Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 17-21 maja br.

Ten Square Games: Zarząd spółki zarekomendował przeznaczenie 72,67 mln zł z zysku netto za 2020 r., wynoszącego 150,59 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 10 zł na akcję. Źródło: ISBnews

True Games: Spółka z Grupy Movie Games i True Games Syndicate (dawniej K&K Herbal) zakończyły proces wyceny będący jednym z etapów procesu połączenia. Zgodnie z wyceną wszystkie akcje True Games są warte 16 mln zł, natomiast akcje True Games Syndicate zostały wycenione na 15,4 mln zł. W związku z tym zarządy obu spółek zdecydował się rozpocząć prace nad planem połączenia. Źródło: ISBnews

QubicGames: Spółka planuje w ciągu 12 miesięcy wydać 18 tytułów na Nintendo Switch w USA i Europie, jednocześnie zwiększając ofertę dla posiadaczy konsol w Japonii, a także kontynuować ekspansję poza Nintendo Switch siłami własnymi oraz przez spółki zależne, poinformował ISBnews Jakub Pieczykolan. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Spółka ustaliła datę premiery „Gallic Wars: Battle Simulator” na 16 czerwca 2021 r. w wersji na Xbox. Wcześniej gra miała już swoją premierę na PC i Nintendo Switch. Cena gry została ustalona na 4,99 USD. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Sąd w USA dokonał konsolidacji złożonych pozwów przeciwko spółce i dokonał wyboru wiodącego powoda. ” (…) aktualizując informację o wniesionych pozwach zbiorowych przez kancelarie działające w imieniu grupy posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami „OTGLY” oraz „OTGLF” i opartych na akcjach CD Projekt, zarząd spółki informuje iż, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od współpracującej ze spółką kancelarii prawnej, sąd dokonał konsolidacji złożonych pozwów i dokonał wyboru wiodącego powoda. Po konsolidacji, wszystkie cztery złożone pozwy rozpatrywane będą w ramach jednego ewentualnego postępowania sądowego” – podała spółka. Źródło: ISBnews

SimFabric: Spółka podpisała 6 nowych umów z GroMar sp. z o.o. z Łodzi dotyczących realizacji usług e-learningowych na potrzeby opracowania e-materiałów z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski, język francuski, fizyka, matematyka i informatyka. Suma wynagrodzenia nie przekroczy 0,9 mln zł brutto. Źródło: ISBnews

BTC Studios: Spółka otrzymała obustronnie podpisaną umowę objęcia 1 997 734 akcji serii K po cenie 3,64 za walor przez Cyber Group Studios na łączna kwotę 7,27 mln zł, podała spółka.

PlayWay: Zarząd zwrócił się do zwyczajnego walnego zgromadzenia o podział zysku netto za 2020 r., w wysokości 84,09 mln zł w ten sposób, aby kwotę 84,08 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 12,74 zł dywidendy na jedną akcję, zaś 9,9 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Źródło: ISBnews

The Dust: Akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 30 000 zł poprzez emisję do 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o jednostkowej wartości nominalnej 0,1 zł, z wyłączeniem prawa poboru. Źródło: ISBnews

ECC Games: Spółka zaplanowała debiut pełnej wersji gry „Drift21” na platformie Steam na 10 czerwca 2021 r. „Pełna wersja gry będzie zawierać nową fizykę jazdy, nowy system FFB, nowe tryby rozgrywki, nowe samochody, tory, części tuningowe oraz wyzwania” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Spółka liczy, że jeszcze w tym roku zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), poinformował prezes Marcin Kwaśnica. „Istotne dla rozwoju naszej firmy było wznowienie działań, które umożliwią nam zmianę rynku notowań. Chcielibyśmy, aby debiut na głównym parkiecie GPW w Warszawie nastąpił jeszcze w tym roku. Wiele jednak zależy od tego, jak przebiegnie spłata zobowiązań przez KuuHubb Oy. Dążymy do tego aby odzyskać wszystkie należności oraz ugruntować nasz model biznesowy. Jednym z naszych celów jest dywersyfikacja źródeł przychodów, które będą pochodzić z dwóch kluczowych dla nas segmentów sprzedaży: casualowych gier free to play oraz e-sportowych gier mobilnych” – powiedział Kwaśnica. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Spółka szacuje, że osiągnęła 4,56 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 571% r/r), przy przychodach na poziomie 8,21 mln zł (wzrost o 596% r/r)w I kw.  2021 r. Przychody ze sprzedaży w I kw. 2021 r. były generowane ze sprzedaży „Green Hell” w wersji PC oraz wersji przeznaczonej na konsolę Nintendo Switch. Źródło: ISBnews

The Farm 51: Spółka odnotowała 0,99 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 0,96 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,98 mln zł wobec 0,95 mln zł straty rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka odnotowała 5,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,67 mln zł wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,28 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 8,61 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Klabater: Spółka odnotowała 15 tys. zł straty netto, przy 0,86 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2021 r. Klabater odnotował 37% wzrostu marży ze sprzedaży swoich gier w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku. Spółka przygotowuje się do dużych premier planowanych na kolejne kwartały – „The Crossroads Inn” na Xbox Series X/ Xbox One, a także „The Amazing American Circus” i „Moonshiners” na wszystkie platformy. Źródło: ISBnews

Movie Games: Spółka rozpoczyna współpracę z trzema międzynarodowymi partnerami dystrybucyjnymi: Epic, Muve oraz Sonkwo. Partnerstwo pozwoli Movie Games zwiększyć zarówno globalny zasięg swoich tytułów, jak i regionalną dostępność na platformach silnie rozpoznawalnych w Azji i Europie Środkowo-Wschodniej. Gry Movie Games są już dostępne na platformach Muve oraz Sonkwo, a wkrótce trafią także na Epic Games Store.  Źródło: spółka

Ditix: Spółka zależna Ditix Games podpisała z DreamStorm Studios Piotr Penar z siedzibą w Gliwicach umowę na realizację gry o roboczym tytule „Gród Kajko i Kokosza” z wykorzystaniem podczas rozgrywki wizerunków postaci z serii komiksów Janusza Christy oraz zabawnych dialogów dostarczających graczowi kolejnych celów lub misji, jak również umożliwiającą zagranie w zestaw minigier powiązanych z kultowymi wydarzeniami z serii komiksów. Strony umowy ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 608 850 zł. Przewidywany termin oddania gry, czyli wgrania aplikacji do GooglePlay oraz AppStore, to maj 2022 r. Źródło: spółka

Cherrypick Games: Spółka dnotowała w I kw. 2021 r. 279 tys. zł przychodów ze sprzedaży. W raportowanym okresie istotnym zdarzeniem w spółce było zawarcie umowy z Pixel Trapps, której przedmiotem jest przygotowanie i wydanie e-sportowych gier mobilnych. Źródło: spółka

Atomic Jelly: Spółka odnotowała w I kw. br. ponad 0,14 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza 14% wzrost r/r.  Od stycznia do marca Atomic Jelly koncentrowała się także na pracy nad dwoma tytułami: „Space Mechanic Simulator” oraz „Truck Mechanic: Dangerous Paths”. Do realizowanych projektów studia niedawno dołączyła autorska produkcja spółki pt. „Rally Mechanic Simulator”. Źródło: spółka

Games Box: Producent i wydawca gier wideo, należący do Grupy Ultimate Games, zapowiedział wydanie „Ships 2022” na PC i konsolach w 2022 r. Tytuł połączy w sobie elementy strategii ekonomicznej, symulatora i akcji. Games Box pracuje jednocześnie nad „Riot Control Simulator”. W 2022 roku spółka planuje debiut na NewConnect. Źródło: spółka

Platige Image: Spółka zawarła z Juggler Games porozumienie (term sheet), zgodnie z którym strony planują powołać spółkę celową, aby zrealizować projekt polegający na doprowadzeniu uzgodnionej gry komputerowej do wersji tzw. gold master – czyli wersji końcowej gry oraz jej odpłatnej dystrybucji. Pomysłodawcą gry jest Juggler Games, spółka specjalizująca się w tworzeniu gier komputerowych. Źródło: spółka

SoftBlue: Spółka wypracowała w I kw. 2021 r. przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2,8 mln zł, co oznacza 26% wzrostu r/r. Zysk netto wyniósł prawie 0,14 mln zł. W lutym spółka pozyskała ponad 10 mln zł w ramach publicznej oferty akcji. Środki od inwestorów są przeznaczane na rozwój projektów z obszaru internetu rzeczy. Aktualnie spółka koncentruje się na budowie własnego centrum badawczo- rozwojowego.  Źródło: spółka

QubicGames: Jednostkowe przychody ze sprzedaży wzrosły o 8% r/r w I kw. 2021 r., natomiast jednostkowy zysk ze sprzedaży wzrósł o 70%. Jednocześnie spółka przeprowadziła szeroko zakrojone inwestycje związane z przyszłymi grami spółki oraz całej grupy kapitałowej QubicGames, w którą wchodzi m.in doświadczony zespół wydawniczy Untold Tales. Źródło: spółka

ConsoleWay: Spółka z Grupy Ultimate Games zanotowało prawie 200 tys. zł zysku netto w I kw. ConsoleWay pracuje obecnie nad portami gier m.in. „Mr. Prepper”, „Builders of Egypt”, „Thief Simulator 2”. Tytuły ukażą się w wersjach konsolowych jeszcze w tym roku.  Źródło: spółka

CD Projekt: Nationale Nederlanden OFE zgłosiło Łukasza Wejcherta na stanowisko członka rady nadzorczej. Źródło: spółka 

The Dust: Akcjonariusze uchwalili emisję do 300 tys. akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru. Źródło: spółka 

Forestlight Games: 25 maja gracze będą mogli zapoznać się z prologiem tytułu „Wedding Designer”. Pełna wersja projektu trafi na rynek w III kw. 2021 r., a całtym bieżącym roku na rynek trafią trzy autorskie produkcje Studia w wersji na PC. Forestlight Games planuje debiut na NewConnect jeszcze w tym roku.  Źródło: spółka

PCF Group: Jest zadowolony z zainteresowania grą Outriders na premierze, choć zdarzały się problemy techniczne głównie z serwerami. PCF na bieżąco stara się wspierać grę (wyszedł patch poprawiający błąd znikającego ekwipunku oraz kolejne łatki poprawiające stabilność rozgrywki). Wskaźnik pozytywnych ocen na Steam wynosi 64% i jest niesatysfakcjonujący. PCF będzie dążyć do jego poprawy. Liczba graczy Outriders w miesiąc od debiutu gry przekroczyła 3,5 mln. Spółka przesunęła publikację nowego patcha do Outriders na kolejny tydzień.  Źródło: Trigon, spółka 

PCF Group:  Projekty „Gemini” i „Dagger” powinny trafić na rynek w 2024 roku. Wartość projektu „Dagger” to 40-60mln euro, wartość projektu „Gemini” porównywalna z budżetem „Outriders”. Spółka cały czas planuje rozbudowywać zespół developerski. Rozważa rozwój istniejących zespołów lub pozyskiwanie nowych, także poprzez przejęcia. Główne kierunki geograficzne to Ameryka Północna i UK. Obecnie w spółce pracuje 350 osób. Źródło: Trigon, spółka 

T-Bull: Liczba pobrań gier w kwietniu 2021 roku wyniosła 3,3 mln. Spółka zależna Supernnova Studio zawarła z inwestorem umowy wykonawcze na współfinansowanie drugiego projektu gry symulatorowej na PC. Źródło: spółka 

Games Operators: Zawarł ze spółką Noskov Sergey Dmitrievich umowy na wykonanie gry o roboczym tytule „Offroad Delivery Service” na PC. Spółka odwołała ZWZ zwołane na  20 maja 2021 roku, gdyż żaden z akcjonariuszy nie zarejestrował się na zgromadzenie. Premiera gry „Rustler” w wersji na PC oraz na konsole ustalona na dzień 31 sierpnia. Źródło: spółka, Trigon 

Totalizator Sportowy: Będzie kontynuował wsparcie polskiej branży gier wideo. Jego współpraca z Fundacją Indie Games Polska ma służyć promocji sektora oraz stworzyć połączenie pomiędzy deweloperami oraz światem nauki. Źródło: spółka 

Gamivo: Liczy na dalszą poprawę wyników i oczekuje uruchomienia monetyzacji nowych kanałów marketingowych oraz zwiększenia nakładów na źródła pozyskiwania ruchu, w tym SEO. W dalszym ciągu chce stawiać na model subskrypcyjny Gamivo Smart. Spółka oczekuje dynamicznych wzrostów w segmencie hurtowym. Liczba klientów na koniec marca wyniosła 2,721 mln (wzrost r/r ponad 80%). W I kw. ponad 330 tys. więcej nowych klientów. Główne plany spółki to poszerzanie zasięgu platformy (nowe kraje i źródła ruchu np. porównywarki cenowe); poszerzanie portfolio produktowego (wydania konsolowe, produkty fizyczne) oraz automatyzacja i obsługa klienta (chatbot / aplikacja mobilna). Źródło: spółka 

Gaming Factory: Premiera gry „Gallis Wars: Battle Simulator” na Xbox ustalona na dzień 16 czerwca 2021 roku. Źródło: spółka 

Two Horizons: Spółka zapowiedziała grę „Best Mall Simulator” na platformie Steam. Źródło: spółka

Ten Square Games: Zarząd wnioskuje w sprawie wypłaty 10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych. Źródło: spółka

Image Power: Prezes i przewodniczący rady nadzorczej nabyli łącznie blisko 5 tys. akcji spółki. Paweł Graniak zakupił 1100, natomiast Marcin Zaleński 3836 akcji. To pierwsza transakcja insiderów spółki. Firma w kwietniu zadebiutowała na NewConnect. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments