Fundacja EdTech Poland, promująca rozwiązania edukacyjne budujące tzw. kompetencje przyszłości, prezentuje rekomendacje dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Znajdujemy się w historycznym momencie dla edukacji w Polsce. Dzięki środkom z
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) obecny rząd będzie mógł wesprzeć cyfrową transformację szkół, pozyskując innowacyjne rozwiązania technologiczne dla nauczycieli i uczniów oraz inwestując w szkolną infrastrukturę informatyczną. Ta bezprecedensowa inwestycja może napędzić reformy, które przeniosą polskie szkoły na nowy etap rozwoju, zwiększając tym samym zwrot z inwestycji w edukację. – wskazuje Rafał Lew-Starowicz, wiceprezes Fundacji EdTech.

Eksperci fundacji podkreślają, że aby to się stało, konieczne jest stworzenie ekosystemu, w którym uczeń zajmuje centralne miejsce, mogąc rozwijać się w nowoczesnym środowisku edukacyjnym. Istotne będzie także pełne zaimplementowanie rozwiązań wskazanych w Planie działania Komisji Europejskiej w zakresie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027.

W ramach fundacji EdTech Poland przyglądamy się systemowi edukacji w Polsce już od czterech lat. Łączymy ekspertów zarówno z branży edukacyjnej, jak i biznesu. Sądzę, że to daje nam mandat do przedstawienia rekomendacji, które mogą stanowić impuls do tego, aby polski system edukacji podążał w kierunku oczekiwanym przez uczniów i nauczycieli, jak i odpowiadającym wyzwaniom nowoczesnej gospodarki i rynku pracy. – dodaje Mateusz Rybiński, prezes Fundacji EdTech.

Rekomendacje Fundacji EdTech Poland, aby mieć zdrowy ekosystem uczenia się, potrzebujemy:

• skoncentrowanej na uczniu i ukierunkowanej na przyszłość wizji edukacji,

• równych i dostępnych dla wszystkich możliwości kształcenia,

• zróżnicowanej, specjalistycznej i kreatywnej siły roboczej,

• elastycznych, bezpiecznych i bogatych w dane systemów cyfrowych,

• dobrej jakości i zrównoważonej infrastruktury,

• standardów świadomych i elastycznych ścieżek uczenia się,

• zaufanych form akredytacji i walidacji osiągnięć.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania, rekomendujemy:

• Ewaluację stanu edukacji informatycznej (wdrożenia podstawy programowej, dostępu do nauczycieli, osób dbających o aspekty techniczne i podjęcia koniecznych działań) i zasobów dostępnych w szkołach, włączając działania podjęte przez organy prowadzące szkoły.

• Pilne wprowadzenie kształcenia przyszłych nauczycieli na uczelniach w oparciu o narzędzia, którymi będą się posługiwać w szkołach (druk 3D, roboty, nauka programowania, e-materiały, laptopy, monitory interaktywne, platformy chmurowe, administrowanie pracy w szkole za pomocą platform chmurowych itp.).

• Dalsze zapełnianie tzw. “białych plam” w szkołach poprzez dokończenie tworzenia infrastruktury sieciowej wewnątrz placówek edukacyjnych w oparciu o każdorazowy audyt potrzeb danej placówki.

• Kontynuację ministerialnego projektu “Laboratoria Przyszłości” także w szkołach ponadpodstawowych, w tym aktualizację katalogu podstawowego o narzędzia specjalistyczne potrzebne do kształcenia w szkołach branżowych i technikach.

• Implementację przepisów Ustawy Prawa Oświatowego w zakresie kształcenia dotyczącego zagrożeń wynikających z korzystania z internetu. Mowa m.in. o promowaniu krytycznego myślenia, weryfikacji informacji, zapobiegania cyberagresji oraz uzależnieniom, znajomości prawa i zasad aktywności w internecie.

• Umożliwienie szkołom dostępu do aplikacji i pomocy dydaktycznych według potrzeb, a nie w formie odgórnych decyzji. Ułatwienie zakupu licencji na rozwiązania i treści w formie subskrypcji.

• Uwzględnienie chmury edukacyjnej do pracy i zarządzania urządzeniami dostępnymi w szkołach wraz z zapewnieniem odpowiednich szkoleń z tego zakresu.

• Utworzenie zespół ekspertów do ewaluacji materiałów dydaktycznych w szkołach.

• Wprowadzenie powszechnej dwujęzyczności umożliwiającej sprawne komunikowanie się w j. angielskim w środowisku cyfrowym.

• Jasny podział kompetencji instytucji takich jak Centrum GovTech, NASK, IBE, ORE, CIE, MC, MEN w zakresie transformacji cyfrowej szkół.

• Kompatybilność programów unijnych, w tym działań na rzecz cyfryzacji realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych z polityką administracji rządowej.

• Zapewnienie wysokiej jakości doskonalenia nauczycieli informatyki, w tym w ramach studiów podyplomowych dla osób, które chcą uczyć tego przedmiotu.

• Wprowadzenie systemu cyfrowego oceniania osiągnięć i dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments