Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 15-19 lutego br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK 

Podatek od reklam: Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina zaapelowało o usunięcie kin z listy przyszłych płatników planowanego podatku od emisji reklam. „Złożyliśmy do Ministerstwa Finansów stanowisko Stowarzyszenia, ale kluczowe jest to, czy pan premier Piotr Gliński będzie popierał obciążanie kin dodatkowym podatkiem. Kina od 15 lat płacą opłatę na PISF: 1,5 %, nie tylko od przychodów z reklam wyświetlanych w kinach, ale także od przychodów ze sprzedaży biletów. Na czas pandemii nikt nas nie zwolnił z opłat, przy braku pomocy sektorowej dla dużych kin. Na naszej branży opiera się polski przemysł kinowy. Dociążanie kin działa na szkodę polskiej kinematografii” – powiedziała prezeska Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina Joanna Kotłowska. Źródło: ISBnews

Podatek od reklam: Porozumienie oczekuje od Ministerstwa Finansów albo wycofania się z planowanego podatku od reklam, albo jego głębokiej rewizji, poinformował szef Porozumienia Jarosław Gowin. Zapowiedział, że jako minister odpowiedzialny za gospodarkę rozpoczyna dziś konsultacje online z Izbą Wydawców Prasy, w ciągu kilkunastu dni mają odbyć się też konsultacje z branżą e-commerce oraz reklamową.  Źródło: ISBnews

E-handel: Według danych Głównego Urzedu Statystycznego (GUS) udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 9,8% w styczniu 2021 r. z 9,1% całości sprzedaży w grudniu ub.r. Wartość sprzedaży przez internet spadła o 18,9% w ujęciu miesięcznym. „W styczniu 2021 r. w porównaniu z grudniem 2020 r. odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 18,9%). Natomiast udział tej sprzedaży zwiększył się z 9,1% w grudniu ub. roku do 9,8% w styczniu br. Wzrost udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano w większości grup, przy czym znaczny wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy 'tekstylia, odzież, obuwie' (z 19,9% przed miesiącem do 44%), a także podmioty z grup 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach' (odpowiednio z 27,8,% do 34,1%) oraz 'meble, rtv, agd' (z 15,2% do 19,3%)” – podał GUS. Źródło: ISBnews

E-dokumenty: Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, dotyczący poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych i dokumentów pobytowych. „Projekt dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych i dokumentów pobytowych. Chodzi o ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Wśród unijnych państw występują znaczące różnice w poziomie zabezpieczeń krajowych dokumentów służących do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się” – podano w komunikacie.Rozporządzenie Unii Europejskiej nakłada na państwa członkowskie nowe obowiązki dotyczące niezbędnych zabezpieczeń w dokumentach tożsamości, w tym m.in. obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców. Chodzi także o konieczność dostosowania wzoru dowodu osobistego do specyfikacji i minimalnych norm dotyczących bezpieczeństwa. Źródło: ISBnews

e-płatnosci: Cztery piąte 80% internautów najczęściej wybiera płatności natychmiastowe (np. przelew online, BLIK) do finalizacji zamówień internetowych, 16% decyduje się na płatność przy odbiorze, 3% – na ratalną i 1% – na odroczoną, wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Tpay. „Zarówno przed nowymi sklepami, jak i tymi, które postanowiły poszerzyć swoją działalność o nowe kanały sprzedaży online, stanęło w 2020 r. nie lada wyzwanie. W krótkim czasie musiały one dopasować do sytuacji wiele aspektów biznesowych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem w nowym cyfrowym środowisku, w tym płatności online. Aż 90% internautów w naszym badaniu wskazało, że podczas płacenia online bardzo ważne jest dla nich bezpieczeństwo transakcji. Natomiast przy wyborze metody płatności liczy się najbardziej wygoda i szybkość. To dla e-sprzedawców bardzo wyraźne wskazówki” – powiedział CEO operatora płatności Tpay Paweł Działak. Źródło: ISBnews

Zdalna praca: Rada Przedsiębiorczości apeluje o wprowadzenie regulacji, umożliwiającej elastyczne i efektywne stosowanie pracy zdalnej. Postuluje m.in. rezygnację z obowiązku określania konkretnego miejsca wykonywania pracy zdalnej, ograniczenie dokumentacji pracowniczej do dokumentacji elektronicznej oraz pozostawienie firmom szczegółowych rozstrzygnięć w sprawie wyposażenia pracowników w niezbędny sprzęt, poinformowała Konfederacja Lewiatan. „Apelujemy o wprowadzenie regulacji dotyczących pracy zdalnej w sposób uwzględniający dorobek dotychczasowej praktyki rynku, z uwzględnieniem uzasadnionych interesów strony pracowniczej i pracodawców” – podano w materiale. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: W projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) nie zostały określone zasady rozdysponowania określonych w przedmiotowym przepisie zasobów częstotliwości. Wobec niejasności w tej kwestii, nie jest możliwa jednoznaczna ocena przepisu pod kątem potencjalnych zagrożeń dla stanu konkurencji na wskazanym rynku, a dyskusja nad tym zagadnieniem wydaje się warta podjęcia, poinformował ISBnews departament komunikacji UOKiK. „UOKiK w październiku 2020 zgłosił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD68). Nasze postulaty zostały zrealizowane poprzez zmianę brzmienia przepisów art. 66a-66d ustawy o KSC. Również w styczniu 2021 roku zgłaszaliśmy uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. M.in. w szczególności w świetle nowego art. 115(4) ustawy Prawo telekomunikacyjne nie jest jasne, czy na podstawie tego przepisu organ regulacyjny będzie dokonywał rezerwacji częstotliwości, czy jedynie przygotowywał się do późniejszego ich rozdysponowania” – napisał UOKiK w informacji przesłanej ISBnews. Źródło: ISBnews

Crowdfunding: „Wartość rynku crowdfundingu w 2021 roku zwiększy się do poziomu 2,033 mld zł z 1,089 mld zł w 2020 roku, przy dynamice na poziomie 86,6%. Na tak duży wzrost w br. wpływa kilka czynników, w tym m.in. dynamiczny, bo aż 100-proc. r/r wzrost wartości największego sub-rynku, tj. zbiórek charytatywnych, który w tym roku urośnie do wartości 1,572 mld zł. Także 100-proc. dynamiką będzie mógł się pochwalić rynek cyklicznych zbiórek, choć jego wartość nie będzie jeszcze aż tak znacząca, gdyż w br. wyniesie 50 mln zł. Trzecią co do wielkości dynamiką wzrostu, na poziomie 50%, będzie mógł się poszczycić rynek finansowania społecznościowego udziałowego, który w 2021 roku zwiększy swoją wartość do poziomu blisko 138 mln zł” – poinformował współzałożyciel zrzutka.pl Tomasz Chołast. Źródło: ISBnews

Innowacyjność: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji konkursu 'Szybka Ścieżka'  22 marca 2021 r. Łączny budżet podzielonego na dwie rundy konkursu to 300 mln zł. 'Szybka Ścieżka' jest największym programem wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. W jego ramach powstają takie projekty, jak: mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych, bioniczna proteza ręki, hybrydowe poduszki ratunkowe, system monitoringu jakości powietrza, gra rekrutacyjna i setki innych innowacji. W minionym roku, oferta wsparcia sięgnęła w sumie blisko 3 mld zł. Nabór wniosków o dofinansowanie został podzielony na dwie rundy – pierwsza skierowana jest do dużych przedsiębiorstw i ich konsorcjów (również z udziałem MŚP i jednostek naukowych), jej budżet to 100 mln zł. Nabór rozpocznie się 22 marca 2021 roku i potrwa maksymalnie do 12 kwietnia 2021 r. Źródło: ISBnews

E-zakupy: Średnia wartość wzorcowego koszyka wyniosła 229,2 i wzrosła o 2% m/m w styczniu, wynika z badania cen przykładowego koszyka zakupowego, czyli zestawienia najpopularniejszych produktów FMCG kupowanych przez Polaków w celu zaspokojenia różnych potrzeb życiowych (tj. nabiału, mięsa i wędlin, napoi, dodatków, słodyczy, chemii domowej, kosmetyków, alkoholi i in.) przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency. Najdroższe ponownie okazało się e-grocery. Różnica w cenach to ponad 17,53% (sklepy stacjonarne vs. online). „W styczniu badanie koszyka zakupowego przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency wykazało średnią cenę koszyka zakupowego kształtującą się na poziomie 229,2 zł, co oznacza wzrost średniej o 5 zł, czyli o 2% w porównaniu z grudniem 2020  r. W badaniu odnotowaliśmy również wzrost ceny koszyka maksymalnego w stosunku do analogicznego badania wykonanego w styczniu 2020 r. W styczniu 2021 r. koszyk złożony z najdroższych produktów kosztował 332,50 zł, a w styczniu 2020 r. – 306,08 zł, co daje różnicę na poziomie 26,42 zł, tj. 8%” – podano w materiale. Źródło: ISBnews

E-komunikacja: Cyfrowe metody komunikacji pozytywnie ocenia 80% Polaków, choć 75% uważa jednocześnie, że możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem firmy, sklepu czy instytucji jest ważna, wynika z badania: „Jak w warunkach nowej rzeczywistości Polacy korzystają z kanałów cyfrowych”, przeprowadzonego przez EY Polska i Billennium.  Źródło: ISBnews

E-administracja: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPIT) planuje utworzenie w II kw. konta przedsiębiorcy, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Konto to ma powstać na biznes.gov.pl. „W jednym miejscu przedsiębiorca będzie mógł załatwić wszystkie sprawy urzędowe. I jedyne, czego będzie potrzebował, to jest aktywny profil zaufany” – powiedział Gowin podczas konferencji prasowej.  Źródło: ISBnews

Spotkania online: O 953% wzrosła w 2020 r. liczba spotkań i eventów organizowanych w Polsce, a średni czas trwania eventu online wyniósł 82 minuty. Płatne wydarzenia zarobiły prawie 2,5 mln złotych. Na całym świecie liczba wydarzeń zdalnych wyniosła ponad 2,3 mln z udziałem 30,7 mln uczestników za pośrednictwem polskiej platformy webinarowej ClickMeeting. Źródło: ISBnews

E-administracja: Komisja Europejska przesłała do Polski uzasadnioną opinię w związku z naruszeniem prawa UE chroniącego niezależność krajowego organu regulacyjnego (KOR), która jest kluczową zasadą prawa telekomunikacyjnego UE, poinformowała Komisja. „W szczególności niepokój budzą przepisy prawne zmieniające polskie prawo telekomunikacyjne, które doprowadziły do przedterminowego wygaśnięcia mandatu szefa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zgodnie z prawem UE, tj. obowiązującą wówczas dyrektywą ramową, ostatnio wzmocnioną przez Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, szefowie krajowych organów regulacyjnych mogą zostać odwołani tylko wtedy, gdy nie spełniają już warunków wymaganych do wykonywania ich obowiązków, które zostały z góry określone w prawie krajowym” – czytamy w komunikacie.  Źródło: ISBnews

CUPRA: Marka liczy w tym roku na nawet 10-krotny wzrost rejestracji modelu Formentor w porównaniu z ubiegłym rokiem, poinformował ISBnews PR manager marki CUPRA Jakub Góralczyk. „CUPRA planuje w Polsce dużą ekspansję. Otworzyliśmy CUPRA Studio w Warszawie – trzeci conceprt store marki na świecie. Wierzymy, że jest to marka, która jest w stanie zyskać duże zainteresowanie zarówno wśród Polaków, jak i pasjonatów motoryzacji na całym świecie. Marka powstała w 2018 roku i od samego początku przyciąga uwagę swoim niestandardowym, dynamicznym charakterem. Nawet w niezwykle wymagającym 2020 roku popularność modeli CUPRY przekroczyła nasze oczekiwania, sprzedając się w rekordowych 27 400 egzemplarzach. Tym bardziej liczymy na bardzo pozytywne wyniki sprzedażowe w tym roku” – powiedział ISBnews Góralczyk. Obecnie marka ma w portfolio 3 modele – Atekę, Leona oraz wprowadzonego na rynek w zeszłym roku Formentora. „W II połowie ubiegłego roku, kiedy model Formentor pojawił się na rynku zarejestrowaliśmy niecałe 100 sztuk. Aby dać wyobrażenie o tym, jak bardzo chcemy markę rozwijać sprzedażowo, w tym roku zamierzamy zarejestrować 10 razy więcej. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu szerokiej gamy napędów, od hybrydowych, po sportowe jednostki spalinowe o mocy ponad 300 KM. Odpowiadamy w ten sposób na zróżnicowane zapotrzebowania naszych klientów” – dodał przedstawiciel marki CUPRA.  Źródło: ISBnews

E-zakupy: W 2020 roku najwięcej kredytów ratalnych udzielonych zostało w sklepach internetowych ze sprzętem AGD i RTV, a także tych specjalizujących się w sprzedaży telefonów komórkowych, mebli oraz artykułów sportowych i turystycznych. Kredyt ratalny był także popularny w serwisach z asortymentem motoryzacyjnym.Zdecydowanie najczęściej w ten sposób kupowane były smartfony, które stanowiły aż 32% produktów z pierwszej dziesiątki. Na kolejnej pozycji znajdują się telewizory (16% udziału w 10 najpopularniejszych produktach) oraz laptopy (11%). Dużym zainteresowaniem cieszyły się także lodówki, pralki oraz rowery.Smartfony były najczęściej wybieranym produktem, który klienci kupowali na raty w kanale online w każdym miesiącu ubiegłego roku. Najwięcej tego typu zakupów Santander Consumer Bank odnotował w kwietniu oraz w lipcu ubiegłego roku. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), pomimo prowadzonych od wielu lat kampanii i działań edukacyjnych, których inicjatorami są m.in. podmioty rynku finansowego, obserwowana jest tendencja wzrostowa liczby oszustw, których ofiarami padają konsumenci, niejednokrotnie tracący oszczędności całego życia. Konkluzja ta dotyczy zarówno osób aktywnie korzystających z nowoczesnych technologii i form komunikacji, jak również osób starszych, które z usług bankowości elektronicznej korzystają sporadycznie. Źródło: KNF

Smartfony: Seniorzy zbliżyli się do zamknięcia cyfrowej luki pokoleniowej. Jednak wybuch pandemii spowolnił dotychczasowy trend, mimo iż jak wynika z badania Ericsson Consumer Lab, seniorzy w ostatnich latach wyraźnie rozbudowali swoje cyfrowe kompetencje i częściej korzystali ze smartfonów. W porównaniu 2016 i 2020 roku, seniorzy posiadający smartfony zwiększyli swoje wykorzystanie we wszystkich sześciu badanych aktywnościach internetowych. W 2016 roku połowa z nich przeglądała internet codziennie, obecnie robi to aż 81%. Co więcej, tylko połowa używała wtedy komunikatorów i korzystała codziennie z mediów społecznościowych, dziś stale korzysta z tych narzędzi 70% seniorów. Źródło: spółka

Cyberobrona: Mimo zeszłorocznej próby unieszkodliwienia botnetu Emotet przez międzynarodowe organy ścigania, ten wciąż pozostaje najczęstszym zagrożeniem dla firm i komputerów osobistych – informuje Check Point Research. 2021 rok nie przyniósł zmian również w Polsce. Nasz kraj nadal zajmuje odległe (41) miejsce w światowym rankingu cyberbezpieczeństwa. Źródło: spółka

AI: 80% banków deklaruje, że zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z wdrażania systemów sztucznej inteligencji (AI). Argumenty przemawiające za kontynuacją wdrażania systemów sztucznej inteligencji są widoczne dla branży. Stawką są dodatkowe pieniądze. Banki, które zastosują systemy AI, zaoszczędzą 474 mld USD do 2023 roku. Prognozy wskazują, że inwestycje w AI przez sektor finansowy mają zwiększyć swoją wartość o 1,2 biliona USD do 2035 roku. Sztuczna Inteligencja doskonale sprawdza się w szybkich insightach dotyczących klienta. Ma to olbrzymie znaczenie dla tworzenia indywidualnych ofert, rekomendacji produktowych i symulacji przyszłych jego zachowań. Nie można pominąć zasług algorytmów w obniżaniu ryzyka dokonywania nieautoryzowanych operacji. Jest jeszcze jeden obszar, w którym algorytmy mogą udowodnić swoją skuteczność. „Jeden z naszych klientów bankowych poprosił nas o znalezienie sposobu na szybszą analizę umów kredytowych i zapisanie zestawu metadanych dla każdego z nich – zgodnie z nowymi przepisami. Bez korzystania z analizy treści byłoby to bardzo kosztowne przedsięwzięcie i, szczerze mówiąc, niemożliwe dla zespołu do wykonania w danym przedziale czasowym” – powiedział Marcin Somla, dyrektor Grupy SER.  Źródło: ISBtech

SaaS: Ostatni raport „2020 State of SaaSOps” wskazuje, że już 70 proc. aplikacji dla biznesu opiera się na modelu SaaS. Wcześniejsze badania tego zespołu szacują, że 73 proc. firm i organizacji korzysta już głównie z oprogramowania SaaS.  Źródło: ISBtech

Sprzęt telekom.: Kupując telefon komórkowy, że wszystkich usług dodatkowych Polacy najczęściej wybierają ochronę telefonu lub wyświetlacza. Na tę opcję decyduje się prawie połowa użytkowników smartfonów. Zakup ten nie dziwi: 80% badanych przyznaje się do zbicia swojego ekranu w telefonie. Co jeszcze psuje się Polakom w telefonach? Mówią o tym wyniki najnowszego, reprezentatywnego badania Biostat na zlecenie firmy iMad zrealizowanego w styczniu 2021 roku.  Źródło: ISBtech

P&G: „Internet rzeczy (IoT) już oferuje, a w przyszłości będzie oferować jeszcze większe, możliwości rozwoju produktów i usług. Do innowacji, które kiedyś mogły wydawać się niewyobrażalne należy na przykład to, smarfony w połączeniu z algorytmami głębokiego uczenia się, wspierają konsumentów w stosowaniu produktów do pielęgnacji skóry poprzez odpowiednie rekomendacje, a technologia analizująca pozycję szczoteczki zainstalowana w aplikacji Oral B IO pomaga lepiej myć zęby” – oceniła w rozmowie z ISBtech Dr Siân Morris Senior Director Corporate Science Communications w Procter & Gamble. Źródło: ISBtech

Answear: Założenia spółki to: podwojenie biznesu w ciągu trzech lat, marża EBITDA 5-6%. Spółka nie wyklucza wejście na 1 lub 2 zagraniczne rynki, decyzja zostanie podjęta w II półr., osiąganie dodatniej rentowności nie powinno zajmować więcej niż 3 lata.  Źródło: Trigon

Teradyne, Inc.: Ogłosił, że Kim Povlsen został powołany na stanowisko prezesa zarządu Universal Robots. Povlsen, Duńczyk, wnosi doświadczenie w obszarze globalnego zarządzania zarówno z perspektywy technologii, jak i biznesu i będzie prowadził Universal Robots w kolejnym etapie rozwoju i innowacji. Jego mianowanie podkreśla przywiązanie firmy Teradyne do duńskich korzeni Universal Robots i jej roli w rozwoju lokalnej społeczności robotyki. Kim obejmie nowe stanowisko w Universal Robots z dniem 1 marca 2021 roku. „Universal Robots, z Kimem na pokładzie, ma doskonałe możliwości wzmocnienia pozycji lidera światowego rynku robotyki współpracującej. Możemy przyśpieszyć rozwój opracowywania nowych zastosowań i wzrost rynku. Universal Robots była jedną z firm, które utworzyły podstawy zagłębia robotyki w Odense, a nasi globalni klienci darzą uznaniem innowacyjność i jakość wynikającą z duńskiego dziedzictwa. Cieszę się, że mamy duńskiego prezesa, który może dalej rozwijać nasze osiągnięcia i wspierać ciągły rozwój naszego hubu robotycznego i siedziby w Odense” – powiedział Greg Smith, prezes Grupy Automatyki Przemysłowej firmy Teradyne, pełniący obowiązki prezesa zarządu Universal Robots.  Źródło: ISBtech

Capgemini: Nawet o 600 nowych miejsc pracy może zwiększyć się zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach w 2021 r. Szczególnie dużym zainteresowaniem będą cieszyć się specjaliści IT oraz osoby z dobrą znajomością języków obcych. Capgemini zamierza zatrudnić 200 nowych pracowników do obsługi projektów IT na Śląsku, które będą pracować w nowym kompleksie biznesowym Face2Face Business Campus. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Orange Polska: Spółka nie wyklucza kolejnych akwizycji spółek z segmentu IT, poinformowała wiceprezes ds. rynku biznesowego Bożena Leśniewska.”Od kilku lat permanentnie monitorujemy rynek i 'czyhamy' na jakąś okazję, więc będziemy to kontynuować. Jeżeli znajdzie się jakiś interesujący przedmiot zakupu, który wpisywałby się w tą naszą mapę łańcucha wartości transformacji, to będziemy zainteresowani takim podmiotem. Nie ukrywam, że teraz w pierwszej kolejności pracujemy nad tym, aby dobrze zbudować synergię pomiędzy tymi podmiotami, które mamy. Co nie zmienia postaci, że przyglądamy się rynkowi” – powiedziała Leśniewska. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych Orange Polska zwiększyła się w ub.r. o 114 tys., tj. 8,3% r/r. Na koniec 2020 r. ich liczba wyniosła 1 483 tys. Z kolei liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM) zwiększyła się do 15 752 tys. na koniec ub.r. z 15 284 tys. rok wcześniej.”Na koniec grudnia, 65% indywidualnych klientów dostępu szerokopasmowego było abonentami ofert konwergentnych (wobec 62% rok wcześniej). Łączna liczba usług, z których korzystają indywidualni klienci rozwiązań konwergentnych, wyniosła 6 mln, co oznacza, że średnio każdy klient korzysta z ponad czterech usług” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Spółka prognozuje niski jednocyfrowy wzrost EBITDAaL (wobec 2 797 mln zł w ub.r.) i przychodów (wobec 11 508 mln zł w ub.r.) w 2021 r.”Zarząd prognozuje w 2021 roku wzrost EBITDAaL w ujęciu procentowym na niskim poziomie jednocyfrowym. Przewidujemy dalszy wzrost w podstawowych usługach telekomunikacyjnych (konwergentnych, komórkowych i szerokopasmowych), które mają istotne znaczenie dla osiąganej marży zysku, kontynuację strategii budowy wartości w działaniach komercyjnych, wzrost przychodów z usług IT i integracyjnych oraz dalszą optymalizację kosztów. Oczekujemy, że decyzje regulacyjne o obniżce stawek MTR i FTR będą miały niekorzystny wpływ na przychody, ale jedynie ograniczony wpływ na rentowność. Ponadto, spodziewamy się dalszej presji na wysokomarżowe usługi tradycyjne (stacjonarne usługi głosowe, detaliczne i hurtowe)” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Spółka odnotowała 21 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2020 r. wobec 187 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 57 mln zł wobec 176 mln zł straty rok wcześniej. EBITDaL wyniósł 654 mln zł wobec 682 mln zł rok wcześniej, zaś marża EBITaL – odpowiednio: 21,2% wobec 22,7% rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 083 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 2 999 mln zł rok wcześniej. W całym 2020 r. Orange Polska odnotował 46 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 82 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDaL wyniósł w całym ub.r. 2 797 mln zł wobec 2 718 mln zł rok wcześniej, zaś marża EBITaL – odpowiednio: 24,3% wobec 23,8% rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Rada nadzorcza powołała Bożenę Leśniewską na wiceprezesa, a Jolantę Dudek, Witolda Drożdża i Piotra Jaworskiego na członków zarządu spółki na kolejną, trzyletnią kadencję. „Powołanie zostało dokonane przed upływem obecnej kadencji. Kadencje rozpoczną się w dniu najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Orange Polska za 2020 rok i potrwają trzy lata. Pani Bożena Leśniewska pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. rynku biznesowego, pani Jolanta Dudek pełni funkcję członka zarządu ds. doświadczeń klientów, pan Witold Drożdż pełni funkcję członka zarządu ds. strategii i spraw korporacyjnych, pan Piotr Jaworski pełni funkcję członka zarządu ds. sieci i technologii” – podała spółka. Źródło: ISBnews

e-obuwie: Spółka uruchomiła na rynku ukraińskim platformę e-commerce Modivo z odzieżą premium. „Prowadząc sprzedaż obuwia i akcesoriów na rynku ukraińskim, udowodniliśmy, że potrafimy zagwarantować szeroki dostęp do topowych marek. Równocześnie zapewniamy szereg udogodnień związanych z szybką dostawą oraz przyjazną polityką zwrotów” – powiedział prezes eobuwie.pl Marcin Grzymkowski. Modivo zapewnia kompleksową obsługę zagranicznych rynków. Prowadzi komunikację w 13 krajach. Źródło: ISBnews

Grupa Atlas: Spółka planuje w bieżącym roku kolejne inwestycje zarówno w obszarze infrastruktury produkcyjnej, robotyzacji jak również w systemy informatyczne, w tym także inwestycje zagraniczne: zwiększenie mocy produkcyjnych w zakładzie Oradei w Rumunii i uruchomienie nowej suszarni w Grodnie, zwiększenie efektywności zakładu produkcji pap na Białorusi. Źródło: ISBnews

UPC Polska: Spółka miała 1 525 000 klientów (wzrost o 41 200 r/r), korzystających z 3 267 500 usług (RGU) na koniec 2020 r. (wzrost o 100 tys. r/r). „W 2020 roku UPC przyśpieszyło wzrost we wszystkich kluczowych obszarach i przekroczyło próg 1,5 mln klientów, zdobywając największą ich liczbę od 5 lat – 41 200. Dzięki stałemu wzrostowi lojalności klientów, liczba subskrypcji cyfrowych urosła o blisko 100 tysięcy, do 3 267 500, a aktywnych klientów usług mobilnych – siedmiokrotnie, do blisko 63 tysięcy. Przełożyło się to na 4% wzrost przychodów rok do roku” – podała spółka. Źródło: ISBnews

SoftBlue: Spółka odnotowała 3,1 mln zł zysku netto i 6,45 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2020 r. W samym IV kw. ub.r. firma osiągnęła 3,22 mln zł przychodów netto. W tym czasie zysk netto SoftBlue wyniósł ponad 2,5 mln zł, co oznacza niespełna 330% wzrostu r/r. Wpływ na wyniki miało sfinalizowanie kontraktów dotyczących autorskich projektów z zakresu nowych technologii, a także działalność badawczo-rozwojowa spółki. W minionym kwartale firma koncentrowała się również na przejęciu biznesu notowanej na NewConnect firmy easyCALL.pl.  Źródło: ISBnews

Sescom: Zarząd spółki zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie części jednostkowego zysku netto w wysokości 819 674 zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję. „Działając zgodnie z polityką dywidendy w spółce Sescom, zarząd emitenta zarekomendował walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie części zysku netto Sescom w wysokości 819 674 zł na wypłatę dywidendy w kwocie 0,4 zł na 1 akcję” – podała spółka. Jednostkowy zysk netto spółki za rok obrotowy 2019/2020 wyniósł 4 085 106,85 zł. Źródło: ISBnews

Asseco CE: Asseco Central Europe z grupy Asseco Poland, podpisało umowę o współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym Youplus Insurance International AG z Liechtensteinu na kolejne cztery lata. „Razem z Asseco, naszym partnerem strategicznym w obszarze IT, w roku 2019 wprowadziliśmy na rynek towarzystwo ubezpieczeń na życie Youplus w Czechach. Po bardzo udanym otwarciu w Czechach, w roku 2020 poszerzyliśmy jej funkcjonowanie na Słowację. Pomimo trwającej pandemii podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu naszych nowych inicjatyw biznesowych Youplus również na niemieckojęzyczne kraje europejskie i dalszych inwestycjach w nasze możliwości cyfrowe. Długookresowa współpraca z firmą Asseco umożliwia dalszą rozbudowę naszej platformy ubezpieczeniowej o topowe rozwiązania IT i poszerzanie naszego zasięgu w Europie” – powiedział prezes Youplus Insurance International Martin Vogl. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media: Spółka w najbliższym czasie będzie chciała pozyskać kapitał niezbędny do sfinansowania planów rozwoju i wdrożenia technologii dostarczonej przez Quadtalent Europe Limited, poinformował większościowy udziałowiec PMPG Michał M. Lisiecki. „Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy partnera, przy wsparciu którego PMPG mogłaby wykonać skok na miarę XXI wieku. Bacznie obserwujemy to co dzieje się na świecie i to jak technologia transformuje tradycyjne segmenty. Dziś nawiązujemy współpracę z firmami, które nie tylko wniosą know how technologiczny z najwyższej światowej półki, ale i zrozumienie problemów, jakie napotykają takie firmy, jak nasza w trakcie transformacji. Model Corporate Venture Builder, w którym pracują nasi partnerzy uznawany jest za najbardziej efektywny w zarządzaniu innowacjami i tworzeniu rewolucyjnych rozwiązań. Spółka w najbliższym czasie poczyni starania w celu pozyskania kapitału niezbędnego do sfinansowania naszych planów rozwoju i wdrożenia technologii dostarczonej przez Quandtalent. North Summit Capital zasili firmę na kolejnym etapie wdrożenia produktu na rynek” – powiedział twórca i większościowy udziałowiec PMPG Michał M. Lisiecki. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media: Spółka podpisała list intencyjny ze spółkami Quadtalent Europe Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz North Summit Capital GP Limited prowadząca działalność w Shenzhen w Chinach dotyczący chęć nawiązania współpracy w zakresie transformacji cyfrowej przedsięwzięć biznesowych grupy PMPG, a w szczególności w zakresie stworzenia innowacyjnych modeli biznesowych i platform technologicznych bazujących na sztucznej inteligencji. Źródło: ISBnews

Silvair: Spółka nastawia się na zwielokrotnienie ubiegłorocznych wyników, kiedy miał ponad 65 tys. wyprodukowanych komponentów z jego technologią i ponad 25 tys. zainstalowanych w projektach, poinformował ISBtech Rafał Han.”Swoje działania biznesowe skupiamy przede wszystkim na współpracy z obecnymi partnerami. Wzmacniamy współpracę poprzez częstsze spotkania robocze, rozmowy o potencjale, wartościach i potrzebach każdego klienta. Bardzo ważnym działaniem strategicznym jest wspieranie partnerów w procesie certyfikacji DLC – Design Light Consortium (na rynku amerykańskim). Rozwiązania z tym certyfikatem są częściej wybierane do realizowanych projektów rynkowych. Również pozyskiwanie nowym partnerów odbywać się będzie głównie dzięki rozwiniętej sieci obecnych klientów” – powiedział ISBtech Han. Źródło: ISBnews

Silvair: Spółka rozszerzyła umowę z firmą Osram, nawiązując współpracę ze spółką Fluence, będącą częścią światowego lidera oświetlenia. Silvair rozszerza portfolio produktowe o świadczenie usług (Silvair Connected Services), które są trzecim komponentem przychodowym. Firmy planują, że pierwsze wdrożenia technologii w ogrodnictwie szklarniowych pojawią się już w pierwszym kwartale roku 2021. W ramach umowy Silvair dostarczy oprogramowanie do produkowanego przez Osram (Fluence) oświetlenia, jak również narzędzia do sterowania siecią oświetleniową. Silvair rozszerza portfolio produktowe o świadczenie usług (Silvair Connected Services), które są trzecim komponentem przychodowym spółki. W ramach świadczenia usług Silvair umożliwi Osram (Fluence) tworzenie usług w modelu abonamentowym” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Mennica Skarbowa: Spółka sprzedała 2,1 tony złota w całym 2020 r. w porównaniu do 1,1 tony rok wcześniej. Mennica Skarbowa, która wcześniej ogłosiła plan przejścia w tym roku na parkiet główny GPW, miała w całym 2020 r. rekordowe 529,7 mln zł przychodów (wzrost o 127% r/r) i 18,2 mln zł zysku netto (wzrost o ponad 420% r/r). „Analizując strukturę sprzedaży, warto zauważyć, że 19% przychodów spółka uzyskała ze sprzedaży online (w ubiegłym roku była to wartość 14%). Najchętniej kupowanymi produktami były sztabki złota o wadze 1g i 100g, a także uncjowe monety bulionowe” – podała spółka. W samym IV kw. 2020 r. spółka wygenerowała 184,7 mln zł przychodów, co oznacza niemal 170-proc. wzrost rok do roku. Zysk spółki w omawianym kwartale wyniósł 3,14 mln, czyli o 370% więcej. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Zamierza przeznaczyć na inwestycje ponad 1,2 mld zł w ciągu najbliższych 3 lat, poinformował prezes Tomasz Zdzikot. Prezes zapowiedział także, że spółka będzie mocno się skupiać na obsłudze paczkowej i e-commerce. „Dziś mamy sieć 13 400 punktów, współpracujemy m.in. z Żabką czy PKN Orlen. Chcemy rozwinąć tę sieć do 20 tys.” wskazał.  Źródło: ISBnews

mPTech: Planuje dalszy wzrost sprzedaży telefonów komórkowych i smartfonów na rynkach zagranicznych, szczególnie Niemczech, poinformował ISBtech dyrektor sprzedaży mPTech Piotr Spychalski. Swoją szansę firma upatruje m.in. w znajdowaniu i zagospodarowywaniu nisz.  Źródło: ISBnews

ArchiDoc: Otwiera centrum obsługi wniosków kredytowych dla banków i zatrudni 120 analityków finansowych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Sokołów: Rozpoczął sprzedaż wyrobów firmowych drogą online, podała spółka. Zamówienia z dostawą do domu są obecnie realizowane na określonym obszarze Warszawy.  Źródło: ISBnews

Orange Polska: Analizuje kwestie związane z dywidendą, ale ostateczna decyzja będzie zależała od wielu czynników, w tym warunków związanych z aukcją 5G, wynika ze słów prezesa Juliena Ducarroz. Operator przedstawi plany dotyczące polityki dywidendowej w II kw.  Źródło: ISBnews

Grupa Empik: W swojej strategii na najbliższe miesiące zakłada rozwój wszystkich kanałów handlowych – e-commerce pozostaje ważnym kanałem rozwoju, ale również tradycyjny handel, poinformowała prezes Grupy Empik Ewa Szmidt-Belcarz. „Spółka chce w 2021 roku otworzyć 30-40 sklepów i ten trend utrzymać w kolejnych latach” – powiedziała Szmidt-Belcarz podczas panelu na konferencji EEC Trends.  Źródło: ISBnews

InPost: Osią rozwoju InPostu w najbliższych latach będzie ekspansja zagraniczna, a główne rynki to: Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania i Francja, poinformował prezes Rafał Brzoska. „Rozwój naszej sieci w Wielkiej Brytanii to nasz fokus na najbliższe lata. Mamy ponad 1100 urządzeń i tylko do końca roku rozstawimy 2000 paczkomatów przede wszystkim w Londynie, Manchesterze i Birmingham – w tych trzech kluczowych lokalizacjach” – powiedział Brzoska w trakcie panelu na EEC Trends.  Źródło: ISBnews

CDRL: Właściciel marki Coccodrillo uruchomił rumuńską i ukraińską wersję sklepu internetowego, podała spółka. Od niedawna ubrania Coccodrillo są dostępne za pośrednictwem platformy Allegro, podkreślono także.  Źródło: ISBnews

TVN Grupa Discovery: TVN oraz Emitel rozpoczęły etap testów nadawania programów telewizyjnych w ramach naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC w Gdańsku. Testy obejmą emisję programów TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro TV HD oraz TVN Fabuła HD. Obecnie emisje testowe tych programów są dostępne w 5 miastach w Polsce; w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku. Ich realizacja ma na celu zweryfikowanie osiąganych zasięgów i jakości emisji sygnału programów TVN Grupa Discovery. Umożliwi także weryfikację, czy odbiorniki telewizyjne w domach widzów są przystosowane do obsługi nowego standardu nadawania. Źródło: spółka

Cloud Technologies: Spółka technologiczna monetyzująca dane z internetu, osiągnęła 15,7 mln zł przychodów w IV kw.  2020 r. (wzrost o 25% r/r). Wynik EBITDA wyniósł 3,4 mln zł  i był 9-krotnie wyższy niż rok wcześniej, a zysk netto wyniósł 1,4 mln zł , odnotowując 2,7 mln zł wzrost r/r. Szczególnie dynamicznie wzrósł wynik segmentu „Data Enrichment”, w ramach którego Grupa sprzedaje anonimowe dane o zachowaniach użytkowników internetu oraz dostęp do technologii Cloud Technologies. Przychody w tym segmencie wzrosły o 93% do 5,7 mln zł, a wynik EBITDA był 3-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniósł 4,2 mln zł. Źródło: spółka

InteliWISE: Spółka zanotowała 24-proc. wzrost przychodów w 2020 r. względem poprzedniego roku. „Wyniki InteliWISE odnotowane w 2020 r. są pochodną stale rosnącego zapotrzebowania firm na usługi AI – dzięki temu osiągnęliśmy rekordowe przychody w historii firmy, generując ponad 4 697 tys. zł przychodu. W Q4 ubiegłego roku nieznacznie spadł nam przychód w ujęciu kw/kw. Jest to spowodowane efektem wysokiej bazy w Q4 2019, kiedy to fakturowaliśmy przychody z przesuniętych zleceń. Co jednak najważniejsze, udział przychodów z odnawialnych abonamentów, generowanych ze strategicznych usług, w tym Ai Chatbot i Voicebot jest z roku na rok coraz wyższy, co potwierdza stabilność obecnej bazy i stanowi fundament długofalowego potencjału wzrostu spółki” – powiedział prezes Marcin Strzałkowski. Źródło: spółka

Beyond.pl, Pure Storage: Beyond.pl, dostawca usług data center i cloud computing, i Pure Storage, producent najnowocześniejszych na świecie macierzy do składowania danych klasy AFA (all-flash array), nawiązują strategiczne partnerstwo. Firmy uruchamiają dla polskich i międzynarodowych klientów usługi w obszarze Disaster Recovery as a Service oparte o technologię Pure Storage oraz infrastrukturę centrum danych Beyond.pl.  Źródło: ISBtech

Platforma Przemysłu Przyszłości: Organizacja pobudzająca proces transformacji przemysłu w Polsce, ogłasza nabór kandydatów do zespołu eksperckiego wspierającego jej działalność w kolejnych obszarach. Eksperci PPP tworzą elitarną grupę specjalistów, doświadczonych praktyków i znawców poszczególnych dziedzin transformacji cyfrowej oraz przemysłu 4.0. W naborze chodzi o wzmocnienie zespołu PPP między innymi w dziedzinach blisko związanych z Europejskim Zielonym Ładem (European Green Deal), z tworzeniem kultury innowacji w firmach oraz kształtowaniem nowych kompetencji pracowników. W ramach współpracy eksperci będą brać udział w organizowanych przez Platformę Przemysłu Przyszłości wydarzeniach, prowadząc wykłady oraz szkolenia (również webinaria) i doradzając przedsiębiorcom. Zespół przygotowuje również ekspertyzy oraz materiały specjalistyczne, w tym wypowiedzi dla mediów.  Źródło: ISBtech

InteliWISE: Chce umacniać pozycję rynkową pierwszego wyboru wśród dostawców voicebot’ów, szczególnie w e-commerce, poinformował ISBtech prezes Inteliwise Marcin Strzałkowski. Podtrzymuje plany przejęć rozwiązań AI komplementarnych do swojego biznesu.  Źródło: ISBtech

Atende: Wraz z początkiem 2021, w ramach Grupy Atende rozpoczęła działalność nowa spółka Atende Industries, która powstała w wyniku wydzielenia ze spółki Atende Software zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ta część działalności posiada 10-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym, w zakresie wdrażania inteligentnych sieci energetycznych (ang. Smart Grid). Atende Industries rozwija obecnie najwyższej klasy innowacyjne rozwiązania technologiczne i programistyczne oparte na sztucznej inteligencji, robotyce, Internecie Rzeczy (ang. IoT) i technologii big data.  Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Cloud Technologies: Celuje w tym roku w selektywne akwizycje w segmencie dystrybucji danych, przede wszystkim na rynkach zagranicznych, poinformował ISBtech prezes Piotr Prajsnar.  Źródło: ISBnews

Orange Polska: Nie wyklucza kolejnych akwizycji spółek z segmentu IT, poinformowała wiceprezes ds. rynku biznesowego Bożena Leśniewska. Zwróciła uwagę, że Orange Polska w segmencie ICT przejęła w 2019 r. firmę Bluesoft, a w grudniu 2020 r. firmę Craftware.  Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

3M: Wszystkie fabryki i biura 3M w Polsce od początku 2021 roku kupują energię elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł. Zielona energia będzie wykorzystywana w polskich zakładach 3M do wytwarzania ponad 12 tysięcy produktów. Przejście na OZE pozwoli firmie znacząco zredukować ślad węglowy i ograniczyć emisję CO2. 3M od 2019 roku jest członkiem RE100, globalnej inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, stworzonej przez The Climate Group. Skupia ona firmy, których ambicją jest pozyskiwanie stuprocentowej energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery. W związku z przystąpieniem do RE100 3M zobowiązało się, że do 2050 roku 100% energii elektrycznej używanej we wszystkich lokalizacjach firmy będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Strategia 3M zakłada także, że do 2025 roku co najmniej 50% energii elektrycznej wykorzystywanej we wszystkich lokalizacjach firmy na świecie będzie pochodzić z OZE, poinformowano. Źródło: ISBnews

PGE:  Polska Grupa Energetyczna (PGE) została sponsorem tytularnym Dywizji Mistrzowskiej Polskiej Ligi Esportowej. „Esport to forma rywalizacji, która budzi coraz większe zainteresowanie. PGE otwiera się na nowe możliwości współpracy i dostosowuje swoje działania sponsoringowe do zmieniającego się rynku. Polska Liga Esportowa ma ugruntowaną pozycję na rynku esportu. Zaangażowanie w sponsoring Dywizji Mistrzowskiej Polskiej Ligi Esportowej otwiera PGE na nowoczesne wirtualne rozwiązania, co wpisuje się w założenia nowej strategii Grupy PGE” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski. W ramach umowy PGE jest sponsorem tytularnym rozgrywek Dywizji Mistrzowskiej Polskiej Ligi Esportowej (PLE), które w sezonie wiosennym oraz jesiennym 2021 r. będą funkcjonowały pod nazwą PGE Dywizja Mistrzowska Polskiej Ligi Esportowej. W rozgrywkach rywalizuje 8 drużyn, a platformą zmagań jest jedna z czołowych taktycznych gier komputerowych „Counter-Strike: Global Offensive”. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka uruchomiła specjalistyczny Paczkomat InPost Urząd24 w Toruniu. Pozwala on mieszkańcom załatwiać sprawy urzędowe bez potrzeby wchodzenia do budynku i bezpośredniego kontaktu z urzędnikami. Planowane są kolejne instalacje – InPost prowadzi rozmowy z wieloma miastami i gminami. Usługa InPost Urząd 24 jest dostępna w Gorzowie Wielkopolskim, Gdyni, Krakowie, Kaliszu, Słubicach, Dąbrowie Górniczej, Poświętnem, Izabelinie, Nowym Targu, Wolsztynie, Chojnicach, Pruszkowie, Brodnicy, Gorzowie Wielkopolskim, Wołominie, Koszalinie i Lubaniu. Źródło: ISBnews

Glovo: Spółka rozwija działalność centrum technologicznego Glovo Tech Hub w Warszawie. Polscy specjaliści IT ulepszą działanie aplikacji oraz rozwiną jej nowe funkcjonalności. „Polska jest rynkiem niezwykle szybko rozwijającym się, chcemy w niego inwestować. Centrum technologiczne w Warszawie, które rozwijamy, jest drugim tego typu miejscem w Europie. Chcemy zatrudnić najwyższej klasy specjalistów z branży IT, którzy jeszcze bardziej rozwiną naszą aplikację oraz oferowane przez nas usługi i dostarczą użytkownikom możliwie najlepszych doświadczeń. Miniony rok sprawił, że rozwój technologiczny nabrał jeszcze większego znaczenia, dlatego nieustannie podążamy za zmianami. Jednym z najważniejszych wyzwań dla Glovo jest teraz wspieranie Q-Commerce, czyli ultraszybkiej dostawy, której czas wynosiłby maksymalnie 30 minut” – powiedział manager Glovo Polska Carlos Silvan. Źródło: ISBnews

Pyszne.pl, bp: Firma bp dołącza do Pyszne.pl jako pierwsza sieć stacji paliw, podało bp. Pilotażowy projekt został rozpoczęty w czterech miastach: w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Katowicach. Za dostawę odpowiada flota serwisu do zamawiania jedzenia online, dostępna jest również opcja osobistego odbioru zamówionej paczki o ustalonej godzinie.  Źródło: ISBnews

PKO BP:  Bank od 18 lutego 2020 r. wdrożył możliwość korzystania w aplikacji mobilnej IKO z funkcji automatycznych płatności (bez konieczności zatrzymywania się na bramkach) za autostrady również na odcinku A4 Kraków – Katowice. Usługa działa już także na A1 (Toruń – Gdańsk). Usługa działa na smartfonach z Androidem i iOS. Źródło: spółka

GDDKiA: W ramach wznowionego postępowania przetargowego na Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW) realizowany w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap 1 w Oddziale GDDKiA w Łodzi, który swoim zasięgiem obejmie autostrady A1 i A2 oraz Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie oferty złożyło pięciu wykonawców: Konsorcjum firm – Aldesa Construcciones Polska (lider) wraz z partnerami Aldesa Construcciones (Hiszpania), Aeronaval de Construcciones e Instalaciones (Hiszpania), cena 104 485 733,69 zł,  Konsorcjum firm – Wasko (lider), TELWAY (partner), cena 97 587 270 zł, Alumbrados Viarios Sociedad Anonima Oddział w Polsce, cena 88 704 591,95 zł, TRAX elektronik, cena 78 784 446 zł, Sprint, cena 89 102 177 zł. GDDKiA przeznacza na sfinansowanie zamówienia 93 057 362,16 zł.Komisja przetargowa przystąpiła do badania złożonych ofert. Projekt jest finansowany w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z funduszu unijnego CEF – Łącząc Europę. Źródło: spółka

Revolut: Do warszawskiego biura spółki dołączają eksperci z sektora bankowego. Na kluczowe dla rozwoju działalności kredytowej w Polsce stanowiska Revolut zatrudnił trzech doświadczonych menedżerów. Tomasz Jarczyk zarządza procesem kredytowym od tworzenia nowych produktów po nadzór nad portfelem kredytowym, Michał Biernacki buduje modele ryzyka kredytowego, zaś Adam Dardas odpowiada za obszar windykacji. Tworzeniem produktów i zarządzaniem ryzykiem kredytowym zajmuje się również Karolina Kornet, która dołączyła do zespołu najwcześniej, bo w połowie 2019 roku. Źródło: spółka

Auchan Retail Polska: Od 15 lutego br. sieć rozszerzyła usługi wprowadzając na terenie Wrocławia dostawy produktów zamówionych na stronie https://zakupy.auchan.pl/ bezpośrednio do domów konsumentów oraz płatności on-line. Ponadto Auchan otwiera 30 nowych punktów odbioru zakupów w 6 miastach, w których usługa click&collect dostępna jest od lipca ub. roku. Są to Wrocław, Kraków, Katowice, Trójmiasto, Poznań oraz Łódź.  Oferta produktowa obejmuje 8000 artykułów, w tym produkty świeże, także te na wagę, owoce i warzywa, mięsa i wędliny, mrożonki, kosmetyki, wody i napoje, produkty spożywcze suche, artykuły dla dzieci oraz żywność dla zwierząt.  Źródło: spółka

No Fluff Jobs: Polski portal z ofertami pracy dla branży IT, zamknął 2020 r. z rekordową liczbą 26 189 opublikowanych ofert pracy – aż o 58% więcej niż w 2019 r. Według najnowszego raportu No Fluff Jobs „Rynek pracy w IT w 2020 roku” na temat wynagrodzeń, specjalizacji i wymagań, widać zmianę w oczekiwaniach pracodawców, którzy obecnie szukają pracowników z większym doświadczeniem. Na najwyższe wynagrodzenie w 2020 r. mogli liczyć specjaliści Security oraz Big Data – średnio od 16 000 zł netto do nawet ponad 22 0000 zł netto na kontrakcie B2B. Spośród wszystkich ofert pracy w 2020 r. 49%. było kierowanych do osób z dużym doświadczeniem (seniorzy), 46% ze średnim (midzi) i tylko 5% do osób rozpoczynających karierę w IT (juniorzy).  Źródło: spółka

Polyslash: Notowany na rynku NewConnect krakowski producent gier oraz twórca wyróżnionego Paszportem Polityki 2019 tytułu „We. The Revolution” opublikował nowy trailer ukazujący gameplay prologu do „Mech Mechanic Simulator”, który zostanie opublikowany 18 lutego br. na platformie Steam. Zapowiedź pokazuje graczom szczegóły rozgrywki, które będą dostępne w prologu. Premiera pełnej wersji „Mech Mechanic Simulator” planowana jest na I kwartał br.  Źródło: ISBtech

Tauron: W ramach kompleksowej strategii cyfryzacji Grupy Tauron, spółka Tauron Obsługa Klienta zapewniła 15 tys. pracownikom dostęp do usług Microsoft 365, w tym Microsoft Teams. Projekt prowadzony był siłami wewnętrznymi przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Tauron wdraża też Power Platform do budowy aplikacji skrojonych na miarę użytkowników. Pierwszymi z nich są aplikacje przygotowane przez zespół Tauron Dystrybucja „komunikacja kryzysowa”, która ma być skierowana do 3 tys. pracowników terenowych i mobilnych oraz prototyp „inspekcji stacji transformatorowych”. Kolejnym przykładem tzw. demokratyzacji dostępu do danych jest budowa platformy Power BI na potrzeby codziennej i zaawansowanej pracy analitycznej.  Źródło: ISBtech

Zortrax: Podpisał list intencyjny ze Skriware. Począwszy od III kwartału 2021 r. drukarka 3D Zortrax M200 Plus będzie elementem rozwiązań dostarczanych przez Skriware do szkół w Polsce i za granicą. Pierwszym wspólnie realizowanym projektem będzie złożenie oferty wyposażenia ponad 4,5 tys. polskich szkół w nowoczesne laboratoria SkriLab w ramach programu „Aktywna Tablica”.  Źródło: ISBtech

Play: Przygotował kolejną propozycję dla nowych klientów prepaid. Już dziś można aktywować promocyjny pakiet aż 100 GB za darmo. Aby otrzymać darmowy pakiet danych wystarczy kupić i zarejestrować dowolny starter Play na Kartę, po czym aktywować usługę „100 GB na start” w aplikacji Play24 w zakładce „Pakiety”. Z promocji mogą skorzystać osoby, które aktywują swój starter między 17 lutego 2021 a 30 kwietnia 2021 r.  Źródło: ISBtech

Plus: Klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu w 2020 roku przesłali w sumie ponad półtora miliarda gigabajtów danych, czyli 36% więcej niż rok wcześniej. Odpowiedzią na ogromny przyrost ruchu jest rozwój technologii 5G, która znacząco zwiększa szybkość i pojemność sieci, a co za tym idzie podnosi komfort korzystania z internetu mobilnego.  Źródło: ISBtech

Google Cloud, Databricks: Ogłosiły globalne partnerstwo, dzięki któremu zaawansowane rozwiązania Databricks będą dostępne w infrastrukturze Google Cloud. Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z Databricks do tworzenia tzw. lakehouse’ów, które umożliwiają wykorzystywanie inżynierii danych, data science, uczenia maszynowego i analityki w globalnej, skalowalnej i elastycznej sieci Google Cloud.  Źródło: ISBtech

Cisco Webex: Firma McLaren Racing ogłosiła nowe wieloletnie partnerstwo z Cisco Webex jako oficjalny partner do współpracy zespołu McLaren Formula 1. Platforma Cisco Webex zostanie zintegrowana z codziennymi działaniami McLaren Racing, aby wspierać współpracę we wszystkich obszarach zespołu z dowolnego miejsca na świecie. Oparty na chmurze pakiet narzędzi Cisco Webex umożliwi firmie McLaren pokonywanie granic geograficznych i tworzenie wirtualnych doświadczeń, które przybliżą fanów i partnerów do zespołu.  Źródło: ISBtech

Opera: Właściciel jednej z głównych twórców przeglądarek na świecie ogłosił start nowego europejskiego fintechu – Dify. Opera planuje najpierw zaoferować pod tą marką usługę cashback dla zakupów online dokonywanych za pośrednictwem przeglądarki – licząc na to, że duża baza użytkowników przeglądarki zainstaluj aplikację i zacznie korzystać z elektronicznego portfela Dify.  Źródło: ISBtech

Bank Millennium/Signify: Bank Millennium dzięki współpracy z firmą Signify (poprzednio Philips Lighting) przeprowadził modernizację oświetlenia w przestrzeni biurowej głównej siedziby, ograniczając zużycie energii na ten cel o 54% i podnosząc komfort pracy. „To była znacząca inwestycja proekologiczna 2020 roku przeprowadzona w siedzibie banku. W efekcie ok. 12 000 konwencjonalnych opraw oświetleniowych zostało zastąpionych nowoczesnymi odpowiednikami w technologii LED, które będą zużywały o 54% mniej energii.  Daje to nam rocznie oszczędność ponad 677 MWh energii i pozwoli ograniczać emisję C02 o blisko 500 ton. To jakby każdego roku zniwelować działanie ponad 166 samochodów lub uratować ponad 21 777 drzew. Ponadto modernizacja polepszyła jakość oświetlania w strefie biurowej dla 2 700 osób, a tym samym podniosła komfort pracy, samopoczucie i efektywność pracowników” – podkreśla Weronika Paksoy z Banku Millennium. W realizacji projektu pomogła firma MasterLightService, wieloletni partner Signify. MLS jest współautorem projektu oświetleniowego i brała czynny udział na każdym etapie jego wdrożenia. Źródło: spółka

Huawei: eDO App, bezpłatna aplikacja umożliwiająca m.in. zdalne potwierdzanie swojej tożsamości wyłącznie za pomocą smartfona i e-dowodu, jest dostępna w AppGallery i jest w pełni zintegrowana z Huawei Mobile Services. Oznacza to, że użytkownicy najnowszych smartfonów Huawei opartych o HMS, mogą korzystać ze wszystkich oferowanych przez aplikację funkcjonalności. Huawei przygotował specjalną ofertę dla osób poszukujących nowoczesnego, wielozadaniowego tabletu do pracy i rozrywki, z którego może korzystać cała rodzina. Promocja potrwa do 28 lutego – w tym czasie różne rodzaje tabletów będą dostępne w nowych, atrakcyjnych cenach, na przykład Huawei MatePad T10s WiFi w rekomendowanej cenie 599 zł, a tablet Huawei MatePad LTE za 1399 zł. Źródło: ISBtech, spółka

Motorola: Wprowadza nowe modele smatfonów moto g30 i moto g10, które mają oferować znakomite systemy aparatów fotograficznych i rewelacyjna wydajność tych modeli. Źródło: ISBtech

PromoTraffic: Agencja digitalowa dla e-commerce, wzmacnia dział obsługi klienta, SEO, PPC oraz rozwija nowy dział marketing automation. Intensywny rozwój agencji wynika z pozyskania w ostatnich miesiącach nowych klientów, w tym takie marki jak Salomon, Martes Sport, Max Fliz, Intymna.pl, Kazar, czy Green Cell. Źródło: spółka

Revolut: Do warszawskiego biura dołączają eksperci z sektora bankowego. Na stronie firmy, oprócz rekrutacji w Warszawie i Krakowie pojawiają się też wakaty nie związane z konkretną lokalizacją. Na kluczowe dla rozwoju działalności kredytowej w Polsce stanowiska Revolut zatrudnił trzech doświadczonych menedżerów. Tomasz Jarczyk zarządza procesem kredytowym od tworzenia nowych produktów po nadzór nad portfelem kredytowym, Michał Biernacki buduje modele ryzyka kredytowego, zaś Adam Dardas odpowiada za obszar windykacji. Tworzeniem produktów i zarządzaniem ryzykiem kredytowym zajmuje się również Karolina Kornet, która dołączyła do zespołu najwcześniej, bo w połowie 2019 roku. „W 2021 roku stawiamy na rozwój usług bankowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jest pierwszym rynkiem zagranicznym, gdzie paszportowaliśmy licencję bankową oraz udostępniliśmy konta bankowe z ochroną depozytów i produkty kredytowe. Po pomyślnie przeprowadzonym pilotażu, chcemy udostępnić produkt wszystkim klientom w Polsce. W tym celu wzmacniamy polski zespół” – powiedział Tomasz Jarczyk, Dyrektor ds. Produktów Kredytowych Revolut w Polsce. Źródło: ISBtech

Kliniki.pl, Comperia.pl: Stworzyły mechanizm płatności ratalnych. Pacjent po wybraniu interesującej usługi i placówki umawia wizytę i od razu może zapytać, czy przy wybraniu tego miejsca i zabiegu otrzyma na niego finansowanie. Źródło: ISBtech

Future Processing: Cambridge University Press (CUP) wiodąca światowa instytucja badawcza i edukacyjna – wydawnictwo akademickie Uniwersytetu Cambridge – wybrało polską firmę jako partnera w zakresie zwiększania możliwości uniwersyteckiego zespołu technologicznego. „To nobilitacja, że tak szacowny podmiot, jako pierwszego partnera w obszarze outsourcingu IT z krajów naszego regionu Europy wybrał Future Processing. Unikalna filozofia współpracy z klientami – Future Processing Way, którą rozwinęliśmy w ciągu ostatnich 20 lat, po raz kolejny przynosi pozytywny efekt. O wyborze naszej firmy zdecydowały bowiem w głównej mierze jakość oferowanych usług i dopasowanie kulturowe, choć nie bez znaczenia pozostawał także aspekt konkurencyjności – komentuje współpracę Michał Sztanga, CEO FP. Źródło: ISBtech

Fortinet: Zaprezentował rozwiązanie typu XDR (Extended Detection and Response) – FortiXDR. Zostało ono zaprojektowane w celu uproszczenia i przyspieszenia procesów wykrywania cyberataków, a także skoordynowanego reagowania na nie. FortiXDR jest jedynym tego typu rozwiązaniem bazującym na mechanizmach sztucznej inteligencji (AI) do prowadzenia analizy incydentów. Uzupełnia ono chmurową platformę do ochrony urządzeń końcowych FortiEDR oraz wykorzystuje wiedzę dotyczącą zagrożeń zgromadzoną przez zespół ekspertów FortiGuard Labs. Fortinet przedstawił wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2020. Firma odnotowała wzrost przychodów w IV kwartale w stosunku do IV kw. 2019 roku o 21%, a w ujęciu rok do roki – o 20%. Zdaniem Kena Xie, założyciela i dyrektora generalnego Fortinet, dobre wyniki to zasługa międzynarodowej sprzedaży, innowacyjnej kultury projektowania produktów wpływających na dywersyfikację ich portfolio oraz rosnącego zapotrzebowania na cyberochronę zasobów IT. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments