Kilkanaście tysięcy krajowych firm z sektora MŚP nie planuje migracji do chmury. W odpowiedzi Future Processing, wraz z Software Development Association Poland (SoDA), zapraszają polskich przedsiębiorców do udziału w badaniu „How to go to the Cloud?” dotyczącym wykorzystania rozwiązań chmurowych. Organizatorzy projektu chcą uzyskać odpowiedź na pytanie jak polskie firmy wypadają na tym tle w porównaniu do konkurencji z Europy Zachodniej 

Chmura w Polsce i w Europie

Intencją organizatorów projektu jest chęć pokazania zarówno szans, jak i zagrożeń czy wyzwań, przed którymi staje firma chcąca dokonać migracji do chmury. Autorzy badania chcą zapytać nie tylko o stopień adopcji rozwiązań chmurowych, lecz również o przebieg procesu ich wdrażania – problemy i wyzwania np. związane z kwestiami prawnymi, strategie wyjścia i ocenę kosztów alternatywnych. Chcą jednocześnie poznać perspektywę przedstawicieli biznesu z różnych krajów: z Polski, Wielkiej Brytanii czy regionu DACH.

Krzysztof Szabelski, Head of Technology w Future Processing

„Na co dzień działamy na kilkunastu europejskich rynkach i to potencjał, który wart jest wykorzystania. Ważnym i unikalnym aspektem naszego projektu jest chęć przekonania się jak pod względem rozwiązań chmurowych polskie firmy plasują się na tle zagranicznych przedsiębiorstw. Chcemy porównać podmioty działające w konkretnych branżach, będące wobec siebie naturalnymi konkurentami” – mówi Krzysztof Szabelski, Head of Technology w Future Processing. 

„Naszym celem jest m.in. pokazanie szerszego kontekstu – otoczenia, w którym działają polscy przedsiębiorcy. Przede wszystkim przedstawiciele średnich firm, którym trudniej jest adoptować takie zmiany. Chcemy dostarczyć najbardziej aktualnej wiedzy ich decydentom, tak aby mogli pozycjonować swoje biznesy względem firm z innych europejskich krajów i ocenić na przykład czy konkurenci nie stają się bardziej elastyczni, co w obecnej, niepewnej sytuacji gospodarczej ma przecież bardzo duże znaczenie” – dodaje Krzysztof Szabelski

Kilkanaście tysięcy firm nie chce chmury

Z raportu „Chmura publiczna w Polsce”, zrealizowanego przez Deloitte wynika, że w dużych firmach zmianie ulegają oczekiwania wobec działów IT, a zdobywanie przewagi konkurencyjnej dzięki technologii coraz częściej wpisane jest w ich strategie. Od CIO (Chief Information Officer) oczekuje się, aby tworzył wartość biznesową, wspierał innowacyjność, a także zapewniał zwinność organizacji. Jedną z najważniejszych kwestii związanych z wdrożeniem chmury jest możliwość przesunięcia zasobów IT z zadań administracyjnych do obszarów wsparcia biznesu. Według raportu aż 90 proc. spośród dużych przedsiębiorstw identyfikujących się jako liderzy rynku korzysta z rozwiązań w chmurze. 

Z kolei jak wskazuje raport „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie. MŚP w drodze do cyfrowej transformacji” wyraźnie przyspieszył proces adaptacji do chmury wśród polskich małych i średnich firm. 36 proc. spośród przedsiębiorstw z tego sektora z sukcesem zakończyło wdrażanie tego typu rozwiązań. Blisko 40 proc. jest w trakcie implementacji lub planuje wdrożenie rozwiązań chmurowych. Istnieje jednak spore grono firm, które nie są przekonane do cloud computingu. Inwestycji i korzystania z tego rozwiązania przedsiębiorstwo MŚP. Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, sektor MSP stanowi przeważającą większość (99,8 proc.) działających w Polsce przedsiębiorstw, których łącznie jest 2,15 mln. Wśród nich udział firm małych wynosi 2,4% (52,7 tys.), a średnich 0,7% (15,2 tys. podmiotów). 

Krzysztof Szabelski, Head of Technology w Future Processing

„Miejmy zatem świadomość, że gdy mówimy o braku zaangażowania w chmurę jednej czwartej krajowych MSP, to mamy do czynienia z rzędem wielkości na poziomie kilkunastu tysięcy podmiotów. Od ponad 20 lat dostarczamy rozwiązania technologiczne wspierające biznes. Chcemy, aby wobec wyzwania jakim jest migracja do chmury, nasi przedsiębiorcy – zarówno ci, którzy je planują oraz ci którzy jeszcze się na to nie zdecydowali – mogli podejmować strategiczne decyzje i wdrażać efektywne zmiany w oparciu o jak najlepszą wiedzę i doświadczenie partnerów” – komentuje Krzysztof Szabelski

Wśród powodów najczęściej powstrzymujących firmy przed „krokiem w chmurę” znajdują się: obawa o utratę kontroli nad przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych (74 proc.), brak budżetu na dodatkowe przedsięwzięcia (56 proc.) oraz brak kompetencji chmurowych (52 proc.). 

„Naszą intencją jest pomoc w usystematyzowaniu wiedzy o chmurze, w tym o najnowszych trendach takich jak: PaaS, Cloud Native czy DevOps a także pokazanie przykładów, jak inne firmy potrafią je wdrażać. Nasze badanie pozwoli zdobyć unikalną wiedzę, opartą na połączeniu perspektyw biznesowej i technologicznej. W konsekwencji może ona stanowić fundament do podejmowania strategicznych decyzji przez firmy z różnych branż” – podsumowuje Krzysztof Szabelski Head of Technology w Future Processing i koordynator projektu.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments