Specjalizująca się w cyfryzacji dokumentów spółka IC Solutions opracowała system do weryfikacji tożsamości za pomocą podpisu składanego na tablecie lub telefonie. Podstawą były przeprowadzone przez spółkę największe na świecie badania dotyczące podpisu biometrycznego – trwały 30 miesięcy, a udział wzięło w nich ponad 112 tysięcy osób. Otrzymane wyniki potwierdziły, że podpisy składane na tabletach i ekranach posiadają cechy wspólne, umożliwiające potwierdzenie tożsamości danej osoby. Teraz spółka chce komercjalizować wyniki swoich badań

W trakcie projektu badawczego IC Solutions wykorzystało 200 urządzeń, które pozwoliły zebrać łącznie ponad 1,3 mln podpisów biometrycznych. Następnie praca specjalistów z zakresu biometrii, informatyki oraz matematyki pozwoliła na stworzenie systemu IC Sign, w automatyczny sposób porównującego podpisy biometryczne i będącego w stanie precyzyjnie określić, czy są one autentyczne, tzn. złożone przez tę samą osobę.

• Każdy, kto choć raz podpisał się stylusem na tablecie – w banku czy np. odbierając przesyłkę od kuriera lub na poczcie – widział, że tak złożony przez niego podpis różni się od składanego na papierowym dokumencie. W badaniu chcieliśmy sprawdzić, czy nasza teza, że podpis na kartce i podpis na tablecie jakoś ze sobą korelują i wykazują cechy wspólne jest prawdziwa oraz czy te cechy pozwolą potwierdzić czyjąś tożsamość – także przez biegłego grafologa. Nasze badanie wykazało, że choć podpisy mogą wyglądać bardzo różnie, posiadają zaszyte w sobie cechy wspólne, w postaci danych biometrycznych. – mówi Rafał Witkowski, prezes zarządu IC Solutions.

W wyniku prac nad podpisem IC Sign wytypowano 775 cech podpisów, występujących zarówno w podpisach składanych na ekranach, jak i długopisem na papierze. Pod uwagę wzięto unikalne dla każdego człowieka cechy podpisu, takie jak zamaszystość ruchów, tempo pisania, czy sposób łączenia liter w wyrazy. Tak powstał system, który na podstawie danych biometrycznych jest w stanie określić czy podpis złożony na tablecie, ekranie telefonu lub innym urządzeniu jest autentyczny.

Mając doświadczenie w digitalizacji dokumentacji i podpisów m.in. w medycynie, energetyce, sprzedaży, produkcji oraz administracji, podjęliśmy wyzwanie w obszarze badań nad biometrią podpisów. Przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zrealizowaliśmy projekt badawczo-rozwojowy i w efekcie stworzyliśmy technologię pozwalająca na automatyczną weryfikację tożsamości na podstawie podpisów biometrycznych. Planując prace badawcze, jak i budując sam system, oparliśmy się na ramach prawnych i standardach określonych w eIDAS – rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącym identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na obszarze Unii Europejskiej. – wyjaśnia Rafał Witkowski.

Rafał Witkowski (trzecie z prawej) prezes zarzadu IC Solutions

Autoryzacja e-podpisem

Dziś załatwiając sprawę w banku czy innej instytucji wykorzystującej stylusy i tablety do podpisywania dokumentów, klienci mogą w ten sposób potwierdzić tylko ograniczoną liczbę operacji lub określony zakres umów. W praktyce bowiem złożony na ekranie podpis jest jedynie ręcznie, czy też “na oko”, porównywany przez pracownika danej instytucji ze skanem wcześniej złożonego na papierze podpisu lub podpisem w dokumencie tożsamości. IC Solutions, od lat dostarczając firmom i instytucjom rozwiązania do cyfryzacji dokumentów, ogranicza liczbę dokumentów papierowych, ale i optymalizuje proces ich przepływu.

Teraz, dzięki technologii IC Sign, mocno rozszerza zakres autoryzowanych podpisem cyfrowym umów czy transakcji. Podpis biometryczny złożony z wykorzystaniem nowego rozwiązania IC Solutions będzie można wykorzystać wszędzie tam, gdzie potrzebne jest potwierdzenie tożsamości uzyskując podpis o wartości prawnej równie wysokiej jak w przypadku podpisu kwalifikowanego, czy tego dokonywanego za pomocą profilu ePUAP. Użytkownik, by móc korzystać z opcji potwierdzania swojej tożsamości poprzez IC Sign, będzie musiał jednorazowo, podczas wizyty w oddziale czy urzędzie, złożyć wzór podpisu na urządzeniu elektronicznym. Wówczas uśredniony wzór jego podpisu trafi do bazy danych, dzięki czemu każda kolejna transakcja będzie możliwa do potwierdzenia tylko za pomocą podpisu biometrycznego – bez potrzeby okazywania dokumentu czy innej, dodatkowej formy potwierdzania tożsamości.

Prowadziliśmy badania na wielu typach urządzeń – stylusów, ekranów, tabletów i telefonów, które mogą zbierać biometrię. Docelowo każda osoba posiadająca urządzenie (telefon czy tablet zbierający biometrię) z opcją pisania po nim stylusem, będzie mogła złożyć podpis nawet w domu, bez konieczności udawania się do banku czy innej instytucji. Oczywiście pierwszorazowe złożenie wzoru podpisu biometrycznego będzie wymagało wizyty w oddziale, ale potem sprawy będą już możliwe do załatwienia w pełni zdalnie. – wyjaśnia Patrycja Kogut, menadżer Projektu IC Sign w IC Solutions.

Rynek biometrii rozpędza się

Z danych TechSci Research wynika, że w 2020 r. wartość globalnego rynku biometrycznego wyniosła ponad 33,2 mld USD, a do 2026 może wzrosnąć do około 84,3 mld USD, rejestrując CAGR na poziomie 16,73%. Z kolei wg Raportu Emergen Reaserch wielkość globalnego rynku biometrycznego osiągnęła w 2021 r. wartość 43,5 mld USD, a w kolejnych latach motorem napędowym wzrostu tego rynku będą segmenty bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń, gdzie zapotrzebowanie na wygodny i szybki tryb uwierzytelniania oraz łatwe w obsłudze i łatwe w obsłudze systemy bezpieczeństwa rosną najszybciej.

W pierwszej kolejności chcemy zainteresować nowym rozwiązaniem obecnych klientów, korzystających z innych naszych systemów z obszaru cyfryzacji dokumentów. Wiemy, że wielu z nich jest zainteresowanych podpisem biometrycznym, bo to ułatwia im obsługę klientów czy zawieranie nowych umów. W dalszych krokach chcemy wejść w rynek usług bankowych, choć nasze rozwiązanie sprawdzi się też wszędzie tam, gdzie weryfikacja tożsamości jest niezbędna, choćby do kontroli dostępu i że wg szacunków firm badawczych światowy rynek kontroli dostępu osiągnie do 2025 r. wartość między 13 a 15 mld dolarów. – Potencjał komercjalizacji IC Sign jest zatem naprawdę ogromny. – komentuje Rafał Witkowski 

Jak zaznacza Rafał Witkowski, z danych posiadanych przez spółkę wynika, że rozwiązanie IC Solutions to jedyny tego typu system na świecie. Prace nad podpisami biometrycznymi były do tej pory prowadzone w warunkach laboratoryjnych, na małych próbach danych, ale żaden z nich nie przeszedł w fazę realnej komercjalizacji.

Nam udało się to dzięki stworzeniu olbrzymiej bazy prawdziwych danych biometrycznych, co pozwoliło na skalibrowanie algorytmów w warunkach rzeczywistych. Dzięki temu IC Sign może w kilka sekund przeszukać wielomilionową bazę podpisów i potwierdzić, że podpis właśnie złożony przez klienta czy petenta jest autentyczny. Systemy powstałe w ramach projektów uniwersyteckich posiadają znacznie niższą dokładność ze względu na oparcie o dane laboratoryjne i analiza autentycznych podpisów trwałaby bardzo długo lub byłaby obarczona wysokim prawdopodobieństwem błędu.

22 miliony zdigitalizowanych dokumentów

Z rozwiązań IC Solutions korzystają dziś firmy i instytucje z różnych gałęzi rynku. Należy do nich m.in. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku (UDSK), czy Mazowieckie Centrum Stomatologii (MCS). OBWE, używając długopisów cyfrowych do sporządzania protokołów podczas swoich misji obserwacyjnych w trakcie wyborów (w samym 2022 r. odbyło się 5 takich misji: w Serbii, na Węgrzech, w Bośni, Bułgarii i Kazachstanie), sumarycznie zdigitalizowało w 2022 roku ponad 18 tysięcy dokumentów. UDSK od stycznia do listopada br. zdigitalizowało ponad 100 tysięcy dokumentów wymagających pisemnej zgody pacjenta, natomiast MCS, korzystając z rozwiązań spółki, od stycznia do listopada 2022 ucyfrowił ponad 97 tysięcy dokumentów wymagających pisemnej zgody pacjentów.

Na co dzień z technologii cyfrowego podpisu od IC Solutions korzysta też Enea, gdzie w biurach obsługi klientów wdrożono 170 długopisów cyfrowych wykorzystywanych do digitalizacji umów zawieranych z klientami, a Enea Operator, który kontroluje przyłącza i sporządza raporty, wykorzystuje 46 długopisów w technologii IC Pen do digitalizacji dokumentacji podczas przeprowadzanych kontroli.

Spółka planuje zamknąć 2022 rok z przychodami na poziomie 6 mln PLN (vs. 3 mln w roku poprzednim). W kolejnych latach zakłada wzrost nie niższy niż 15-20% r/r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments