Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił dziś wsparcie dla rozwoju i wyniesienia na orbitę dwóch satelitów obserwacji Ziemi, które będą dostarczać zdjęcia o wysokiej rozdzielczości do zastosowań cywilnych i obronnych w Polsce. EBI udzieli Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) kredytu w wysokości 300 mln euro na realizację projektu mającego na celu wsparcie europejskiego przemysłu kosmicznego – satelitów na niską orbitę okołoziemską (LEO). Jest to zgodne z decyzją Rady Dyrektorów EBI, która zatwierdziła nowy plan działania Grupy EBI na rzecz bezpieczeństwa i przemysłu obronnego – ma on na celu zwiększenie inwestycji w tym sektorze.

W Warszawie, podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce od czasu objęcia sterów Grupy EBI, prezes Nadia Calviño powiedziała: Właśnie odbyłam bardzo owocne spotkanie z premierem Tuskiem, podczas którego potwierdziliśmy, że nasze priorytety są w pełni zgodne. Obchodzimy 20. rocznicę przystąpienia Polski do UE i chciałabym pogratulować Państwu, a w szczególności premierowi Tuskowi tej niezwykłej przemiany. Jestem pod wrażeniem tego, jak Polska zmieniła się i rozwinęła przez te dwie dekady. Polska to historia wielkiego sukcesu. Doskonały przykład korzyści płynących z członkostwa w UE. Jestem dumna, że Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego odegrała kluczową rolę w tym wielkim sukcesie, i zainwestowała w Polsce blisko 100 miliardów euro.

Dziś zaczynamy kolejny flagowy projekt inwestycyjny w Polsce. Jest mi niezmiernie miło ogłosić wraz z Premierem Tuskiem i naszymi partnerami w Banku BGK, że Grupa EBI zainwestuje 300 mln euro w pierwszy w Polsce satelitarny system obserwacji Ziemi, który wesprze szereg inicjatyw na rzecz podwójnego wykorzystania, do celów cywilnych i związanych z bezpieczeństwem. Jest to następstwem uruchomienia nowego planu działania Grupy EBI mającego na celu zwiększenie naszego wsparcia dla europejskiego sektora bezpieczeństwa i obronności. Bardzo się cieszę, że pierwsza operacja od czasu uruchomienia tego Planu Działań zostaje podpisana tutaj, w Polsce.

Podczas swojej wizyty prezydent Calviño spotyka się z Premierem Donaldem Tuskiem oraz Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim i Ministrem Finansów Andrzejem Domańskim.

Inwestowanie w innowacje przyczynia się do bezpieczeństwa i dobrobytu naszego społeczeństwa oraz pobudza wzrost gospodarczy, który ma kluczowe znaczenie dla EBI. Ten nowy projekt satelitarny pozwoli Polsce dołączyć do sektora kosmicznego i zaangażować się we wsperanie autonomii w kosmosie UE. Cieszymy się, że dzięki niemu możemy wzmocnić nasze długoterminowe partnerstwo z BGK. – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska. 

Jest to wyjątkowy projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiego państwa, który możemy realizować dzięki współpracy z EBI. To w taki sposób rozumiemy misję naszego banku, jaką jest wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju Polski. Inwestujemy w kluczowe projekty, dla naszych i przyszłych pokoleń. Satelity dadzą nam ogromny i potrzebny dostęp do wiedzy, której wykorzystanie pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo – zarówno w ujęciu militarnym, jak i cywilnym. To znaczący krok na drodze naszego cyfrowego postępu. Takie inwestycje pozwalają zwiększyć znaczenie przemysłu kosmicznego jako ważnej gałęzi polskiej gospodarki. – mówi Marta Postuła, pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ogłoszony dziś projekt obejmuje zaprojektowanie, montaż, przetestowanie i wyniesienie na orbitę pary satelitów zdolnych do robienia zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Obejmuje on również dwie stacje naziemne do sterowania satelitami i pobierania zdjęć, które będą wykorzystywane przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz organy rządowe, takie jak Polska Agencja Kosmiczna. Plan zakłada, że oba satelity osiągną gotowość operacyjną do 2028 roku.

Zwiększenie wsparcia Grupy EBI na rzecz ochrony pokoju i bezpieczeństwa w Europie jest jednym z ośmiu najważniejszych priorytetów strategicznych nakreślonych przez prezes Calviño. Jest to element strategicznego planu działania Grupy, przyjętego z zadowoleniem przez ministrów finansów państw UE. W następstwie rozmów z udziałowcami banku, rynkami finansowymi i kluczowymi interesariuszami oraz mandatu Rady Europejskiej do dalszej poprawy dostępu do finansowania dla europejskich firm z sektora bezpieczeństwa i obrony, w ubiegłym tygodniu Rada Dyrektorów EBI formalnie zatwierdziła plan działania Grupy EBI na rzecz bezpieczeństwa i obrony.

Zgodnie z tym planem Grupa EBI utworzyła specjalne biuro ds. bezpieczeństwa i obrony, które zapewnia kompleksową obsługę inwestycji z tego obszaru. Biuro oferuje usprawnione wsparcie finansowe i pomoc ekspercką mającą na celu wzmocnienie europejskich zdolności w zakresie bezpieczeństwa i obrony.

Oczekuje się, że zmiany przyspieszą inwestycje i poprawią dostęp do finansowania Grupy EBI dla europejskiego sektora bezpieczeństwa i obrony. Pozwoli to wykorzystać 6 mld euro finansowania dostępnego w ramach Strategicznej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Europejskiego (SESI) oraz instrumentu kapitałowego na rzecz obronności Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments