SoftBlue w służbie społeczeństwu

Michał Kierul, prezes SoftBlue, o planach i misji spółki technologicznej, notowanej na rynku NewConnect od 2015 roku.

Spółka komercjalizuje badania i projekty naukowe, świadczy również usługi z zakresu doradztwa gospodarczo-biznesowego oraz projektowania systemów informatycznych. Wszystkim działaniom Grupy SoftBlue przyświeca jeden cel – dobro ogółu i Polaków, możliwe do otrzymania poprzez opracowanie przez spółkęnajwyższej jakości systemów technologicznych.

SoftBlue tworzy i wdraża innowację jutra. Wszystko po to, aby podnosić standard życia społeczeństwa i wspierać polskie przedsiębiorstwa na rynku nowych technologii.

SoftBlue świadczy usługi z zakresu projektowania systemów informatycznych oraz doradztwa gospodarczo-biznesowego, w tym dla instytucji administracji publicznej. Systemy Grupy SoftBlue budowane są we własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym spółki i wspierają m.in. projekty naukowe, polskie wojsko, ministerstwa i urzędy.

Spółka utworzyła m.in. usługę wsparcia technicznego dla Projektu KRONIK@ Ministerstwa Cyfryzacji. Umożliwia także outsourcing swojego działu Badań i Rozwoju dla branży:oprogramowania IT, teleinformatyki/ elektroniki, biotechnologii i biochemii, a także mechatroniki, geologii i rolnictwa.

W lutym 2020 roku SoftBlue zawarła umowę z Mimic (HK) Group Trading and Consulting Co. Ltd. z siedzibą w Hongkongu. Umowa dotyczy sprzedaży i dystrybucji produkowanych przez firmę urządzeń, umożliwiających mierzenie parametrów zanieczyszczeń powietrza (usługa systemu AirDron). Współpraca została zawarta na okres trzech lat.  

System AirDron to nowoczesny system w postaci głowicy pomiarowej i monitorującej stan zanieczyszczenia powietrza. System pozwala na zasilenie bateryjne oraz łączność bezprzewodową. Funkcjonalny system z GPS-em dokonuje pomiaru pięciu gazów, temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza.

Polski system SoftBlue kontra zagraniczne systemy Low Cost: Nasi eksperci nie raz wykazali, że system od SoftBlue zwycięża zagranicznymi systemami m.in. poprzez kalibrację czujników w urządzeniu wzorcowym, czy możliwością rekonfiguracji zestawu sensorów.

Bydgoska spółka obecnie poszerza także działalność swojej spółki zależnej – SoftBlue Mobility. Jej model biznesowy polega na łączeniu autorskich rozwiązań teleinformatycznych z nowoczesnymi metodami ochrony środowiska z dziedziny fotowoltaiki. Proponowane przez spółkę rozwiązania są na bieżąco udoskonalanymi we własnym Centrum Badawczo – Rozwojowym. W spółce zależnej SoftBlue posiada 50 proc. udziałów.

Spółka zakończyła niedawno rebranding swojej spółki Milisystem, zajmującej się teleinformatycznymi projektami dla sektora służb mundurowych i szkolnictwa wyższego. Profilem firmy są przede wszystkim innowacyjne, ale także rozwiązania systemowe, które są wsparciem technologicznym rozszerzającym zakres specjalistycznych systemów służb obronnych kraju. Spółka zaprojektowała m.in. system do realizacji operacji  strzeleckich, czy moduł szkolenia służącego do wykonywania obowiązków kadry ochrony morskiej w sytuacji wzmożonego ryzyka.

Najbliższe plany spółki

W planach na najbliższe miesiące mamy poszerzenie oferty dedykowanej technologii związanej z zanieczyszczeniami powietrza, między innymi poprzez realizację nowych produktów i rozszerzenie portfolio klientów SoftBlue. Dodatkowo przykładamy dużą wagę do działalności naszej spółki Milisystem* i rozszerzenie jej działalności na rynkach zagranicznych – mówi Michał Kierul, prezes SoftBlue. 

Milisystem to zaawansowany system szkolenia w zakresie broni palnej Vistula. Rozwiązanie, które umożliwia bezpieczny trening strzelania z wykorzystaniem własnej broni palnej lub specjalnej repliki oraz najnowocześniejszej kombinacji technologii komputerowej i systemów laserowych.

Technologia dostosowana jest do najbardziej wymagającego klienta reprezentującego siły zbrojne, organy ścigania, strażników, służby wywiadowcze oraz prywatne służby bezpieczeństwa i służby wojskowe. TL Vistula daje możliwość efektywnego szkolenia przy jednoczesnym ograniczeniu jego kosztów.

TL Vistula został wdrożyliśmy w wielu obiektach szkoleniowych w Polsce, m.in. w Wojskowej Akademii Technicznej, Ośrodku Szkolenia Rangersów Lasów Państwowych, FUNDACJI „GROM” i wielu innych obiektach prywatnych. Jesteśmy otwarci także na zagraniczną sprzedaż naszych rozwiązań. – dodaje Michał Kierul.

Nowe technologie rozszerzają zakres naszych możliwości i mogą ułatwić cały proces szkolenia służb obronnych, pozwalając również zaoszczędzić ich pieniądze. Funkcjonowanie skutecznych sił zbrojnych niezależnie od ich wielkości czy dywersyfikacji jednostek wojskowych powinien zakładać skuteczny proces uczenia się praktyki zawodowej, szczególnie w zakresie posługiwania się bronią palną, a także precyzji strzelania. – dodaje Michał Kierul.

Każdego roku ok. 45 tys. Polaków umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza. Dlatego też zgodnie z naszym celem, jakim jest służba społeczeństwu, w SoftBlue wzmacniamy działania swojego mobilnego systemu pomiaru jakości powietrza, czyli tzw. Smogobusa/Airdrona*. Jest on dla nas powodem do dumy, ponieważ pozwala na zdobycie wiarygodnej kontroli stanu powietrza w dobowym pomiarze punktowym. Oczywiście, po każdej kontroli nasz wykwalifikowany zespół sporządza pełny raport, który niejednokrotnie był podstawą do działania np. służb straży miejskiej. dodaje prezes.

Smogobus to mobilny system stworzony przez SoftBlue, który pozwala na wskaźnikowy pomiar poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz PM2.5 na miejscu oraz pomiar próbki do analizy laboratoryjnej referencyjną metodą grawimetryczną.

Zawarliśmy kolejną umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na jej mocy opracujemy innowacyjną platformę internetową ,,EcoScan’’, która wesprze łańcuch dostaw produktów żywnościowych, między innymi ten który został naruszony podczas występowania pandemii i wirusa COVID-19. Projekt umożliwi kontrolowanie źródła pochodzenia półproduktów oraz ich przebytej drogi. To nasz kolejny program w służbie społeczeństwu, realizowany w oparciu o niezależne metody analizy rzeczywistego składu żywności i półproduktów. – podsumowuje Michał Kierul.