Polska technologia zdiagnozuje procesy produkcyjne

Warszawska firma, dostawca rozwiązań RTLS (ang. Real-Time Asset Tracking)   wprowadza jako pierwsza na rynek usługę cyfrowej diagnozy procesów produkcyjnych .  Wykorzystując technologię z obszaru Internetu Rzeczy, przedsiębiorstwa będą w stanie szybko i niskim nakładem, zredukować koszty operacyjne związane z produkcją.

Jak podaje raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, aż 35 proc. firm produkcyjnych obniżyć koszty operacyjne. Oprócz ostrych cięć kosztów, właściciele fabryk poszukują również sposobów na szybką optymalizację i usprawnienia procesów w celu zachowania ciągłości produkcji.

Niesprzyjająca sytuacja gospodarcza w ostatnich miesiącach znacząco przyspieszyła poszukiwania technologii, które mogą pomóc w efektywniejszej pracy zakładów. Głównymi barierami dla wielu przedsiębiorców są jednak czas i cena wdrożenia nowego systemu.

Firma Indoorway postanowiła więc wykorzystać własną technologię i doświadczenie z obszaru optymalizacji procesów produkcji i logistyki wewnętrznej do stworzenia nisko-kosztowej usługi zapewniającej mierzalne efekty.

„Nowym czynnikiem wpływającym na ryzyka zakłóceń ciągłości pracy zakładów są obostrzenia BHP wymagające  zachowania bezpiecznej odległości i niskiego zagęszczenia pracowników na stanowiskach roboczych i ciągach komunikacyjnych. Technologie lokalizacyjne są w tym przypadku bardzo pomocnym rozwiązaniem, ponieważ pozwalają na zbieranie bardzo dokładnych danych o lokalizacji i ruchu wszystkich jednocześnie.”mówi Adam Komarnicki, prezes zarządu Indoorway.

Diagnoza Operacyjna, bo tak nazywa się wspomniana usługa, to badanie przebiegu i efektywności wybranego procesu związanego z produkcją lub logistyką wewnętrzną (np. przezbrojeń lub pętli mleczarza) na bazie dokładnych pomiarów lokalizacji i ruchu zasobów zaangażowanych w te procesy.

Są to np. wózki widłowe, półprodukty, pracownicy, wózki transportowe, nawet karty kanbanowe. Pomiary odbywają się w pełni automatycznie i mogą obejmować nawet do 24 tysięcy roboczogodzin obserwacji. Na ich podstawie zespół analityczny Indoorway przygotowuje rekomendacje działań.