W trakcie dorocznej konferencji OVHcloud Ecosystem Experience największy europejski dostawca usług chmurowych zaprezentował globalną strategię na najbliższe pięć lat, potwierdzając tym samym zaangażowanie w poszanowanie wolności, przejrzystości oraz etycznego i zrównoważonego korzystania z technologii, które od początku tworzy DNA firmy. Wśród tematów cieszących się największą popularnością podczas wydarzenia znalazły się także usługi PaaS, open source oraz suwerenność Europy – zarówno technologiczna jak i operacyjna.

Michel Paulin, CEO OVHcloud, podkreślił też znaczenie niedawnego debiutu na francuskiej giełdzie i dodatkowego wkładu kapitałowego w wysokości 350 milionów euro, dzięki którym OVHcloud będzie „kontynuować innowacje i przyśpieszać rozwój”. Z każdą kolejną edycją Ecosystem Experience ewoluuje. W trakcie tegorocznej prelegenci podzielili się doświadczeniami i wiedzą podczas ponad 50 sesji i paneli dyskusyjnych.

Kolejne 5 lat

Octave Klaba, założyciel OVHcloud, zaprezentował strategię firmy na następne lata, skupiającą się na czterech obszarach:

– rozwój kluczowych segmentów klientów,

– rozszerzenie rynku m.in. poprzez wzbogacenie oferty o nowe możliwości wykorzystania chmury,

– wzmacnianie pozycji firmy na rynku europejskim,

– rozwój spółki poza Starym Kontynentem, także poprzez strategiczne fuzje i przejęcia.

Ścisła kontrola nad własnymi danymi

Octave Klaba podkreślił, że OVHcloud gwarantuje suwerenność danych swoich klientów, umożliwiając im wybór lokalizacji, w której będą one procesowane, chroniąc ich przed ingerencją z zewnątrz i gwarantując zgodność z lokalnymi przepisami. Wprowadzenie rozwiązań z zakresu Hosted Private Cloud, potwierdzonych przyznaniem takich certyfikatów jak m.in. SecNumCloud (wiza bezpieczeństwa ANSSI) odzwierciedla kierunek, w którym podąża firma.

Zapewnienie klientom swobody wyboru miejsca przechowania danych (suwerenność operacyjna), jest także elementem nieustannej rozbudowy infrastruktury firmy w nowych i istniejących już lokalizacjach. Co więcej, jako europejski gracz, chroniony przed eksterytorialnymi prawami, takimi jak amerykański Cloud Act, OVHcloud może oferować suwerenne rozwiązania dla sektora publicznego, rynku korporacyjnego i medycznego.

Kolejnym krokiem jest zagwarantowanie klientom suwerenności technologicznej, co pozwala uniknąć sytuacji blokady technologicznej (vendor lock-in) – bolączki rynku IT – i ułatwić interoperacyjność oraz odwracalność rozwiązań OVHcloud. Rozwiązania zostały stworzone zgodnie z duchem inicjatywy Gaia-X, której firma jest członkiem-założycielem. OVHcloud chce być dla branży punktem odniesienia w kwestii bezpieczeństwa danych.

Więcej partnerów to szersze możliwości

Obecnie dzięki licznym partnerstwom, projektom badawczo-rozwojowym oraz przejęciom firm, OVHcloud rozwija strategię Move to PaaS (w kierunku PaaS) oferując zestaw gotowych do użycia narzędzi, ułatwiających cyfrową transformację firm. Aby jeszcze lepiej wspierać organizacje w przechodzeniu na rozwiązania chmurowe, OVHcloud łączy wiedzę z dziedziny infrastruktury jako usługi (IaaS, Infrastructure-as-a-Service) z rozwiązaniami typu platforma jako usługa (PaaS, Platform-as-a-Service).

Wzmocnienie bezpieczeństwa centrów danych

OVHcloud przeprowadza audyty we współpracy z niezależnymi ekspertami oraz właściwymi organami, celem jeszcze lepszego zabezpieczenia centrów danych. Ambicją firmy jest pozyskiwanie kolejnych certyfikatów oraz formułowanie najlepszych praktyki, z których będzie mógł korzystać cały sektor. Będą one także stanowić punkt wsparcia dla wdrożenia planu Hiper Odporności (Hiper resilience), na rzecz podniesienia standardów we współpracy z ekosystemem partnerów firmy.

Ambicją OVHcloud jest podniesienie standardów bezpieczeństwa oraz ustanowienie norm dla rynku. Dzięki temu OVHcloud będzie mogło jeszcze lepiej realizować cel – skuteczne wspieranie klientów w rozwoju ich biznesów przy zapewnieniu im najlepszej jakości usług.

Czy region CEE może stać się Doliną Krzemową?

W ramach EcoEx21 w warszawskim biurze OVHcloud odbyła się debata ekspertów, w której udział wzięli: Katarzyna Ellerik z Lex Digital, Paweł Olszynka z PMR, Marcin Kuśmierz z Shoper SA oraz Natalia Świrska z OVHcloud.

Wnioskiem, na który przystali wszyscy uczestnicy, jest konieczność przeniesienia, w naszej części Europy, punktu ciężkości z „wytwarzania” na „tworzenie”, co oznacza więcej pracy koncepcyjnej, mniej powielania gotowych wzorów.

Siłą Starego Kontynentu jest wspólne prawodawstwo i zaufanie, niezbędne do rozwoju, jak twierdzi Katarzyna Ellerik. Na niekorzyść przemawia natomiast brak dobrych praktyk w obszarze wymiany wiedzy między startującymi firmami, co podkreślała Natalia Świrska z OVHcloud.

Świrska zwraca też uwagę na kwestię funduszy dla nowych firm: „Kłopotem jest inwestowanie, ponieważ w Polsce głównym inwestorem startujących firm jest państwo. Startupy muszą działać i rosnąć szybko, a to kłóci się z ideą wydawania publicznych pieniędzy, które muszą być pieczołowicie kontrolowane i nadzorowane.

Świrska zasugerowała też, że Europa nie powinna budować drugiej Doliny Krzemowej. Ponieważ już to jest myśleniem odtwórczym i ustawia firmy z kontynentu w pozycji kopistów. „Jeśli będziemy chcieli kogoś kopiować, to raczej nie wyjdzie nam to lepiej, a prawdopodobnie gorzej. Powinniśmy znaleźć swoją niszę. Jeśli będziemy starali się za wszelką cenę robić wszystko najlepiej, to niczego nie będziemy robić dobrze.”

Paweł Olszynka z PMR zaproponował, by zamiast o Dolinie Krzemowej, używać w stosunku do Europy terminu „Dolina Cyfrowa” ponieważ co trzecia firma w UE i co czwarta w Polsce jest już bowiem w chmurze. To co obserwuje PMR to fakt, że w Polsce dużo się dzieje pod względem infrastruktury, sama zaś Polska staje się powoli hubem dla CEE.

Marcin Kuśmierz z Shoper SA zwrócił uwagę na to, że cieszy w Polsce wzrost e-handlu. Osiągnął już poziom ponad 110 mld i stanowi 15 proc. rynku. Dynamika jest więc dobra. Zdaniem Kuśmierza E-commerce jest ogromnym polem do rozwoju dla startupów. Już teraz da się zauważyć, że polski e-handel zmierza w stronę automatyzacji, zwiększa się rola analizy danych, postępuje też automatyzacja mechanizmów produkcji, nie wspominając o rozwoju systemów rekomendacji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments