Na szkody wyrządzone zniekształceniem konkurencji przez wykluczenie dostawców chińskich składają się nie tylko koszty bezpośrednie poniesione przez operatorów na budowę sieci, ale także koszty  pośrednie, w tym także te poniesione przez konsumentów i Skarb Państwa, ocenił Wojciech Kozłowski, radca prawny  współpracujący z Dentons. Dlatego straty całościowe w raporcie Audytel/Dentons są większe niż koszty samych tylko operatorów, dodał.

„W trakcie niedawnej debaty o 5G zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska Pan Minister Marek Zagórski odniósł się do szacowanych w raporcie Audytel/Dentons kosztów potencjalnego wykluczenia Huawei z rynku. Pan Minister twierdzi że to niemożliwe aby całościowe szkody wyrządzone wykluczeniem chińskich dostawców z rynku budowy sieci 5 G były wyższe niż całej budowy tej sieci w Polsce. Pan Minister pomija to, że na szkody wyrządzone zniekształceniem konkurencji przez wykluczenie dostawców chińskich składają się nie tylko koszty bezpośrednie poniesione przez operatorów na budowę sieci, ale także koszty  pośrednie, w tym także te poniesione przez konsumentów i Skarb Państwa. Dlatego straty całościowe są większe niż koszty samych tylko operatorów” – powiedział ISBtech Kozłowski.

Bardzo często w przypadku wadliwie zaprojektowanego prawa koszty pośrednie poniesione przez wszystkich interesariuszy, przewyższają koszty bezpośrednie, stwierdził radca.

„Ten fenomen można wyjaśnić obrazowo używając porównania z kosztami szczepionek na Covid. Jeśli wykluczymy z rynku dostawców części szczepionek, to wyrządzone w ten sposób szkody wynikające z podniesienia cen przez producentów pozostałych szczepionek  będą tylko ułamkiem kosztów całkowitych. Największe szkody będą wynikały dla całej gospodarki, konsumentów i Skarbu państwa z opóźnień w szczepieniu. Podobnie sytuacja ma się  w przypadku szkód wyrządzonych zniekształceniem konkurencji przez wykluczenie dostawców chińskich z rynku sprzętu koniecznego do budowy sieci 5G – wzrost kosztów sprzętu stanowi jedynie cześć całości kosztów wynikających z opóźnień w budowie sieci 5G” – dodał Kozłowski.

W lutym opublikowano raport „Prawne i ekonomiczne skutki ograniczenia konkurencji wśród dostawców sprzętu sieciowego 5G w Polsce”, przygotowany przez firmę Audytel i kancelarię Dentons, gdzie wskazywano że wzrost cen na rynku telekomunikacyjnym, opóźnienia, spadek innowacyjności oraz możliwe spory prawne – takie mogą być skutki wykluczenia Huawei z budowy 5G w Polsce. Łączna szacowana strata dla polskiej branży telekomunikacyjnej wyniesie niemal 15 mld zł w ciągu 5 lat. Dla całej polskiej gospodarki będą to szacowane szkody sięgające ok. 44 mld zł w okresie 2021 – 2030.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Minister Zagórski podczas debaty 5G

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments