Klienci Grupy Polsat Plus mierzą się z nowymi wyzwaniami, a nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe szanse, mówi Zygmunt Solorz. Będzie namawiał Grupę na podjęcie tych wyzwań i otwarcie się również na nowe obszary biznesu.

Poniżej tekst oświadczenia inwestora:

Od początku mojej drogi biznesowej realizuję krok po kroku, etap po etapie strategię
biznesową, która ma na celu sukcesywny rozwój firm, w których jestem większościowym
udziałowcem.

Na początku był to jeden kanał telewizyjny i Telewizja Polsat, potem platforma cyfrowa –
Cyfrowy Polsat, następnie doszedł Polkomtel i sieć Plus, w ostatnich latach Netia oraz Interia.

Wspólnie stworzyliśmy w ten sposób największą w Polsce grupę medialno- telekomunikacyjną, w zasadzie kompletną jeżeli chodzi o posiadane aktywa i w pełni przygotowaną do dalszej efektywnej działalności na rynku mediów i telekomunikacji. Ostatnie nasze działanie w obszarze telekomunikacji – partnerstwo z firmą Cellnex Telecom, mające na celu jak najszybszą i efektywną kosztowo rozbudowę sieci 5G w Polsce, pozwala mi stwierdzić, że wizja, jaką sobie założyłem, jest skutecznie realizowana i przynosi zaplanowane i zamierzone efekty.

Realizacja strategii oraz osiągane przez Grupę wyniki operacyjne i finansowe są również
wypełnieniem zobowiązania wobec akcjonariuszy, którzy w 2008 roku podjęli decyzję, że
chcą zainwestować w akcje Cyfrowego Polsatu. Dodam jedynie, że od momentu rozpoczęcia
notowań akcji naszej Grupy na GPW w Warszawie, cena akcji została potrojona, a
kapitalizacja Grupy zwiększona 6-krotnie. Jednocześnie w tym okresie zostało wypłaconych
akcjonariuszom sumarycznie ponad 2,7 mld zł w formie dywidendy.

Jesteśmy obecnie w bardzo ważnym momencie dla Grupy Polsat Plus. Nasi klienci mierzą się z nowymi wyzwaniami, a nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe szanse. Będę namawiał Grupę na podjęcie tych wyzwań i otwarcie się również na nowe obszary biznesu. Chcę przy tym zadeklarować, że moja wizja rozwoju Grupy ma na celu wyłącznie dalsze jej wzmocnienie i podniesienie wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach. Podkreślam przy tym, że najważniejsza i kluczowa dla Grupy pozostaje działalność na rynku mediów i telekomunikacji – do czego jak wspomniałem powyżej, Grupa jest świetnie przygotowana.

Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wyzwań, których chcemy się podjąć, część spośród
obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami Grupy. Może uznać, że skoro Grupa osiągnęła pewien etap rozwoju, to mogą chcieć wyjść ze swojej inwestycji, nie widząc się jako akcjonariusze Grupy, rozwijającej swoją działalność również w nowych obszarach. Stąd moja propozycja, która umożliwi sprzedaż akcji po godziwej cenie, którą wspólnie dotychczas zbudowaliśmy.

Osobiście jednak głęboko wierzę w Grupę Polsat Plus i jej przyszłość i zapraszam wszystkich chętnych do współuczestniczenia ze mną, w roli akcjonariuszy, w budowie przyszłości Grupy Polsat Plus. Deklaruję, że będę działał z równym zaangażowaniem i dbaniem o wartość Grupy dla wszystkich jej interesariuszy, tak jak dotychczas robiłem to przez minione niemal 30 lat.

Zygmunt Solorz

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments