Intel razem z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i Fundacją Orange przeprowadziły 7-tygodniowy kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia szkolenia Intel AI For Youth. Celem programu jest kompleksowe przygotowanie uczniów szkół ponadpodstawowych na nadejście rewolucji związanej ze Sztuczną Inteligencją.

Intel AI For Youth oferuje wyjątkową okazję dla młodych ludzi ze wszystkich środowisk do uzyskania kompleksowej wiedzy zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki dotyczącej Sztucznej Inteligencji (AI). Program koncentruje się w szczególności na przekazywaniu uczestnikom umiejętności i wiedzy z dziedziny AI, jak również inspiracji w jaki sposób technologia pozwala rozwiązywać problemy o znaczącym wpływie społecznym.

Po zakończeniu kursu nauczyciele, korzystając z udostępnionych przez partnerów narzędzi, pomocy dydaktycznych i scenariuszy, przeprowadzą uczniów przez kolejne etapy programu. Szkolenie kończy się przygotowaniem uczniowskiego projektu społecznego z zastosowaniem Sztucznej Inteligencji. Uczniowie wybierają własny kierunek projektu, którym będą się zajmować wykorzystując poznaną na zajęciach wiedzę i narzędzia. Projekty uczniowskie zrealizowane w ramach programu będą brały udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii w 2021 roku.

„Dynamiczny rozwój Sztucznej Inteligencji oraz rosnący zakres jej zastosowań spowodują, że umiejętności związane z posługiwaniem się tą technologią, już w niedalekiej przyszłości, będą stanowiły o przewadze konkurencyjnej na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw temu zjawisku, Intel opracował dedykowany młodzieży nowoczesny program nauczania dotyczący Sztucznej Inteligencji, który wdraża na całym świecie, w tym w Polsce.” – powiedział Michał Dżoga, Corporate Affairs Director, Intel.

„PCSS jako partner technologiczny Programu Intel AI For Youth dostarcza dla wszystkich nauczycieli i uczniów Krajową Chmurę Usług Edukacyjnych – PIONIER Research & Classroom. Usługi Platformy w kompleksowy sposób wspierają proces dydaktyczny udostępniając m.in. materiały szkoleniowe AI4Y w formie interaktywnych notatników oraz niezbędne narzędzia zarządzania danymi i komunikacji grupowej. Przebieg programu można śledzić na stronie https://edulab.pcss.pl/ai4y/ – powiedział Zbigniew Karwasiński z Pionu Zastosowań, PCSS.

„To ważne, aby młodzi uczyli się odpowiedzialnego i kreatywnego korzystania z technologii – nabywali wiedzę o zasadach bezpiecznego Internetu, programowaniu i Sztucznej Inteligencji. To oni w przyszłości projektować będą rozwiązania w oparciu o SI i warto, aby już dziś poznali jej możliwości w rozwijaniu działań służących celom społecznym.” – wskazuje Łucja Kornaszewska-Antoniuk z fundacji Orange.

Partnerami tej edycji Intel AI For Youth są Fundacja Orange oraz Fundacja Zwolnieni z Teorii. Organizacjami zaangażowanymi w szkolenie są Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Sieć Edukatorów Konsorcjum PIONIER Research & Classroom.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments