Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 22-26 marca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Crowdfunding: Rząd planuje uregulować funkcjonowanie platform crowdfundingowych poprzez m.in. ustanowienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako organu nadzoru nad dostawcami usług oraz wprowadzenie odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej za prawdziwość informacji w dokumentach, związanych z ofertą finansowania społecznościowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu ustawy o nadzorze nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych przez Radę Ministrów planowane jest na III kw. Źródło: KPRM

E-administracja: W III kw. 2021 r. planowane jest przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa stanowi kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Podstawowym założeniem i celem projektowanej ustawy jest umożliwienie obywatelom – inwestorom prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w postaci elektronicznej. Ponadto, projekt ustawy wprowadza możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej książki obiektu budowlanego. Dodatkowo w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wprowadza przepisy regulujące działanie portalu e-Budownictwo.  Źródło: KPRM

Transformacja cyfrowa: Po zakończeniu pandemii 52% polskich małych i średnich przedsiębiorstw planuje jeszcze bardziej korzystać z narzędzi cyfrowych, poinformowała Konfederacja Lewiatan. W Europie odsetek ten wynosi 50%.”82% polskich MŚP zwiększyło wykorzystanie narzędzi cyfrowych podczas pandemii, w porównaniu z 80% w całej Europie. 66% MŚP w naszym kraju czuło się komfortowo z nowymi technologiami już przed pandemią, w Europie odsetek firm wynosił 61% – takie najnowsze dane przedstawił Maksim Belitski, profesor nadzwyczajny, wykładowca przedsiębiorczości i innowacji na Uniwersytecie w Reading, który był gościem specjalnym konferencji „Wpływ aktu o rynkach cyfrowych na gospodarkę cyfrową w Europie i wsparcie MŚP”, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan” – podała organizacja. Źródło: ISBnews

Transformacja cyfrowa: Rozwiązania chmurowe w ramach transformacji cyfrowej wdrożyło 64% polskich firm, a w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy taki krok planuje wykonać 26% ankietowanych, wynika z badania pt. „Transformacja cyfrowa firm 2020” przeprowadzonego przez EY Polska. „Oprócz poprawy komunikacji i współpracy (na które wskazało 54% badanych) istotnym argumentem za wdrożeniem rozwiązań chmurowych było obniżenie kosztów (34%), zwiększenie elastyczności i wygody prowadzenia firmy, z kolei 29% ankietowanych kierowało się przy tej decyzji chęcią zwiększenia bezpieczeństwa danych” – podała spółka. Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego metodą CATI i CAWI, pod koniec października 2020 r., na zlecenie EY.  Źródło: ISBnews

Przemysł 4.0: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nowy konkurs „Przemysłu 4.0”, który jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terytorium Polski. Firmy mogą zgłaszać projekty od 28 kwietnia do 30 czerwca. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł, a całkowity budżet przewidziany w konkursie to 20 mln zł. „Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie „mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Wnioski będzie można składać od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Program jest finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu” – podał PARP. Źródło: ISBnews

E-transakcje: Według danych spółki, możliwość płacenia kartą zbliżeniowo za zakupy o wartości do 100 zł bez konieczności podawania kodu PIN przyczyniła się do spadku o ok. 12% liczby transakcji, które trzeba dodatkowo autoryzować w terminalu. Ogółem ok. 70% transakcji kartami debetowymi Mastercard to zakupy na kwotę do 100 zł, których nie trzeba potwierdzać kodem PIN.”Płatności zbliżeniowe stanowią w Polsce już ponad 94% spośród wszystkich transakcji bezgotówkowych kartami w sklepach stacjonarnych. Ubiegłoroczne podwyższenie limitu transakcji zbliżeniowych bez PIN było odpowiedzią na oczekiwania konsumentów oraz wyrazem troski o ich bezpieczeństwo w czasie pandemii. Analiza udziału transakcji Mastercard w podziale na ich wartość, razem z badaniem rynkowym przeprowadzonym z firmą Kantar pokazują, że transakcje na kwotę w przedziale 51-100 zł stanowią ok. 30% spośród wszystkich dokonywanych kartami debetowymi. Podwyższenie limitu transakcji bez PIN dotyczyło zakupów właśnie w tym przedziale cenowym. Podobny udział płatności o wartości między 51 a 100 zł spośród wszystkich jest obserwowany także dla kart kredytowych” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Praca: Zastosowanie elastycznego modelu pracy będzie miało wpływ na pozyskiwanie i utrzymywanie talentów, wynika z najnowszej edycji badania Work Trend Index Microsoft. Raport wskazuje, że jesteśmy na progu transformacji zachodzącej w miejscu pracy: 73% ankietowanych pracowników chce kontynuować pracę w elastycznym modelu. Liczba ogłoszeń na LinkedIn uwzględniających pracę zdalną wzrosła pięciokrotnie podczas pandemii. Ponad 40% globalnej liczby pracowników rozważa odejście z pracy w tym roku, a 46 proc. planuje zmienić miejsce zamieszkania, ze względu na możliwość wykonywania obowiązków w sposób zdalny. Eksperci przekonują, że zdalny model pracy zapewni dostęp do szerszego grona talentów, które były dotychczas niedostępne ze względu na przywiązanie do miejsce wykonywania obowiązków. Źródło: spółka

IoT: Jeszcze przed pandemią analitycy z firmy konsultingowej McKinsey przewidywali, że rozwiązania przemysłowego internetu rzeczy (IIoT – Industrial Internet of Things) do 2025 roku na świecie wygenerują wartość nawet 3,7 biliona dolarów. Chociaż globalny kryzys spowolnił ich wdrażanie w fabrykach i magazynach, to nie ma wątpliwości, że środowisko IIoT będzie się nadal dynamicznie rozwijało. Eksperci z firmy Vertiv zwracają uwagę, że przemysłowy internet rzeczy znajdzie zastosowanie we współczesnym przemyśle, ponieważ ma dużą potencjalną wartość i może pomóc w przetwarzaniu olbrzymich ilości danych. Źródło: spółka

Transformacja cyfrowa: Z raportu Accenture „Fast Track to Future-Ready Performance” wynika, że nawet przy aktualnej, niestabilnej sytuacji gospodarczej, około 7% badanych firm osiągnęło niemal dwukrotnie wyższą wydajność i trzykrotnie wyższą rentowność. Tę grupę konsultanci Accenture określili mianem firm „gotowych na przyszłość” i sprawdzili co leży u podstaw ich sukcesu w okresie pandemii. Badanie wskazuje również, że szybsza adopcja technologii cyfrowych i zwinnych modeli operacyjnych zastosowana na szeroką skalę przez firmy na całym świecie może przełożyć się na globalny wzrost rentowności o wartość 5,4 biliona dolarów. Źródło: spółka

Transformacja cyfrowa: Według najnowszego, globalnego badania Cisco Accelerating Digital Agility Research, dyrektorzy ds. informatyki i decydenci IT (ITDM) dążą do maksymalizacji zwrotów z inwestycji i przyspieszenia wdrażania i wykorzystania innowacji po trudnym roku, który bez wątpienia podniósł rolę liderów IT w zakresie zarządzania kluczowymi technologiami w miejscu pracy. Wybrane, najważniejsze statystyki dotyczące Polski: 87% przedstawicieli firm w Polsce uważa, że niezbędne jest utrzymanie bezpieczeństwa, kontroli i zarządzania urządzeniami użytkowników, sieciami, chmurami i aplikacjami. 83% ankietowanych zgadza się, że ważne jest zapewnienie pracownikom działającym w różnych miejscach bezproblemowego dostępu do aplikacji i wysokiej jakości doświadczeń związanych ze współpracą. 65% badanych przyznaje, że sieci nowej generacji (5G i Wi-Fi 6) będą kluczem do ewolucji technologicznej w ich firmie, w tym do przyspieszenia wdrażania chmury i zapewniania optymalnych doświadczeń w korzystaniu z aplikacji. 84% respondentów przyznaje, że bardzo ważną kwestią jest zabezpieczenie narzędzi pracy zdalnej i ochrona danych klientów lub pracowników w rozproszonym środowisku pracy. Źródło: spółka

Transformacja cyfrowa: Przedsiębiorcy  wskazali, że w najbliższym czasie planują wdrożyć rozwiązania z zakresu robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych (48%), big data (28%), a także przejście do chmury (18%) wynika z badania przeprowadzonego  wśród klientów DNB Bank Polska na potrzeby raportu banku opublikowanego w lutym br. zrealizowanego we współpracy z Deloitte pt.: „Kierunki 2021. Nowy Plan Marshalla. Odbudowa polskiej gospodarki po COVID-19.” Badanie przeprowadzono głównie wśród dużych przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki: energii odnawialnej, FMCG, handlowej, usługowej, motoryzacyjnej i przemysłu przetwórczego, TMT (telekomunikacja, media, technologie). Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Grupa WP: Spółka utworzyła 9,8 mln zł odpisu aktualizującego wartość wierzytelności z tytułu wykonanej opcji put na akcje eSky.pl, podała spółka. Ponadto poinformowano o rozpoznaniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na stracie za 2016 rok w wysokości 11 mln zł oraz zmianie w modelu rozpoznania przychodów ze sprzedaży towarów w spółce zależnej Superauto24.pl.  Źródło: ISBnews

Kino Polska TV: Spółka odnotowała 27,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 18,54 mln zł zysku rok wcześniej. „W 2020 r., wyjątkowym i trudnym dla gospodarki z powodu światowej pandemii COVID-19, skutecznie realizowaliśmy strategię rozwoju Grupy Kino Polska TV. Dzięki zdywersyfikowanej strukturze przychodów byliśmy odporni na zawirowania rynku reklamy i mogliśmy się intensywnie rozwijać. Rosły nasze przychody na rynkach międzynarodowych, co jest jednym z naszych celów strategicznych. Zwiększyła się oglądalność naszych kanałów, co przełożyło się na większe wpływy z reklam. Stopklatka skończyła rok z zyskiem, a dzięki zbudowanej skali może osiągać pozytywne wyniki w przyszłości. Mocniej zaangażowaliśmy się w obszar digital, czego efektem jest niedawne uruchomienie usługi streamingowej Filmbox+. Jednocześnie, w roku pełnym wyzwań, mocno kontrolowaliśmy koszty, co w połączeniu z większymi przychodami przełożyło się na wyraźny wzrost zysku netto” – powiedział prezes Bogusław Kisielewski. Źródło: ISBnews

PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) chce przeznaczać ok. 100 mln zł rocznie na inwestycje związane z rozwojem i cyfryzacją grupy. „Chcemy corocznie przeznaczać około 100 mln zł na inwestycje w rozwój i cyfryzację grupy PZU. Lepsze zarządzanie danymi, sprawniejsze procesy sprzedażowe i utrzymaniowe, oparte o jeden centralny CRM oraz szybszy 'time to market' po to, by jeszcze lepiej reagować na dynamiczne zmiany w naszym otoczeniu” – powiedział członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik. Źródło: ISBnews

Deni Cler: Spółka z Grupy VRG, planuje otworzyć 8 salonów i zwiększyć sprzedaż online o ponad 20% w 2021 roku w Polsce. „Wbrew temu, co się wydarzyło w czasie pandemii marka i firma Deni Cler rozwija się dobrze. W zeszłym roku otworzyliśmy 8 nowych salonów multibrandowych, ale również urośliśmy w internecie. Wchodzimy do Zalando, wchodzimy do Peek & Cloppenburg. Zaczynamy nasz eksport w kanale online i myślę, że w tym roku po raz kolejny powtórzymy otwarcia nowych salonów. Plan dotyczy otwarcia kolejnych 8 salonów w tym roku” – powiedziała prezes DCG – właściciela marki Deni Cler – Iwona Kossmann. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Spółka oczekuje, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu może wzrosnąć o około 6-6,5% r/r w 2021 r. „Przewidujemy średni wzrost rynku reklamy telewizyjnej na poziomie jednocyfrowym. Zgodnie z ostatnimi przewidywaniami Starcomu, jest to dynamika na poziomie 6-6,5% i wydaje się to na chwilę obecną realne. Oczywiście, nie wiemy, jak w dalszej części roku będzie rozwijała się pandemia” – powiedział prezes Telewizji Polsat Stanisław Jankowski. Źródło: ISBnews

XTPL: Spółka nawiązała współpracę ze spółką Bandi Consortia w zakresie wsparcia komercjalizacji technologii XTPL na rynku koreańskim. Koreański partner będzie oficjalnie reprezentować XTPL i wspierać wprowadzanie technologii XTPL w branży producentów FPD (ang. flat panel display) i półprzewodników na tamtejszym rynku. „Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Bandi, której atutem jest ogromna wiedza technologiczna oraz wieloletnie relacje na koreańskim rynku wyświetlaczy i półprzewodników. Bandi Consortia prowadzi ścisłą współpracę z firmami technologicznymi w zakresie rozwiązań, które są najbardziej perspektywiczne w kontekście przyszłego rozwoju technologicznego na danych rynkach. To zespół ludzi, którzy blisko współpracowali z najbardziej znanymi gigantami rynku elektroniki, zatem znają to środowisko bardzo dobrze. Osiągnięcia tej firmy potwierdzają, że potrafi się świetnie poruszać na tym rynku, dzięki czemu może skutecznie pełnić rolę ambasadora XTPL i przyspieszać proces komercjalizacji naszej technologii w tym kluczowym dla nas regionie i sektorze” – powiedział prezes XTPL Filip Granek. Źródło: ISBnews

Sfinks Polska: Spółka wprowadziła nową markę: Levant – hummus & falafel. Levant jest kolejną wirtualną marką Sfinksa – konceptem bez stacjonarnych lokali.”Uruchamiając nowy wirtualny koncept gastronomiczny podążamy za trendami kulinarnymi związanymi przede wszystkim z oczekiwaniami klientów, a jednocześnie wykorzystujemy nasze dotychczasowe doświadczenie z kuchnią bliskowschodnią. Popularność kuchni opartej na daniach wegetariańskich jest stale rosnącym trendem, zaś naszą sieć i marki tworzymy, aby były uzupełniającymi się konceptami dla klientów o różnych gustach kulinarnych” – powiedziała wiceprezes Sfinks Polska Dorota Cacek. Źródło: ISBnews

Answer.com: Spółka spodziewa się, że obecny dynamiczny rozwój biznesu spółki może spowodować zapotrzebowanie na kapitał – może się ono pojawić najprawdopodobniej w II połowie tego roku, poinformował ISBnews dyrektor finansowy Answer.com Jacek Dziaduś. Zapowiedział, że w tym roku może nastąpić przedłużenie linii kredytowych spółki w bankach i być może pozyskanie nowych linii. Po wejściu na GPW i dokapitalizowaniu biznesu środkami pozyskanymi z giełdy Answer.com nie ma obecnie barier finansowych, które w minionych latach ograniczały dynamikę rozwoju. Temu służyła poprawa i ugruntowanie rentowności, na którą nakierowane były działania spółki w minionym roku. „Dziś spółka ma inny typ dialogu z bankami, które chętnie współuczestniczą w finansowaniu naszego rozwoju, myślę też, że tak dynamiczny rozwój biznesu, który dziś obserwujemy może spowodować zapotrzebowanie na kapitał, może się ono pojawić najprawdopodobniej w II połowie tego roku” – powiedział Dziaduś w rozmowie z ISBnews. Źródło: ISBnews

Legimi: Spółka odnotowała dwukrotny wzrost płacących użytkowników na rynku niemieckim w 2020 r. Tytuły dostępne w abonamencie zwiększyły się o 40% r/r do 150 tys. Legimi liczy na debiut na rynku NewConnect w II kw. br. W 2020 r. wdrożona została także nowa wersja aplikacji mobilnej Legimi.de na system Android i iOS. „Znaczny wzrost skali naszego biznesu w Niemczech to efekt prowadzonych działań marketingowych nakierowanych na konwersję użytkowników z modelu freemium oferowanego przez, przejętą przez nas, platformę Readfy na płatną wersję premium, bez wyświetlanych reklam, w postaci Legimi.de. Bazując na naszych doświadczeniach z rynku polskiego, niemieckim użytkownikom zaoferowaliśmy naszą flagową i sprawdzoną ofertę 'Czytnik za 1 euro'” – powiedział prezes Legimi Mikołaj Małaczyński. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Spółka zakłada spadek nakładów inwestycyjnych do ok. 7% rocznie przychodów w przyszłości. „Nasz wskaźnik Capex/Przychody spadnie w przyszłości do ok. 7% rocznie” – podała spółka w prezentacji podsumowującej wyniki za 2020 r.Wśród celów na 2021 rok Cyfrowy Polsat zakłada m.in. rozwój nowych obszarów działalności, w które zainwestowała w ostatnich latach: Netia, Interia.pl, Esoleo. Spółka chce również utrzymania wysokich marż i wysokiego poziomu generowanej gotówki umożliwiające kontynuację wypłaty atrakcyjnej dywidendy dla akcjonariuszy.  Spółka przypomniała, że wraz z Polkomtelem podjęły decyzję o sprzedaży 99,99% udziałów w NetCo na rzecz Cellnex Polska, spółki zależnej hiszpańskiej firmy Cellnex Telecom, za kwotę ok. 7,1 mld zł. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Spółka podtrzymuje plan objęcia zasięgiem swojej sieci 5G co najmniej 11 mln mieszkańców Polski w 2021 r.Wśród celów na 2021 rok Cyfrowy Polsat zakłada m.in. aktywne promowanie i sprzedaż nowych taryf 5G celem kontynuacji budowy ARPU w segmencie usług mobilnych, Sukcesywna realizacja kompleksowych i strategicznych rozwiązań IT wspólnie z Asseco.”Objęcie zasięgiem naszej sieci 5G co najmniej 11 mln mieszkańców Polski” – podała także spółka w prezentacji podsumowującej wyniki za 2020 r. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Spółka odnotowała 324,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 313,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 524 mln zł wobec 494,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 248,2 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 3 069,1 mln zł rok wcześniej. W całym 2020 r. spółka miała 1 141,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 100,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 962,9 mln zł w porównaniu z 11 676,1 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Play: Spółka wdroży nową strukturę zarządczą – z Jean Marc Harion na stanowisku CEO przez kolejne 5 lat – od 1 kwietnia 2021 r., podała spółka.”Jean Marc Harion, którego funkcja CEO została potwierdzona przez Grupę iliad, pokieruje rozwojem spółki w najbliższych latach, wspólnie z nowym executive team, składającym się z 9 osób. Piotr Kuriata, chief strategy officer, Mikkel Noesgaard, chief marketing officer oraz Michał Ziółkowski, chief technology officer pełnią swoje dotychczasowe funkcje i odpowiadają za obecne obszary” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Spółka odnotowała 134,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 83,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 362,5 mln zł wobec 260,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 548,6 mln zł w IV kw. wobec 430 mln zł rok wcześniej.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 483 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 2 938,1 mln zł rok wcześniej. W I-IV kw. 2020 r. spółka miała 401,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 321,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 190,3 mln zł w porównaniu z 10 667,4 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Portfel zamówień Grupy Asseco na 2021 rok wynosi obecnie 7 642 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w skali roku. W segmencie Asseco International portfel zamówień wynosi 1 705 mln zł (wzrost o 12% r/r), segment Formula Systems ma wartość 4 998 mln zł (wzrost o 14% r/r), a segment Asseco Poland to 939 mln zł (wzrost o 5%). Spółka zastrzegła w sprawozdaniu, że przeliczając backlog 2021 według kursów jakimi został przeliczony backlog 2020, zmiana wynosi: +9%. Z kolei wartość portfela zamówień na 2021 rok została podana wg stanu na15 marca 2021 r; wartość portfela zamówień na 2020 rok wg stanu na 17 marca 2020 r. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Zarząd spółki rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 3,11 zł na jedną akcję z zysku za 2020 r. W maju 2020 r. akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 249 830 912,03 zł tj. 3,01 zł na akcję z zysku za 2019 rok, zaś rok wcześniej o wypłacie 254,81 mln zł z zysku za 2018 rok, co oznaczało wypłatę w wysokości 3,07 zł na akcję. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Rada nadzorcza spółki Asseco powołała zarząd na nową 5-letnią kadencję (lata 2022-2026) z Adamem Góralem na stanowisku prezesa, podała spółka. Powołanie jest skuteczne od 1 stycznia 2022 r. „(…) Na członka zarządu, do pełnienia funkcji prezesa zarządu powołany został pan Adam Góral, zaś do pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu powołani zostali: Andrzej Dopierała, Krzysztof Groyecki, Marek Panek, Paweł Piwowar, Zbigniew Pomianek, Karolina Rzońca- Bajorek, Sławomir Szmytkowski, Artur Wiza oraz Gabriela Żukowicz” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Rada nadzorcza spółki powołała Karolinę Rzońcę-Bajorek do składu zarządu do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021 ze skutkiem od 1 kwietnia 2021 r.”Zarząd Asseco Poland informuje, że 23 marca 2021 r. wpłynęła do spółki rezygnacja pana Rafała Kozłowskiego z członkostwa w zarządzie spółki, z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ze skutkiem od 1 kwietnia 2021 r. Rezygnacja została złożona w związku z decyzją pełnego zaangażowania się w prowadzenie spraw Grupy Asseco Enterprise Solutions i objęciem przez pana Rafała Kozłowskiego funkcji prezesa zarządu w Asseco Enterprise Solutions, a.s. – spółce stojącej na czele tej grupy” – podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Mobile: Spółka udostępniła sieć 5G użytkownikom T-Mobile na kartę pre-paid. „Nasza najnowsza propozycja skierowana do użytkowników na kartę stanowi uzupełnienie portfolio usług 5G. Już w 2020 roku infrastruktura TMobile oferowała zasięg sieci piątej generacji ponad 6,3 milionom osób na terenie całego kraju, w tym m.in. w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Chorzowie, Poznaniu, Kielcach czy Opolu. Wówczas z sieci piątej generacji mogli skorzystać tylko klienci abonamentowi, a od dziś do tego grona dołączają użytkownicy na kartę. Będą oni mogli również wybierać spośród szerokiego portfolio 31 urządzeń 5G, które obecnie stanowią aż 25% wszystkich sprzedawanych modeli w naszej sieci” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Gremi Media: Spółka odnotowała 15,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 13,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 17,89 mln zł wobec 16,95 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA skorygowana wyniosła 22,6 mln zł wobec 21,81 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,14 mln zł w 2020 r. wobec 107,94 mln zł rok wcześniej.”Grupa kapitałowa Gremi Media trzeci rok z rzędu poprawiła wyniki finansowe. Zyski wzrosły na wszystkich poziomach, a rentowność osiągnęła nienotowany wcześniej pułap, pomimo zmniejszenia przychodów w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. W ciągu ostatnich trzech lat EBITDA wzrosła pięciokrotnie, a zysk netto został poprawiony aż 24-krotnie”- podała spółka. Źródło: ISBnews

Brand24: Spółka przekroczyła próg rentowności w IV kw. 2020 r. dzięki odbudowie bazy klientów, która liczy obecnie blisko 3,5 tys. kont. Czwarty kwartał 2020 roku Grupa Brand24 zakończyła z 3,5 mln zł przychodów, co jest wynikiem porównywalnym do tego samego okresu 2019 r. Jednocześnie spółka zwiększyła MRR (powtarzalny przychód miesięczny) o 8% w stosunku do III kw. 2020 oraz ograniczyła prawie o połowę koszty sprzedaży r/r, co pozwoliło na wypracowanie 180 tys. zł zysku operacyjnego w tym kwartale. W całym 2020 r. Brand24 miał 13,4 mln zł przychodów wobec 15,6 mln rok wcześniej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Simple: Spółka zawarła z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie (ZUT) umowę na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego ERP do zarządzania procesami ZUT wraz ze świadczeniem powdrożeniowych usług utrzymania i rozwoju tego systemu. Za wykonanie umowy spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 8,45 mln zł netto (tj. ok. 10,39 mln zł brutto). Źródło: ISBnews

Sescom: Spółka zainstalowała i skonfigurował 899 kas samoobsługowych (SCO, tj. self-checkout) w 2020 r., co oznacza wzrost o 168% r/r. „Pod koniec lutego rozpoczęliśmy kolejny kompleksowy projekt, zakładający instalację ok. 290 kas samoobsługowych w 80 obiektach klienta z sektora detalicznego. Do lipca w 114 obiektach naszych klientów zainstalowane zostaną łącznie 352 kasy SCO. Nasi kontrahenci coraz częściej decydują się na takie rozwiązanie w związku z potrzebą automatyzacji procesów oraz w reakcji na zmiany wywołane przez pandemię, w tym m.in. rosnącą potrzebę bezpieczeństwa czy spadającą skłonność klientów do stania w kolejkach przy kasach tradycyjnych – szczególnie tych z małym koszykiem, nastawionych na szybkie zakupy” – powiedział prezes Sescom Sławomir Halbryt. Źródło: ISBnews

Asbis: Spółka wstępnie wypracowała w lutym br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 240 mln USD wobec 176 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 37%. „Kontynuujemy wzrosty naszych przychodów i jesteśmy pełni optymizmu na cały 2021 rok. Zapotrzebowanie na sprzęt IT jest wciąż bardzo duże, co będzie miało odzwierciedlenie również w naszych wynikach. Asbis jest w stanie sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na sprzęt związany z cyfrową transformacją. Infrastruktura IT jest coraz bardziej nowoczesna i wydajna, a technologia rozwija się w bardzo szybkim tempie, dlatego oczekuje się, że w ciągu kilku najbliższych lat potrzeby inwestycyjne w zakresie nowych technologii będą wciąż utrzymywały się na wysokim poziomie. Asbis chce odegrać w tym procesie znaczącą rolę, co jest możliwe dzięki szerokiej ofercie produktów, silnej pozycji, bardzo dobrym relacjom z vendorami oraz wiarygodności, którą mamy wypracowaną na naszych rynkach” – powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Plc Serhei Kostevitch. Źródło: ISBnews

Gatta: Sprzedaż online Gatta w styczniu i w lutym 2021 r. wzrosła o 400% r/r , a liczba odsłon sklepu zwiększyła się o 100%. Ponad 70% ruchu notowane jest za pośrednictwem urządzeń mobilnych. „Rozwój sprzedaży w kanale e-commerce jest jednym z ważniejszych założeń planu odbudowy, jaki realizujemy. Nie rezygnujemy jednak z naszej szerokiej sieci partnerów i franczyzobiorców – produkty Gatta są bardzo popularne wśród klientek ze względu na jakość. Zmiana struktury sprzedaży – a więc negocjacje z galeriami handlowymi – są w toku, liczymy na wprowadzenie nowych, dobrych rozwiązań w tym obszarze. Rozpoczęliśmy też nowe partnerstwa sprzedażowe – jak choćby współpraca z siecią Biedronka” – powiedział pełnomocnik spółki FERAX adw. Tomasz Henclewski. Źródło: spółka

Silvair: Spółka ogłosiła partnerstwo z niemiecką firmą Steinel Solutions AG, będącej częścią grupy Steinel. „W ramach podpisanej umowy, Silvair dostarczy technologię do urządzeń oświetleniowych i sensorycznych Steinel, jak również udostępni narzędzia do konfiguracji i zarządzania sieciami oświetleniowymi” – podała spółka. Portfolio produktów firmy Steinel Solutions nosi nazwę SENSOTEC NET i oferuje różne rozwiązania czujników dedykowane producentom opraw OEM. Oszczędność energii odgrywa ważną rolę w projektowaniu tego rozwiązania. „Steinel może się pochwalić wdrożeniami, w których zużycie energii spada nawet o 92%. Cieszymy się, że nasz kolejny partner nie tylko dba nie tylko o jakość swoich produktów, ale przede wszystkim o jakość naszego środowiska. Mam nadzieję, że już niedługo będzie mogli podzielić się wieloma wspólnymi projektami” – powiedział prezes Silvair Rafał Han. Źródło: ISBnews

Revolut: Spółka poszukuje 1 000 osób na stanowiska sprzedażowe w Polsce, a także na Litwie, w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Dodatkowo firma rekrutuje w Krakowie 200 osób do zespołów FinCrime i Customer Support. „Chcemy ułatwić firmom handel międzynarodowy i wesprzeć je łatwo dostępnymi produktami finansowymi, jak wymiana walut po atrakcyjnych kursach, monitoring wydatków służbowych czy usługami w zakresie akceptacji płatności. Chcemy dotrzeć do milionów przedsiębiorców z Europy i Stanów Zjednoczonych. W tym celu poszukujemy w Krakowie lub do pozostałych biur 1 000 kandydatów z minimum sześciomiesięcznym doświadczeniem w sprzedaży B2B, dobrym językiem angielskim oraz francuskim, niemieckim lub hiszpańskim” – powiedział global head of sales w Revolut Matthew Acton Davis. Źródło: ISBnews

Grape Up: Polska firma technologiczno-konsultingowa zajmująca się tworzeniem krytycznych aplikacji dla dużych przedsiębiorstw, zanotowała w minionym roku przychód na poziomie 42 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 50% w porównaniu do 2019 roku. Spółka zwiększyła również zatrudnienie o kilkadziesiąt osób. Źródło: ISBtech

Intel: Pat Gelsinger, CEO firmy, ogłosił strategię IDM 2.0 (integrated device manufacturing 2.0) w zakresie innowacji, produkcji i przywództwa produktowego. IDM 2.0 to potężne połączenie wewnętrznej sieci fabryk firmy Intel, możliwości produkcyjnych stron trzecich oraz nowej działalności Intel Foundry Services. Począwszy od inwestycji wartej około 20 mld USD w budowę dwóch nowych fabryk w Arizonie w USA Intel zapowiada ekspansję produkcyjną. „Wyznaczamy kurs nowej ery innowacji i przywództwa produktowego w firmie. Intel jest jedyną firmą, która posiada bogatą ofertę w zakresie oprogramowania, krzemu, platform, pakowania i procesów produkcyjnych na skalę przemysłową, na której mogą polegać klienci w zakresie innowacji następnej generacji. IDM 2.0 to doskonała strategia, którą może dostarczyć tylko Intel. Wykorzystamy ją do zaprojektowania najlepszych produktów i wyprodukowania ich w najlepszy możliwy sposób niezależnie od kategorii, w której konkurujemy” – powiedział Gelsinger. Źródło: ISBtech

Ericsson: W ramach S5 – Akceleratora Technologii 5G, dostarczy dla 40 startupów oraz 5 partnerów przemysłowych (Polkomtel, Miele, PGE, Indigo i Wielton) blisko 3 500 godzin szkoleniowych. W rezultacie, dzięki transferowi wiedzy w środowisku funkcjonującej infrastruktury 5G, powstanie ponad 20 produktów i usług gotowych do wdrożenia w biznesie. Źródło: ISBtech

Huawei: Krajowa Izba Klastrów Energii przyjęła Huawei Polska w poczet Członków Wspierających. Współpraca ma na celu wsparcie Izby w realizacji zadań statutowych oraz działanie na rzecz transformacji energetycznej Polski. Źródło: ISBtech

Answear: Obserwuje w ostatnich tygodniach znaczące wzrosty ruchu i sprzedaży r/r, poprawia się również konwersja. Obecnie spółka posiada 25-30% więcej pozycji asortymentowych w stosunku do ubiegłego roku (ok. 100 tys. SKU). Źródło: Trigon

Veeam: Rozszerzył swój program ProPartner dla firm typu VAR (Value-Added Resellers) w regionie EMEA. W przedsięwzięcie to firma zainwestowała kilka milionów dolarów. Zgodnie ze strategią firmy Veeam na rok 2021 w zakresie kanałów sprzedaży, nowe rozszerzenia umożliwią nagradzanie partnerów wykazujących kluczowe kompetencje oraz wzmocnią sieć partnerów VAR, partnerów VCOS (Veeam Cloud & Service Providers) i integratorów systemów. Będą oni mogli czerpać korzyści z rosnącej popularności licencji opartych na subskrypcjach oraz przedstawić swoim klientom atrakcyjniejsze oferty. Źródło: spółka

Xiaomi Corporation: W 2020 roku całkowity przychód Xiaomi za rok wyniósł 245,9 mld RMB, co stanowi wzrost o 19,4% r/r; skorygowany zysk netto za rok wyniósł 13,0 mld RMB, co stanowi wzrost o 12,8% r/r. W 2020 roku przychody Xiaomi z rynków zagranicznych wzrosły o 34,1% r/r do 122,4 mld RMB, co stanowi 49,8% całkowitych przychodów. Na koniec 2020 r. produkty grupy były sprzedawane w ponad 100 krajach i regionach na całym świecie. W 2020 roku Xiaomi kontynuowała silny wzrost na głównych rynkach na całym świecie. Według Canalys, w czwartym kwartale 2020 roku, Xiaomi po raz trzeci z rzędu znalazło się w pierwszej trójce w Europie pod względem dostaw smartfonów z udziałem w rynku wynoszącym 15,3%. Grupa po raz pierwszy zajęła również 1. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie sprzedaż smartfonów wzrosła o 17,5% r/r, osiągając 24,7% udziału w rynku. W Europie Zachodniej Xiaomi utrzymało pozycję w pierwszej trójce firm produkujących smartfony, ponieważ sprzedaż smartfonów wzrosła o 57,3% r/r, a udział w rynku wyniósł 10,9%. W szczególności, sprzedaż smartfonów Xiaomi w Hiszpanii zajęła pierwsze miejsce w czwartym kwartale z rzędu z udziałem w rynku na poziomie 27%. Ponadto w czwartym kwartale 2020 roku sprzedaż smartfonów Grupy wzrosła o 86,2% we Francji, o 61,6% we Włoszech i o 139,8% w Niemczech – wszystko w ujęciu rocznym. Źródło: spółka

Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Instytut Ekonomiczny, Cyfrowa Polska: Będą współpracować na rzecz budowy cyfrowego Trójmorza. Współpraca ma dotyczyć rozwoju i upowszechniania cyfryzacji w krajach Inicjatywy Trójmorza, w tym m.in. budowy sieci 5G, cyberbezpieczeństwa, wspierania MŚP i start-upów czy podnoszenia świadomości i kompetencji cyfrowych. Źródło: spółka

Check Point: Niedawno ogłoszone luki w Microsoft Exchange Server mogły wpłynąć również na polskie przedsiębiorstwa. W ostatnich tygodniach firma Check Point zablokowała w Polsce 14 prób ataków wykorzystujących podatności. Najczęściej atakowanymi na świecie sektorami są wciąż administracji i sektor obronny, przemysł wytwórczy oraz finanse i bankowość. Od czasu ujawnienia luk w zabezpieczeniach serwerów Microsoft Exchange rozpoczął się wyścig hakerów i specjalistów bezpieczeństwa cybernetycznego. Globalni eksperci podejmują ogromne wysiłki prewencyjne, aby zwalczać hakerów, którzy codziennie pracują nad stworzeniem exploita, który może z powodzeniem wykorzystać luki w zabezpieczeniach umożliwiających zdalne wykonanie kodu w Microsoft Exchange. Jak informuje firma Check Point przedsiębiorstwa, które nie zastosowały poprawek bezpieczeństwa lub nie posiadają zaawansowanych systemów bezpieczeństwa są poważnie narażone na ataki hakerskie. „Firmy korzystające z Exchange Server powinny natychmiast zainstalować poprawkę w celu zminimalizowania ryzyka ataku” – wskazał Lotem Finkelsteen, dyrektor działu wywiadu zagrożeń w Check Point. Źródło: spółka

Booksy: Po ogłoszeniu decyzji o zamknięciu salonów odnotowano 15-krotny wzrost ruchu na stronie i w aplikacji – to o 1/3 większe tempo wzrostu ruchu niż w maju 2020 r., kiedy rząd ogłosił otwarcie salonów; ponad połowa (53%) rezerwacji to wizyty na najbliższe dwa dni (czwartek i piątek); 110 tys. średnia dzienna liczba wizyt umówionych w lutym 2021r. „Klienci szukają dostępnych terminów aby zrealizować wizytę jeszcze przed lockdown. Zwiększony ruch w salonach mogliśmy obserwować już kilka dni temu. Ich właściele wydłużali godziny pracy aby obsłużyć dodatkowych klientów oraz zabezpieczyć przychód na nadchodzące tygodnie, kiedy nie będą mogli prowadzić swoich biznesów” – komentuje  Sebastian Maśka, współzałożyciel Booksy. „Od roku sytuacja w branży jest bardzo trudna. O ponad 30% spadły przychody w salonach urody, a wiele z nich musiało zamknąć swoją działalność wskutek pandemii.W konsekwencji pierwszego lockdown branża straciła ponad 7 mld zł. Każdy kolejny dzień kosztuje ją ponad 127 mln zł przychodu” – dodał Maśka. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: W 2021 do realizacji transakcji z Cellnexem capex do przychodów wyniesie ok. 13%. Po sprzedaży Polkomtel Infrastruktura wskaźnik spadnie do ok. 7% (wobec capex/sales 10% w 2020). 5G i współdzielenie sieci ma zaowocować wzrostem ARPU w dłuższej perspektywie. Spodziewana jest co najmniej stabilizacja wyniku EBITDA w 2021. Źródło: spółka, ISBtech

Wirtualna Polska: Dokonała odpisu wierzytelności z tytułu opcji put na eSky.pl 9,8mln zł i zawiązanie aktywa podatkowego na 11mln zł. Źródło: Trigon

Allegro: Segment Biznes chce zagospodarować większość rynku zakupów firmowych szacowanego na ponad 340 mld zł. Źródło: Trigon

Asseco: Widzi w segmencie cloud i cyberbepieczeństwa szansę rozwoju w długim okresie nie tylko w usługach, ale i w infrastrukturze. Źródło: ISBtech, Trigon

LifeTube: Nawiązał współpracę z grupą WAKSY, w której skład wchodzą kanały o łącznej liczbie 1,83 mln subskrypcji i ponad 10,2 mln wyświetleń miesięcznie. LifeTube zapewni im kompleksową obsługę managerską i wyłączną reprezentację w kontaktach z reklamodawcami. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Cyfrowy Polsat: Spółka jest zainteresowana innymi podmiotami z rynku e-commerce. „Nigdy nie kryliśmy zainteresowania rynkiem e-commerce, a tu pojawiła nam się bardzo dobra inwestycja, skalowalna. E-obuwie to kilkanaście milionów unikalnych użytkowników – to bardzo skalowalny biznes, jeśli chodzi o generowany poziom EBITDA. Nasza transakcja ma też charakter pre-IPO” – powiedział wiceprezes Maciej Stec. „Prowadzimy aktualnie due dillegence, chcemy nauczyć się, jak ten biznes e-commerce’owy działa. Będziemy uczyć się jak ten biznes robić w przyszłości. Oczywiście rynkiem e-commerce jesteśmy zainteresowani” – powiedział Stec podczas wideokonferencji” – dodał wiceprezes. Źródło: ISBnews

Canal + Polska: Spółka złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w celu umożliwienia inwestorom mniejszościowym przeprowadzenia potencjalnej pierwszej oferty publicznej, choć żadna decyzja dotycząca jej przeprowadzenia nie została jeszcze podjęta. „Canal + Polska SA, wiodący dostawca płatnej telewizji z segment premium w Polsce, złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego, w celu umożliwienia inwestorom mniejszościowym przeprowadzenia potencjalnej pierwszej oferty publicznej, jeśli zostanie podjęta przez nich taka decyzja. Żadna decyzja dotycząca przeprowadzenia potencjalnego IPO nie została jeszcze podjęta. Ta będzie zależała od szeregu czynników, w tym warunków rynkowych i uzyskania wymaganych zgód organów regulacyjnych” – czytamy w komentarzu spółki przesłanym ISBnews. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Spółka chce pozostać aktywna na rynku akwizycyjnym i nie wyklucza realizację kolejnych przejęć, poinformował prezes Adam Góral. „W naszej polityce akwizycyjnej nic nie zmieniamy. Poszukujemy jeżeli chodzi o Asseco Poland w kilku dziedzinach. Ostatecznie o konkretnej akwizycji decyduje jednak u nas dany zespół obsługujący konkretny segment. Mamy pieniądze na akwizycje” – powiedział Góral. Dodał, że Asseco cały czas analizuje rynki i patrzy na ewentualną akwizycję pod kątem danego produktu jaki posiada ten podmiot, lub rynku na jakim działa. „Mniej interesujemy się usługowymi firmami, wolimy bardziej te produktowe w sektorach, które uznajemy za strategiczne” – powiedział prezes. Źródło: ISBnews

Spyrosoft: Spółka podpisała wstępne warunki nabycia 51% udziałów spółki Norbsoft i jeszcze w tym roku planuje przeniesienie notowań akcji z NewConenct na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych. „Dzięki włączeniu Norbsoft w nasze struktury uzupełnimy swoje portfolio o usługi tworzenia aplikacji mobilnych. To ważny element strategii rozwoju, który wzmocni nasz model działania w formule one-stop-shop. Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączą doświadczeni eksperci z Norbsoft i wspólnie będziemy budować innowacyjne rozwiązania” – powiedział prezes Konrad Weiske. Podpisanie finalnej umowy nabycia 51% udziałów spółki Norbsoft planowane jest do końca kwietnia br. Źródło: ISBnews

Infoscan: Spółka ustaliła cenę emisyjną akcji serii N na 0,75 zł za akcję. W lutym br. Infoscan zawarł porozumienie ze swoim akcjonariuszem i jednocześnie prezesem Movie Games Mobile Kamilem Gaworeckim, który obejmie do 300 000 nowych akcji serii N pod warunkiem m.in. przedstawienia planu połączenia Infoscanu z Movie Games. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Bank Pekao akcji spółki Krajowy Integrator Płatności – właściciela operatora systemu Tpay – zapewniającej przekroczenie 30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Bank Pekao podpisał przedwstępną umowę nabycia pakietu 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności – operatora systemu Tpay w grudniu 2020 r. Pekao liczył na zamknięcie transakcji nabycia tych walorów na przełomie I i II kw. br.  Źródło: ISBnews

Cellnex Poland: Spółka złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Polkomtel Infrastrukturą.  Wniosek wpłynął 18 marca, sprawa jest w toku. „Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Cellnex Poland wyłącznej kontroli nad spółką Polkomtel Infrastruktura. Zgłaszający jest spółką specjalnego przeznaczenia pośrednio kontrolowaną przez Cellnex Telecom – europejskiego operatora bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej z siedzibą w Hiszpanii. Spółka przejmowana obecnie należy do grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat i jest dostawcą pasywnej i aktywnej mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej” – podał urząd. Źródło: ISBnews

Lajuu: Wprowadzi w maju na polski rynek nową markę kosmetyków stworzoną wspólnie z aktorką Weroniką Rosati. Wcześniej w kwietniu przeprowadzi kampanię crowdfundingową na platformie Beesfund. W rozwoju marka mocno postawi na ehandel. Źródło: ISBtech

NFON AG: Paneuropejski cloud PBX provider (telefonia chmurowa) otrzymał 26 mln euro na finansowanie dalszego wzrostu od inwestorów instytucjonalnych. Dodatkowe finansowanie wzmocni rozwój produktów, współprac biznesowych oraz marketingu. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

PayPo: Sieć odzieżowa H&M udostępniła klientom swojego polskiego e-sklepu odroczone płatności PayPo jako formę płatności za zakupy. „Coraz więcej klientów finansuje swoje zakupy w sieci przy użyciu odroczonych płatności. W wyniku pandemii forma płatności, która jeszcze przed rokiem była postrzegana jako nowinka technologiczna, zyskała status popularnego sposobu opłacania zakupów, który dziś rekomendowany jest kolejnym osobom robiącym zakupy online. Wśród najchętniej finansowanych w ten sposób produktów są te z segmentu fashion. Przekonują się o tym kolejne duże marki odzieżowe wdrażające nasze rozwiązania płatnicze. Czujemy się zaszczyceni, że do tego grona dołączyła tak ważna dla branży firma, jak H&M. Jesteśmy pewni, że odroczone płatności PayPo wyniosą już wysokie w sklepie tej sieci doświadczenia zakupowe na jeszcze wyższy poziom” – powiedział prezes i założyciel PayPo Radosław Nawrocki. Źródło: ISBnews

Bank Millennium:  Aplikacja mobilna Banku Millennium, dostępna w AppGallery, została zintegrowana z Huawei Mobile Services. „Dzięki temu użytkownicy najnowszych smartfonów i tabletów Huawei opartych o HMS mogą pobierać aplikację Banku Millennium i korzystać z oferowanych przez nią funkcjonalności, w tym z płatności mobilnych BLIK. Smartfony Huawei oparte o HMS to smartfony z serii Mate 40, w tym Mate 40 Pro, telefony z serii P40 oraz Y – Y6p i Y5p, P smart 2021, smartfony z serii Mate 30, a także innowacyjny, składany smartfon Mate Xs, a także tablety – MatePad, MatePad Pro, MatePad T10, MatePad T10s i MatePad T8” – podał bank. Źródło: ISBnews

CCC: Aplikacja mobilna CCC ma już 4 mln pobrań. „Niedawno obchodziła drugie urodziny, a do dzisiaj została pobrana już ponad 4 mln razy. Każdego tygodnia ok. 100 tys. osób ściąga aplikację mobilną CCC, tym samym zyskując, z poziomu smartfona” – podała spółka.”Aplikacja mobilna CCC to dla nas synonim lojalności, ponieważ obserwujemy największą liczbę powracających klientów właśnie do tego kanału. Co ciekawe, od kilku już sezonów mocno widoczny jest trend 'mobile first', a sprzedaż w aplikacji przewyższa udziałem tę realizowaną przez mobilną wersję strony www” – powiedział pełniący funkcję mobile app performance managera Norbert Mazur. Źródło: ISBnews

Vercom: Spółka zależna od R22 , podpisała umowę z operatorem sieci Play na testy komercyjnego wykorzystania rozwiązania RCS (Rich Communication Suite), podała spółka. Spółka zakłada, że realizacja projektu nastąpi w drugim i trzecim kwartale br.”Od 2 lat rozwijamy i testujemy standard RCS. Mamy już na swoim koncie udane wdrożenia technologiczne poza Polską. Przed nami kolejny, duży krok we wprowadzaniu tej usługi, na podstawie umowy z operatorem Play rozpoczniemy testy rozwiązania RCS na naszym rodzimym rynku. Jeśli zakończą się one sukcesem, mamy nadzieję na komercyjne wdrożenie RCS w Polsce  jeszcze w tym roku” – powiedział prezes Krzysztof Szyszka.  Źródło: ISBnews

InPost, IdoSell: Spółki wprowadzą od 1 kwietnia usługę Smile, dzięki której konsumenci robiący zakupy w wybranych sklepach internetowych otrzymają darmową dostawę do Paczkomatu przy zamówieniach o wartości powyżej 40 zł. „Od lat marzyliśmy o tym, że pewnego dnia zaoferujemy na masową skalę darmowe dostawy ze sklepów internetowych. Bo to sklepy internetowe oferują prawdziwą różnorodność towarów, niższe ceny i rozwijają rynek e-handlu. Udało się znaleźć w dużej grupie 6 000 naszych sprzedawców zainteresowanie darmową dostawą od 40 zł wartości koszyka, a InPost i IdoSell wsparły sprzedawców, rezygnując ze swojego zarobku. Przez lata w Polsce InPost stał się synonimem dostaw internetowych. Obecne czasy pandemii to czas, by robić coś dobrego dla konsumentów. Dlatego nazwaliśmy ten projekt Smile, czyli uśmiech. Wierzymy, że ten uśmiech spopularyzuje e-handel jeszcze bardziej” – powiedział CEO IdoSell Paweł Fornalski. Źródło: ISBnews

PSPA: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych we współpracy z operatorami ogólnodostępnych stacji ładowania pracuje nad założeniami do wdrożenia krajowego systemu roamingowego, który ułatwi kierowcom samochodów elektrycznych w Polsce korzystanie z punktów ładowania różnych operatorów. Wnioski z pierwszego etapu projektu zostaną przedstawione w 2021 roku, zapowiedział w rozmowie z ISBnews dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) Maciej Mazur. Każdy operator stacji ładowania prowadzi swój własny system pozwalający na identyfikację i autoryzację użytkownika na stacji, co sprawia, że użytkownik samochodu elektrycznego w praktyce musi być wyposażony w kilka lub nawet kilkanaście różnych aplikacji czy kart RFID zapewniających dostęp do publicznych ładowarek (odrębną dla każdego dostawcy usługi). Źródło: ISBnews

Grupa Santander: Do 2025 r., wszystkie karty debetowe, kredytowe oraz pre-paid w krajach europejskich, w których działa Grupa Santander, będą produkowane z materiałów zrównoważonych, takich jak PVC z recyclingu czy tych powstałych na bazie kukurydzy. Grupa Santander ograniczy również liczbę kart dostępnych w ofercie o ponad 30% i ujednolici wizerunek karty we wszystkich krajach. Klienci Santander Bank Polska otrzymają pierwsze karty wykonane z tworzywa przyjaznego środowisku na przełomie czerwca i lipca.  Źródło: spółka

Netflix: Jeden z największych na świecie internetowych serwisów rozrywkowych, zapowiedział pięć nowych filmów i cztery seriale, które zostaną zrealizowane w Polsce i będą dostępne w ponad 190 krajach.  „Wierzymy, że produkcje mocno zakorzenione w danej kulturze, jej historii i emocjonalności, mogą być interesujące nie tylko dla widzów lokalnie, ale mają szanse powodzenia na całym świecie. Polscy twórcy potrafią tak przenieść te opowieści na ekran, by były uniwersalne i zrozumiałe dla globalnej publiczności. Chcemy współpracować z polskimi reżyserami, scenarzystami, producentami i innymi utalentowanymi członkami ekip, dawać im pole do rozwoju ich kreatywnych wizji. Chcemy dalej inwestować w polski przemysł filmowy – widzimy tu ogromny potencjał” – powiedział Łukasz Kłuskiewicz w Netflix odpowiedzialny za pozyskiwanie lokalnych treści w Europie Środkowo-Wschodniej. Źródło: spółka

PAIH i PIIT: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisały porozumienie o współpracy. Celem jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju i umocnienia polskiej branży informatyki i telekomunikacji na rynku polskim, ale przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Obie instytucje zobowiązały się do działania na rzecz wspierania polskich przedsiębiorstw branży IT i budowy ich pozytywnego wizerunku. Źródło: spółka

Sinterit: Druk 3D wspiera leczenie dzieci. Ortopedzi z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie do planowania operacji wykorzystują wydruki 3D od firmy.  Źródło: ISBtech

Leonardo: Wraz Roma Capitale zaprezentowali eksperymentalny projekt wykorzystujący satelity, drony, czujniki, sztuczną inteligencję oraz sieć 5G dla poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Źródło: ISBtech

Pora na Pola, Everli: Rzemieślnicze produkty od ponad 80 rolników współpracujących z e-targiem dostarczy szoper Everli. To wynik umowy zawartej przez obie platformy e-grocery (Pora na Pola i Everli). Źródło: ISBtech

Huawei: Huawei MateBook D 16 to najnowszy laptop w portfolio marki z aż 16- calowym ekranem FullView zapewniającym wysokie wrażenia wizualne, ze wsparciem aż dwóch technologii chroniących wzrok użytkownika. Koncern wprowadza do sprzedaży w Polsce swój pierwszy monitor – Huawei Display 23.8″. Ten kompaktowy monitor, wyposażony w 23,8-calową matrycę Full HD o proporcjach 16:9, jest otoczony ultracienkimi ramkami o szerokości zaledwie 5,7 mm. Źródło: ISBtech

Mio: Wprowadził do sprzedaży dwustronny wideorejestrator na motocykl Mio MiVue M760D. Źródło: ISBtech

LG: Wprowadził do sprzedaży ultrabooki LG gram. Nowa seria wyposażona jest w ekrany o proporcjach 16:10, jeszcze większe klawiatury i touchpady. Flagowy model LG gram 17Z90P z ekranem o przekątnej 17 cali waży tylko 1350 gramów. Źródło: ISBtech

BlueParrott: Marka specjalizująca się w technologii bezprzewodowych zestawów słuchawkowych (marka grupy GN Audio, do której należy też Jabra), wprowadza do oferty zestaw słuchawkowy Bluetooth z funkcją redukcji hałasu M300- XT, który zapewnia łączność w ruchu. Źródło: ISBtech

Hewlett Packard Enterprise: Poinformował o rekordowych wynikach w testach wydajnościowych, osiągniętych przez nowe rozwiązania obliczeniowe, będące częścią najszerszego w branży portfolio, opartego na procesorach AMD EPYC 7003. Testy obejmowały szeroki zakres wymagających obciążeń. Zanotowane wyniki były lepsze nawet o 39 proc. od osiągnięć konkurencji. Zastosowanie nowego, wprowadzonego na rynek procesora AMD EPYC 7003, pozwoliło HPE na pobicie 19 rekordów świata w kluczowych obszarach dla optymalizacji obciążeń, w tym m.in. zajęcie pozycji lidera w obszarze wirtualizacji, efektywności energetycznej, obciążeń analitycznych baz danych oraz aplikacji Java. Łącznie, do serwerów i systemów HPE wyposażonych w procesory AMD EPYC 2. i 3. generacji należą obecnie 32 rekordy świata. Źródło: ISBtech

Alio: Marka wprowadził kamerę FHD60 do zdalnego nauczania. Kamera oferuje nagrywanie materiałów wideo w rozdzielczości Full HD.  Źródło: ISBtech

Polenergia Dystrybucja: Spółka należąca do największej prywatnej grupy energetycznej w Polsce wdrożyła hybrydowy model zarządzania infrastrukturą IT. Jednocześnie stała się pierwszą firmą w Polsce, która korzysta z chmury na HPE GreenLake. Partnerem technologicznym Polenergii jest spółka Beyond.pl, która odpowiada za doradztwo infrastrukturalne oraz kompleksową obsługę kolokacyjną i chmurową. Źródło: ISBtech

Infobip: Pełna oferta platformy komunikacji w chmurze, została udostępniona jako usługa na Microsoft Azure. Rozszerza to zasięg rynkowy Infobip i globalną bazę klientów korporacyjnych – szczególnie w sektorach finansów, handlu elektronicznego i handlu detalicznego. Źródło: ISBtech

Comarch: Dystrybutor suplementów diety SFD wykorzystuje oprogramowanie spółki przy obsłudze szeregu procesów takich jak rejestracja i obieg faktur, zarządzanie umowami czy też wniosków i dokumentów związanych z majątkiem trwałym. Oprogramowanie pozwoliło usprawnić przebieg dokumentów oraz zaoszczędzić czas, dzięki dobremu planowaniu pracy. SFD zamierza również stale rozbudowywać system Comarch DMS. Źródło: spółka

eRecruiter: System ATS połączył siły MS Teams. Dzięki dodaniu nowych funkcjonalności zdalne rekrutacje oraz komunikacja między potencjalnymi pracownikami i rekruterami mają przebiegać sprawniej. Źródło: spółka

Pyszne.pl: Poszerza współpracę z siecią restauracji McDonald’s. Na terenie całej Polski z darmową dostawą będzie można zamówić ulubione dania, które zostaną dostarczone pod drzwi w 30 minut.  Źródło: spółka

Vectra: Zakończyło się organizowane przez NASK postępowanie przetargowe na świadczenie usługi IP Tranzyt dla OSE w trzech lokalizacjach – Warszawie, Poznaniu i Krakowie. We wszystkich trzech Grupa Vectra złożyła najkorzystniejsze oferty, jednak zgodnie z warunkami przetargu dostarczy usługę do dwóch z nich. OSE to wyjątkowy w skali europejskiej i światowej projekt, którego celem jest zagwarantowanie szkołom bezpiecznego i szybkiego dostępu do Internetu oraz eliminację zjawiska wykluczenia cyfrowego uczniów na terenie całej Polski. Źródło: spółka

T-Mobile: Wprowadza nowe plany abonamentowe dla usług w 5G. Trzy nowe warianty abonamentu 5G oferują oprócz nielimitowanych rozmów i SMSów, pakiety danych 50/100/150 GB za odpowiednio 65/90/120 PLN oraz rabaty na urządzenie do 200/600/800 zł. Promocja w dotychczasowym pakiecie 15GB – podwojenie pakietu danych do 30GB. Źródło: spółka

Transcend: Pod koniec marca w polskich sklepach zadebiutuje JetFlash 930C – nowy, dwustronny pendrive firmy. Nośnik obsługuje zarówno porty USB typu C, jak i typu A i osiąga prędkości do 420 MB/s. Będzie dobrym rozwiązaniem dla osób poszukujących narzędzia do przenoszenia plików między smartfonami, komputerami lub konsolami do gier. Producent postawił także na przyjemny dla oka design. Nieduże urządzenie zamknięto w metalicznej obudowie w odcieniu bladego złota. Źródło: ISBtech

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments