Equinix, Inc. poinformował o rozpoczęciu działalności międzynarodowej fundacji skupiającej się na promowaniu integracji cyfrowej – od dostępu do technologii i łączności po zdobywanie umiejętności niezbędnych do rozwoju w cyfrowym świecie. Fundacja zapewni finansowanie organizacjom działającym na rzecz sprawiedliwego i równego dostępu do nowych technologii i edukacji. Będzie również oceniać dalsze możliwości rozwoju w zakresie zrównoważonego rozwoju, który jest obszarem o strategicznym znaczeniu dla firmy.

Equinix przeznaczył na wymienione cele kwotę 50 milionów dolarów poprzez wniesienie akcji Equinix do Fundacji, co pozwala osiągnąc jej samowystarczalność. Zarząd Fundacji Equinix będzie co roku określać roczny budżet fundacji na dotacje i sytuacje kryzysowe, a także dopasowywać darowizny pracownicze. Fundacja zamierza również prowadzić inwestycje, z których dochody zasilą aktywa Fundacji, jednocześnie realizując programy społeczne.

Pracownicy Equinix będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu Fundacji Equinix, jak również pomagać w identyfikowaniu i wspieraniu kierowanych przez lokalne społeczności organizacji non-profit i przedsiębiorstw społecznych zajmujących się przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w skali lokalnej i globalnej. Equinix współpracuje obecnie z kilkudziesięcioma organizacjami non-profit działającymi na rzecz zniwelowania zjawiska wykluczenia cyfrowego, w tym z:

• World Pulse, serwisem społecznościowym prowadzonym przez kobiety z ponad 227 krajów, którego misją jest zwiększenie znaczenia głosu kobiet i ich wpływu na otaczającą rzeczywistość;
• BigHope, organizacją non-profit z siedzibą w Teksasie, która wspiera rozwój uczniów szkół podstawowych w dziedzinach, takich jak nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka.
• CLAP-TECH organizacją, która przy współpracy z partnerami z sektora edukacji i przemysłu w Hongkongu, przygotowuje uczniów szkół średnich do wyzwań na rynku pracy.

Dzięki fundacji firma Equinix może teraz przyjąć bardziej strategiczne podejście do swoich działań charytatywnych, uwzględniając zainteresowania swoich pracowników i zwiększając pozytywny wpływ, jaki wywiera na społeczności lokalne na całym świecie.

Celem Equinix jest zapewnienie platformy łączącej świat i umożliwiającej wprowadzanie innowacji, które wzbogacają naszą pracę, życie i planetę. Fundacja Equinix jest ważnym narzędziem realizacji naszego zobowiązania do służenia sobie nawzajem, naszym klientom, inwestorom i społecznościom, w których działamy. Jesteśmy szczęśliwi, że poprzez Fundację będziemy mogli realizować również nasze zobowiązanie do budowania lepszego, bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata, jednocześnie wykorzystując i rozwijając pasje naszych pracowników w celu zlikwidowania zjawiska wykluczenia cyfrowego w naszych społecznościach i poza nimi. – podkreśla Charles Meyers, prezes i dyrektor generalny Equinix.

World Pulse zapewnia trzy podstawowe usługi: bezpieczną, wspierającą kobiety społeczność umożliwiającą blogowanie i współdziałanie; rozwijanie umiejętności cyfrowych poprzez szkolenia; oraz zwiększenie znaczenia głosu kobiet poprzez szersze rozpowszechnianie tworzonych przez nie treści na całym świecie. Dzięki wsparciu firmy Equinix w ciągu ostatnich siedmiu lat opracowaliśmy zajęcia, które zapewniają kobietom na całym świecie stypendia i szkolenia z zakresu nowych technologii. Przyniosło to duże korzyści wielu społecznościom, ponieważ jedna przeszkolona cyfrowo kobieta może mieć wpływ na tysiące istnień. Ponadto wolontariusze z firmy Equinix odgrywają aktywną rolę, wsłuchując się w potrzeby kobiet w sieci World Pulse. Dzięki temu pracownicy Equinix mają realną możliwość uczenia się bezpośrednio od kobiet z całego świata i udzielania im wsparcia. – dodaje Jensine Larsen, dyrektor generalna i założycielka World Pulse

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments