M. Ludwiszewski na czele ʺPurple Teamʺ w Standard Chartered

Marcin Ludwiszewski objął stanowisko szefa ʺPurple Teamʺ w Standard Chartered, wiodącym banku międzynarodowym, którego globalne centrum usług biznesowych działa w Warszawie.

Będzie odpowiadał za wzmocnienie współpracy między zespołem przeprowadzającym symulacje ataków (ʺRed Teamʺ) a zespołem chroniącym bank przed symulacyjnymi oraz rzeczywistymi atakami (ʺBlue Teamʺ). Wszystkie te zespoły współtworzą globalny system ochrony działającego na 60 rynkach banku i jego klientów przed cyberzagrożeniami.

Nowy ekspert w Standard Chartered

Marcin Ludwiszewski jest ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa i liderem z bogatym doświadczeniem w funkcjonowaniu w międzynarodowym środowisku. W ciągu ostatnich 20 lat uczestniczył w pracach i przewodził zespołom dbającym o bezpieczeństwo informatyczne organizacji, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. 

Zanim dołączył do grona pracowników Standard Chartered, był liderem obszaru cyberbezpieczeństwa w Deloitte Polska, gdzie zbudował zespół wspierający klientów firmy w zagadnieniach z zakresu strategii i testowania bezpieczeństwa oraz obrony przed cyberatakami.

Należy podkreślić, że był to jeden z pierwszych w Polsce komercyjnych zespołów pracujących w formule ʺRed Teamʺ. Prowadził on symulacje ataków odzwierciedlających metody działania cyberprzestępców, a z czasem w konwencji ʺPurple Teamʺ, gdzie zespoły ofensywne (ʺRed Teamsʺ) i defensywne (ʺBlue Teamsʺ) realizowały wspólne scenariusze ataków. 

Wcześniej odpowiadał za bezpieczeństwo i odporność w 24 krajach regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) w Royal Bank of Scotland. Przed rozpoczęciem pracy w sektorze finansowym służył w ABW. W agencji odpowiadał m.in. za rozwój obszaru cyberbezpieczeństwa, uczestnicząc w tworzeniu zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CERT.GOV.PL).

Ponadto, wykładał kryptografię i analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także częstym prelegentem konferencji poświęconych kwestiom cyberbezpieczeństwa.

ʺMarcin Ludwiszewski wnosi do naszego międzynarodowego grona ekspertów bogatą wiedzę z sektora usług doradczych i bankowego dotyczącą obszaru cyberbezpieczeństwa. Ma także poparte sukcesami ogromne doświadczenie w budowaniu i rozwijaniu zespołu działającego w formule ʺPurple Teamʺ. – powiedział Edward Crichton-Stuart, Global Head of Control – Trust, Data & Resilience w banku Standard Chartered.

Jego doskonałe rozeznanie w lokalnej puli talentów pomoże nam w dalszym rozbudowywaniu działów naszego globalnego centrum kompetencyjnego ds. cyberbezpieczeństwa w Warszawie o kolejnych światowej klasy ekspertówʺ  – dodał Edward Crichton-Stuart.

Współpraca z najlepszymi 

Standard Chartered rozpoczął budowę swojego globalnego centrum kompetencyjnego ds. cyberbezpieczeństwa na początku 2019 roku. W ciągu kilkunastu miesięcy stworzył jeden z najsilniejszych zespołów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie w Polsce. Dziś zatrudnia ponad 100 ekspertów zajmujących się m.in. ochroną przed złośliwym oprogramowaniem, wykrywaniem cyberzagrożeń, cyberwywiadem, testami penetracyjnymi, zarządzaniem tożsamością, dostępami, ryzykiem, kontrolami, bezpieczeństwem chmury i sieci, reagowaniem na incydenty, ochroną oraz zarządzaniem danymi.

Poza możliwością uczestniczenia w międzynarodowych projektach o strategicznym znaczeniu dla cyberobronności banku oraz dalszego rozwoju kompetencji, członkowie tego zespołu mają również okazję do współpracy z wiodącymi polskimi ekspertami, sprawującymi w Standard Chartered kluczowe stanowiska menedżerskie w obszarze cyberbezpieczeństwa.

ʺCieszymy się, że Marcin Ludwiszewski dołącza do zespołu naszego globalnego centrum kompetencyjnego ds. cyberbezpieczeństwa, będącego jednym z filarów naszej działalności w Polsce. Nasze biuro w Warszawie powstało w 2018 roku, aby wspierać rozwój biznesu banku w Europie i Amerykach, ale także w innych częściach świata. Obecnie zatrudnia ponad 600 doświadczonych ekspertów.” –  mówi Rowena Everson, dyrektor zarządzająca polską spółką Standard Chartered.

Bazując na ich wiedzy, świadczymy specjalistyczne usługi na rzecz innych spółek z Grupy Standard Chartered. Do naszych kluczowych obszarów biznesowych, poza cyberbezpieczeństwem, należy zapobieganie przestępczości finansowej, zarządzanie ryzykiem płynności i projektami z zakresu HR oraz negocjowanie kontraktów dot. instrumentów pochodnych z klientami korporacyjnymi i instytucjonalnymiʺ. – dodaje Rowen Everson.