Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 17-21 maja br. Zdjęcie dotyczy objęcia przez Grupę Polsat sponsoringiem tytularnym Polsat Plus Arena Gdańsk.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Płatności: Gotówka jest najczęstsza metodą płatności według wskazań 97,8% respondentów, a na kolejnym miejscu znalazły się karty płatnicze z technologią zbliżeniową – 75,6% oraz polecenia przelewu – 69,8% wynika z raportu NBP „Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r. Podstawowe wyniki badania”. Użycie danej metody płatności dotyczyło okresu 12 miesięcy poprzedzających badanie. „Mniej rozpowszechnione były „inne internetowe metody płatności” (do których zaliczono m.in. usługę PayPal), z których korzystało 41,1% respondentów, oraz polecenia zapłaty, z których skorzystało 40,5% respondentów. Z niekartowych płatności mobilnych korzystało 23,9% respondentów, zaś z kartowych płatności mobilnych 17,6%” – czytamy w raporcie. Źródło: ISBnews

Profil zaufany: Ponad 11 mln osób, czyli niemal 40% Polaków, korzysta już z profilu zaufanego (PZ), poinformował minister ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Marek Zagórski. Tylko w kwietniu profil zaufany założyło blisko 622 tys. osób.Każda osoba ma tylko jeden profil zaufany – przypisany do konkretnego numeru PESEL. Można go założyć przez internet. Źródło: ISBnews

VAT w e-commerce: Unijny pakiet VAT e-commerce, który zostanie wprowadzony we wszystkich krajach wspólnoty od 1 lipca br. ma uszczelnić VAT w handlu internetowym oraz imporcie małych przesyłek do UE. To rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, którzy nie mogą konkurować z firmami sprzedającymi w internecie dokładnie takich samych produktów, ale tańszych o VAT, poinformował ISBnews.TV wiceminister finansów Jan Sarnowski.Sejm uchwalił w czwartek wieczorem nowelizację ustawy o VAT dostosowującą polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Pakiet dotyczący uszczelnienia VAT i pokonania barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Źródło: ISBnews

Praca zdalna: Projekt nowelizacji kodeksu pracy, zakładający wprowadzenie definicji pracy zdalnej i zasad jej stosowania został skierowany do konsultacji i uzgodnień, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd planuje przyjęcie projektu w III kw.”Prawdopodobnie […] praca zdalna będzie coraz bardziej popularną formą świadczenia pracy, szczególnie w formie mieszanej, czyli częściowo w formie zdalnej, a częściowo wykonywanej w biurze czy innym miejscu, w którym do tej pory była wykonywana. Uregulowanie wprost w Kodeksie pracy tej formy świadczenia pracy może zachęcić większą liczbę pracowników do świadczenia pracy w miejscu zamieszkania” – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR). Źródło: ISBnews

E-faktury: Do Ministerstwa Finansów, w ramach konsultacji, wpłynęło dużo pozytywnych opinii dotyczących projektu systemy e-faktur. Rozwiązanie będzie korzystne dla biznesu oraz pozwoli na uszczelnienie systemu podatkowego. Żywotność karuzel podatkowych zmniejszy się najwyżej do kilku tygodni, poinformował ISBnews.TV wiceminister finansów Jan Sarnowski. Sarnowski potwierdził zapowiadany w grudniu harmonogram wejścia w życie e-faktury. Model fakultatywny ma zostać wprowadzony w IV kw. 2021 r., a obligatoryjny – w I kw. 2023 r. Źródło: ISBnews

Kina: Miały 19,5 mln widzów w 2020 r. wobec 61,7 mln rok wcześniej, co oznacza spadek o 68,4% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Odbyło się w nich w ubiegłym roku 1,1 mln seansów. Według stanu na koniec 2020 r., działały 511 kina stałe (o 2,3% niej w porównaniu z 2019 r.).  Źródło: ISBnews

Filmografia: W Polsce wyprodukowano w 2020 r. 277 filmy przeznaczone do prezentacji w kinach i telewizji, w tym 205 średnio- i krótkometrażowych oraz 72 pełnometrażowych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się liczba wyprodukowanych filmów pełnometrażowych fabularnych o blisko 1/4 (z 41 do 35), natomiast wzrosła liczba wyprodukowanych pełnometrażowych filmów dokumentalnych (z 16 do 26), podał GUS. Źródło: ISBnews

E-commerce: Niemal 85% Polaków po zakończeniu pandemii nie zamierza zmniejszyć częstotliwości e-zakupów, a 82% wyda w tym roku w internecie tyle samo lub więcej w porównaniu do 2020 r., wynika z raportu PwC i Digital Experts Club „Strategie, które wygrywają. Liderzy e-commerce o rozwoju handlu internetowego”. Z kolei 43% Polaków zamierza wydać w 2021 r. na zakupy online więcej niż w poprzednim roku. Pomiędzy 2019 i 2020 r. sprzedaż dóbr online w Polsce zwiększyła się o 35%. W 2020 r. kanał online osiągnął 14% udział w wartości sprzedaży detalicznej, a średnioroczny wzrost e-handlu w kolejnych latach będzie na poziomie 12%. Źródło: ISBnews

E-hazard:  Rosną przeciętne wydatki gospodarstw domowych na nielegalny hazard w internecie, wynika z raportu EY dotyczącego szarej strefy w sektorze gier hazardowych online w Polsce. Polskie gospodarstwo domowe w 2020 roku wydało przeciętnie 83,73 zł na rzecz nielicencjonowanych operatorów, gdy rok wcześniej było to 80,88 zł. Źródło: ISBnews

Praca: Ponad połowa pracowników może odejść, jeśli firmy nie zapewnią im elastycznych warunków pracy, wynika z badania EY. 54% osób ankietowanych w ramach „Work Reimagined Employee Survey” zadeklarowało, że rozważy odejście z pracy, jeśli nie zostanie im zapewniona możliwość elastycznej pracy, w zakresie tego „gdzie” i „kiedy” pracują. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Zaległości wobec telekomów wzrosły w ciągu roku pandemii (od marca 2020 r. do marca 2021 r.) o 280 mln zł do niemal 1,8 mld zł, a liczba dłużników o ponad 52 tys. do blisko 408 tys.”Nie ma wątpliwości, że firmy telekomunikacyjne odczuły problemy finansowe przedsiębiorstw i konsumentów znacznie bardziej niż inni. Z naszych danych wynika, że pandemia przyspieszyła przyrost kwoty zaległych rachunków za telefon. Jeszcze rok wcześniej, między marcem 2019 r. a końcem marca 2020 r., statystyki były znacznie lepsze. Tempo przyrostu zaległości było niższe o 4%, a w przypadku liczby dłużników odnotowano nawet spadek o 3,6%. Koronakryzys jednak sporo zmienił zarówno w budżetach, jak i podejściu do płatności. Wystarczy podać, że jeśli chodzi o konsumentów to po wybuchu pandemii 27% osób, ze względu na niepewną sytuację finansową, odczuwało przyzwolenie na opóźnianie bieżących płatności” – powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Źródło: ISBnews

Social media: Ponad 3/5 Polaków (63%) używa mediów społecznościowych w pracy minimum raz w tygodniu, a blisko połowa – jednocześnie w celach służbowych i prywatnych, wynika z raportu Pracuj.pl „Cyfrowa ewolucja kariery”.Tylko 15% z badanych używa mediów społecznościowych w pracy wyłącznie do celów służbowych, a blisko połowa – zarówno do celów zarówno służbowych, jak i prywatnych. 35,5% badanych uważa, że w ich firmie korzystanie z mediów społecznościowych w godzinach pracy jest zakazane. Identyczna grupa badanych deklaruje, że nie sięga po nie w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Jednak znacznie mniej, bo tylko 16% respondentów oczekiwałoby takich zakazów w idealnym miejscu pracy. Kolejne 17,5% nie otrzymało od kierownictwa informacji, jaki jest jego stosunek do kanałów społecznościowych. Źródło: ISBnews

Cyberobrona: Dridex, AgentTesla oraz Trickbot to obecnie trzy najpopularniejsze złośliwe oprogramowania na świecie. Trickbot stał się wiodącym zagrożeniem dla polskich organizacji – jego obecność została wykryta w ponad jednej piątej rodzimych sieci firmowych. W kwietniu Polska zajęła 19 pozycję w Europie oraz 39 na świecie, co przełożyło się na spadek o 13 miejsc w ujęciu globalnym w stosunku do poprzedniego zestawienia, podaje CheckPoint.  Źródło: spółka 

Rynek reklamy zewnętrznej: Spadł o 35,7% w I kwartale 2021. Źródło: Trigon 

Fintech: Według badania przeprowadzonego przez portal Fintek już 74% polskich millenialsów korzysta z płatności mobilnych. Prawie połowa z nich płaci smartfonem częściej niż kartą czy gotówką. Najpopularniejszą formą płatności mobilnych jest BLIK. Ma on wśród przedstawicieli pokolenia Y aż 88% użytkowników. Przedstawiciele pokolenia Y są, w znakomitej większości entuzjastami smartfonów. Ponad połowa z nich (53,2%) w odpowiedzi na pytanie o intensywność korzystania z urządzenia, podała najwyższą wartością liczbową, która w praktyce oznacza nierozstawanie się z telefonem. Zaledwie 2,9% respondentów wybrało zaś wartość tożsamą z używaniem smartfona do sporadycznej komunikacji. Wartości pośrednie zyskały w sumie blisko 44% głosów respondentów. Przedstawiciele pokolenia Y doceniają smartfony również jako urządzenia płatnicze. Aż 74% ankietowanych zadeklarowało korzystanie z telefonu do finalizacji transakcji. Tak wysoki odsetek osób korzystających z tego typu płatności jest odzwierciedleniem globalnego trendu. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Agora: Przedsprzedaż biletów na pierwszy weekend po wznowieniu działalności kin jest w należącej do Grupy Agora sieci Helios 10-krotnie wyższa niż w lipcu ub.r., kiedy kina zostały uruchomione po pierwszym lockdownie, poinformował członek zarząd Agory Tomasz Jagiełło. Poinformował też, że dziś na nocne seanse – rozpoczęte tuż po północy – sieć sprzedała 2 000 biletów. „Mamy 10-krotnie większą przedsprzedaż przed pierwszym weekendem po tej długiej przerwie niż przed pierwszym weekendem naszej pracy po pierwszym lockdownie, czyli 3-5 lipca. Na dzisiaj rano sprzedaliśmy 10 razy więcej biletów” – powiedział Jagiełło. Źródło: ISBnews

Agora: Spółka podtrzymała oczekiwania dotyczące wzrostu wartości rynku reklamy w Polsce w tym roku o 4-7% r/r, przy czym jedynym segmentem, który w skali całego roku odnotuje spadek będzie prasa papierowa. „Jednym z głównych czynników, który zdecyduje o poziomie przychodów Grupy, będzie kondycja rynku reklamy w Polsce. Według szacunków spółki w 2021 r., rynek reklamy w Polsce powinien rozpocząć stopniową odbudowę swojej wartości po kryzysie wywołanym wybuchem pandemii koronawirusa i jej skutkami dla polskiej gospodarki” – czytamy w raporcie kwartalnym. Źródło: ISBnews

Agora: Spółka spodziewa się wzrostu przychodów w całym bieżącym roku (po ich spadku o 49,6% r/r w I kw. br.), zmniejszania się straty EBIT oraz uzyskania zysku na poziomie EBITDA.”Zarząd Agory szacuje, że w całym 2021 r. przychody Grupy Agora wzrosną, a grupa rozpocznie stopniową odbudowę wyników finansowych. Strata operacyjna na poziomie EBIT będzie się zmniejszać, a grupa odnotuje zysk na poziomie EBITDA. Biznesami, które najszybciej zaczną odbudowywać swoje wyniki, są Kino, Gastronomia, Internet i Radio” – czytamy w raporcie kwartalnym. Źródło: ISBnews

Wasko: Spółka odnotowała 3,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 3,46 mln zł wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,56 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 85,35 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Grupa K2: Spółka odnotowała 0,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,62 mln zł wobec 1,49 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 3,31 mln zł wobec 3,18 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,2 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 27,02 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Digitree Group: Spółka odnotowała 0,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,21 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,25 mln zł wobec 0,03 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 0,69 mln zł wobec 1,16 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,07 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 12,71 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Agora: Spółka odnotowała 56,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 42,73 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 49,51 mln zł wobec 19,54 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął -8,1 mln zł wobec 44,6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 145,95 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 289,59 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Spółka odnotowała 2,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,27 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 3,98 mln zł wobec 8,54 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 254,53 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 167,86 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

PMPG: Spółka odnotowała 2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,96 mln zł wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,67 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 10,57 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Synektik: Spółka zakłada, że liczba procedur w robotyce chirirgicznej będzie rosnąć średniorocznie w tempie 50% dzięki wzrostowi liczby użytkowanych w Polsce systemów da Vinci, jak i wyższej średniej utylizacji systemów, zaś w tym roku wzrost r/r sięgnie 60-70%, poinformował wiceprezes spółki Dariusz Korecki. Spółka szacuje, że do 2025 r. udział przychodów z usług wsparcia i usług serwisowych będzie sięgał ok. 55% przychodów ogółem.  Źródło: ISBnews

Atende: Spółka liczy na dobrą współpracę z Apatorem w segmencie energetycznym i nadal nie wyklucza akwizycji. Przedstawiciele Atende zwrócili uwagę, że zmiany regulacyjne dotyczące opomiarowania związane m.in. ze wdrożeniem  inteligentnych liczników znajduje się już na finiszu prac legislacyjnych. „Ustawa mówi, że po pierwsze wdrażamy inteligentne opomiarowanie. Do 2028 r. 80% odbiorców energii elektrycznej w Polsce ma mieć inteligentne liczniki zdalnego odczytu. Natomiast już w 2023 r. to ma być 15% wszystkich odbiorców, potem dwa lata później 35% itd.” – powiedział prezes Roman Szweda. Źródło: ISBnews

TIM: Zarząd ocenia, że oczekiwania analityków co do wypracowania ok. 90 mln zł zysku EBITDA przez spółkę w 2021 r. są konserwatywne, poinformował członek zarządu „Myślę, że te raporty są konserwatywne. Podali [analitycy] około 90 mln zł EBITDA. Jeden delikatnie powyżej 90 mln zł, drugi delikatnie poniżej” – powiedział Tokarczuk. TIM odnotował 13,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,54 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 19,1 mln zł wobec 7,31 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA 24,67 mln zł (+97,2% r/r). Źródło: ISBnews

Nevomo: Spółka przeprowadziła z IDOM wstępne studium wykonalności technologii magrail na tzw. linii Y, czyli pierwszej polskiej linii kolei dużych prędkości między Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. Zgodnie z wynikiem analizy, korzyści z wdrożenia rozwiązania byłyby znaczące – zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym, zaś inwestycja przyniosłaby pozytywny zwrot ekonomiczny w ciągu 30 lat.  Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Walne zgromadzenie zdecydowało o podziale zysku netto wypracowanego w 2020 r., w wysokości 265,65 mln zł, w następujący sposób: 258,13 mln zł przeznaczono do podziału między akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy po 3,11 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto przekazano na kapitał zapasowy, podała spółka. Ponadto ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 4 czerwca oraz dzień wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2021 r. Źródło: ISBnews

TUW PZUW: Przypis składki Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) – spółki z Grupy PZU – ma przekroczyć 1 mld zł rocznie, a liczba ubezpieczonych – 700 do 2024 r. Strategia Towarzystwa zakłada rozszerzanie oferty o nowoczesne produkty, w tym rozwijanie cyberubezpieczeń. Celem jest również wspieranie zielonej transformacji.  Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Spółka wstępnie zanotowała w kwietniu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 230 mln USD wobec 91 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 152%, podała spółka.  Źródło: ISBnews

Orange Polska: Spółka zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 rok, podała spółka. Jednocześnie zarząd zadeklarował zamiar wypłaty dywidendy – pod pewnymi warunkami – w wysokości 0,25 zł na akcję w 2022 roku z zysków za 2021 rok. Źródło: ISBnews

PKN Orlen: Spółka otworzyła Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Projekt o wartości około 184 mln zł został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. „Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie motorem rozwoju i innowacyjności dla całej Grupy Orlen, również spółek, które przejmujemy. Doskonale rozumiemy, że wzmacnianie naszego biznesu nie będzie możliwe bez budowy potencjału w badaniach i rozwoju. Dlatego, zgodnie ze strategią Orlen2030, na inwestycje w tym obszarze w ciągu 10 lat wydamy 10% całej puli inwestycyjnej, czyli co najmniej 3 mld zł. Obejmą one nową mobilność, wodór, recykling, badania i rozwój oraz cyfryzację. Traktujemy te środki jako inwestycję w przyszłość. W pełni zamierzamy przy tym wykorzystać potencjał Centrum Badawczo-Rozwojowego, które wybudowaliśmy w niecałe 2 lata” – powiedział prezes Daniel Obajtek. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka podwyższyła prognozy na cały br. po wynikach I kw. – planuje zwiększyć sieć Paczkomatów do 18,25-19 tys. (wobec wcześniej oczekiwanych 16,5-18,5 tys. i 13 553 szt. na koniec marca br.). W Polsce liczba Paczkomatów ma wynieść 15,5-16 tys. (wobec 11 743 na koniec marca). Capex ma wynieść w tym roku 865-920 mln zł wobec wcześniej planowanych 700-745 mln zł. „InPost może pochwalić się świetnym początkiem roku 2021. Wolumen paczek niemal podwoił się w pierwszym kwartale i osiągnęliśmy znakomite wyniki finansowe. Dlatego podwyższamy prognozy na cały rok” – powiedział prezes Rafał Brzoska. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka podwyższyła prognozy całoroczne po wynikach I kwartału br. i czuje się „bardzo komfortowo” z wynikami w II kwartale, który zaczął się „bardzo dobrze”, poinformował prezes Rafał Brzoska. Nie wykluczył, że dynamika wyników w kolejnych miesiącach może skłonić spółkę do kolejnego podwyższenia prognoz, choć zaznaczył, że na dziś nie ma ku temu przesłanek. „Jeżeli chodzi o drugi kwartał, mogę powiedzieć, że czujemy się bardzo komfortowo z poprawieniem tego guidance’u. Dzisiaj mówimy, że podwyższamy ten guidance. Gdybyśmy ten pozytywny efekt widzieli wyłącznie w pierwszym kwartale i on by się zakończył, to jednak guidance’u byśmy nie poprawiali. Drugi kwartał zaczął się bardzo dobrze” – powiedział Brzoska. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka odnotowała 332,2 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w I kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 144% r/r, przy 793,2 mln zł przychodów (wzrost o 93% r/r). Skorygowana marża EBITDA wyniosła 41,9% wobec 33,1% rok wcześniej. W Polscy skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 142% r/r do 350,2 mln zł. W przypadku rynków zagranicznych wynik w tym ujęciu wyniósł -18 mln zł wobec -8,8 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Atende: Spółka odnotowała 1,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,82 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 1,58 mln zł wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 0,74 mln zł wobec 2,48 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,7 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 42,02 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Comarch: Rada nadzorcza pozytywnie oceniła rekomendację zarządu w sprawie przeznaczenia 24,4 mln zł z zysku netto za 2020 r., wynoszącego 80 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję. Pozostałe 55,6 mln zł proponuje się przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Dniem dywidendy ma być 6 lipca, a dniem wypłaty 16 lipca. Źródło: ISBnews

Legimi: Spółka miała 10,7 mln zł przychodów (+71% r/r), 1,7 mln zł EBITDA i ponad 1 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r. Źródło: ISBnews

DataWalk: Spółka wstępnie miał 3,47 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (+175% r/r) i 4,6 mln zł straty netto (zwiększenie straty o ok. 33% r/r) w I kw. 2021 r. Ponadto skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 8,8 mln zł wobec 4,89 mln zł w I kwartale roku 2020, co stanowi wzrost o 80%. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Spółka odnotowała 26,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 6,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 37,36 mln zł wobec 18,35 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA (wg MSSF 16) wyniósł 56,8 mln zł wobec 392 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA – odpowiednio: 60,8 mln zł wobec 41,18 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,93 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 149,81 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Advanced Graphene Products: Spółka zamierza rozpocząć pilotażową produkcję grafenu, która przyniesie 11-14 mln zł przychodów rocznie i pozwoli na osiągnięcie rentowności w 2022, poinformował ISBnews prezes Marek Gałązka.”Masowe zastosowanie grafenu to kwestia niedalekiej przyszłości. W AGP pilotażowe wdrożenia już w tej chwili się dzieją. Prognozy mówią, że w najbliższych latach rynek grafenu osiągnie wartość 1 mld USD. Celem spółki jest jak największy udział w tym rynku” – powiedział Gałązka. Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Rada nadzorcza pozytywnie oceniła rekomendację zarządu w sprawie przeznaczenia 8,36 mln zł z zysku netto za 2020 r., wynoszącego 25,36 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję. Pozostałe 17 mln zł proponuje się przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Źródło: ISBnews

Asbis: Spółka otworzyła w Kijowie drugi salon iOn, który jest jednocześnie 18. firmowym salonem Apple prowadzonym przez Grupę. iOn to jedyna na Ukrainie sieć sklepów Apple ze statusem Apple Premium Reseller (APR). Asbis jest obecnie oficjalnym dystrybutorem produktów Apple w 11 krajach byłego Związku Radzieckiego. Do końca 2021 roku Asbis planuje otwarcie dwóch kolejnych salonów Apple. Źródło: spółka 

SFD: W ciągu jednego kwartału firma wprowadziła do oferty 24 nowe produkty, zwiększyła wolumen sprzedaży internetowej do rekordowego poziomu. „Naszym strategicznym osiągnięciem są marki własne, które potrafimy rozwijać i które jednocześnie przekładają się na wysoką rentowność. Wyniki sprzedażowe w kwietniu pokazują, że nasza strategia się sprawdza i w porównaniu do bardzo dobrego kwietnia zeszłego roku, osiągnęliśmy 29% wzrostu sprzedaży r/r” – skomentował prezes SFD Mateusz Pazdan.  Źródło: spółka 

TransactionLink: Rozpoczyna działalność i zapowiada przełom w usługach otwartej bankowości. TransactionLink jest startupem inkubowanym przez GPW Tech. Firma zajmie się upowszechnianiem nowych rozwiązań z zakresu otwartej bankowości oraz pomocą w budowie „polskich jednorożców” w branży fintech. Startup rozpoczął właśnie oficjalnie działalność na polskim rynku. „Dyrektywa PSD2 otworzyła drogę do rewolucji w usługach otwartej bankowości. Chcemy pozwolić każdemu, nawet najmniejszemu i niezwiązanemu z finansami biznesowi, na czerpanie korzyści z tej sytuacji. Z naszych usług mogą korzystać rozwinięte spółki oferujące kredyty, pożyczki, ubezpieczenia, wynajem mieszkań, leasing czy faktoring. Przede wszystkim jednak zależy nam na wsparciu młodych fintechów, które mogłyby stać się pierwszymi 'polskimi jednorożcami’. Dzięki naszej technologii, spółki te mogą szybko zbudować swój biznes właściwie od zera i od razu stanąć w szranki z najlepszymi – powiedział CEO Mateusz Pniewski. Źródło: spółka 

Venture INC: Fundusz venture capital notowany na GPW, osiągnął w I kw. 2021 r. zysk netto w wysokości blisko 2,4 mln zł, co oznacza wzrost o 460% r/r, poprawiając ubiegłoroczny wynik o ponad 1,9 mln zł r/r. W raportowanym okresie spółka zwiększyła swoje udziały w Sundose oraz Intelliseq. Venture INC podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej, w efekcie której na wypłatę pierwszej dywidendy zostało przeznaczonych 2 088 800 zł. Źródło: spółka 

Nokia: Firma zdominowała branżę liczbą patentów związanych z siecią nowej generacji 5G, co zostało potwierdzone przez niezależnych analityków. W swoim badaniu dotyczącym Standard Essential Patents firma PA Consulting wykazała, że Nokia zajmuje pierwsze miejsce pod względem posiadania przyznanych patentów, które zostały uznane za istotne dla standardów 5G. – Te niezależne ustalenia odzwierciedlają znaczący wkład Nokii w rozwój standardów branżowych. Doceniają one także nasze ciągłe inwestycje w badania i rozwój oraz siłę naszego portfolio patentów. Badanie przypomina również, że przy tego typu ocenie należy brać pod uwagę nie tylko liczbę patentów, ale również ich jakość” – powiedziała Jenni Lukander, prezes Nokia Technologies. Źródło: spółka 

Colt Technology Services: Ogłosił powołanie Jaya Deshmukh na nowo utworzone stanowisko wiceprezesa wykonawczego (EVP) ds. strategii i transformacji. Jej zadaniem będzie zarządzanie i kierowanie strategicznym planem działania i relacjami w firmie. Deshmukh będzie podlegać bezpośrednio dyrektorowi generalnemu Colt, Keri Gilder. Do tej pory, Jaya  pełniła funkcję Head of Strategy – EMEA w Google Cloud, gdzie była odpowiedzialna za tworzenie i opiekę nad strategią organizacji. Ostatnio zajmowała również stanowiska w Microsoft, PwC i Cognizant, gdzie odpowiadała za wdrażanie rozwiązań cyfrowych i przyspieszanie wykorzystania chmury w celu budowania sukcesu klientów. „Jaya dołączyła do naszego zespołu kierowniczego, aby zarządzać rozwojem i realizacją strategii Colt, a także pakietem produktów i programem partnerskim. Jej niedawne doświadczenie w zakresie cyfrowej transformacji i rozwiązań chmurowych sprawia, że idealnie nadaje się do kierowania nowym zespołem w Colt, zachęcając go do dalszego wprowadzania innowacji i rozwijania organizacji – skomentowała nominację Keri Gilder, CEO Colt. Źródło: spółka

Atende Software: Rynek OTT (over-the-top) w Polsce jest na fali wznoszącej, a największy w kraju dostawca technologii dla telewizji internetowej po obiecującym I kwartale kontynuuje rozwój nowych produktów i usług skoncentrowanych wokół streamingu. Źródło: spółka 

Transition Technologies: Dostawca rozwiązań informatycznych dla energetyki, przemysłu i medycyny wypracował w I kwartale 2021 roku przychody w wysokości 107 mln zł. EBITDA Grupy wyniosła blisko 11 mln zł (+23% r/r), zysk brutto wyniósł 9,8 mln zł (+15% r/r). Największe wzrosty przychodów ze sprzedaży rok do roku grupa odnotowała w dwóch sektorach działalności: +16% w obszarze usług outsourcingu, +35% w dziale najnowocześniejszych technologii AR, IoT i VR. Backlog zamówień na koniec marca 2021 roku był na poziomie 75% tegorocznych założeń. „Pierwszy kwartał 2021 roku możemy podsumować jako intensywny i bardzo dobry zarówno pod względem sprzedaży, jak i zyskowności. Chcemy rozwijać się nie tylko organicznie, ale także poprzez akwizycje. Mamy dobre perspektywy, obserwujemy silny popyt na nasze usługi w kluczowych dla naszej firmy sektorach. Poza bardzo dobrymi wynikami finansowymi, kończymy I kwartał również z wieloma ważnymi wydarzeniami. Rozpoczęliśmy m.in. prestiżowy projekt dla NATO, otworzyliśmy biuro w Niemczech i dokonaliśmy pierwszej akwizycji. Powiększamy również stale nasz zespół – zatrudniliśmy właśnie dwutysięcznego pracownika. Nie zwalniamy tempa rozwoju, pozyskujemy kolejne zamówienia, wykorzystując możliwości rynkowe” – powiedział prezes Konrad Świrski. Źródło: spółka 

yestersen: Największa platforma z autorską selekcją mebli i dodatków od kultowych marek, butików vintage i antykwariatów wypracowała w I kw. br. rekordowe przychody w wysokości ok. 4,1 mln zł, co oznacza wzrost o 94% r/r. Tegoroczny plan platformy to osiągniecie obrotów na poziomie 19-21 mln zł. W tym roku spółka zamierza przeprowadzić emisję crowdfundingową, a docelowo ma pojawić się na NewConnect. Źródło: ISBtech 

SERgroup Holding International: Funkcję dyrektora generalnego, a jednocześnie prezesa Grupy SER, pełni Sven Behrendt (do tej pory dyrektor operacyjny i członek zarządu). Na nowym stanowisku zastąpił Kurta-Wernera Sikorę, który skoncentruje się na pełnieniu obowiązków w radzie doradczej. Ponadto prezesem wykonawczym tej rady został mianowany John Bates. „W ciągu ostatnich dwóch lat sukcesywnie wprowadzaliśmy zmiany w wielu obszarach. Kolejnym krokiem będzie rozbudowa naszego portfolio biznesowego i rozwiązań chmurowych SaaS (oprogramowanie jako usługa), a w szczególności dalsze stymulowanie rozwoju Grupy SER na zagranicznych rynkach. Bogate doświadczenie i wiedza Johna Bates’a będzie ogromnym atutem w tym rozwoju. Razem z Johnem i całym zespołem SER nie możemy się doczekać osiągnięcia naszych celów” – powiedział Behrendt. Źródło: spółka 

Stryve: Wyspecjalizowana w rozwiązaniach do ochrony i zarządzania danymi, międzynarodowa spółka formalnie rozpoczyna działalność na polskim rynku. Początkowy okres działalności warszawskiego biura ma koncentrować się na wzmocnieniu zespołu i rozszerzeniu kanałów sprzedaży. „Polska w ostatnich latach stała się ważnym centrum biznesowym w regionie CEE, m.in. ze względu na nowe ośrodki badawczo-rozwojowe i ciągły rozwój branży usług biznesowych. Te trendy napędzają popularność rozwiązań chmurowych, co sprawia, że dla Stryve Polska jest idealną lokalizacją do rozwoju w regionie CEE” – powiedział prezes Andrew Tobin.  Źródło: ISBtech 

Feed your Seed: Wystartował nabór do pierwszej edycji konkursu organizowanego przez trzy fundusze inwestycyjne: Evig Alfa, SpeedUp Group oraz Tredecim Asset Management. Organizatorzy poszukują na polskiej scenie startupowej najlepszych startupów, będących w fazie pre-seed i seed oraz działających w obszarze sztucznej inteligencji (AI). Nagrodą główną jest inwestycja w wysokości 1 mln zł. Finał konkursu zaplanowany jest na 24 czerwca, natomiast zgłoszenia można przesyłać do 4 czerwca. Źródło: spółka 

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Modern Commerce: Spółka przejmie 100% udziałów spółki IT Fashion Polska Group & Partners, właściciela marki Moliera2.com za 100 mln zł. Równolegle zostaną przejęte pozostałe udziały należącej do grupy spółki Mamissima. Źródło: ISBnews

Woodpecker.co: Oferta publiczna od 733 333 do 916 667 akcji spółki technologicznej Woodpecker.co rozpoczęła się 20 maja od budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów oraz od zapisów w transzy małych inwestorów. Maksymalna wartość oferty to 11 mln zł, a cena sprzedaży oferowanych akcji zostanie ustalona przez oferujących po zakończeniu probook-buildingu i będzie wynosić 12-15 zł za walor. Spółka na przełomie II i III kwartału 2021 r. planuje debiut na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Millennials VC ASI: Wrocławski fundusz Millennials Venture Capital ASI planuje uruchomienie emisji akcji o wartości 3 mln zł w formie crowdfundingu, podała spółka. Debiut giełdowy na NewConnect zaplanowany jest na IV kwartał 2021 roku. Emisja ma charakter tzw. pre-IPO. Fundusz przeprowadzi ją samodzielnie. Emisja wystartuje w czerwcu i ma zapewnić spółce kapitał na kolejne trzy inwestycje portfelowe, podano.  Źródło: ISBnews

Grupa WP: Spółka liczy na dobre wyniki całego 2021 r. i nadal jest zainteresowana przejęciami – także w sektorze mediowym, poinformował prezes Jacek Świderski.  „Domknęliśmy małą transakcję przejęcia w zeszłym tygodniu, o której nie informowaliśmy szerzej. Do Money’a dokupiliśmy biznes zajmujący się e-commerce’m finansowym, spółkę 17banków. Możemy jednak mówić tylko o tych transakcjach, które się już wydarzyły. Mogę jednak potwierdzić, że chcemy inwestować w nasze media, a nie tylko w e-commerce i w związku z tym jesteśmy także otwarci na akwizycje mediowe”- powiedział Świderski. Źródło: ISBnews

Sternkraft Polska: Fundusz Satus Starter zainwestuje łącznie 4 mln zł w spółkę Sternkraft Polska rozwijającą projekt sztucznej inteligencji w telematyce SafeWay FX2. Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad systemami najnowszej technologii Computer Vision, czyli rozpoznawania obrazu i określonych zachowań oraz ich zastosowaniu w transporcie. Źródło: ISBnews

Grupa eSky: Spółka miała 1,2 mld zł sprzedaży w 2020 wyrażonej w TTV (Total Transaction Value). Przychody netto ze sprzedaży wyniosły ponad 202 mln zł w tym okresie.”Ubiegłoroczna sprzedaż Grupa eSky, wyrażona w TTV (Total Transaction Value), wyniosła w 2020 roku ponad 1,2 mld zł. Wynik ten jest mniejszy o połowę w porównaniu do rekordowego 2019 roku. W 2020 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły ponad 202 mln zł. Udział przychodów netto ze sprzedaży w TTV firmy wzrósł o 5 pkt proc. z 12% w 2019 roku do prawie 17% w 2020 roku” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Placeme: Firma oferująca platformę „location intelligence” pozyskane od funduszu bValue 2 mln zł planuje przeznaczyć na rozbudowę oferty produktowej. Placeme w jeszcze szerszym zakresie niż dotychczas, będzie dostarczać firmom informacji o zachowaniach klientów w świecie rzeczywistym. Kolejnym planowanym krokiem spółki jest rebranding oraz ekspansja zagraniczna. Źródło: spółka 

WarnerMedia: Połączy się z Discovery (właścicielem TVN). Według spekulacji mediowych połączenie firm miałoby im pomóc skuteczniej konkurować m.in. z Disneyem czy Netflixem. Źródło: Trigon

Asseco Poland: Adam Góral zgłosił kandydatury Izabeli Albrycht, Dariusza Brzeskiego, Jacka Ducha, Piotra Maciąga, Adama Nogi i Piotra Żaka na stanowiska członków RN. NN OFE zgłosiło kandydaturę Piotra Augustyniaka na stanowisko członka RN. Źródło: spółka 

TopLevelTennis.com: Podpisał umowę z Beijing Road to Grand Slam Sports Co., Ltd., której przedmiotem jest rozpoczęcie dystrybucji jej materiałów szkoleniowych na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Spółka zakończyła emisję akcji serii K pozyskując 1 mln zł na rozwój platformy oraz na działania marketingowe. Źródło: spółka 

Grupa ANG: Zakończyła proces przekształcenia w spółkę pracowniczą. Większościowy pakiet akcji, czyli ponad 59% jest w posiadaniu współpracowników centrali oraz sieci sprzedaży. Część kapitału zostanie przeznaczone na inwestycje, część trafi jeszcze do współpracowników. W rękach założycieli docelowo pozostanie pakiet mniejszościowy, nieco ponad 30%. Podjęto też decyzję o uruchomieniu programu nowych akcji, które będą emitowane w latach 2021 – 2023 z przeznaczeniem zarówno dla obecnych akcjonariuszy, jak i naszych nowych współpracowników.  Źródło: spółka

ReSpo.Vision: ff Venture Capital (ffVC) Tech & Gaming zainwestował w startup zajmujący się analityką danych w sporcie. ReSpo.Vision zebrał 4,5 mln zł w rundzie inwestycyjnej seed. Środki z rundy pozwolą spółce rozszerzyć zastosowanie technologii z piłki nożnej na kolejne obszary biznesu sportowego. Technologia opracowana przez startup zastosowana do analizy meczów piłkarskich, może wprowadzić niespotykany dotąd wymiar danych i analityki do piłki nożnej, a w przyszłości również do innych dyscyplin. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

VWFS: Volkswagen Financial Services w ramach konsultingu dla klienta flotowego chce zbadać m.in., jaką część „tradycyjnej” floty można zastąpić pojazdami elektrycznymi oraz udostępnić specjalną aplikację, która zidentyfikuje samochody odpowiednie do zamiany na „elektryki”, podała firma. VWFS deklaruje, że chce utrzymać w tym roku pozycję lidera leasingu i wynajmie długoterminowym samochodów osobowych w Polsce. Źródło: ISBnews

IBM: Spółka wraz IU Technology poinformowały o udostępnieniu rozwiązania „digi office” w chmurze IBM Cloud, do kompleksowej automatyzacji procesów biznesowych w biurach. Przyspieszając proces wdrożenia chmury hybrydowej, oparte na chmurze rozwiązanie „digi office” zostało zaprojektowane tak, aby pomóc firmom w procesie wychodzenia z pandemii i powrotu do pracy biurowej. Dzięki automatyzacji procesów, takich jak wirtualna recepcja, planowanie układu  i przestrzeni biurowej oraz zarządzanie interaktywnymi info kioskami w IBM Cloud, Digi Office może pomóc w funkcjonowaniu biura przy znacznym ograniczeniu kontaktów fizycznych i zachowaniu dystansu społecznego. Źródło: spółka

Bank Millennium: Bank uprościł proces wnioskowania o produkty pożyczkowe, korzystając z otwartej bankowości i usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS). Proces przebiega w pełni online i nie wymaga załączania dokumentów o dochodach ani logowania do innego banku. Bank potwierdza dochód klienta na podstawie informacji o rachunkach w innych bankach, na których przekazanie klient wcześniej wyraził zgodę. Źródło: ISBnews

XTPL: Spółka złożyła wniosek patentowy do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO). Przedmiotem zgłoszenia patentowego jest opracowana przez spółkę metoda kontroli parametrów geometrycznych kartridża, będącego elementem  opracowanego przez XTPL urządzenia drukującego. Łącznie spółka posiada już 22 zgłoszenia patentowe. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Operator uruchomił postępowanie na zakup trzech w pełni zautomatyzowanych maszyn sortujących. Maszyny pozwolą na efektywne sortowanie rosnącego wolumenu paczek. W ramach realizacji nowej strategii Poczta Polska planuje przeznaczyć 1,2 mld zł (a 400 mln zł w tym roku) na inwestycje w zakresie automatyzacji, cyfryzacji i rozbudowy architektury swojej sieci logistycznej.  Źródło: ISBnews

Kaczmarski Inkasso: Firma uruchomiła dla klientów usługi ING Księgowość, której operatorem jest ING Usługi dla Biznesu, możliwość windykacji polubownej online, podał Krajowy Rejestr Długów (KRD).”Z ING Księgowość korzysta już ponad 100 tys. firm. W aplikacji klienci znajdą wszystkie niezbędne funkcje do prowadzenia i zarządzania sprawami firmy. Udostępniamy klientom takie moduły jak Fakturowanie, Magazyn, Samodzielna księgowość, Kadry i płace oraz usługi Biura rachunkowego. Oferta Kaczmarski Inkasso świetnie wpasowuje się do zestawu możliwości, które klient znajdzie w ING Księgowość. Liczymy, że nowe rozwiązanie ułatwi codzienne prowadzenie biznesu i zarządzanie finansami wielu przedsiębiorcom” – powiedział wiceprezes zarządu ING Usługi dla Biznesu Arkadiusz Kuczera. Źródło: ISBnews

Agora: Tomasz Grabowski dołączył do zarządu Agory. Będzie nadzorował m.in. pion technologii. „Zarząd powołał do swojego grona w drodze kooptacji Tomasza Grabowskiego ze skutkiem na dzień 1 czerwca 2021 r. W zarządzie Agory będzie on nadzorować pion technologii, działy technologiczne odpowiedzialne za rozwój funkcjonalności dla Gazeta.pl i Wyborcza.pl oraz rozwój innowacji technologicznych i dział Big Data” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Twisto: Spółka podpisała umowę z Comperią.pl na mocy której płatności odroczone Twisto są już dostępne na platformie ComperiaRaty. Na przełomie maja i czerwca zostaną wdrożone także w e-sklepach współpracujących z Comperią. „Wdrożenie Twisto do portfela metod płatności oferowanych przez Comperię to kolejny krok w realizacji naszej strategii rozwoju w Polsce i szerzej w CEE, gdzie umacniamy pozycję lidera. Bardzo się cieszymy, że Comperia zdecydowała się wybrać Twisto jako dostawcę odroczonych płatności, doceniając oferowane przez nas rozwiązanie” – powiedział country manager Twisto w Polsce Adam Miziołek. Źródło: ISBnews

Nova Centrum Edukacyjne: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Nova Centrum Edukacyjne karę w łącznej wysokości ponad 355 tys. zł, zakazał również stosowania zakwestionowanych klauzul. UOKIK uznał za niedozwolone 14 klauzul stosowanych przez Nova Centrum Edukacyjne w umowach zawieranych z konsumentami. Dotyczą one m.in. zasad wnoszenia czesnego, wypowiedzenia umowy czy możliwości przeniesienia ucznia do innej klasy. Źródło: ISBnews

AkzoNobel: Rusza druga edycja międzynarodowego konkursu dla startupów – Paint the Future 2021. Wszystkie nowatorskie rozwiązania z obszaru farb i lakierów zgłoszone do programu między 18 maja a 20 lipca otrzymają wsparcie ekspertów z branży. Najlepsze projekty mają szansę na globalne wdrożenie w ramach umowy partnerskiej z AkzoNobel. Finał planowany jest na koniec roku. Źródło: spółka 

Grayling: Spośród trzech analizowanych platform mediów społecznościowych, Facebook jest najpopularniejszy wśród ogółu społeczeństwa w 16 z 17 krajów objętych badaniem, a Twitter jest najmniej popularny we wszystkich 17 krajach. Jednak to Twitter jest najpopularniejszą platformą wśród posłów w 13 krajach i odpowiada za ponad dwie trzecie wszystkich wpisów w 10 z nich wynika z ogólnoeuropejskie badanie na temat sposobu, w jaki politycy korzystają z mediów społecznościowych firmy Grayling. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej w 2020 r. wygenerowali największą liczbę postów na wszystkich platformach łącznie i odnotowali najwięcej wyświetleń przez obserwujących. Na samym Facebooku, pomimo nieco wyższej liczby postów polityków Prawa i Sprawiedliwości (37 342) niż Koalicji Obywatelskiej (33 894), posty KO wygenerowały aż o 70% więcej wyświetleń i prawie 2,5 razy więcej zaangażowania ze strony śledzących. Jeśli chodzi o wskaźnik zaangażowania, liderem jest natomiast Lewica, z najwyższym wskaźnikiem zaangażowania na Facebooku (2,5%) oraz Instagramie (8,9%). Najwyższy poziom zaangażowania na Twitterze przypadł Prawu i Sprawiedliwości (0,5%). Co ciekawe, PiS odnotowuje najniższy ze wszystkich partii wskaźnik zaangażowania na Instagramie (3,8%). Źródło: spółka 

Spoko.app: Fintech nawiązał współpracę z firmą Sumsub – wiodącym dostawcą rozwiązań z zakresu weryfikacji tożsamości klienta (ang. Know Your Customer, KYC) i przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy. W wyniku partnerstwa klienci Spoko.app przechodzą proces weryfikacji dokumentu tożsamości i danych biometrycznych zaledwie w minutę, a przekazy pieniężne realizują z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki Sumsub aplikacja do transferów pieniężnych dysponuje również skutecznym narzędziem do zwalczania prób podejrzanych transakcji finansowych. Źródło: spółka 

Santander Bank Polska: Bank udostępnia nową wersję aplikacji mobilnej z biometryczną autoryzacją. Od teraz transakcje można potwierdzać biometrią – odciskiem palca na telefonach z systemem Android lub Touch ID oraz Face ID na telefonach z iOS. To wygodne rozwiązanie pozwala jeszcze szybciej autoryzować transakcje.  Źródło: spółka 

Agora: Tylko Helios jako jedyna sieć otworzy kina w dniu 21 maja Obiekty Cinema City Poland i Multikina zapowiadają start na 28 maja 2021 roku. Źródło: Trigon 

Comp: Oferta w konsorcjum z CompuGroup Medical na projekt Pomorskie e-Zdrowie została wybrana jako najkorzystniejsza. CompuGroup jest liderem konsorcjum, złożona oferta wyniosła 110mln zł. Drugie miejsce otrzymała oferta Stapro Poland i Suntaru Professional Services z ofertą za 97mln zł, a trzecie konsorcjum Comarchu i Asseco (156mln zł). Źródło: Trigon 

SAS: Lider rynku analityki, potwierdził dostępność platformy SAS Viya w środowisku Amazon Web Services i Google Cloud oraz zapowiedział, że wsparcie dla Red Hat OpenShift pojawi się jeszcze w tym roku.  W ramach strategicznego partnerstwa podpisanego w 2020 roku z firmą Microsoft, platforma SAS Viya jest też dostępna na Microsoft Azure. SAS we współpracy z organizacją Identity Theft Resource Center (ITRC) opracował wirtualnego asystenta, który pozwoli ofiarom kradzieży tożsamości na natychmiastowy dostęp do wsparcia i informacji. Technologia ta rozwijana jest w oparciu o platformę SAS Viya. Źródło: ISBtech 

Intel, byteLAKE: Opracowują rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję, które może pomóc papierni zwiększyć wydajność i obniżyć koszty produkcji. Technologia pomaga zautomatyzować zarządzanie tzw. linią mokrą, która powstaje podczas procesu tworzenia papieru. Rozwiązanie to ma na celu pomóc papierni uniknąć kosztownych przerw związanych z problemami podczas produkcji papieru. Produkt nazywa się Wet Line Detector for Paper Mills od byteLAKE. Jest już dostępny na rynku i wdrożony został w papierniach Europie. Produkt ten jest częścią pakietu rozwiązań SI dedykowanemu Przemysłowi 4.0 o nazwie byteLAKE’s Cognitive Services. „Zastosowanie naszej technologii w przemyśle papierniczym pomaga uniknąć wielu awarii podczas codziennej pracy papierni. Połączenie usług Cognitive Services od byteLAKE z procesorami Intel Xeon z wbudowaną akceleracją SI pozwala osiągnąć lepszą wydajność nawet w zestawieniu z systemami opartymi na kartach graficznych (GPU). Dzięki temu znacznie uprościliśmy również sposób wdrożenia naszego rozwiązania w szeregu różnych scenariuszy dotyczących Przemysłu 4.0” —Marcin Rojek, współzałożyciel byteLAKE. Źródło: ISBtech 

Vertiv: Zaprezentował fabrycznie zmontowane mikrocentrum danych Vertiv VRC-S. Jest dostępne w kilku standardowych modelach, które mogą być dostarczone w ciągu kilku dni i zainstalowane w ciągu paru godzin. Mikrocentra danych zostały zaprojektowane do obsługi aplikacji na brzegu sieci, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebne są zasoby obliczeniowe o dużej mocy na niewielkiej powierzchni. Można je wdrożyć w każdym biurze, klinice, sklepie detalicznym lub w innej komercyjnej lub przemysłowej przestrzeni. Źródło: ISBtech 

Wasko: Spółka zależna COIG ma umowę sprzedaży nieruchomości za kwotę 12,18mln zł brutto. Źródło: spółka 

Huawei, Viber: Koncern i jedna z najpopularniejszych na świecie aplikacji do prowadzenia rozmów, w tym rozmów wideo, rozszerzają globalną współpracę w AppGallery. Viber dołączył do AppGallery na początku 2020 roku jako jedna z pierwszych aplikacji o zasięgu globalnym, i od tamtej pory liczba jej dystrybucji w sklepie Huawei sięgnęła aż 62 milionów. Źródło: spółka 

Etisoft: Producent i dostawca etykiet, elementów funkcyjnych oraz nowoczesnych rozwiązań inżynierskich dla Przemysłu 4.0, został dostawcą etykiet do fabryk Autoliv, światowego lidera w projektowaniu i wytwarzaniu samochodowych systemów bezpieczeństwa. Źródło: spółka 

Stava, Order Incoming: Zintegrowały swoje systemy, aby zapewnić restauracjom jeszcze szybsze przekazywanie zamówień pochodzących z różnych źródeł do realizacji przez wyspecjalizowanych gastro-kurierów. Źródło: spółka

Secfense: Firma opracowała rozwiązanie User Access Security Broker podnosi poziom bezpieczeństwa firm, chroniąc je przed skutkami wyłudzania informacji, m.in. kradzieżą sesji zalogowanych użytkowników, phishingiem i atakami man-in-the-middle. BNP Paribas rozpoczął współpracę z Secfense, krakowską firmą tworzącą rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Firma wdrożyła w banku swoją technologię User Access Security Broker pozwalającą na globalną, łatwą i nieingerującą w kod adopcję wieloskładnikowego uwierzytelniania. Źródło: ISBtech 

Meritus Systemy Informatyczne: Program opracowany przez polską firmę technologiczną – skanujfakture.pl. Program potrafi samodzielnie odnajdywać i odczytywać kluczowe dane (np. numery faktur, numery rachunków bankowych, nazwy kontrahentów, kwoty transakcji czy stawki VAT) z różnych rodzajów i formatów dokumentów (m.in. faktur drukowanych, wydruków termicznych i igłowych czy plików elektronicznych PDF, PNG lub JPG) oraz je odpowiednio katalogować. Źródło: spółka 

CloudFerro: Polski dostawca usług cloud computing, realizuje kontrakt na usługi dostarczenia systemu długookresowej archiwizacji danych satelitarnych (Long Term Archive) Europejskiej Agencji Kosmicznej. Serwis LTA gromadzi informacje pochodzące z satelitarnej obserwacji Ziemi i liczy dziś ponad 50 PB danych, z których korzystają naukowcy, badacze i administracje rządowe z całego świata. Źródło: spółka 

Akardo: E-commerce z rzemieślniczym obuwiem uruchomił nową, męską markę premium – Haka Shoes, która jest dostępna w Polsce i całej UE. Spółka tym samym zrealizowała wszystkie cele zeszłorocznej emisji crowdfundingowej, w której pozyskała 1 mln zł. Jeszcze w tym roku obuwie pod marką Akardo będzie dostępne w sprzedaży online w Czechach i na Słowacji. Spółka prowadzi aktualnie drugą kampanię crowdfundingową, w której chce pozyskać 1,68 mln zł na dalszy rozwój działalności. Źródło: spółka 

Polsat, Plus: Dwie kluczowe marki Grupy Polsat znajdą się w nazwie stadionu w Gdańsku. W wyniku podpisania umowy, stadion w Gdańsku będzie nosił nazwę Polsat Plus Arena Gdańsk. Umowa została zawarta na 6 lat. Źródło: spółka 

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments