Trwa druga edycja programu edukacyjnego dla liderów biznesu „Szkoła Innowacji” Avanade. W ramach trzymiesięcznego projektu szkoleniowego, wykorzystującego interaktywne narzędzia ekosystemu Microsoft, organizacje uczą się jak w praktyce stosować sztuczną inteligencję (AI) i model otwartych innowacji do tworzenia rozwiązań wpływających na rozwój biznesu i zwiększanie konkurencyjności.

Raport Accenture „Technology Vision 2024” wskazuje, iż przy obecnym tempie rozwoju technologii, niemal wszyscy dyrektorzy zarządzający (96 proc.) postrzegają celowe wprowadzanie innowacji jako kwestię fundamentalną. Ponadto 95 proc. kadry zarządzającej przewiduje, iż szerokie wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) będzie wymagać od przedsiębiorstw modernizacji systemów IT. Jak wskazuje Microsoft w raporcie „Work Trend Index 2024”, wykorzystanie GenAI w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wzrosło niemal dwukrotnie i obecnie korzysta z niej 75 proc. pracowników umysłowych na świecie. Aby w pełni wykorzystywać potencjał nowoczesnych technologii oraz rozwijać kulturę innowacyjności, organizacje muszą systematycznie rozszerzać kompetencje swoich pracowników.

Tegoroczna edycja projektu edukacyjnego „Szkoła Innowacji”, organizowana przez Avanade, wiodącego dostawcę rozwiązań Microsoft, dostarcza firmom praktyczne narzędzia wspierające innowacyjność oraz wskazuje, jak zwiększać konkurencyjność i odporność organizacji w oparciu o aktywną współpracę, przepływ wiedzy i technologii.

Innowacyjność jest siłą napędową przedsiębiorstw, wspierającą organizacje w obliczu wyzwań i zmieniających się warunków rynkowych. Wykorzystując w naszym programie model otwartej innowacji, zachęcamy przedsiębiorstwa do dzielenia się odważnymi pomysłami, wymiany doświadczeń oraz śledzenia najnowszych trendów technologicznych. „Szkoła Innowacji” Avanade powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania, które mają realny wpływ na rzeczywistość. Poprzez aktywną współpracę w ramach ekosystemu partnerów i profesjonalistów Avanade, obejmującą realizację interaktywnych projektów przemysłowych, technologicznych i społecznych pokazujemy, jak firmy mogą zwiększać swoją sprawczość – podkreśla Andrea Silvestri, Innovation Lead Avanade ICEG (Włochy, Europa Środkowa oraz Grecja).

Ubiegłoroczna premiera projektu edukacyjnego „Szkoła Innowacji” została zrealizowana we współpracy Avanade i Banku Millennium. Do drugiej edycji projektu, który rozpoczął się w kwietniu 2024 r., zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Netii i Polkomtelu (sieci Plus), a także dwa wiodące podmioty z polskiej branży bankowości i ubezpieczeń. Podczas trzymiesięcznego szkolenia promującego otwarte podejście do innowacji, liderzy z różnych sektorów biznesu dzielą się doświadczeniami, odważnymi pomysłami oraz insightami z zakresu najnowszych trendów technologicznych. Model celowego przepływu wiedzy oraz interaktywne narzędzia współpracy, takie jak cyfrowa platforma szkoleniowa oraz tematyczne fora wirtualne i stacjonarne, napędzają proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań i w efekcie przyspieszają wprowadzanie pozytywnych zmian.

Jak wskazują badania, transformacja technologiczna staje się coraz istotniejszym elementem rozwoju i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw. W Avanade wierzymy, że o sukcesie programu transformacji technologicznej decyduje czynnik ludzki, dlatego do udziału w naszym programie szkoleniowym zaprosiliśmy przedstawicieli czterech dużych polskich firm, w tym Netię i Polkomtel (sieć Plus). Dzięki dostępowi do platformy szkoleniowej online, webinarom oraz wydarzeniom na żywo, uczestnicy projektu zwiększają swoją wiedzę, kompetencje cyfrowe oraz współtworzą środowisko wymiany doświadczeń, inspiracji i wzajemnego wspierania kultury innowacji – komentuje Bartłomiej Antczak, Country Manager Avanade w Polsce.

Zwieńczeniem szkolenia będzie interaktywny makeathon, który zaplanowano na wrzesień. Podczas tego wydarzenia uczestnicy programu wspólnie z ekspertami Avanade wypracują rozwiązania konkretnych wyzwań biznesowych, z którymi na co dzień mierzą się ich organizacje. W ramach doświadczenia edukacyjnego „Szkoła Innowacji” Avanade współpracuje również z międzynarodowymi centrami innowacji, takimi jak Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments