Razer ogłasza nieaudytowane wyniki finansowe za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. („I poł. 2021”).

Razer odnotował fenomenalną pierwszą połowę roku. Oprócz ciągłego wzrostu szeroko pojętej branży, który wpłynął korzystnie na podstawowe segmenty naszego biznesu, znakomite wyniki Razera były napędzane silną pozycją marki i bardzo lojalną bazą użytkowników, naszymi umiejętnościami wprowadzania na rynek innowacyjnych, definiujących swoje kategorie produktów i usług oraz skutecznym wykonaniem na poziomie operacyjnym.

Jeśli spojrzymy w przyszłość, to dynamiczny rozwój naszej działalności, mocne fundamenty i ekscytujące możliwości, które widzimy na rynku, dają nam pewność, że jesteśmy we właściwym momencie na dalsze poszerzanie naszej działalności. Zamierzamy ponownie zainwestować część naszych całorocznych zysków w obszary o wysokim potencjale, takie jak Razer Gold i Razer Fintech, a także zwiększyć inwestycje w nowe możliwości rozwoju w ekosystemie Razera. Wierzymy, że te strategiczne inwestycje pozwolą nam zbudować mocniejszą platformę, dzięki której zrealizujemy długoterminowe ambicje rozwoju i zapewnimy akcjonariuszom wyjątkową wartość. – powiedział Min-Liang Tan, współzałożyciel i CEO Razera.

Firma

• Rekordowo wysokie przychody w wysokości 752,0 mln USD przy 68,0% wzroście rok do roku, napędzane silnym popytem, wiodącym udziałem w rynku w segmencie sprzętu oraz ciągłym wzrostem w segmencie usług.
• Marża zysku brutto poprawiła się do 27,1% w porównaniu z 22,0% w tym samym okresie w 2020 r., głównie ze względu na poprawę marż w segmencie sprzętu.
• Skorygowana EBITDA* (non-GAAP) w wysokości 59,5 mln USD, która zwiększyła się o 1 759,4% rok do roku, z 3,2 mln USD w tym samym okresie w 2020 r.
• Zysk netto w wysokości 31,3 mln USD w porównaniu ze stratą netto w wysokości 17,7 mln USD w tym samym okresie w 2020 r., spowodowany wyjątkowym wzrostem przychodów, ciągłym wzrostem marży brutto i poprawą produktywności.

Segmenty podstawowe

SPRZĘT:

• Przychody wzrosły o 77,0% rok do roku, do 677,3 mln USD.
• Dział urządzeń peryferyjnych utrzymał wiodącą pozycję na rynku urządzeń peryferyjnych do grania w Stanach Zjednoczonych, Europie i regionie Azji i Pacyfiku.1
• Dział systemów utrzymał wiodącą pozycję w segmencie laptopów do gier klasy premium w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie zwiększając udział w rynku na nowych rynkach poza Stanami Zjednoczonymi.2 .
• Nowe kategorie sprzętu gamingowego, takie jak fotele do gamingowe, ciągle zdobywają udziały w rynku.

OPROGRAMOWANIE:

• Całkowita liczba kont użytkowników wzrosła o 50,0% rok do roku, do około 150,0 milionów, a liczba aktywnych użytkowników wzrosła o ponad 51,4% miesięcznie.
• Wzrost ten można przypisać silnemu wzrostowi we wszystkich kategoriach segmentu oprogramowania, wzmocnionemu wzrostem aktywności użytkowników w obrębie gier, e-sportu i transmisji na żywo.
• Razer kontynuował wysiłki na rzecz dalszego wzbogacania doświadczeń użytkowników i zwiększania ich przywiązania do ekosystemu Razera:
◦ W pierwszej połowie 2021 r., Razer Cortex PC Squad Rewards Seasons 6 i 7 nadal generowały wysokie zaangażowanie, a w każdym sezonie do rywalizacji dołączyło ponad 200 000 graczy. W każdym sezonie gracze spędzili łącznie ponad 3,5 miliona godzin czasu grając na komputerach PC.
◦ Razer Chroma RGB nadal umacniał swoją pozycję, dzięki współpracy z wiodącymi partnerami sprzętowymi w ramach programu urządzeń podłączanych. Na dzień 30 czerwca 2021 r. ponad 180 gier i aplikacji jest natywnie zintegrowanych z zestawem SDK Razer ChromaTM RGB.

Usługi

• Działalność w segmencie usług, obejmująca Razer Gold i Razer Fintech, wzrosła o 13,8% rok do roku, do 72,8 mln USD w I połowie 2021 r.
• Marża brutto wyniosła 41,9% i przyczyniła się do 15,0% zysku brutto grupy w I połowie 2021 roku.

RAZER GOLD

• Usługa odnotowała 13,8% wzrost całkowitego wolumenu płatności (total payment volume, „TPV”) rok do roku, spowodowany głównie wzrostem liczby transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem platformy Razer Gold.
• Na dzień 30 czerwca 2021 r. Razer Gold miał około 30 milionów zarejestrowanych użytkowników, co stanowi wzrost o 25,3% rok do roku.
• Dalsze rozszerzenie zasięgu działania i zwiększenie liczby punktów kontaktu w miejscach takich jak Azja Południowo-Wschodnia i Ameryka Łacińska, obejmujących użytkowników z ponad 130 krajów i ponad 5,6 miliona punktów styku z kanałami.
• Usługa wzmocniła swoją pozycję wśród partnerów dostarczających treści cyfrowe, wspierając ponad 42 000 cyfrowych tytułów rozrywkowych i dodając nowe popularne gry.
• Długoterminowe inicjatywy, które zapewnią Razer Gold dobrą pozycję do wejścia na wyższy poziom wzrostu, takie jak:
◦ Dalsze zwiększanie obecności Razer Gold w regionach o wysokim wzroście, takich jak Ameryka Łacińska, której rynek gier ma osiągnąć 3,6 miliarda USD w 2023 roku.
◦ Wzmocnienie strategii uwzględniającej lokalne uwarunkowania, zarówno pod kątem treści, jak i kanałów, w celu zaspokojenia specyficznych gustów i potrzeb regionów, w których działa Razer.

RAZER FINTECH

• Odnotowano skumulowany wskaźnik wzrostu (CAGR) w całkowitym wolumenie płatności (TPV) na poziomie 63,7% w ciągu ostatnich 3 lat.
• Ponad 95% TPV było napędzone przez Razer Merchant Services („RMS”), należącą do grupy firma przetwarzania płatności B2B, która obsługuje ponad 60 000 handlowców w Azji Południowo-Wschodniej.
• RMS poczynił znaczne postępy w pierwszej połowie 2021 r. w następujących obszarach:
◦ TPV: Odnotowano 79,5% wzrost rok do roku, do 3,2 mld USD w pierwszej połowie 2021 r., napędzany głównie zakupami na rynku e-commerce, dostawami żywności i doładowaniami e-portfela.
◦ Nowi handlowcy dołączający do RMS: Odnotowano 88,6% wzrost rok do roku, do ponad 60 000 kupców, pochodzących z branży detalicznej, spożywczej i napojów oraz usług profesjonalnych/komercyjnych.
◦ Kluczowe licencje i rozbudowa sieci: Wzmocniona infrastruktura podstawowa, zwiększony zasięg działalności i zabezpieczone dodatkowe licencje w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

ESG

• Firma sformalizowała swoje zaangażowanie w ochronę środowiska za pośrednictwem 10-letniej mapy drogowej w ramach inicjatywy #GoGreenWithRazer, wspieranej przez cztery główne inicjatywy – zieloną organizację, zielone produkty, zieloną społeczność i zielone inwestycje.
• Ogłoszono krótko-, średnio- i długoterminowe plany przybliżenia się Razera do zbudowania bardziej ekologicznej przyszłości:
◦ Do końca roku 2021:
Zielona organizacja: Odrzucenie jednorazowych przedmiotów z plastiku
Zielone produkty: Bardziej ekologiczne opakowania
◦ Do końca roku 2025:
Zielona organizacja: W 100% zasilana energią odnawialną
Zielone produkty: 100% produktów podlega recyklingowi
◦ Do końca roku 2030:
Zielona organizacja: W 100% neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla
Zielone produkty: W 100% wykonane z materiałów odzyskanych lub nadających się do ponownego wykorzystania.
• W ramach dążenia Grupy do pobudzenia swojej społeczności w celu zwiększenia jej wkładu do ochrony środowiska i wspierania globalnego ruchu ekologicznego. Grupa w październiku 2020 r. nawiązała współpracę z Conservation International i rozpoczęła kampanię Sneki Snek, prowadzoną przez ulubioną przez fanów maskotkę Razer ds. zrównoważonego rozwoju. Do 25 sierpnia 2021 r. Grupa uratowała ponad 500 000 drzew.

Inwestycje na rzecz wzrostu 

• Ekosystem skoncentrowany na graczach firmy Razer szybko się rozrósł w ciągu ostatnich kilku lat, a grupa spodziewa się, że ten wzrost będzie kontynuowany wraz z pojawianiem się nowych, ekscytujących możliwości rynkowych.
• Gry, e-sport i fintech znajdują się na znaczącej trajektorii wznoszącej, ponieważ stają się coraz bardziej zakorzenione w życiu ludzi.
• Kluczowe obszary inwestycyjne obejmują:
◦ Sprzęt: dodatkowe inwestycje zostaną przeznaczone na badania i rozwój zarówno istniejących urządzeń peryferyjnych do grania, jak i nowych kategorii sprzętu.
◦ Oprogramowanie: opracowywanie nowych usług zwiększających pozyskiwanie, zaangażowanie i retencję użytkowników, badanie nowych możliwości monetyzacji i pogłębianie analiz opartych na big data w celu stymulacji procesu dalszego pozyskiwania użytkowników i wspierania ich aktywności.
◦ Usługi:
Razer Gold: ekspansja w nowych regionach i pogłębianie penetracji w regionach o wysokim wzroście, takich jak Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Azja Południowo-Wschodnia, a także ulepszanie podstawowej infrastruktury i zatrudnianie nowych talentów w celu poprawy doświadczeń użytkowników, pozyskiwania nowych użytkowników i zwiększania wykorzystania/wydatków na użytkownika.
Razer Fintech: dodatkowe inwestycje zostaną przeznaczone na dalszą ekspansję geograficzną w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, agresywne skalowanie TPV z rozszerzoną bazą handlową, zwiększenie możliwości obsługi obecnych klientów oraz fuzje i przejęcia / inwestycje.

Perspektywy na rok fiskalny 2021

Razer uważnie monitoruje otoczenie rynkowe w świetle utrzymującej się sytuacji COVID-19. Firma zamierza utrzymać dynamikę i siłę swojej działalności oraz jest na dobrej drodze do zapewnienia silnego wzrostu przychodów oraz ulepszeń działalności operacyjnej, jednocześnie zwiększając inwestycje w celu osiągnięcia wzrostu w całym roku 2021.

Perspektywy na rok 2021
• Silny wzrost przychodów:
◦ Premiery nowych urządzeń
◦ Wzrost bazy użytkowników oprogramowania
◦ Dalsze poszerzanie skali działalności usługowej

• Nieprzerwane ulepszenia działalności operacyjnej:
◦ Śledzenie dyscypliny finansowej
◦ Poprawa marży na urządzeniach
◦ Poszerzanie udziałów urządzeń i usług o wyższej marży w ramach miksu przychodów
• Zwiększanie inwestycji na rzecz wzrostu:
◦ Reinwestowanie zysków w obszary o wysokim potencjale, takie jak Razer Gold i Razer Fintech
◦ Takie inwestycje będą wiązać się z dodatkowymi wydatkami w kosztach operacyjnych, ponieważ skalujemy naszą działalność usługową
◦ Zwiększenie inwestycji w nowe możliwości rozwoju w ekosystemie Razera

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments