Tom Nadeau z Red Hat o rozwoju Internetu Rzeczy

W ciągu nadchodzących miesięcy jeszcze bardziej wzrośnie znaczenie Internetu rzeczy. Zmierzamy w kierunku rozszerzania łączności sieciowej i dostępu do coraz to większej liczby urządzeń czy systemów takich, jak samochody, czujniki i inny specjalistyczny sprzęt, projektowany do zastosowań przemysłowych, domowych lub mobilnych. Poniżej znajduje się zestawienie rozwijanych technologii, które mogą zdominować rynek w nadchodzących miesiącach, ocenia Tom Nadeau, Technical Director, NFV, Red Hat.

Modele biznesowe

Większość przedsiębiorstw kontynuuje wdrożenia wybranego modelu zarządzania urządzeniami połączonymi w ramach Internetu rzeczy – zarówno tych, które są nabywane i zarządzane bezpośrednio przez firmę, jak i tych należących do pracowników. Niektóre organizacje rozważają również outsourcing zarządzania urządzeniami, nie tylko przekazanie tych obowiązków dostawcom usług telekomunikacyjnych, lecz także delegowanie zadań serwisom OTT (ang. Over The Top).

Dostawcy usług zapewniają obecnie zarządzanie usługami IoT, np. zdalnymi systemami alarmów domowych Comcast. Inni pracują z firmami w kierunku odciążenia ich w zakresie zarządzania tymi urządzeniami. Z kolei dostawcy OTT, tacy jak Google, rozszerzają swoje oferty, korzystając z rozproszonych systemów do zarządzania w chmurze, jak na przykład Nest.

Jeszcze inne podmioty zajmą się elektryfikacją pojazdów oraz ich zarządzaniem. Nawet duże agencje takie jak amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (ang. FAA, Federal Aviation Administration) rozważają np. zarządzenie samolotami z wykorzystaniem podobnych narzędzi. Pod uwagę brane jest również zarządzanie, a przynajmniej monitorowanie w podobny sposób dronów.

Zarządzanie urządzeniami

W tym obszarze jednym z głównych wyzwań pozostaje zarządzanie cyklem życia i monitorowanie stanu urządzeń. Warto pamiętać, że te podłączone do Internetu rzeczy nie zawsze mają dostęp do niezawodnej sieci o wystarczającej przepustowości. Pociąga to za sobą konieczność dostosowania tych systemów do wciąż zmieniającego się środowiska. Na przykład aktualizacje oprogramowania sprzętowego powinny być przeprowadzone we właściwym czasie, aby uniknąć sytuacji, w której urządzenie pracujące na obrzeżu sieci traci łączność przed zakończeniem aktualizacji.

Zarządzanie cyklem życia urządzeń IoT (w tym także oprogramowaniem lub firmwarem) jest przedmiotem wielu projektów open source. Społeczności te skupiają się na rozproszonej architekturze Edge computing, która wykorzystuje takie projekty, jak OpenStack czy Kubernetes.

W ramach tych projektów „zdalne” klastry służą do zwiększenia zasięgu i skali oprogramowania zarządzającego urządzeniami, niezależnie od tego, czy jest to domowy system alarmowy, czy automatyzacja przemysłowa z wykorzystaniem robotów. Nowsze projekty, takie jak Akraino Edge Stack, stanowią próbę odpowiedzi na problemy związane z zarzadzaniem urządzeniami, tworząc stosy oprogramowania z komponentów potrzebnych do uruchomienia rozwiązań typu Edge computing.

Istnieje dużo ciekawych inicjatyw, które prezentują niestandardowe podejście do zarządzania Internetem rzeczy. Na przykład tworzonych jest wiele projektów związanych z sieciami vRAN (ang. virtual Radio Access Network), takich jak Open RAN (ORAN). Zaangażowane w nie osoby ściśle współpracują z operatorami sieci, by upewnić się, że proponowane rozwiązania są możliwie najbardziej zgodne z istniejącymi potrzebami infrastruktury.

Wysiłek opisany powyżej jest ukierunkowany na wspieranie istniejących przypadków wykorzystania technologii typu Edge, jednak odnosi się również do wsparcia, utrzymania i dostarczania odpowiednich informacji urządzeniom IoT w zakresie potrzeb, jakie mogą wystąpić w przyszłości, związanymi z tetheringiem i sterowaniem pozasieciowym. Będzie to też dotyczyć implikacji związanych z masową skalą stosowania IoT .