Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz organy administracji publicznej województwa opolskiego mogą od teraz skorzystać z systemu informatycznego Comarch ERGO, wdrożonego w ramach projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.

Dzięki temu rozwiązaniu, obywatele oraz pracownicy urzędów mogą składać wnioski o udostępnienie zasobów z wszystkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej województwa opolskiego, a także zgłaszać planowane prace geodezyjne i kartograficzne, bez wychodzenia z domu. Dodatkowo platforma umożliwia sporządzanie i wydawanie dokumentów planistycznych oraz decyzji lokalizacyjnych.

Projekt został zrealizowany w oparciu o umowę zawartą w lipcu 2019 roku między firmą Comarch, a liderem projektu – Starostwem Powiatowym w Opolu. Głównym celem niniejszego projektu było udostępnienie mieszkańcom województwa opolskiego, przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym oraz administracji publicznej, informacji przestrzennych z urzędowych rejestrów, zapewniając jednocześnie ich jakość, aktualność i wiarygodność. W ramach przedsięwzięcia, wdrożone zostały dwa kluczowe rozwiązania:

 Portal e-usług województwa opolskiego, stanowiący Centrum Usług Wspólnych (cuw.mapy.opolskie.pl ), który umożliwia dostęp do e-usług realizowanych przez poszczególnych partnerów poziomu powiatowego oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu, przy wykorzystaniu Systemu Wojewódzkiego Zasobu Geodezji i Kartografii,

 System WZGiK, czyli System Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który jest kompleksowym systemem teleinformatycznym świadczącym e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Umożliwia ponadto zarządzanie zasobami Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na poziomie wojewódzkim, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

Comarch dostarczył województwu opolskiemu kompleksową platformę, która zapewnia dostęp do wszystkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Funkcjonalność portalu umożliwia podmiotom skorzystanie z łącznie 18 e-usług do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a w tym obsługę geodetów, rzeczoznawców, komorników oraz projektantów. E-usługi umożliwiają podmiotom komunikację z ośrodkami, poprzez m.in.: składanie wniosków, zgłoszeń, możliwość śledzenia obsługi sprawy, pobrania materiałów, czy uiszczenia opłaty. Wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu, aby z dowolnego miejsca mieć wgląd w informacje dotyczące np. położenia nieruchomości, wielkości działek, usytuowania dróg i cieków wodnych, gruntów rolnych, czy obszarów leśnych.

Elektroniczna wymiana informacji i danych eliminuje konieczność osobistej wizyty mieszkańca w urzędzie, co znacznie zwiększa efektywność działań administracyjnych oraz satysfakcję interesariuszy, którzy szybko i sprawnie mogą załatwiać sprawy, bez wychodzenia z domu.

Podczas realizacji projektu w Opolu spotkaliśmy się z wieloma wyzwaniami. Postępująca pandemia i konieczność przeniesienia działań do świata online oraz szeroki zakres merytoryczny wdrożenia przyczyniły się do komplikacji organizacyjnych. Dodatkowo, Ustawodawca wprowadził znaczące zmiany w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne, która stanowi fundament niniejszego projektu. Mimo przeszkód, duża determinacja ze strony lidera projektu oraz ogrom pracy z naszej strony jako wykonawcy, doprowadził do sukcesu i wdrożenia wszystkich założeń projektu. Mogę śmiało przyznać, że właśnie takie ambitne projekty przynoszą najwięcej satysfakcji z realizacji – komentuje Ireneusz Marchewka, Solution Manager w Comarch.

Jako lider projektu wzięliśmy na siebie wielką odpowiedzialność i ogrom pracy związanej wdrożeniem e-usług u wszystkich partnerów projektu. W tym celu zostało zawarte porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu pomiędzy wszystkimi powiatami Opolszczyzny i samorządem Województwa Opolskiego. Dzięki sprawnej koordynacji i zaangażowaniu ze strony partnerów udało nam się osiągnąć cel, mimo przeszkód związanych z pandemią czy zmianami w przepisach. Cieszę się, że powiat opolski był tym samorządem, który kierował unowocześnieniem e-usług, co odczują mieszkańcy i instytucje całego województwa – mówi starosta opolski Henryk Lakwa.

Prawdziwym testem skuteczności i przydatności e-usług była pandemia, która ograniczyła dostęp do urzędów i przeniosła załatwianie spraw na poziom cyfrowy. Dzięki projektowi byliśmy na to wyzwanie przygotowani.

Techniczne wdrożenie systemu mamy za sobą, przed nami praca związana z dołączeniem kolejnych grup użytkowników. Niektórzy pojawią się z „urzędu” jak m.in.: projektanci, rzeczoznawcy majątkowi, gestorzy sieci uzbrojenia terenu, geodeci czy wszelkie instytucje, które korzystają z danych przestrzennych. Pozostali użytkownicy to oczywiście Mieszkańcy naszego województwa, którzy codziennie dołączają do systemu celem pozyskania danych do obrotu nieruchomościami oraz w celach inwestycyjnych. W ramach działań promocyjnych będziemy do nich docierać z informacjami o wdrożonych w ramach projektu e-usługach – mówi Edyta Wenzel-Borkowska, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu i kierownik projektu.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments