Pandemia przyspiesza rozwój dronów

Pierwszy automatyczny lot drona w Polsce – na trasie ze szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej do Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM przy ul. Banacha w Warszawie to efekt walki z koronawirusem na wszystkich frontach.

Dron wzbił się w przestrzeń powietrzną i pokonał trasę po wytyczonej mapie, do której analizę przeszkód i wyznaczenie stref bezpieczeństwa przygotowała Esri Polska. Firma opracowała również koncepcję modelowania 3D przestrzeni powietrznej.

Jak wskazuje Urząd Lotnictwa Cywilnego, tego typu autonomiczne loty mogą przyczynić się do szybszego transportu np. próbek do badań na obecność wirusów. Wczorajszy sukces to sygnał, że polska branża dronowa jest już gotowa do wykonywania tego typu lotów w miastach i pomiędzy nimi.

Opracowanie koncepcji modelowania 3D przestrzeni powietrznej, to odpowiedź na dyrektywę U-Space, która otwiera przestrzeń powietrzną dla lotów automatycznych w Europie. To także wyjście naprzeciw oczekiwaniom administracji państwowej i samorządowej, która potrzebuje sprawdzonych narzędzi do wyznaczania strefy bezpiecznych lotów dla dronów w obszarze miast – powiedział Robert Jędrzej Jędrzejczak, Menedżer odpowiedzialny za Sektor Administracji Centralnej i Obronności w Esri Polska.

Aby lot mógł dość do skutku potrzebna była także odpowiednia infrastruktura techniczna, na którą składają się m.in. rozwiązania Państwowej PAŻP, takie jak odbiorniki ADSB zintegrowane z systemami do koordynacji lotów autonomicznych statków powietrznych (BSP) PansaUTM.