Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 19-23 kwietnia br.

CD Projekt: CD Projekt planuje darmowy update do edycji nextgen gry „Cyberpunk 2077” dla dotychczasowych konsolowych posiadaczy gry, poinformował prezes Adam Kiciński. „Cały czas pracujemy nad ulepszaniem 'Cyberpunk 2077′ i wierzymy w sukces tej gry w długim terminie. Już dostarczyliśmy kilka aktualizacji i kontynuujemy dalsze prace. Ponadto szykujemy 3 DLC, a II półroczu – edycję nextgen z darmowym updatem dla dotychczasowych posiadaczy kopii na PS4 i Xbox One” – powiedział Kiciński podczas telekonferencji. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Liczba kopii gry „Cyberpunk 2077” sprzedanych w ub.r. wyniosła ponad 13,7 mln, z czego 73% sprzedano w wersji cyfrowej.  Łączny budżet gry opiewa na 1,2 mld zł. „13,7+ mln kopii sprzedanych w 2020 r. […] Całkowity budżet: 1,2 mld zł” – podano w prezentacji wynikowej. W wersji cyfrowej sprzedano 73% kopii, a fizycznej – 27%. Na PC i platformę Stadia sprzedano łącznie 56% kopii, 28% – na PlayStation 4 oraz 17% – na Xbox One. Pod względem regionów, najwięcej kopii trafiło do Ameryki Północnej (38%) oraz Europy (34%). Kolejne miejsca zajęły: Azja (20%), Ameryka Południowa (4) oraz Australia (3). Źródło: ISBnews

CD Projekt: Zarząd spółki rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 503,69 mln zł z zysku za 2020 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 5 zł na akcję.  „W powyższym zakresie zarząd spółki zawnioskował do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o podział zysku w łącznej kwocie 1 132 234 728,22 zł poprzez przekazanie go w kwocie 503 694 000 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 5 zł na jedną akcję, a w pozostałej części przekazanie kwoty 628 540 728,22 zł na kapitał zapasowy spółki” – podała spółka. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka odnotowała 1 154,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 175,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1 157,08 mln zł wobec 180,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 138,88 mln zł w 2020 r. wobec 521,27 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

BoomBit: Spółka na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zaproponuje zmianę w statucie spółki, aby umożliwić wypłatę w II poł. 2021 r. dywidendy zaliczkowej z tegorocznych zysków. „Niestety, pomimo znaczącej poprawy wyników finansowych i dobrej pozycji gotówkowej na koniec 2020 roku, nie możemy wypłacić dywidendy ze względów formalnych. Zgodnie bowiem z KSH, w przypadku, gdy nieodpisane nakłady na prace rozwojowe były wyższe niż zyski dostępne do podziału, nie można dokonać podziału tego zysku, a ten warunek na koniec 2020 roku nie był spełniony. Doceniając zaufanie naszych akcjonariuszy, chcielibyśmy wypłacić dywidendę i podczas najbliższego walnego zgromadzenia planujemy dostosować statut spółki, tak aby umożliwić wypłatę dywidendy zaliczkowej z tegorocznych zysków już w drugiej połowie bieżącego roku” – powiedział wiceprezes Hanibal Soares. Źródło: ISBnews

Drago entertainment: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań Drago entertainment na rynku NewConnect na środę, 28 kwietnia 2021 roku. „Z satysfakcją informuję, że 28 kwietnia Drago entertainment dołączy do grona spółek notowanych na NewConnect. Z ogromną radością czekamy na ten dzień. Nasza spółka działa na rynku od ponad dwudziestu lat. Ufam, że inwestorzy docenią nasze wieloletnie doświadczenie, naszą pracę i perspektywy rozwoju, a sam debiut będzie udany” – powiedziała prezes Joanna Tynor. Źródło: ISBnews

BoomBit: Spółka odnotowała 12,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 9,88 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 9,67 mln zł wobec 10,97 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140,24 mln zł w 2020 r. wobec 49,73 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

All in! Games: Spółka spłaciła znaczącą część zobowiązań w łącznej kwocie 56 mln zł w ramach rozpoczętego w ubiegłym roku procesu oddłużania spółki. Obecnie łączna wartość niespłaconych pożyczek oraz pozostałych do wykupu obligacji wynosi 6 mln zł, które będą spłacane zgodnie z harmonogramem. Uregulowanie zobowiązań zmniejsza koszty odsetkowe obsługi długu oraz wpływa na możliwości All in! Games w zakresie wydawania nowych gier, co – w ocenie zarządu – powinno przełożyć się na przyszłe wyniki finansowe. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Akcjonariusze spółki zdecydowali o utworzeniu programu motywacyjnego na lata obrotowe 2021-2024, podała spółka. W ramach programu ustalono cele wynikowe, zakładające że skonsolidowany zysk netto powiększony o koszty emisji w latach 2021-2022 wyniesie łącznie 21-25 mln zł, a w latach 2023-2024 sięgnie 25-35 mln zł. Źródło: ISBnews

The Dust: Akcjonariusze spółki zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 17 maja br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 300 tys. akcji serii F, w drodze oferty publicznej, bez prawa poboru, podała spółka. The Dust chce pozyskać w ten sposób ok. 5,5 mln zł brutto. „Studio planuje inwestycje w dział Quality Assurance i marketing. The Dust zamierza wyemitować do 300 tys. akcji serii F w drodze oferty publicznej z której planuje pozyskać około 5,5 mln zł brutto” – podała spółka. Źródło: ISBnews

PunkPirates: Spółka odnotowała 2,21 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 5,52 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,76 mln zł wobec 0,75 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,28 mln zł w 2020 r. wobec 0,16 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości powtarzalnej EBITDA dla programu motywacyjnego na lata 2021-2022. Zgodnie z treścią uchwały wysokość powtarzalnej EBITDA została określona na 248,8 mln zł za rok obrotowy 2021 i 251,3 mln za rok obrotowy 2022. Źródło: ISBnews

Hydra Games: Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w II poł. 2021 r. Hydra Games podpisała umowę z Domem Maklerskim INC na przeprowadzenie rundy finansowania, której warunki będą prezentowane – na przełomie kwietnia i maja – na platformie CrowdConnect.pl. „Środki pozyskane w ramach oferty na CrowdConnect.pl. zostaną przeznaczone na produkcję i promocje trzech nadchodzących tytułów, do których spółka ściągnęła doświadczonego menedżera. Alexander Dudin, który stanął na czele zespołu produkcyjnego, posiada 16 letnie doświadczenie w branży gamedev” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Kool2Play: Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Narzędzie do automatycznego testowania gier z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” Konkurs: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka. „Kwota dofinansowania projektu, o którą ubiega się spółka to 3 638 492,5 zł, natomiast całkowita wartość projektu brutto wynosi 4 844 490 zł. Planowany okres realizacji projektu to 2022-2024” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Jujubee: Gra „Kursk” zadebiutuje na konsoli Xbox One 7 maja 2021 r., podała spółka. „Gra zadebiutuje 7 maja 2021 r. w sklepie cyfrowym Microsoft Store i dostępna będzie między innymi na terenie Europy, Rosji i obu Ameryk. Cena gry została ustalona na poziomie 19,99 euro/19,99 USD” – podała spółka. Producentem gry jest Jujubee, a wydawcą gry w wersji na konsolę Xbox One jest Forever Entertainment. Źródło: ISBnews

Huuuge: Spółka „aktywnie analizuje” ok. 5 potencjalnych celów akwizycji i spodziewa się, że w tym roku inicjatywy M&A spółki będą „intensywne i poruszające”, poinformował prezes Anton Gauffin. „Jest bardzo wiele firm, z którymi rozmawiamy, w tym również są niektóre firmy z Polski. Podchodzimy [do akwizycji] bardzo globalnie, gdyż jesteśmy firmą globalną i faktycznie widzimy wiele talentów, jeżeli chodzi o sektor gamingowy w Polsce. Ten sektor bardzo dobrze się w Polsce rozwija i jesteśmy dumni z tego, że możemy w tym uczestniczyć”” – powiedział Gauffin. Dodał, że wśród potencjalnych celów są również firmy notowane na giełdzie w Polsce, ale nie chciał tego szczegółowo komentować. Źródło: ISBnews

Game Island: Spółka zależna od The Dust podpisała umowę wykonawczą z inwestorem, który pokryje część budżetu produkcyjnego gry „Bunker Survival”. Wydawcą tytułu będzie The Dust. „Zgodnie ze strategią firmy, która zakłada współfinansowanie naszych produkcji w formule project finance przy udziale inwestora, podpisaliśmy już trzecią umowę. Działania te mają na celu dywersyfikację naszego portfolio produktowego, dzięki czemu możemy równolegle pracować nad kilkoma projektami, co przełoży się na ilość premier i źródeł przychodu” – powiedział prezes Game Island Michał Ojrzyński. Źródło: ISBnews

CI Games: Spółka odnotowała 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 2,88 mln zł straty rok wcześniej.  Zysk operacyjny wyniósł 8,73 mln zł wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła  27,83 mln zł wobec 20,51 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,01 mln zł w 2020 r. wobec 47,48 mln zł rok wcześniej. „W 2020 r. spółka nie miała premiery nowej gry, przychody zostały wygenerowane głównie przez grę 'SGWC’ (ok. 60% skonsolidowanych przychodów) i back catalogue (tj. wcześniejsze tytuły grupy). Spółka zależna United Label wydała grę 'ROKI’ z kategorii indie w wersji PC (premiera 23.07.2020 r.) oraz na Nintendo Switch (15.10.2020 r.) generując 1 mln zł przychodów w 2020 r.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka odnotowała 32,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7,12 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7,18 mln zł wobec 4,59 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,86 mln zł w 2020 r. wobec 7,3 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Huuuge: Spółka odnotowała 107,36 mln USD skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2020 r. wobec 4,96 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 66 tys. USD wobec 8,1 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA w IV kw. ub.r. wyniosła 1,53 mln USD wobec 8,64 mln USD rok wcześniej, a skorygowana EBITDA wyniosła 57,27 mln USD wobec 24,79 mld USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,19 mln USD w IV kw. 2020 r. wobec 72,1 mln USD rok wcześniej. W całym 2020 r. Huuuge odnotowało 82,6 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,27 mln USD zysku rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Shockwork Games: Spółka planuje wydać dwie nowe gry:  „Your Dead Majesty” i ” Nadir” w 2021 r. i kolejne dwie – w I poł. 2022 r. Ponadto gra „Alder’s Blood”, której premiera na platformie Switch miała miejsce w marcu br., ma również zadebiutować na PS4 i Xbox One w 2021 r.”Pod koniec II kwartału lub na początku III kwartału 2021 roku gra 'Alder’s Blood’ zostanie wydana na platformy PS4 i Xbox One. Koszty portowania gry na te platformy poniesie wydawca gry, a spółka będzie miała udział w przychodach z tytułu dystrybucji (sprzedaży) gry 'Alder’s Blood’ na tych platformach” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Kool2Play: Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: „Rozwój i implementacja algorytmów do budowania sztucznej inteligencji przeciwników w formie dynamicznie dopasowującego poziom trudności, wieloagentowego i heterogenicznego środowiska przy wykorzystaniu metod uczenia przez wzmocnienie na potrzeby innowacyjnych modułów w grze 'Uragun’ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw”. „Spółka wskazuje, iż kwota dofinansowania projektu, o którą ubiega się to 2 526 486 zł, natomiast całkowita wartość projektu brutto wynosi 3 728 672,5 zł. Planowany okres realizacji projektu to wrzesień 2021 – październik 2023” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Zanotował 875 tys. zł szacunkowych przychodów netto w I kw. br., co oznacza wzrost o 93% r/r, podała spółka. Na wynik wpływ miała, m.in. wysoka sprzedaż „The Wizards Dark Times” na platformach PC VR, Oculus Rift, Valve Index i HTC Vive oraz rozwój działań marketingowych. Źródło: ISBnews

The Dust: 23 kwietnia na platformie Steam opublikowana została zapowiedź gry „Serum”. Jest to dedykowana na komputery PC produkcja realizowana przez Game Island, spółkę zależną od The Dust. Wydawcą gry będzie The Dust. Źródło: spółka

Drageus Games: Spółka otrzymała informację potwierdzającą od Sony o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry „Guards” na konsolę PlayStation 4 na 21 maja 2021 r. Źródło: spółka

7Levels: Spółka planuje wydanie gry „Space Commander War and Trade” na konsolę Nintendo Switch 13 maja. Gra autorstwa Home Net Games będzie dostępna na terenie Europy, Australii oraz Ameryki Północnej w cenie 9,99 euro/USD. Źródło: spółka

Incuvo: Spółka zależna Incuvo, pozyskała do swojego portfolio Medieval Dynasty – jeden z najpopularniejszych tytułów na Steam w 2020 r. Na mocy zawartej umowy Spectral Games przygotuje VR-ową wersję hitowej produkcji „Render Cube”. Do tej pory tytuł sprzedał się w nakładzie ponad 500 tys. egzemplarzy.  Źródło: spółka

Simteract: Twórca dwóch nadchodzących tytułów: „Train Life – A Railway Simulator” oraz „Carpool Simulator”, przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez zewnętrzną agencję analityczną Try Evidence oraz wewnętrzny zespół R&D spółki. Dzięki nim Simteract jeszcze przed premierą gier posiada obiecujący feedback graczy związany z nadchodzącymi produkcjami.  Źródło: ISBtech

Esportowy Turniej Polski: Rusza kampania gamingowych rozgrywek organizowanych przez Centrum GovTech przy współpracy z Gameset. Partnerem głównym turnieju w „Counter Strike: Global Offensive” i szachy został Totalizator Sportowy. Esportowa akcja składać się będzie z fazy kwalifikacji i turniejów finałowych, które potrwają do 16 maja. W ramach wydarzenia odbędą się turnieje popularnych gier – „Counter-Strike: Global Offensive”, „StarCraft II” oraz szachów online. Źródło: ISBtech

Ten Square Games: Spółka jest w ciągłym kontakcie z chińskim partnerem – Netease. Jeżeli nic się nie zmieni w kwestii tempa przyznawania licencji to w tym roku powinni być w Chinach. Spółka cały czas prowadzi aktywne działania na polu fuzji i przejęć. Interesują ich spółki z segmentu mobile free to play. Celem nadrzędnym spółki jest dywersyfikacja źródeł przychodów – pracują nad wieloma nowymi tytułami. Spółka przygotowuje się na zmiany w iOS od lata 2020. Źródło: Stockwatch

PCF Group: Prezes jest zadowolony z premiery gry „Outriders” i wskazuje na optymistyczne dla sprzedaży sygnały. Niebawem studio wypuści dużą łatkę i oczekuje wzrostu pozytywnych opinii. Źródło: PB

Sony Interactive Entertainment: W ramach inicjatywy Play At Home, wszyscy gracze do 15 maja, mogą pobrać Horizon Zero Dawn Complete Edition bez dodatkowych opłat. Źródło: spółka

Bloober Team: Zawarł umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 315,8tys. zł, a całkowita wartość projektu to 421,1tys. zł. Źródło: spółka

Games Operators: Złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Projektu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Kwota dofinansowania projektu, o którą ubiega się spółka to 2,35 mln zł, a całkowita wartość projektu to 3,5mln zł brutto. Źródło: spółka

Zagranica: Sony inwestuje kolejne miliony w Epic Games; Assassin’s Creed Valhalla Gniew druidów zadebiutuje później. Ubisoft przekłada premierę; Twórcy Ghost of Tsushima szykują „spektakularną grę multiplayer” z kooperacją; Apex Legends zalicza olbrzymi sukces. Grę sprawdziło 100 mln graczy; Twórca Days Gone uważa, że Sony bardziej zależy na wyniku Metacritic niż graczach; F1 2021 będzie znacznie droższe od F1 2020.  Źródło: BDM

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments