Europejski Bank Centralny wybrał SIA i Colt Technology Services, by zapewniły usługi łączności do platform rozliczeniowych płatności (TARGET2 i TIPS) i papierów wartościowych (TARGET2-Securities) oraz system zarządzania zabezpieczeniami Eurosystemu (ECMS) za pośrednictwem jednego punktu dostępu – jednolitego interfejsu do infrastruktur wspólnego Rynku Eurosystemu (ESMIG). 

EBC już zaczął wykorzystywać infrastrukturę sieciową SIA i Colt do testowania operacji z innymi, większymi bankami centralnymi. SIA zapewnia również wyspecjalizowane rozwiązanie do przetwarzania wszystkich komunikatów w celu ułatwienia integracji oprogramowania użytkowego EBC z jednolitym interfejsem dostępowym ESMIG.

W ubiegłym roku SIA i Colt uzyskały jedną z dwóch dziesięcioletnich licencji ESMIG Network Service Provider, przede wszystkim dzięki wysokiemu profilowi ​​technologicznemu i silnej międzynarodowej pozycji obu firm.

Interfejs dostępowy do infrastruktury rynkowej Eurosystemu, jest podstawowym elementem realizacji projektu konsolidacji TARGET2 i TARGET2-Securities.

Projekt ESMIG umożliwi wszystkim uczestnikom europejskiego systemu finansowego (bankom centralnym i komercyjnym, centralnym depozytariuszom, automatycznym izbom rozliczeniowym i innym dostawcom usług płatniczych) dostęp do platform udostępnianych przez Eurosystem do rozrachunku płatności wysokokwotowych TARGET2, usług rozliczania płatności natychmiastowych TIPS, platformy rozrachunku papierów wartościowych TARGET2-Securities (T2S), systemu zarządzania zabezpieczeniami Eurosystemu (ECMS) oraz w przyszłości innych nowych usług i aplikacji, bezpośrednio przez ESMIG.

Jesteśmy zaszczyceni, że Europejski Bank Centralny wybrał SIA i naszego partnera, Colt Technology Services, do zapewnienia dostępu do infrastruktur rynku finansowego o strategicznym znaczeniu dla całej strefy euro. Ten nowy, nadzwyczajny, międzynarodowy sukces, oznacza dalsze uznanie absolutnej niezawodności, solidności i bezpieczeństwa naszej infrastruktury i usług technologicznych, które obecnie wspierają inicjatywy modernizacyjne około 20 banków centralnych na całym świecie” – powiedział Nicola Cordone, CEO SIA.

To ogromne szczęście, że możemy współpracować przy tak ważnym projekcie dla Europejskiego Banku Centralnego, jednego z największych banków na świecie. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani razem z naszym partnerem SIA do świadczenia usług łączności do platformy ESMIG i tym samym pozwolić EBC skupić się na celach instytucjonalnych, zamiast na infrastrukturze technicznej. Jest to kolejne potwierdzenie dobrej opinii, jaką Colt wypracował przez lata dzięki licznym inwestycjom zarówno w technologię, jak i zasoby ludzkie na całym świecie” – skomentowała Paula Cogan, wiceprezes ds. sprzedaży, marketingu i zarządzania relacjami z klientami w Colt Technology Services.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments