportowy. Źródło: ISBnews

Bonair: Spółka rozpoczęła działanie pod wspólną marką Grupy Fellowmind, będącej wiodącym europejskim partnerem Microsoft Business Application. Połączenie pozwala skutecznie optymalizować koszty operacyjne, zwiększać zaangażowanie klientów, a także analizować i zarządzać danymi z pomocą sztucznej inteligencji. Źródło: ISBnews

Allegro: David Roberts dołączy do zespołu zarządzającego Allegro i obejmie stanowisko dyrektora ds. technologii i produktu (CTPO), Obejmie nową funkcję w połowie stycznia 2022 r., zastępując w tej roli pełniącego obowiązki CTO Marcina Mazurka.”David Roberts stanie na czele zespołu technologicznego Allegro i obejmie stanowisko dyrektora ds. technologii i produktu. David przejmie kierownictwo nad rozwojem technologii Allegro w momencie bezprecedensowego wzrostu firmy, który będzie wspierał swoim bogatym, międzynarodowym doświadczeniem w kierowaniu procesami transformacji cyfrowej” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Allegro: Allegro Biznes uruchomiło program dostępny dla wszystkich firm sprzedających na tej platformie, w ramach którego mogą one otrzymać 80-procentowy rabat na prowizję od sprzedaży określonej ilości towaru w ramach oferty dostępnej z cennikiem hurtowym. „Sprzedający ma możliwość jeszcze lepiej dostosowywać ceny w ramach cenników hurtowych, a jego oferta będzie bardziej konkurencyjna”- podała spółka. Źródło: ISBnews

Apple: Ogłosił, że będzie sprzedawał części zamienne do swoich telefonów i komputerów w ramach nowej usługi Self Service Repair na razie tylko w USA . Źródło: ISBtech

Alior Bank: Udostępnił klientom korzystającym z Alior Mobile nowy element personalizacji. Użytkownicy aplikacji mobilnej zyskali możliwość dopasowania motywu graficznego i nowego wyglądu interfejsu spośród dwóch opcji – motywu klasycznego oraz ciemnego tzw. dark mode. Jest to kolejna funkcjonalność wprowadzona przez bank, dzięki której klienci mogą dostosować aplikację Alior Mobile do swoich preferencji. Źródło: spółka

Etisoft: Producent i dostawca etykiet, elementów funkcyjnych oraz nowoczesnych rozwiązań inżynierskich dla Przemysłu 4.0, został dostawcą etykiet do Sanofi, jednej z  największych firm farmaceutycznych na świecie. Źródło: spółka

LG Electronics: Klienci na całym świecie mogą korzystać z aplikacji Apple Music na swoich telewizorach LG Smart TV, zapewniając sobie słuchanie utworów i rozrywkę. Źródło: spółka

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej: Wizualizacja danych radarowych i oparte na nich alarmy – to nowe funkcjonalności, które znalazły się w najnowszej wersji systemu zarządzania przestrzenią powietrzną CAT 3.0. Do tej pory, żadne państwo na świecie nie miało możliwości korzystać z tak zaawansowanej technologii. CAT 3.0 właśnie został uruchomiony operacyjnie w Komórce Zarządzania Przestrzenią Powietrzną PAŻP. Źródło: spółka

Colt: Wraz z Icade, ADVA, Airspan Networks, Athonet, Accedian, Tibco: Pilotażowo wdrażają prywatną sieć 5G dla przedsiębiorstw. Ruszył inkubacyjny projekt, który jako jeden z pierwszych testuje kompleksowe, prywatne sieci 5G wewnątrz budynków przy użyciu zdezagregowanej architektury. Jako pierwsi, korzyści płynące z prywatnej łączności o dużej przepustowości, przetestują klienci korporacyjni, mający siedzibę w budynku PB5 La Défense w Paryżu. Wszystkie działania koordynowane są przez Colt Technology Services. Źródło: ISBtech

Asseco: Wykona mapy lotnicze całego stanu Lagos za pomocą dostarczanych wcześniej systemów bezzałogowych wyposażonych w oprogramowanie Asseco GCS (Ground Control Station). Projekt jest kontynuacją współpracy z Ministerstwem Nauki i Technologii nigeryjskiego stanu Lagos oraz Asseco Nigeria. Jest to pierwsze w Afryce mapowanie tak dużego obszaru, ponad 3500 km2, przy pomocy dronów. W ramach tego projektu Asseco Poland dostarcza kolejne systemy bezzałogowe, usługi doradcze oraz szkolenia. Źródło: ISBtech

Sygnisoft: Na zlecenie jednego ze swoich klientów zintegrował i rozbudował oprogramowanie dla bitomatów znanej międzynarodowej firmy General Bytes. „Możliwość uzbrojenia fizycznych maszyn w rozwiązania stworzone przez Sygnisoft dla sektora crypto przyniosła konkretne zyski i zwiększyła satysfakcję z ich używania. Ten projekt, jak i wiele innych realizowanych przez Sygnisoft jest zgodny z obraną strategią zarządu na rozwój kompetencji w tym obszarze. Obserwujemy, jak rośnie zainteresowanie kryptowalutami na całym świecie. Również ze strony naszych klientów widzimy zainteresowanie nowymi usługami w tym zakresie. Coraz częściej i z większą odwagą podejmują decyzję, aby wykorzystać możliwości blockchaina w ich obecnych biznesach przechodząc z digitalizacji do decentralizacji” – mówi CEO Sygnisoft Tomasz Szymański.  Źródło: spółka

Comarch: Wdrożył system do zarządzania magazynem Comarch WMS w hurtowni produktów leczniczych Target. Źródło: spółka

Cisco: Ogłosiło wprowadzenie nowych technologii, które mają zapewnić klientom i partnerom możliwość zarządzania złożonością hybrydowego środowiska pracy w trakcie 26. corocznej konferencji Partner Summit. Cisco ThousandEyes wprowadza Application Outages, globalny wgląd w stan aplikacji SaaS, aby umożliwić proaktywną komunikację i usuwanie awarii. Firma wprowadza także pierwszą publiczną mapę przestojów w Internecie opartą na inteligencji zbiorowej, dającą partnerom globalny wgląd we wszystkie sieci i krytyczne dla biznesu aplikacje, na których polegają klienci i pracownicy. Nowe rozwiązanie daje wgląd w najważniejsze środowiska składające się na pracę hybrydową, w tym aplikacje do współpracy. Źródło: spółka

Motorola: Nowy smartfon  moto g60 od 20 listopada dostępny będzie w przedsprzedaży w wybranych sieciach oraz na oficjalnej stronie Motoroli.  Źródło: spółka

OnRobot: Debiutuje w obszarze software, wprowadzając na rynek oprogramowanie WebLytics – rozwiązanie do monitorowania produkcji, diagnostyki urządzeń i analizy danych, zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i zminimalizowania czasu przestojów. WebLytics może dostarczać informacje dotyczące eksploatacji zarówno ramienia robota jak i narzędzi OnRobot, takich jak chwytaki, kamery wizyjne i czujniki. Źródło: ISBtech

Zonda, Zen.com: Ogłosiły współpracę. Jedna z największych giełd walut cyfrowych w Europie połączyła siły z europejskim fintechem, zajmującym się obsługą płatności, aby udostępnić swoim użytkownikom 24 możliwości błyskawicznych wpłat na konto na platformie, a także opcję wypłacenia środków w PLN na konto Zen.com. Źródło: ISBtech

Huawei: Wprowadził do sprzedaży w Polsce nowy system routerów dedykowany gospodarstwom domowym, a także biurom, w których do internetu podłączonych jest nawet 250 urządzeń. Huawei WiFi Mesh 7, złożony z dwóch satelitów, zapewnia stabilny transfer danych z prędkością dochodzącą do 6600 Mb/s i może objąć zasięgiem nawet 550 m2 przestrzeni. Źródło: ISBtech 

Mio: Największy w Europie producent wideorejestratorów wprowadził na rynek kamerę samochodową MiVue 886. Źródło: ISBtech

Poly: Zaprezentowało nowe rozwiązania Poly Room dla Microsoft Teams. Nowa seria zestawów Poly Studio została wyposażona w technologię Poly DirectorAI, a urządzenia oferują najwyższej jakości dźwięk i obraz dla małych, średnich i dużych pomieszczeń lub sal konferencyjnych. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments