Komunikacja kryzysowa wg Infobip

Omnichannel jest szansą nie tylko dla sprzedaży, ale i komunikacji kryzysowej. Infobip wraz z WhatsApp pomagają w walce z koronawirusem, wskazuje Magdalena Dudek, Senior Sales Manager w firmie Infobip.

Pandemia koronawirusa to sytuacja realnego zagrożenia – na nogi zostały postawione
służby niemal wszystkich państw, a w wielu miejscach wprowadzono ograniczenia lub
restrykcyjne procedury związane z przemieszczaniem się obywateli. Jednocześnie, ze
względu na skalę problemu, rządom w dużej mierze zależy na tym, aby możliwie jak
najszybciej kluczowe informacje dotarły do jak największej liczby ludzi, wspierając proces
walki z rozwojem pandemii” – mówi Magdalena Dudek, Senior Sales Manager w firmie Infobip.

W jej ocenie, istnieją rządowe kanały informacyjne w postaci witryn internetowych lub numerów informacyjnych, ale ich możliwości informowania mają ograniczoną skalę.

„Pomocne okazują się tu dotychczas używane i sprawdzone na gruncie
komercyjnym narzędzia komunikacji omnichannel, umożliwiające dialog i wymianę informacji z ludnością poprzez wiarygodne, popularne kanały takie jak WhatsApp, Obecnie bezpłatnie pomagamy resortom zdrowia z różnych krajów we wdrożeniu takiej komunikacji aktywnie wspierając walkę z koronawirusem” – dodaje Dudek.

WhatsApp udostępnił swoją platformę rządowym resortom zdrowia, zaś Infobip odpowiada
za wdrożenie w jej ramach chatbotu, numeru WA, techniczne wdrożenie funkcjonalności
oraz jej bieżące techniczne wsparcie. Działania w obliczu światowego kryzysu zdrowotnego
są wykonywane bezpłatnie.

Za pomocą rozwiązań dostarczanych przez Infobip możliwe jest nie tylko udzielanie informacji, ale i komunikacja zwrotna z odbiorcą. Dostarczany przez Infobip chatbot jest dodatkowym źródłem kluczowych, merytorycznych informacji na temat koronawirusa SARS-CoV-2. Działa w formie wirtualnego asystenta wspierającego komunikację i edukację. Jest prosty i przystępny w obsłudze, dostępny natychmiastowo w modelu 24/7.

Infobip umożliwia firmom dostarczanie wiadomości poprzez dowolny preferowany przez użytkownika końcowego kanał, dowolne urządzenie w dowolnym czasie i dowolnym miejscu na świecie. Technologia firmy Infobip tworzy płynne dwukierunkowe interakcje między przedsiębiorstwami i ludźmi, a także ułatwia integrację niemal wszystkich funkcji komunikacyjnych.

Infobip działa w oparciu o sieć ponad 60 biur na sześciu kontynentach, oferując wewnętrzną platformę komunikacyjną, z pośrednictwem której klienci mogą docierać do ponad sześciu miliardów urządzeń mobilnych w ponad 190 krajach połączonych z ponad 800 sieciami telekomunikacyjnymi. Firma współpracuje z wiodącymi operatorami telefonii komórkowej, aplikacjami do przesyłania wiadomości, bankami, serwisami społecznościowymi, firmami technologicznymi i agregatorami.