Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 27 września – 1 października br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Abonament RTV: Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej wyemitował obligacje zerokuponowe o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł, o terminie wykupu 25 kwietnia 2023 roku, o nazwie skróconej OH0423. Obligacje są przeznaczone dla jednostek publicznej radiofonii i telewizji jako rekompensata z tytułu utraconych opłat abonamentowych. „Wyemitowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł zostały przekazane 1 października 2021 roku. Obligacje serii OH0423 zostaną 12 października 2021 roku zasymilowane z serią OK0423” – podał resort finansów. Źródło: ISBnews

Usługi płatnicze: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych, która ma uregulować płatności gotówką na równi z płatnościami w formie bezgotówkowej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.Celem ustawy jest uregulowanie statusu prawnego akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Zmiana ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych polegająca na dodaniu do niej art. 59ea eliminuje możliwość ograniczania przez akceptantów oferty zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług do konsumentów, którzy dokonają zapłaty wyłącznie w formie bezgotówkowej” – podano. Źródło: ISBnews

E-powiadomienia: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, umożliwiającą wysyłanie wezwania o zawarcie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) z wykorzystaniem profilu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowała Kancelaria Prezydenta. „Celem nowelizacji jest wprowadzenie […] czasowej regulacji (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie roku od odwołania ostatniego z nich) umożliwiającej wysłanie wezwania […] o pracowniczych planach kapitałowych, przez Fundusz Rozwoju Społecznych z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” – podano. Źródło: ISBnews

E-TOLL: W nowym systemie opłat drogowych e-TOLL zarejestrowanych zostało do 28 września ok. 555 tys. pojazdów, z czego ok. 510 tys. stanowiły pojazdy ciężkie, poinformował pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch. „Dziennie jest dodawane po kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Aktualna liczba to 567 tys. pojazdów. Średniomiesięcznie pod drogach płatnych w Polsce porusza się ok. 550 tys. unikalnych pojazdów, więc widzimy, że ten poziom zarejestrowanych pojazdów w systemie e-TOLL odpowiada średniomiesięcznej liczbie pojazdów, które poruszają się po polskich drogach. W viaTOLL mamy znacznie więcej pojazdów zarejestrowanych, bo tam są np. pojazdy, które poruszają się sezonowo” – powiedział Koch. Źródło: ISBnews

Usługi cyfrowe: Rząd planuje przyjęcie projektu, dostosowującego przepisy prawa pocztowego do rynku usług i komunikacji cyfrowej i przemodelowanie ich w taki sposób, aby stanowiły element działalności e-commerce, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu nowelizacji prawa pocztowego planowane jest na I kw. 2022 r.”Istotnym celem wprowadzanej ustawy jest przemodelowanie przepisów regulujących funkcjonowanie usług pocztowych w Polsce, tak aby usługi te stanowiły pełnowartościowy element działalności e-commerce. Dla uczestników gospodarki cyfrowej istotna jest nie tylko sama usługa sprzedaży, ale również możliwość cyfrowego zamawiania i kontrolowania procesu dostawy. Na obecnym etapie rozwoju rynku cyfrowego konkurencyjne usługi doręczeń muszą być świadczone przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań (komunikacja cyfrowa, automaty paczkowe)” – podano. Źródło: ISBnews

E-hazard: W gry hazardowe online gra w Polsce 18% kobiet. Częściej od mężczyzn przyznają one, że korzystają z nielegalnych gier hazardowych online, wynika z raportu badawczego CX Stream. „Wśród kobiecej populacji polskich internautów 14% badanych odpowiedziało, że typuje zakłady bukmacherskie. Jeśli chodzi o gry kasynowe online, to 11% internautek podało odpowiedź twierdzącą. Po zsumowaniu wszystkich gier hazardowych online, do korzystania z tego typu usług przyznało się 18% kobiet” – podała firma. Źródło: ISBnews

E-commerce: Już 57% polskich konsumentów chętniej wybiera zakupy online zamiast wyprawy do stacjonarnego sklepu. Rosnąca popularność e-zakupów nie idzie jednak w parze ze świadomością zabezpieczeń przysługujących kupującym w przypadku ewentualnych nieprawidłowości. Jak wynika z badania „Bolączki Polaków podczas zakupów online” przeprowadzonego na zlecenie PayPal, co piąta osoba kupująca w sieci spotkała się z jakiegoś rodzaju oszustwem, przy czym zazwyczaj dotyczyło ono nieotrzymania zakupionego produktu (68%) lub otrzymania artykułu o niższej wartości (15%) Niestety, jak pokazują badania, wciąż niewielu klientów decyduje się korzystać z chroniących ich rozwiązań jak programy ochrony kupujących. Źródło: ISBtech

MedTech: 70% start-upów medtech może pochwalić się wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, aplikacje mobilne, wearables czy specjalistyczne sensory, wynika z analizy „Can medtech start-ups show us where the industry is headed?”, przygotowanej przez firmę doradczą Deloitte. Źródło: spółka

Cyberobrona: Techniki i narzędzia cyberataków coraz szybciej ewoluują, a co za tym idzie, liczba alarmów związanych z cyberbezpieczeństwem coraz szybciej wzrasta. Jednak jak wynika z badania przeprowadzonego wśród polskich CSO, w przeważającej większości nie są one poddawane odpowiedniej analizie. Może to skutkować realnym zagrożeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych. Raport Trend Micro i CSO Counsil pt. „Wokół zarządzania incydentami” wskazuje, że w większości polskich średnich i dużych przedsiębiorstw proces zarządzania incydentami bezpieczeństwa nie jest wystarczająco efektywny. Aż 88% ankietowanych menadżerów odpowiedzialnych za obszar cyberbezpieczeństwa ma mniejsze lub większe zastrzeżenia do obecnego stanu rzeczy. Jedynie niecałe 12% uznało, że obecny proces jest wydajny oraz odpowiednio ustrukturyzowany, a w ciągu ostatnich 2 lat nie wymagał zwiększania zasobów personelu czy rozbudowy systemów. Dla niemal połowy tj. 46%, główną przyczyną takiej sytuacji jest zbyt mały zespół – w ponad 1/4 badanych przedsiębiorstw za wyłączną obsługę bezpieczeństwa odpowiada zaledwie jedna osoba, a w niecałych 20% – dwie osoby. Źródło: spółka

Kryptowaluty: Na przestrzeni ostatniego roku, wartość rynku kryptowalut w Europie przekroczyła poziom biliona USD, osiągając 25% udziału w globalnej krypto-ekonomii, wynika z najnowszego raportu Chainalysis. Europa Środkowa, Północna i Zachodnia (CNWE) już w lipcu 2020 wyprzedziła Wschodnią Azję, plasując się na pozycji lidera. „Rok 2020 był końcem globalnej dominacji Azji Wschodniej, jeśli chodzi o wartość obrotu kryptoaktywami. Drastyczny spadek omawianego wskaźnika nastąpił w okolicach lipca. Wtedy też, dzięki delikatnego wzrostowi, pozycję lidera uzyskał region CNWE. Przyczyną wspomnianych przeze mnie wzrostów, w dużej mierze było zwiększenie ruchu inwestycyjnego o charakterze instytucjonalnym”- tłumaczy community & marketing manager w Binance Katarzyna Wabik. Źródło: ISBtech

Rynek IT: Po wzroście o 6,1% w 2020 r. i prognozowanym wzroście o 7,2% w br., dynamika wzrostu rynku IT w Polsce w latach 2021-2026 wyniesie średniorocznie 4,8, prognozuje firma PMR. Szybciej niż cały rynek będzie rósł segment oprogramowania, głównie w obszarze rozwiązań BI oraz aplikacji i systemów bezpieczeństwa IT i sieciowego. Na lata 2021-2026 firma PMR prognozuje dalsze pozytywne trendy wzrostowe na rynku IT w Polsce. Na koniec 2026 r. rynek IT w Polsce wart będzie ponad 65 mld zł wobec 49,2 mld zł na koniec 2020 r. Źródło: ISBnews

e-bankowość: Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 38,49 mln na koniec II kw. 2021 r. (wzrost o 0,6% kw/kw). Liczba aktywnych klientów przekroczyła 20 mln (20,39 mln, wzrost o 2,3% kw/kw), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Źródło: ISBnews

5G: Co piąty Polak deklaruje, że posiadany przez niego smartfon ma dostęp do łączności 5G, a kolejne 20% nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie, wynika z raportu International Telco Report 2021: Consumer adoption of 5G firmy YouGov. „Podobne wyniki i tak pozwalają Polsce wyprzedzić w rankingu takie kraje Europy Zachodniej, jak Niemcy (17% posiadaczy odpowiedniego sprzętu), Wielka Brytania (16%) czy Francja (również 16%). Wśród państw o najwyższym wskaźniku użytkowników 5G wyróżnić można przede wszystkim Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hong Kong, Indonezję i Indie. Wyraźna dysproporcja między regionami sprawia, że eksperci wróżą zmiany na światowym rynku innowacji” – podano. Źródło: ISBnews

e-commerce: Wśród wszystkich kupujących w internecie 77% deklaruje, że Paczkomaty są najczęściej wybieraną przez nich formą dostawy, wynika z raportu Gemiusa „E-commerce w Polsce w 2021 roku”. Oznacza to wzrost popularności usługi wśród internautów o 16 pkt proc. w porównaniu do wyników raportu za 2020 rok. Źródło: ISBnews

Zakupy online: Sytuacja związana z pandemią spowodowała, że 18% Polaków zwiększyło częstotliwość zakupów żywności online, a niemal jedna czwarta (23%) zakupy jedzenia w sieci robi obecnie z tak samo regularnie jak przed COVID-19, wynika z badania CBRE.  Źródło: ISBnews

Sztuczna Inteligencja: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z GovTech Polska ogłosił konkurs na zaprojektowanie narzędzia opartego o sztuczną inteligencję (AI), którego celem ma być wstępna analiza wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w kontaktach z konsumentami pod kątem klauzul niedozwolonych, podał UOKiK. Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowego narzędzia w Urzędzie planowane jest do końca 2022 r. Konkurs ma charakter dwuetapowy i nieograniczony, a uczestnicy będą prezentować swoje umiejętności przygotowując proof of concept. Prace konkursowe w I etapie można składać do 19 października 2021 r. do godziny 16.00. Źródło: ISBnews

Cyfrowe Trójmorze: Przedstawiciele organizacji branży cyfrowej i nowych technologii z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz reprezentanci rządów tego regionu w dniach 7-8 października spotkają się wspólnie w Warszawie na CEE Digital Summit 2021, aby porozmawiać o współpracy ich państw w zakresie cyfryzacji. Spotkanie ma zakończyć wspólnie przyjęta proklamacja zawierająca najważniejsze cele, postulaty i wyzwania dla rozwoju cyfrowego filaru Inicjatywy Trójmorza – zapowiadają organizatorzy. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Pozbud: Spółka zakłada, że w najbliższym czasie dojdzie do ostatecznego wyboru lokalizacji pod budowę zakładu produkcji baterii w Polsce na podstawie podpisanego wcześniej porozumienia z Durapower z Singapuru i firmą Elmodis, poinformował prezes Łukasz Fojt. Źródło: ISBnews

Answear.com: Spółka rozpoczęła sprzedaż online w Chorwacji. To dziewiąty kraj, w którym obecnie operuje polski internetowy sklep multibrandowy. Pod koniec sierpnia spółka rozpoczęła działalność w Grecji, z kolei teraz w Chorwacji. Świadczy to o konsekwentnej realizacji celów emisyjnych IPO, którymi były m. in. ekspansja spółki na kraje w regionie CEE. Źródło: ISBnews

Brand24: Spółka odnotowała 0,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 0,15 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,28 mln zł wobec 0,04 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 0,85 mln zł wobec 0,59 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,82 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 3,32 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

PGS Software: Spółka zawarła z Xebia Consultancy Services B.V. umowę o współpracy strategicznej. Zawarcie umowy stanowi warunek ogłoszonego przez Xebia 5 sierpnia 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki. Źródło: ISBnews

Simple: Spółka odnotowała 3,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2021 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 2,79 mln zł wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 1,27 mln zł wobec 3,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,12 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 20,51 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Maxcom: Spółka odnotowała 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2021 r. wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,01 mln zł wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,96 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 53,56 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

4Fun Media: Spółka odnotowała 2,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej,  przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,86 mln zł wobec 2,02 mln zł straty rok wcześniej. Wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 6,57 mln zł (wzrost o 331%). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,53 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 10,07 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Action: Firma testuje nowe projekty w kolejnych obszarach e-commerce, jak np. segment produktów zoologicznych, poinformował ISBtech wiceprezes Sławomir Harazin. „Słowo 'dystrybutor’, w starym znaczeniu, trochę upraszcza opis naszej działalności. Jesteśmy ważnym ogniwem handlu w Polsce i w Europie. Wysoko wydajna logistyka, szczególnie w czasach kiedy bardzo mocno rozwija się e-commerce, jest kluczowym czynnikiem rozwoju takiego biznesu jak nasz. Dysponujemy obecnie bardzo szeroką ofertą, nie taka jak kiedyś, gdy byliśmy dystrybutorem IT. Teraz w naszej ofercie, oprócz IT i RTV/AGD, są także narzędzia, produkty wyposażenia domu, produkty fotowoltaiczne, produkty dla zwierząt, a także produkty FMCG. Wszystko to wspieramy zaawansowaną logistyką, nowoczesnymi systemami informatycznymi i rozbudowanymi działaniami marketingowymi” – powiedział ISBtech Harazin. Źródło: ISBnews

Action: Spółka odnotowała 62,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 69,69 mln zł wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 059,18 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 948,03 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Sygnity: Spółka zawarła z PGE Dystrybucja – spółką zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – umowę na świadczenie usług poszerzonego serwisu systemów informatycznych SUD (Sygnity Utilites for Distribution – oprogramowanie obsługujące procesy realizowane w ramach dystrybucji energii oraz obsługi rynku przez operatora sieci dystrybucji) oraz świadczenie usług rozwoju na podstawie odrębnych zleceń. Umowa została zawarta na czas określony do końca września 2023 r., a jej wartość to maksymalnie ok. 11,2 mln zł brutto. Źródło: ISBnews

Incuvo: Spółka zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę dofinansowania technologii wspierającej przekształcenia i dostosowania nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości w ramach programu „Inteligentny rozwój”. Wysokość dofinansowania wynosi 3,91 mln zł. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka ogłosi pod koniec 2021 roku dwa fundamentalne elementy strategii zakładającej redukcję emisji CO2 z 75% do 90% na każdej przesyłce, poinformował ISBnews.TV prezes Rafał Brzoska.”Będziemy wdrażać flotę elektryczną, panele słoneczne napędzające energią – prawdziwą energią słoneczną – nasze paczkomaty, jak również – przed końcem roku – ogłosimy dwa fundamentalne elementy strategii ograniczającej z 75% do 90% emisję CO2 na każdej przesyłce, a to oznacza 10-krotnie lepsze parametry niż w dostawie do domu” – powiedział Brzoska. Źródło: ISBnews

DataWalk: Spółka odnotowała 3,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,97 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 3,13 mln zł wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,62 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 3,86 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Amazon: Firma otworzyła w Świebodzinie robotyczne centrum logistyczne o powierzchni 193 tys. m2. Jest to 10. centrum i 3. obiekt robotyczny Amazon w Polsce. „Nasze nowe centrum pomoże nie tylko zaspokoić rosnące zapotrzebowanie naszych klientów na sprawną obsługę e-zakupów, rozszerzyć ofertę produktową, przy jednoczesnym wsparciu stale zwiększającej się liczby partnerów handlowych, ale też pozwoliło na stworzenie 1 000 nowych miejsc pracy w regionie” – powiedział dyrektor generalny centrum w Świebodzinie Chris Herzberg. Źródło: ISBnews

Indoorway: Twórca pierwszego i jedynego w Polsce systemu do pomiaru lokalizacji i analizy ruchu zasobów w firmach produkcyjnych opartego na technologii Ultra WideBand (UWB), poinformował o zamknięciu rundy finansowania. Spółka pozyskała 4 mln zł, dzięki inwestycji Adama Rudowskiego, general partnera funduszu Level2 Ventures. Pozyskany przez Indoorway kapitał zostanie przeznaczony na wzmocnienie działań sprzedażowych w Polsce i Europie oraz wsparcie rozwoju produktu, na który Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) przyznało właśnie grant w wysokości 7,2 mln zł. Źródło: ISBnews

SoftBlue: Spółka otrzyma 6,1 mln zł dotacji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na projekt, dotyczący opracowania specjalistycznego systemu ekspertowego rozbioru wody, który ma na celu racjonalizację zużycia wody. Całkowita wartość projektu zakwalifikowana do dofinansowania wynosi blisko 8 mln zł. Źródło: ISBnews

XTPL: Spółka odnotowała 4,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 5,47 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 4,47 mln zł wobec 5,57 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,75 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 0,94 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Grupa CCC: Spółka wyposażyła w cyfrowe e-kioski 750 swoich salonów w Europie Środkowej. Wdrożenie rozwiązania od firmy Nanovo objęło Polskę, Czechy, Słowację, Węgry i Rumunię. Źródło: ISBnews

Atende: Spółka podpisała umowę ramową z „jedną z wiodących grup energetycznych” w Polsce m.in. na dostawy urządzeń sieciowych, podała spółka. Maksymalne wynagrodzenie dla spółki ustalono na 60 mln zł netto. Umowa, zawarta na okres 60 miesięcy, obejmuje sukcesywne dostawy urządzeń sieciowych, wraz z usługami gwarancyjnymi, serwisowymi, wdrożeniowymi i szkoleniowymi. Źródło: ISBnews

Hisense: Spółka szacuje, że w sierpniu zdobyła 2% polskiego rynku TV (od startu w lutym br.) i liczy, że podwoi ten wynik do końca roku, poinformował ISBtech head of sales TV w Hisense Polska Konrad Arseniuk. „Hisense szacuje, że w sierpniu zdobył już 2% polskiego rynku TV, wchodząc na niego dopiero w lutym 2021, i to w czasie pełnego lockdownu. Liczymy, że osiągniemy podwojenie tego wyniku do końca roku. Mamy silne produkty, które bronią się swoją specyfikacją oraz mocny przekaz marketingowy dla klientów” – powiedział ISBtech Arseniuk. Źródło: ISBtech

Cyfrowy Polsat: Spółka zawarła z Reddev Investments Limited – podmiotem bezpośrednio dominującym względem Cyfrowego Polsatu – oraz Zygmuntem Solorzem porozumienie dotyczące wspólnego nabywania akcji spółki w ramach wezwania. Celem jest osiągnięcie przez spółkę wraz z jej podmiotem dominującym i jego podmiotami zależnymi do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a wezwanie na 82,9 mln walorów ma zostać ogłoszone 28 września z ceną 35 zł za akcję. Źródło: ISBnews

Comarch: Spółka podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dostarczenie do około 200 mazowieckich samorządów systemów informatycznych do zarządzania procesami kadrowymi. Wartość łączna zamówienia wynosi 8 279 591,25 zł brutto. „Projekt doskonale wpisuje się w strategię, która ma na celu wyposażenie urzędów gmin, miast i starostw powiatowych w systemy dziedzinowe do obsługi kadr” – powiedział product manager w Comarch Mariusz Cichal. Źródło: ISBnews

KCI: Spółka odnotowała 3,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej. Wynik na działalności podstawowej wyniósł 6,21 mln zł wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,09 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 22,75 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Spółka odnotowała 4,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,64 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,78 mln zł wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,45 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 35,11 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

iTaxi: Firma chce potroić liczbę współpracujących kierowców w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, poinformował ISBnews prezes Jarosław Grabowski. W tym czasie firma zamierza pozyskiwać kolejnych partnerów, koncentrując się na 20 największych ośrodkach miejskich w Polsce. Kolejne umowy mogą zostać podpisane jeszcze w tym roku. Źródło: ISBnews

AliExpress: Platforma handlu internetowego, należąca do Alibaba Group, ogłosiła, że uruchomi aktualizację polskiej aplikacji przed nadchodzącym szczytowym sezonem sprzedaży. Platforma zaoferuje wybór najlepiej sprzedających się produktów w cenach już od 1 zł z darmową wysyłką. Polscy użytkownicy będą mogli również skorzystać z oferty Łączonej Dostawy, dostępnej dla wybranych produktów, z gwarantowaną 15-dniową dostawą. Platforma zobowiązała się również do zaoferowania bezpłatnej wysyłki dla ponad 80% produktów bez minimalnej wartości zamówienia. Źródło: spółka

Sescom: Spółka wstępnie zanotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w sierpniu 2021 r. na poziomie  11,2 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 6% wobec sierpnia 2020 r. oraz spadek o ok. 2% względem lipca 2021 r.  Źródło: spółka

AC S.A.: Wstępne przychody ze sprzedaży za III kw. 2021 r. wyniosły 53 681 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych za III kwartał 2020 r. o 1 747 tys. zł, tj. o 3,4%. Źródło: spółka

Billennium: Polska spółka IT tworząca rozwiązania dla biznesu, rozszerza swoje kompetencje w obszarze chmury obliczeniowej. We wrześniu 2021 firma otrzymała status AWS Select Tier, dołączając tym samym do sieci AWS Partner Network (APN). Zespół DevOps AWS w Billennium liczy już 25 konsultantów i w ostatnich 4 latach wziął udział w przeszło 30 projektach z tego obszaru. Billennium planuje dalszy rozwój w sieci partnerskiej giganta technologicznego z Seattle, aby w przyszłości zostać liderem rozwiązań chmurowych w Polsce. Źródło: ISBtech

SatRevolution: Do 2026 roku chce mieć na orbicie 1 500 satelitów. „Dzięki własnej konstelacji będziemy mogli oferować naszym klientom coraz lepsze usługi i dzięki temu zarabiać coraz więcej. Nasze dwa satelity – STORK-4 i STORK-5 są już na orbicie, obecnie w fazie uruchomienia. Tymczasem przygotowujemy się do kolejnych wysyłek” – napisano na profilu firmowym linkedin. Źródło: spółka

Iron Mountain: Marek Kulgajuk, dotychczas zarządzający oddziałami DMS Iron Mountain w Polsce, objął funkcję GDS Operations Director w regionie DACH. W związku z awansem będzie odpowiedzialny za optymalizowanie procesów biznesowych na nowych rynkach oraz rozwój współpracy pomiędzy oddziałami Iron Mountain w Polsce i krajach niemieckojęzycznych. Na poprzednim stanowisku zastąpi go Maciej Jałkowski, który dotychczas związany był z takimi firmami, jak: Biogen, Medtronic czy Oriflame. Źródło: spółka

Tauron Polska Energia, Microsoft: Zawarli strategiczne partnerstwo, którego celem jest współpraca w zakresie cyfrowej i energetycznej transformacji. Jednym z kluczowych obszarów porozumienia jest wspólne działanie w obszarze Inteligentnego Miasta we Wrocławiu. To pierwszy taki projekt w Polsce, w którym lider rynku energetycznego i globalny dostawca rozwiązań chmurowych łączą wysiłki na rzecz dostarczenia innowacyjnych usług dla podniesienia jakości życia mieszkańców. Źródło: spółka

Microsoft: Barbara Michalska będzie kierować zespołem odpowiadającym za transformację polskiego sektora edukacji na wszystkich jego poziomach. Źródło: spółka

RevDeBug: Polska firma podczas Money 20/20 w Amsterdamie spotkała się z ponad setką światowych firm. „Zainteresowanie stworzonym przez nas rozwiązaniem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania” – mówi Piotr Biegun, członek zarządu RevDeBug. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

TenderHut: Spółka podjęła decyzję w sprawie wznowienia emisji akcji serii D1 w ramach kapitału docelowego, która została zawieszona 23 lipca br. W wyniku wznowienia emisji, TenderHut chce uzyskać wpływy na poziomie 9 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój oraz ekspansję w kraju i za granicą m.in. poprzez realizację kolejnych akwizycji, rozszerzenie oferty produktów i usług własnych, a także rozwój platformy venture buildingu, czyli ekosystemu startupowego. Źródło: ISBnews

Grupa R22: H88 z Grupy R22 nabyła 100% udziałów w Zenbox za cenę 17,98 mln zł. Dzięki akwizycji Zenbox, Grupa R22 zyska dodatkowe 22,7 tys. klientów hostingowych i 35,8 tys. obsługiwanych domen. „Zenbox wyróżnia się pro-klienckim podejściem do prowadzenia biznesu oraz wysoką jakością obsługi klienta. Idealnie koresponduje to z wartościami marki cyber_Folks, która jest partnerem dla klientów i ich przewodnikiem w świecie online” – powiedział prezes R22 Jakub Dwernicki. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydują na walnym zgromadzeniu 16 listopada br. o upoważnieniu zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych, wynika z projektów uchwał. Źródło: ISBnews

Ekipa Holding: Spółka oraz Beskidzkie Biuro Inwestycyjne (BBI) podpisały plan połączenia. W procesie spółka Ekipa została wyceniona na 252,25 mln zł. Oprócz rentownej działalności Ekipatonosi oraz Ekipa Management w fazę realizacji wchodzą przedsięwzięcia spod znaku produkcji filmowej czy gamingu, zapowiedział założyciel Ekipy i przewodniczący rady nadzorczej Ekipa Holding Karol „Friz” Wiśniewski.”Ekipa Holding oraz notowana na NewConnect Beskidzkie Biuro Inwestycyjne (BBI), zgodnie z zawartym w marcu br. term sheet, podpisały plan połączenia, rozpoczynając tym samym ostatni etap planowanego odwrotnego przejęcia, w wyniku którego firmowana przez najpopularniejszego polskiego Youtubera Karola 'Friza’ Wiśniewskiego Ekipa będzie notowana na rynku akcji NewConnect” – podano. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Spółka zawarła umowę objęcia 393 050 akcji serii G w podwyższonym kapitale zakładowym producenta dronów – spółki Prometheus. Ponadto JRH zawarł z osobą fizyczną umowę kupna kolejnych 98 263 akcji spółki Prometheus. W wyniku realizowanej inwestycji JR Holding osiągnie ogółem około 28,08% udziału w kapitale spółki. Źródło: ISBnews

JR Holding: NewConnect wrócił do swoich pierwotnych założeń rynku dla innowacyjnych projektów, został wyczyszczony ze słabych biznesów i jego rozwój idzie obecnie w dobrym kierunku, ocenił w rozmowie z ISBnews.TV główny akcjonariusz i prezes JR Holding January Ciszewski. „New Connect pokazał swoje nowe oblicze w czasie pandemii. Wydaje mi się, że New Connect wraca do założeń z czasu, kiedy był tworzony. Dlatego, że pojawiło się na New Connect bardzo dużo spółek gamingowych, bardzo dużo spółek innowacyjnych, technologicznych. W efekcie rynek spełnił założenia początkowe” – powiedział Ciszewski w rozmowie z ISBnews.TV. Źródło: ISBnews

JR Holding: Branża gamingowa dojrzewa i wchodzi w fazę konsolidacji, ocenił w rozmowie z ISBnews.TV główny akcjonariusz i prezes JR Holding January Ciszewski. „Po gamingowej euforii, nastąpiła czkawka. Wiemy, z jakiego powodu. Ale ja nie widzę zagrożeń, żeby to był odwrót od branży gamingowej, wręcz bym powiedział, że teraz dopiero inwestorzy podchodzą do inwestycji w spółki gamingowe już z mniejszymi emocjami” – powiedział ISBnews.TV Ciszewski. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Fundusz objął łącznie 1,34 mln akcji notowanego na NewConnect fintechu Femion Technology za kwotę ponad 1,2 mln zł. W wyniku inwestycji, JR Holding osiągnie 7,76% udziału w kapitale Femion.  Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Spółka, Reddev Investments Limited oraz Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 263 807 651 akcji Cyfrowego Polsatu. Cena akcji w wezwaniu została ustalona na 35 zł. „Przedmiotem wezwania jest 263 807 651 akcji o wartości nominalnej 0,04 zł  każda, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. w tym: (a) 14 639 946 akcji imiennych uprzywilejowanych; (b) 249 167 705 akcji zwykłych na okaziciela” – podała spółka. Zapisy będą przyjmowane od 18 października do 16 listopada br. Przewidywana data transakcji nabycia akcji to 19 listopada. Źródło: ISBnews

Stars.Space: Spółka zależna Hub.Tech – w najbliższym czasie planuje przeprowadzenie emisji akcji o wartości do 1 mln euro w formule crowdinvestingu, a w przyszłym roku zamierza zadebiutować na rynku NewConnect. Środki pozyskane z crowdinvestingu spółka planuje przeznaczyć na poszerzenie oferty produktowej i budowę zasięgu marki Stars from the Stars.  Źródło: ISBnews

Batgroup: Spółka macierzysta firmy Batmaid – wiodącego szwajcarskiego dostawcy usług home wellness – otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 25 mln CHF od spółki inwestycyjnej Aevis Victoria SA. Serwis od początku września dostępny jest dla mieszkańców Warszawy, natomiast firma jest w Polsce obecna od 4 lat dzięki hubowi IT, stanowiącemu technologiczne zaplecze dla wszystkich rynków europejskich. Batmaid to pochodzący ze Szwajcarii startup, świadczący usługi w obszarze housekeepingu. Firma obecna jest także we Francji, Włoszech czy Luksemburgu, a z jej usług skorzystało już ponad 55 tys. klientów. Środki pochodzące od AEVIS zostaną przeznaczone na wsparcie obecnych projektów oraz na realizację planów związanych z wejściem na kolejne rynki. Źródło: ISBtech

Vertiv: Zawarł za pośrednictwem swoich spółek zależnych ostateczną umowę nabycia E&I Engineering Ireland Limited oraz jej spółki stowarzyszonej Powerbar Gulf LLC (E&I). Dzięki tej transakcji oferta Vertiv dla centrów danych zostanie w znacznym stopniu uzupełniona o portfolio wiodącego producenta rozdzielnic, szyn zasilających i modułowych rozwiązań energetycznych. Źródło: ISBtech

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, The Heart: Podpisały umowy inwestycyjne na finansowanie dwóch startupów działających w obszarze fintech (projekt faktoringowy) i edutech (zdalne nauczanie). Wsparcie z Funduszu Pomeranus Seed zarządzanym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości otrzymają nowatorski projekt platformy webowej do realizacji transakcji faktoringu oraz koncept e-learningowego serwisu do zdalnej edukacji. Źródło: ISBtech

Foodsi: Polski startup, który pomaga lokalom gastronomicznym i sklepom spożywczym w sprzedaży nadwyżek jedzenia, pozyskał 1,1 mln zł finansowania i udostępnił nową aplikację mobilną. Źródło: ISBtech

Zalando: Wiodąca w Europie platforma modowa i lifestyle’owa, inwestuje w Infinited Fiber Company – grupę zajmującą się technologią tekstylną i modą cyrkularną. Inwestycja ta zamyka rundę finansowania przeprowadzoną niedawno przez grupę H&M, w której brały udział również firmy adidas i FWD A/S, ramię inwestycyjne firmy Bestseller. Infinited Fiber Company wykorzysta pozyskane środki na budowę głównej fabryki w Finlandii w odpowiedzi na silny wzrost popytu na jej zregenerowane włókna tekstylne Infinna ze strony globalnych marek odzieżowych. Źródło: ISBtech

Global Technical Group (GTS): Rumuński producent oprogramowania dla branży ochrony, wspierany przez Abris Capital Partners, przejął Lummetry.AI, rumuńską spółkę zajmującą się sztuczną inteligencją. Lummetry.AI oferuje rozwiązania działające jako „silniki” AI, które integrują się z istniejącymi narzędziami informatycznymi, infrastrukturą bezpieczeństwa i monitoringu video, przekształcając platformy w rozwiązania zdolne do automatycznego przetwarzania wielu strumieni wideo i dużych ilości danych. Spółka wzbogaci GTS o dodatkowe możliwości w zakresie rozwijania, wdrażania i utrzymania oprogramowania do zarządzania systemami bezpieczeństwa. Jednak dla transakcji kluczowy jest zespół dysponujący zaawansowaną wiedzą z zakresu sztucznej inteligencji (AI). Sfinalizowana transakcja umocni pozycję GTS jako lidera na rynku oprogramowania do automatyzacji ochrony fizycznej. Źródło: ISBtech

Salt: Szwajcarski operator zawiesza przygotowania do IPO. Źródło: Trigon

zenbox.pl: Dołączył do grupy H88, stanowiącej część notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych grupy R22. Nowym prezesem Zenbox.pl jest Przemek Siwek.  Źródło: spółka

 

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Comarch: Spółka uruchomiła nowy projekt o nazwie Greenhouse. To inicjatywa biznesowa, która ma na celu wspieranie startupów pod względem finansowym oraz organizacyjnym, aby pomóc im urzeczywistniać pomysły na rewolucyjne rozwiązania IT. Źródło: ISBnews

BM Pekao: Biuro Maklerskie Pekao (BM Pekao) wprowadziło do oferty fundusze indeksowe inPZU, podał bank. Klienci BM Pekao będą mieć do wyboru 9 funduszy, które dążą do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia stopy zwrotu określonego indeksu, opartych o najbardziej popularne klasy aktywów. Źródło: ISBnews

OPPO: Seria Reno6 zadebiutowała w Polsce 9 września i przez pierwsze 10 dni była dostępna w ofercie specjalnej. W początkowym firma okresie zanotowała ponad dwukrotnie lepszy wynik sprzedaży, niż poprzednia generacja w analogicznym czasie. Dodatkowo udział modelu Reno6 Pro 5G wyniósł blisko 40%, a średnia wartość każdego sprzedanego w ofercie specjalnej urządzenia wzrosła pomiędzy tymi dwiema generacjami o ponad 1000 zł. Model OPPO Reno6 5G zanotował ponad dwuipółkrotnie lepszy wynik od modelu Reno5 5G. Źródło: ISBtech

MSWiA: Nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek, 4 października, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Łączny budżet programu to 80 mln złotych. Projekt jest finansowany z funduszy europejskich. Według szacunków resortu, z pomocy skorzystają mieszkańcy 880 gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne czyli ponad 30 % wszystkich gmin w Polsce. Źródło: ISBnews

Aldi: Wybrane sklepy sieci Aldi od 3 października br. będą otwarte we wszystkie niedziele. Stanie się to dzięki współpracy Aldi z firmą Pointpack i oferowaniu dodatkowej usługi nadawania i odbioru paczek. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka ocenia, że klienci entuzjastycznie przyjęli uruchomioną w połowie września usługę Same Day Delivery, czyli dostawę przesyłek tego samego dnia w obrębie tego samego miasta. Podtrzymuje plany rozszerzenia jej zasięgu do 20 miast w tym roku i planuje pod koniec br. przedstawić strategię dotyczącą jej dalszej ekspansji, poinformował ISBnews.TV prezes Rafał Brzoska. „Tak jak zapowiadaliśmy, do końca roku obejmiemy tą usługą 20 największych miast w Polsce. I myślę, że z końcem roku określimy, w których kolejnych będziemy ją uruchamiać – spośród 60 miast, w których posiadamy oddziały” – powiedział Brzoska. Źródło: ISBnews

Tauron Polska Energia: Spółka i Microsoft zawarły strategiczne partnerstwo, którego celem jest współpraca w zakresie transformacji energetycznej i cyfrowej. Jednym z kluczowych obszarów porozumienia jest wspólne działanie w obszarze Inteligentnego Miasta we Wrocławiu. Źródło: ISBnews

PKO BP:  Bank udostępnia stopniowo w aplikacji IKO możliwość płacenia zbliżeniowo BLIK-iem. Liczba aktywnych aplikacji IKO to już rekordowe na polskim rynku bankowym ponad 5,8 mln.  Z BLIK-a zbliżeniowego skorzystać będzie mógł każdy kto ma rachunek w PKO Banku Polskim i Inteligo z aktywną aplikacją IKO na smartfonie z systemem Android i włączonym modułem NFC (Near Field Communication), zapewniającym łączność smartfona z terminalem płatniczym. Źródło: ISBnews

PZU: mojePZU mobile – aplikacja grupy PZU – została zintegrowana z Huawei Mobile Services, co oznacza, że użytkownicy najnowszych urządzeń Huawei opartych o HMS mogą ją pobierać. Źródło: ISBnews

Auchan: Auchan Retail Polska rozszerzył zakres swoich usług e-commerce o Kraków. Do tej pory usługa dostępna była dla mieszkańców Warszawy, Wrocławia i od 13 września br. ośmiu miast Górnego Śląska: Katowic, Zabrza, Bytomia, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Mikołowa. Źródło: ISBnews

Lotos: Lotos Petrobaltic – spółka z grupy kapitałowej Lotos – podpisał dwuletnią umowę z firmą Enspirion – spółką zależną Energi z Grupy Orlen – na usługę łączności krytycznej TETRA. Źródło: ISBnews

Pointpack: Spółka podpisała umowę z Auchan Polska dotyczącą prowadzenia w sklepach sieci handlowej Auchan, na zasadzie agencji pocztowej, placówek pocztowych Pointpack oraz wdrożenia w nich systemu Pointpack w oparciu o infrastrukturę handlową Auchan. Źródło: ISBnews

Play: Najbardziej zaufanymi firmami dostarczającymi usługi internetu stacjonarnego są operatorzy komórkowi, wynika z badania preferencji i zwyczajów użytkowników internetu w Polsce zrealizowanego przez Play. Zdaniem użytkowników internetu w Polsce, optymalny zakres cenowy za usługę internetu domowego to od 30 do 50 zł miesięcznie, a 86% osób, które są w stanie określić preferowaną prędkość internetu twierdzi, że wystarczająca szybkość łącza dla gospodarstwa domowego to do 600 Mb/s. Źródło: ISBnews

Dynatrace: Notowany na nowojorskiej giełdzie dostawca rozwiązań IT planuje zatrudnić ok. 150 pracowników – przede wszystkim specjalistów IT do centrum badawczo-rozwojowego w Gdańsku – drugiego największego w globalnych strukturach firmy. Firma jest otwarta na pozyskiwanie do zespołu osób z regionu pomorskiego, jak również z innych części kraju, Unii Europejskiej, Ukrainy czy Białorusi. Obecnie zatrudnia w Gdańsku  320 osób. Źródło: spółka

Bank Pekao: Bank wprowadza nowe narzędzie do obsługi gotówkowej w firmach. Karta Pekao CashCard pozwala na nieograniczoną liczbę wpłat gotówki bezpośrednio na konto firmowe za pomocą sieci wpłatomatów banku. Aby skorzystać z nowej karty, wystarczy posiadać rachunek firmowy w Banku Pekao prowadzony w złotych polskich oraz podpisać umowę produktową i wskazać użytkowników poszczególnych kart. Pekao CashCard wydawana jest na okres 5 lat. Źródło: spółka

Asseco: Firma wdrożyła w sieci Plus odręczny podpis cyfrowy, który oparty został na dostarczone przez Asseco rozwiązanie SignaturiX, stworzone przez Monolit IT, a obecnie rozwijane przez firmę Xtension. Połączony jest z kwalifikowanymi usługami zaufania Asseco, które gwarantują bezpieczeństwo usługi. Tablety potrzebne do obsługi podpisu dostarczył Samsung, na których zainstalowane są rozwiązania platformy cyberbezpieczeństwa KNOX. Źródło: spółka

InPost: Operator wprowadził długo wyczekiwane ułatwienie w aplikacji mobilnej dla osób niewysokich i osób z niepełnosprawnościami. Nowe rozwiązanie – Strefa Ułatwionego Dostępu – umożliwia zamówienie paczek do niżej położonych skrytek w Paczkomatach, na wysokości pomiędzy 30 a 150 cm. Opcja jest dostępna wyłącznie w aplikacji InPost Mobile i jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby przez użytkowników. Źródło: spółka

Lubelski Węgiel Bogdanka: Spółka należąca do grupy Enea – jako pierwsza kopalnia węgla kamiennego na świecie – opracowała, wdrożyła i uruchomiła wspólnie z firmą ABB oraz Akademią Górniczo-Hutniczą zintegrowany system predykcji i monitoringu całego kompleksu ścianowego. Rozwiązanie jest pierwszym krokiem w kierunku stworzenia autonomicznej kopalni przyszłości. Źródło: ISBtech

Colt Technology Services: Wdraża rozwiązanie Blue Planet oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki niemu będzie mógł proaktywnie przewidywać i reagować na potencjalne problemy z siecią, zanim one wystąpią. Przesyłam notkę zawierającą szczegóły i zachęcam do publikacji. Źródło: ISBtech 

Equinix: Globalny dostawca infrastruktury cyfrowej ogłosił wdrożenie pierwszego w swoim rodzaju, w pełni funkcjonalnego centrum rozwoju technologii 5G i edge. Obejmuje ono w pełni działającą, niesamodzielną sieć 5G firmy Nokia do testowania i oceny różnych usług i przykładów użycia 5G. Equinix inwestuje w pomoc dostawcom usług i operatorom sieci we wprowadzaniu innowacyjnych koncepcji na rynek, zapewniając zwinną strukturę produkcyjną do oceny, inkubacji i testowania rozwiązań 5G i brzegowych dla bezpiecznych aplikacji typu end-to-end. Źródło: ISBtech

iMad: Autoryzowany sprzedawca i serwis urządzeń firmy Apple uruchomił nowy salon w Katowicach. Klienci skorzystają m.in. z oferty najmu urządzeń mobilnych, ochrony sprzętu, promocji trade-in, autoryzowanej naprawy oraz z nowoczesnych usług dla biznesu. Źródło: ISBtech

 AliExpress: Globalna platforma handlu internetowego, należąca do Alibaba Group, ogłosiła, że uruchomi aktualizację polskiej aplikacji przed nadchodzącym szczytowym sezonem sprzedaży. Platforma zaoferuje wybór najlepiej sprzedających się produktów w cenach już od 1 zł z darmową wysyłką. Polscy użytkownicy będą mogli również skorzystać z oferty Łączonej Dostawy, dostępnej dla wybranych produktów, z gwarantowaną 15-dniową dostawą. Platforma zobowiązała się również do zaoferowania bezpłatnej wysyłki dla ponad 80% produktów bez minimalnej wartości zamówienia. Źródło: ISBtech

Cloud Services: Wywodząca się z grupy Blue Media spółka nawiązała współpracę z Grupą Bank of Africa. Jej efektem jest platforma sprzedażowa połączona z usługami kredytowymi, którą tworzyć będą sklepy i regionalne oddziały banku w 18 afrykańskich krajach. Jako pierwsi zakupy za pośrednictwem marketplace’u będą mogli robić mieszkańcy Madagaskaru. Następnie działalność platformy zostanie rozszerzona na pozostałe kraje, w których swoje oddziały ma Bank of Africa. Źródło: ISBtech

e-Segregator: To najnowsza funkcja aplikacji mOrganizer finansów – nowoczesnego narzędzia do prowadzenia biznesu i zarządzania fakturami dla Klientów mBanku. Dzięki niej wszystkie dokumenty i faktury przedsiębiorcy zostaną skategoryzowane i będą przechowywane w jednym miejscu, bez konieczności korzystania z zewnętrznych systemów. W efekcie firmy zyskają kolejne narzędzie pozwalające na prowadzenie księgowości za pomocą urządzeń mobilnych. Źródło: spółka

Alior Bank: Udostępnił klientom indywidualnym możliwość zdalnego zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub OC/AC w aplikacji Alior Mobile. Wcześniej z oferty, stworzonej przy współpracy z LINK4, mogli skorzystać użytkownicy bankowości internetowej Alior Banku. Osoby, które zdecydują się zakupić ubezpieczenie za pośrednictwem smartfona, mogą skorzystać z rabatu do 13 proc., a także eBonów na zakupy w ramach promocji na start. Źródło: spółka

Comarch: Dostarczy do około 200 mazowieckich samorządów systemy informatyczne do zarządzania procesami kadrowymi. Po ich uruchomieniu pracownicy urzędów będą mogli załatwiać szereg spraw administracyjnych, bez osobistego kontaktu z działem HR, m.in.: uzyskać dostęp do danych osobowych i o zatrudnieniu, ważnych dokumentów, np.: PIT czy pasek płacowy, ale także wypełnić wniosek o urlop czy rozliczyć delegację. Rozwiązanie to nie tylko usprawni komunikację wewnętrzną podczas pracy zdalnej, ale także pozwoli kadrom skupić się na priorytetowych zadaniach. Źródło: spółka

Vee: Rozpoczął współpracę z DEKRA Polska, będącą częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie, światowego lidera rynku TIC (badań, inspekcji i certyfikacji). Zadaniem hostów Vee jest znalezienie osób chętnych do udziału w akcji DEKRA, mającej na celu weryfikację jakości usług, oferowanych przez autoryzowane serwisy samochodowe. W I połowie 2021 r. hosty Vee obsłużyły rekordową liczbę ponad 1,19 mln minut rozmów w ramach działań dla klientów globalnych oraz ogólnopolskich korporacji. Realizowane obecnie 3 duże projekty mogą nawet potroić wskaźnik MCP na przełomie roku. Źródło: ISBtech

HP Inc.: Zaprezentował najnowsze urządzenia, monitory i akcesoria, w tym: HP Spectre x360 2w1 z 16 calowym ekranem, wyposażony w 5 MP kamerę z podczerwienią, a także inteligentnymi funkcjami, które sprawiają, że spotkania wirtualne stają się jeszcze bardziej komfortowe. Jest to pierwszy konsumencki notebook HP wykonany z aluminium CNC pochodzącego z recyklingu, a także  34-calowy komputer stacjonarny HP ENVY All-in-One, który oferuje wiernie odwzorowane kolory i odłączaną kamerę magnetyczną umożliwiającą uzyskanie lepszych kątów lub udostępnianie szkiców w miejscu pracy oraz HP Palette, czyli oprogramowanie do cyfrowej przestrzeni roboczej, ułatwi nam wykonywanie pracy online.  Źródło: ISBtech

Speedmail: Prywatny operator pocztowy wygrał przetarg na obsługę korespondencji Urzędu Miasta Krakowa i przez najbliższe 12 miesięcy będzie doręczał jego przesyłki listowe. Dzięki współpracy ze Speedmail krakowski magistrat zaoszczędzi ponad 78 tys. zł rocznie. Źródło: spółka

Huawei: Wprowadza do sprzedaży Watch 3 Elite, nowy model smartwatcha na eleganckiej bransolecie, który będzie można kupić w atrakcyjnej ofercie w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 4i. Źródło: spółka

BNP Paribas Leasing Solutions Polska: Przy wsparciu Asseco wprowadza kompleksowe rozwiązanie umożliwiające zdalne podpisywanie umów. Wdrożenie zapewni możliwość sygnowania dokumentów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz walidację, czyli weryfikację złożonych podpisów dzięki aplikacji Signer od Asseco Data Systems. Dzięki rozwiązaniu ograniczono bezpośrednie kontakty, przyspieszono czas realizacji usługi i podniesiono jej bezpieczeństwo.  Źródło: spółka

Play: Wprowadza specjalną ofertę dla klientów biznesowych: bez opłat za dwie karty SIM i internet stacjonarny dla firm od 20 zł miesięcznie. Ponadto oferuje pakiet łączony – internet stacjonarny 150 Mb/s i abonament głosowy dla klientów biznesowych, którzy zdecydują się przenieść numery do Play. Źródło: spółka

BNP Paribas Bank Polska: Bank wprowadził od dziś możliwość wynajmu długoterminowego smartfonów marki Apple dla klienta indywidualnego, poinformował dyrektor departamentu nowych modeli biznesowych i innowacji personal finance banku Krzysztof Wojciechowski. „Wystarczy korzystać, nie trzeba posiadać. I tak w wybranych punktach detalicznej sprzedaży smartfonów marki Apple można będzie wynająć telefon na wybrany okres 24 lub 30 miesięcy. W naszej usłudze wynajmu długoterminowego klient będzie miał możliwość wymiany telefonu przez ok. cztery-sześć miesięcy poczynając od 18. miesiąca kontraktu” – dodał dyrektor banku. Źródło: ISBtech

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments