Mariusz Górecki, Atlas Ward

Budownictwo to branża w której obecność technologii jest bardzo pożądana. Cyfryzacja jest obecnie czynnikiem, który zmienia ją najsilniej i sprzyja jej rozwojowi, wskazuje w komentarzu eksperckim dla ISBtech Mariusz Górecki, prezes zarządu i dyrektor generalny Atlas Ward Polska.

„Uważam, że wprowadzenie metodyki BIM (Building Information Modeling) to najwłaściwszy kierunek rozwoju sektora. BIM jest bowiem nowoczesną, cyfrową alternatywą dla dokumentacji papierowej, a wszyscy uczestnicy procesu mogą efektywnie współpracować oszczędzając czas i pieniądze” – mówi prezes zarządu i dyrektor generalny Atlas Ward Polska.

Budowlanka naczyń połączonych

Produkcja budynków niemieszkalnych zwiększyła swój udział w wartości całej branży mimo, że polska gospodarka wkroczyła w 2023 rok z kolejnym wzrostem wskaźnika CPI. Ceny materiałów budowlanych stabilizują się. Choć wciąż są wyjątkowo wysokie, to już nie wahają się tak bardzo, jak jeszcze rok temu. Odporne i dobrze zarządzane firmy rozwijają się stabilnie, niemal niezależnie od okoliczności. Przykładem jest Atlas Ward Polska, od lat będąca w czołówce polskich firm zajmujących się generalnym wykonawstwem, która inwestuje w cyfrowe rozwiązania.

W ubiegłym roku inflacja wyniosła w Polsce 16,6%, a przewidywania Narodowego Banku Polskiego mówią o dalszym, choć już nieco wolniejszym wzroście cen podczas gdy prognozowany wzrost PKB to jedynie 0,7%. Rynek najwyraźniej nie wystudził też swojego potencjału – ubiegłoroczna wartość polskiej sprzedaży produkcji w sektorze budownictwa wielkopowierzchniowego wyniosła ogółem 140 353,2 mln zł, a więc o 6,2% więcej, niż w 2021 r., a w obszarze budowy budynków była wyższa o 11,7 proc.

Cała branża jest systemem naczyń połączonych. Wszystkie, istotne rynkowo podmioty odczuwają wpływ aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Zmienność i niepewność wywołują między innymi rosnące ceny usług świadczonych przez podwykonawców. Ważnym problemem wielu przedsiębiorstw w branży budowlanej, jest aktualnie kwestia waloryzacji kontraktów. Niektóre firmy, żeby ratować realizacje, finansują podwyżki cen własnymi marżami.

Jedną z firm, która inaczej stawia czoła przeciwnościom, jest Atlas Ward Polska – istniejąca od 1999 roku spółka z czołówki branży generalnego wykonawstwa. Od lat ma stabilną, wiodącą pozycję, zarówno na Dolnym Śląsku, czyli regionie z którego się wywodzi, jak i w całej branży budowlanej. Realizuje inwestycje swoich klientów na terenie całego kraju i sukcesywnie zwiększa liczbę oddziałów.

O rozwoju Atlas Ward Polska świadczy ponadto 288. miejsce w rankingu największych, polskich przedsiębiorstw pod względem przychodów („Lista 500” dziennika Rzeczpospolita), awans o 131 pozycji względem ubiegłorocznego zestawienia i stale pozyskiwane, nowe kontrakty.

Firma kładzie duży nacisk na ścisłą współpracę z inwestorem i troskę o relacje z kontrahentami. To w połączeniu z długoterminowymi umowami, stanowi ważny czynnik stabilizujący biznes i zabezpiecza przed nagłymi zmianami na rynku. Nie mniej istotne są w tym kontekście terminowe kontrakty walutowe typu forward. Atlas Ward Polska zawiera je, by chronić się przed negatywnym wpływem ryzyka wynikającego ze zmian cen walut obcych.

Potencjał w cyfryzacji

Nowoczesne technologie obecne na placu budowy, łącznie z zapleczem logistycznym i materiałowym, muszą iść w parze z innowacyjnymi rozwiązaniami na szczeblu zarządczym. Taka synergia w firmie, wraz cyfrowym zarządzaniem budową, pozwala nie tylko pokonywać bieżące trudności, ale też wzmacniać odporność przedsiębiorstwa na ewentualne zawirowania. Pozwala mu przewodniczyć zmianom, zamiast pozostawać w reaktywnej pozycji.

Sprawnie zarządzane podmioty mają szansę uniknięcia długofalowych konsekwencji niestabilnej koniunktury. Zmiany strukturalne jakie przeprowadziliśmy w Atlas Ward Polska oraz bliska współpraca z naszymi partnerami biznesowymi, pozwalają nam szybko reagować na wszelkie perturbacje i optymalizować nasze działania, by osiągać wyznaczone cele. Dzięki temu z dumą mogę powiedzieć, że 100% projektów zrealizowaliśmy w
wyznaczonym czasie i założonym budżecie – dodaje Górecki.

Zielone, zrównoważone realizacje

Innym, nie mniej ważnym kierunkiem rozwoju Atlas Ward Polska jest zrównoważone budownictwo.

„Firma jest jednostką certyfikującą w międzynarodowym systemie BREEAM. Czujemy szczególną odpowiedzialność za otaczające nas środowisko, podobnie jak nasi klienci, dla których budujemy kolejne obiekty. Aby osiągać cele klimatyczne i raportować je oraz skutecznie zarządzać tematyką ESG, potrzeba sprawnego doradcy, który pomoże w tych procesach, najlepiej opierając się na własnym doświadczeniu” – mówi
Małgorzata Barańska, Dyrektor ds. marketingu i PR w Atlas Ward Polska.

Dodaje, że warto zauważyć, że unijny pakiet „Fit for 55” obliguje kraje członkowskie do ograniczenia emisji CO2 o minimum 55% do 2030 roku i wzmacniania świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

Zrównoważone rozwiązania nie są już więc naszym zdaniem opcją, a koniecznością. Cieszymy się, że możemy być w gronie liderów w aspekcie proponowanych rozwiązań prośrodowiskowych” – uważa Barańska.

Firmy takie jak Atlas Ward Polska mają bardzo duży, a niekiedy wręcz wyłączny wpływ na projektowanie, efektywne wykorzystywanie zasobów, optymalizację kosztów eksploatacji budynków, komfort użytkowników i ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko, w tym zmniejszenie zużycia energii i emisji CO [2]. Muszą też zgodnie z wymogami raportować pozafinansowe rezultaty swoich działań, są więc w pewnym sensie „z automatu” w stanie udzielać swoim klientom rzeczywistego i efektywnego wsparcia w tym zakresie.

Widać to choćby na przykładzie realizacji Panattoni Park Szczecin III, która otrzymała pierwszy w Polsce certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding, z imponującym wynikiem 87,4 proc.

Co dalej?

Jednym z ambitnych celów Atlas Ward Polska w zakresie zrównoważonego budownictwa jest także dalszy rozwój w kierunku certyfikacji LEED, czyli systemu oceny wielokryterialnej budynków, alternatywnego wobec BREEAM. LEED to system opracowany przez US Green Building Council (USGBC). Certyfikaty obejmują już większość typów i funkcji w budynkach komercyjnych, użyteczności publicznej, mieszkaniowych oraz przemysłowych.

Pracujemy nad strategią ESG, która bezpośrednio przełoży się na gotowość do raportowania zgodnego z GRI. Intensywnie rozbudowujemy też obszar współpracy z wyższymi uczelniami. Chcemy bowiem łączyć środowisko naukowe z biznesem, aby kreować nowe kierunki rozwoju budownictwa. Wspólne projekty badawcze i dydaktyczne prowadzimy już z Politechniką Wrocławską, Krakowską, a także z Uniwersytetem Przyrodniczym Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu” – zaznacza Małgorzata Barańska.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments