Play i Cyfrowy Polsat realizują swoje projekty inwestycyjne

Pandemia nie spowalnia realizacji strategii rozwoju Play i Cyfrowego Polsatu. Play podjął kolejne działania zmierzające do przejęcia Virgin Mobile Polska, a Cyfrowy kontynuuje zaplanowane procesy inwestycyjne.

Play poinformował o zawarciu przedwstępnej umowy zakupu 100% udziałów Virgin Mobile Polska za 60,7 mln zł.

– MVNO Virgin Mobile Polska świadczy usługi na infrastrukturze Play
– W styczniu 2018r. P4 zawarło umowę z VMP oraz jej udziałowcami, na opcję kupna spółki w 2020r. Wycena została uzależniona od skorygowanych rocznych przychodów VMP (przychody spółki w 2018 r. wyniosły 98,5 mln zł, +1% r/r, a liczba aktywnych kart SIM wynosiła w 2018r. 390 tys. vs. 430 tys. na koniec 2017r.)
– Uwzględniając koszty integracji oraz przewidywane synergie, Play ocenia, że transakcja powinna mieć pozytywny wpływ na skorygowaną EBITDA oraz FCFE grupy w ciągu 24 miesięcy od daty nabycia.
– Nabycie VMP wymaga zgody antymonopolowej Prezesa UOKiK, wymienia Trigon DM.

Cyfrowy Polsat opublikował informację o wpływie COVID-19 na działalność i perspektywy finansowe grupy.

INTERNETOWE ZAMIERZENIA CYFROWEGO POLSATU

– Grupa realizuje założone projekty inwestycyjne, w tym kontynuuje negocjacje dotyczące przejęcia Interii;
– W pierwszych tygodniach pandemii zaobserwowano w sieci mobilnej wzrost ruchu głosowego o ok. 50% oraz transmisji danych o ok. 25% wobec poziomów sprzed wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego;
– Obecnie funkcjonuje ok. 65% POS-ów, przy czym obserwowany ruch klientów w otwartych punktach jest znacząco niższy niż w przeszłości;
– Ograniczenie działalności sieci sprzedaży niekorzystnie wpłynie na sprzedaż nowych usług i pozyskań nowych klientów, z drugiej strony powoduje spadek liczby wniosków rezygnacyjnych ze strony obecnych klientów;
– Wstrzymanie realizacji części wybranych produkcji telewizyjnych wykorzystywanych w ramach segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej, przełoży się na niższe niż planowano koszty kontentu w okresie ramówki wiosennej;
– Spółka oczekuje spowolnienia na rynku reklamowym, w wymiarze trudnym do oszacowania;
– Ze względu na obniżkę stóp procentowych grupa spodziewa się oszczędności na poziomie kosztów finansowych;
– Grupa generuje wysoki poziom płynności oraz wysokie pozytywne przepływy pieniężne, wymienia Trigon DM.