Znaczenie Edge Computingu dla przedsiębiorstwa

Michał Nowak, Head of Sales Eastern Europe Seagate, w wypowiedzi na temat rozwiązania Edge Computingu i jego znaczeniu w budowaniu i rozwoju przedsiębiorstw. 

Dlaczego Edge Computing ma kluczowe znaczenie dla nowoczesnego przedsiębiorstwa?

Urządzenia medyczne, autonomiczne samochody, robotyka przemysłowa: liczba urządzeń podłączonych do internetu rośnie z dnia na dzień i nic nie wskazuje na to, żeby ten trend miał zwolnić. Taki ekosystem zapewnia firmom oczywiste korzyści, ale korporacyjny internet rzeczy (IoT) wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Wszystkie te urządzenia tworzą mnóstwo danych, więc przedsiębiorstwa muszą poważnie przemyśleć zarządzanie nimi i dokonać niezbędnych inwestycji, aby czerpać korzyści z postępu technologicznego. 

Według Data Age, raportu IDC sporządzonego na zamówienie Seagate, globalna datasfera osiągnie wielkość 175 ZB w 2025, przy czym duże przedsiębiorstwa będą odpowiadać za ponad 80 proc. tych danych. W miarę, jak sieć powiększa się o kolejne urządzenia, rośnie też czas przesyłania danych przez sieć, co jest krytycznym problemem w takich zastosowaniach, jak samochody autonomiczne lub usługi finansowe, które wymagają szybkiej, cechującej się niskimi opóźnieniami transmisji danych. Rozwiązaniem tych problemów jest przetwarzanie brzegowe (edge computing), poprzez przesunięcie mocy obliczeniowej z rdzenia na brzeg sieci. Umożliwi to szybsze i bardziej efektywne działania na podstawie danych.

Przetwarzanie brzegowe to nowy, złożony sposób organizowania infrastruktury IT, a zanim biznes zacznie czerpać korzyści z nowej ery sieci rozproszonych, trzeba będzie podjąć kilka ważnych wyzwań związanych z zarządzaniem danymi. 

Wykładniczy wzrost ilości danych

Według raportu Gartnera zatytułowanego „How to Overcome Four Major Challenges in Edge Computing” (Jak przezwyciężyć cztery główne wyzwania w przetwarzaniu brzegowym) – „Do 2022 roku ponad połowa danych generowanych przez przedsiębiorstwa będzie tworzona i przetwarzana poza centrami danych lub chmurą, będzie to jednak inny rodzaj danych”. Wprowadza to dodatkowe warstwy złożoności. Każda firma ma inne potrzeby i priorytety związane z danymi i nie ma jednego branżowego standardu zarządzania ekosystemami IoT od rdzenia do brzegu sieci.

Wiele firm przeniosło przynajmniej część danych do chmury publicznej ze względu na wygodę i możliwości szybkiego skalowania. Jednak w miarę, jak rośnie tempo powstawania danych, chmura publiczna może prowadzić do problemów z bezpieczeństwem, złożonością i kosztami. Rozwiązania chmury prywatnej i hybrydowej rozwiązują te problemy, ale wprowadzają inne, utrudniając zarządzanie danymi od rdzenia do brzegu sieci. W przyszłości pojawią się innowacyjne podejścia do tych problemów, łączące sprzęt i oprogramowanie w celu usunięcia niepotrzebnych etapów i szybszego, bardziej niezawodnego przenoszenia danych tam, gdzie są potrzebne.  

Ochrona przed atakiem

Im większa sieć, tym więcej stwarza okazji do cyberataku. Każda firma musi rozważyć z jednej strony zalety przetwarzania brzegowego, a z drugiej związane z tym ryzyko i podjąć działania w celu ograniczenia zagrożeń. Podczas, gdy dane w chmurze publicznej lub prywatnej są prawdopodobnie dość bezpieczne, dane na brzegu sieci są znacznie bardziej zagrożone.

Na szczęście istnieją pewne opcje dla przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć stopień bezpieczeństwa swoich danych. Kluczową rolę odgrywa sprzęt. Nie ma znaczenia, jak bezpieczne jest oprogramowanie, jeśli dane mogą zostać odczytane przez kogoś, kto wejdzie w posiadanie fizycznego nośnika, na którym są przechowywane. Szyfrowanie danych w spoczynku powinno być standardem dla wszystkich danych dostępnych w sieci, przy czym klucze powinny być przechowywane niezależnie od chronionych danych. Przy takim poziomie szyfrowania dane pozostaną bezpieczne nawet w razie złamania zabezpieczeń samej sieci. W nadchodzących latach szyfrowanie sprzętowe będzie coraz ważniejszą częścią szerszej strategii zabezpieczania danych korporacyjnych, a firmy, które przyjrzą mu się bliżej już dziś, będą lepiej przygotowane na przyszłość.

Wartość danych

W miarę, jak coraz więcej danych będzie przechowywanych na brzegu sieci, przedsiębiorstwom trudniej będzie uzyskać pełny wgląd w dane i zrozumieć ich wartość. Producent może na przykład mieć inteligentną fabrykę z kilkoma różnymi urządzeniami, z których każde wytwarza inny rodzaj danych. Dane te można wykorzystać do zwiększenia wydajności procesu produkcyjnego lub sygnalizowania usterek w czasie rzeczywistym. Wyzwanie polega na tym, aby nie dopuścić do izolacji tych danych.

Dodatkowa złożoność wiąże się również z tym, że różne typy danych mają różną wartość dla firmy. Jak zauważa Gartner w raporcie „How to Overcome Four Major Challenges in Edge Computing” – „Bajt danych na brzegu sieci, będzie miał mniejszą wartość niż typowy bajt danych w dzisiejszych centrach danych. Wynika to z tego, że wiele danych to szum, który wymaga wstępnego filtrowania lub podstawowej analizy. W tym kontekście oczywiste jest, że należy zrobić więcej, aby pomóc firmom w analizowaniu danych na brzegu sieci i bezpiecznym przenoszeniu ich tam, gdzie są najbardziej potrzebne”.

Sieci korporacyjne stają się coraz bardziej rozproszone i złożone, przez co trudniej jest zrozumieć, które dane są ważne. Przechowywanie danych i zarządzanie nimi na brzegu sieci stanie się dla przedsiębiorstw ważnym sposobem radzenia sobie z rosnącą ilością danych teraz i w nadchodzących latach, ale wiąże się to ze specyficznymi wyzwaniami. To krytyczny moment. Wiele firm znajduje się na początku lub we wczesnych etapach tej podróży, a te, które już teraz zaczynają myśleć o zarządzaniu danymi, ich bezpieczeństwie i wartości, znacznie ułatwią sobie proces zarządzania danymi od brzegu do rdzenia sieci w dłuższej perspektywie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments